Husk mig
▼ Indhold

Vanvittigt frådseri i luftfarten


Vanvittigt frådseri i luftfarten16-12-2008 22:09
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Her for et par timer siden sendte DR et program om verdens største passagerfly, A380, hvor man kom indenfor i luksussuiterne og så, hvordan passagerne havde det på Første Klasse.

I programmet var der bl.a. interview med en stolt forretningsmand, der udbredte sig om, hvor behageligt det er at kunne gå omkring i sin egen lille suite og optage en plads, der måske svarer til 20 almindelige passagerers.
Udsendelsen var én lang hyldest til denne vanvittige flyluksus. Nu så jeg godt nok ikke hele programmet, men jeg gætter på, at der heller ikke i det resterende var et eneste ord om det enorme brændstofforbrug sådan en maskine kræver.
Ikke én eneste bemærkning om det komplet uholdbare i, at flytrafikken bare vokser og vokser. Nej, kun fascination af de magelige forhold og jokes omkring hvor behageligt det er at kunne gå frit omkring på det private toilet.

Jeg ved, at det vil falde en masse liberalister for brystet at give sig til at regulere på dette område.
Men helt ærligt, burde det ikke være muligt og ganske rimeligt at indføre nogle internationale standarder eller "grænseværdier" for hvor meget én enkelt passager må optage af et flys plads?
Før man evt. går skridtet videre og indfører kvoter for flytrafik, så er her faktisk en mulighed, der kun vil gå ud over et meget lille antal mennesker.

Programmet sendes til overflod også i morgen og i overmorgen, hvis der er andre, der vil forarges...
Redigeret d. 16-12-2008 22:11
17-12-2008 00:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Lige i øjet Branner.

Jeg mener den (a380) tager 180 ton flybrændstof når den skal transporterer maks.

Fordi man er liberalist behøver man jo ikke være idiot. Sådant noget som flytrafik skulle kvotebelægges så det siger godav!

De "overenskomster" man er nået frem til i Poznan eller er det EU som har vedtaget dette, hvor Co2 udledningen skal reduceres med 20 %. Men hvor halvdelen kan komme fra udvekslingsprojekter hvor man laver et projekt på et russisk kulfyret kraftværk til x antal milliarder og reducere udledningen af co2 herfra ergo godskrives man denne reduktion. Men som i bund og grund åbner for alverdens svindel og humbuk.

Hvad ville der ske ved at reducere flytrafikken så man kun tager en ferie under sydens sol pr år i stedet for både forår sommer og efterår og jo så altså lige en shoppingtur til new york i ny og næ og en enkel til london osv.
Redigeret d. 17-12-2008 00:47
17-12-2008 15:08
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Nu har jeg ikke set programmet men kan da sagtens blive lidt forarget – eller nok mere forundret alene ud fra beskrivelsen.

Men lidt overvejelser har vel aldrig skadet. Alternativet til de rige hundehoveder der har så lidt indhold i livet at de vil betale for den type luksus vil være privatfly af en slags. Ikke at de alle ligefrem køber en Gulfstream men at de leaser den for turen – en form for taxifly. Ikke et egentligt stort marked idag men eftersom efterspørgslen for luksusflyvninger til høje priser tydeligt nok eksisterer der vil det nok opstå. Et forbud mod "suiterne" vil så blot flytte traffikken over i mindre private fly som jeg helt umiddelbart tror er mindre effektive mht. brændstofsforbrug per passager per km. Dvs. ikke lige det man tilsigtede og derfor nok ikke vejen frem.

At sætte kvoter på antal flyvninger per person vil blive til et administrativt helvede. Det er jo ikke alle flyvninger der er charterflyvning til grisefest i syden. Derudover vil det have en negativ økonomisk effekt på de relativt fattigere lande. Selv sydeuropa der på mange måder er i værre økonomisk uføre end USA lever i høj grad af turisme. Skal vi så sætte dem på bistand når de ikke kan leve af at servere humus og tzatziki til blegfede nordeuropæere? For ikke at snakke om de endnu fattigere og derfor mere sårbare lande uden for EU som f.eks. Egypten, Marokko, Tyrkiet, Thailand, Vietnam, Indonesien og andre lande der i høj grad lever af turisme.

Tror heller ikke vejen frem er kvoter/regler på hvor meget man må fylde i den forstand. Det har vist været oppe med tænkning om differentiering af passagerers betaling udfra vægt men det blev droppet da det ville være i strid med den ene og anden mennskerettighedsting.

Differentiering af prisen på afgifter efter "fylde" er tilgengæld en anden mulighed. Ikke efter vægtfylde – men efter en vedtaget standard for sædefylde. Dvs. hvis vi hypotetisk forestiller os en "suite" ombord på A380 optager plads hvor der kunne være 40 almindelige sæder betales der 40xafgift. Lidt ligesom skattesystemet er progressivt vil det betyde at mer-svinende luksus som dette bliver dyrere. Der vil sikkert stadig være nogen der vil betale prisen, tilgengæld kan vi så være glade for der kommer penge til noget potentielt nyttigt.

Problemet med alle de her afgifter og kvoter set fra en "liberal"-økonomisk side er såmænd ikke bare at de er der og påvirker markedet men lige så meget hvad indtægten fra dem bliver brugt til. Firkantet sagt vil "frygten" være at pengene går i en udefinerbar statskasse som kan benyttes til de udgifter staten nu har lyst til. Dvs. ikke nødvendigvist noget "grønt" eller på anden måde relateret til fly-industrien som f.eks. forskning. Kan såmænd også være relateret til transport mere generelt hvor det kunne være til udbygning af højhastighedstog som et alternativ til fly. Historik og teori vil dog sige at der opstår et "free cash-flow" problem som det kaldes indenfor corporate governance. Fristelsen vil for ledelsen, i dette tilfælde politikerne, være for stor og de vil benytte dele af midlerne til egne kæpheste eller mindre fornuftige tiltag der tilgengæld har god symbolværdi. Generelt hvad der kaldes populisme i politik – eller mere teoretisk korrekt median-voter teorien hvor det går ud på, at tilfredsstille den gennemsnitlige holdning og altså ikke nødvendigvis den kvalificerede. Typisk vil ordet velfærd poppe op og man har svært ved at forestille sig det ikke er politisk fristende, at flytte penge fra det nuværende miljøbudget til pædagoger og sygeplejesker næste gang de hopper og derefter flytte penge fra CO2-kvoter hen til miljøet. Selvsagt det ikke bliver udlagt sådan men efter 1-2 finanslove vil det være billedet når pengene bliver flyttet rundt.

En anden frygt mere møntet på flyindustrien er de barske realiteter når/hvis kriser opstår. Vi ved vist alle hvordan flyselskaber har været drevet eller kraftigt subsidueret af diverse regeringer. Generelt er markedet liberaliseret op igennem 90´erne. Dvs. privatiseret og afreguleret mht. særlove i enkelte lande og egentligt et forbud mod statsstøtte. Her har historien vist at flere regeringer ikke har kunnet holde sig fra, at sende en check når deres "nationale" flyselskaber var i økonomisk uføre. Bliver det anderledes med CO2-kvoter? Når Alitalia i 2014 pludseligt finder ud af de ikke har kvoter til at flyve fra oktober og året ud og ej heller har pengene til at købe dem – hvad så? Kan man evt. forestille sig Berlusconi (han sidder der sgu nok stadig den ræv/rotte) kan undstå sig at bistå dette "nationale symbol" ? – evt. med lidt kvoter "under bordet", eller ved at betale for dem, eller give "særligt lov" til at købe af næste års kvoter allerede i oktober, eller..... Find selv på andre sjove metoder der selvsagt pakkes ind i noget med arbejdspladser og national selvforståelse/kulturarv. Eller forsøg at argumenter for at det ikke er en realistisk mulighed.

Det er statens(ernes) forvaltning af midler der ophidser "liberale" økonomer mindst lige så meget som det er eksistensen af skatter og afgifter i sig selv (i det mindste blandt mainstream liberale økonomer sådan lidt forsimplet uden, at blive for langhårede omkring økonomisk teori.) For at understøtte pointen omkring betaling af afgifter og deres brug kan vi overveje alle de afgifter vi i DK betaler ved biltransport. Benzin, vægt, registrering, vejafgift, forsikringsafgift svarede alene i 2008 til 44,375 Milliarder Kr. (Kilde Skatteministeriet)

blot til sammenligning er storebæltsbroen er opgjort til 32 milliarder justeret til 2006 kr (jvf. TV2). Det er netop besluttet i den storstilede trafikplan at investere 60 milliarder over de næste 11 år (5,5 om året!!!!). Den kommende Metro city-ring er budgeteret til 15 milliarder kr. og Femern broen til 35 milliarder kr..
For de to sidstnævnte er det kun budgetter og erfaringen siger vi nok kan forvente budgetoverskridelser hvor op til 100% har været set før i Danmark for megaprojekter som disse. Hvad højhastighedstog til Odense, Århus, Ålborg vil koste har jeg ikke lige et bud på men for at komme tilbage til udgangspunktet om fly er det den eneste udvej. At skabe et alternativ. Vel kan vi ikke bygge tog til Thailand men på kortere distancer kan tog sagtens konkurrere med fly – hvis de altså bliver bygget. I Frankrig er man langt længere fremme med højhastighedstog og her har man set en skarp nedgang i indenrigsflyvning efterfølgende. Husk på at netop indenrigsflyvninger (kort-distance generelt) er dem der giver mest at bekæmpe mht. CO2-udledning da det er ved take-off at flyet bruger langt det meste brændstof. I sverige satser man også mere på tog og fra Januar begynder de med flere togafgange med deres nyeste togtype fra København til Stockholm. Pris fra 70 dkr - Så kan man vist godt leve med det tager ca. 5 timer. [url=http://standby.dk/news/18646]Link[/url


Men når vi nu betaler alle disse midler til afgifter og de ikke alle går til broer og veje (direkte relateret til biler) eller til alternative former for transport eller forskning indenfor teknologi (sekundær relation) hvad går de så til???? Statskassen såmænd.
- med det dertilhørende slet ikke relaterede velfærd og lignende spas. Se det er hvorfor økonomer generelt ikke har den store fidus til alt hvad politikere prædiker og hvordan de benytter midlerne. Holdningen hos økonomer er klart, at man skal kunne se prisen på en vare. Det vi normalt også har som alment forbrugerkrav og forbrugernævn og ombudsmanden arbejder for. Mht. staten siger økonomer så, at vil vi gerne have et velfærdssamfund skal den betales over skatten (inkl. moms) så folk har en fornemmelse af hvor pengene kommer fra, i.e. hvad de betaler til den, hvad prisen på "varen" er. Afgifter kan accepteres økonomisk uden problemer hvis der er negative eksternaliteter ved et produkt – dog fordrer accepten så bare, at midlerne fra afgiften benyttes til noget der kan relateres til disse eksternaliteter. Den mest effektive afgift er en afgift der falder i omsætning hvert år. Dels pga. minimeringseffekten og dels pga. opbyggelsen af et alternativ hvis muligt. Afgifter bør ikke være en klide til den almene statsdrift men have en relation til det afgiftspålagte.

Udover alt der her besluttede EU sidste år, at flyindustrien skulle ind under en kvoteaftale hvor de fra (tror jeg nok) 2012 skal til at købe kvoter for CO2-udledning ligesom vi allerede kender det fra Kyoto. Vist nok i størrelsesordenen at en tur til London bliver 50 kr. dyrere per billet. Dertil blot som info udgør flyindustrien verden over ca. 3 % af den samlede CO2-ækvivalente udledning. Dette ganges så med 2-4 da udledningen er mere "effektfuld" i stor højde mht. forcing osv.. Af andet sjov information er der ingen afgifter på flybrændstof og den er oveni fritaget for moms hvorfor prisen er latterlig lav i forhold til Benzin. Dette har rent faktisk en effekt af subsiduering af flytrafikken fremfor tog/bus/bil der alle betaler for deres forurening i en vis grad. Og det er tilgengæld noget økonomer ikke er glade for; at markeder skævvrides så det ikke er den reele pris der gør udslaget for forbrugervalg. Kan måske være med til at forklare hvorfor det er billigre at flyve grise til slagteriet i Polen end at køre dem. Men nu kan vi tænke over hvor meget borgerne har betalt i benzin og registreringsafgift de sidste 25 år hvor vi som stat samtidigt har betalt store penge til SAS og derefter undladt at afgfitspålægge dem som anden transport (fair set - er ikke kun dansk beslutning). Samtidigt har vi ikke formået væsentligt at udbygge i samme periode med alternativer til privat transport eller betalt ingienører og lign. for at kloge den udi udvikling af bedre teknologi. Udover renovation og udbyggelse af vejnet har vi faktisk ikke gjort meget andet end at udbetale en børne-/ ældrecheck o.ling. for de mange penge. Så skal vi pege fingre af nogen vælger jeg politikerne – ikke de rige der har råd til luksus.

Det korte af det lange er, at langt hellere end kvoter så jeg en afgift på brændstoffet og per passager udfra standard-"sæde" for 1 passager princippet eller lignende. Husk på vi vil have incitament hos flyselskab til; 1. at spare på brændstoffet, og 2. overveje hvor god plads de giver folk, samt 3. hvor meget plads kunden vil betale for. Det er ikke alene et spørgsmål om, at skrabe penge ind som kvoterne er bedre til end etablering af effektiv og meningsfuld incitamentstruktur.
Deltag aktivt i debatten Vanvittigt frådseri i luftfarten:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hjælp til luftfarten416-07-2020 21:17
Artikler
Flytrafik
NyhederDato
50 procent mindre CO2 fra luftfarten23-09-2009 06:20
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik