Husk mig
▼ Indhold

Vedvarende i førertrøjenSide 4 af 7<<<23456>>>
25-12-2020 11:42
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
2015 tal?
Danmarks gnsn.
2015 192g CO2/kWh
2019 150g CO2/kWh.
25-12-2020 11:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja hvis man udtager biomassens co2-udledning. I år kommer vi til at bruge noget med 110 Pj biomasse som samlet vil udlede 13,5 mio. ton co2. Vi forbruger 32 TWh strøm så der skal lige lægges 420 g/KWh CO2 til det officielle co2-udledningstal, hvis det skulle være rigtig.
25-12-2020 11:58
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Glemmer du ikke at trække varmeproduktion fra biomassen?
25-12-2020 12:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Glemmer du ikke at trække varmeproduktion fra biomassen?


I 2018 var biomasse forbruget 110 Pj til både varme og strøm. Men nu er Skærbæk, Studstrup, Odense, og Navnlig Amagerværket enten helt eller delvis konverteret fra kul til biomasee, siden 2018. Så det samlede biomasseforbrug for 2021 det er langt højere end de 110 Pj. Men dog lidt usikkeret hvor stor en del der går til varme og til el.
25-12-2020 12:17
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Hvis du ikke kender energi andel af hhv. varmeproduktion og el produktion fra biomasse, så holder din beregning med de plus 400 noget g CO2/kWh jo ikke.
25-12-2020 12:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Hvis du ikke kender energi andel af hhv. varmeproduktion og el produktion fra biomasse, så holder din beregning med de plus 400 noget g CO2/kWh jo ikke.


Jo den kender jeg godt fra tabellerne side 13 og 17 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/energistatistik_2018.pdf
Den ubekendte er hvor meget stiger træforbruget.

Men Amagerværket vil alene øge træforbruget med 20 Pj når det nye biomasseværk er i fuld drift i 2021.
Redigeret d. 25-12-2020 12:24
25-12-2020 13:31
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Vil du så lige prøve igen med hvor meget ekstra CO2 i elproduktionen der måske kom fra ikke bæredygtig biomasse i 2015.

Og husk lige der også indgår bæredygtig halm i regnskabet og ikke kun importeret træmasse.
25-12-2020 13:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2015.pdf

I 2015 var biomasseforbruget 38 620 Pj til at producere 100 P strøm, når udlandet leverede en stor del strøm.

Ved 430 g/KWh co2 fra biomasse så skal det officelle co2-udledningstal øges med 166 g/KWh co2.

Men siden 2015 er biomasseforbruget eksploderet.
25-12-2020 13:48
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Så glemte du alligevel at trække halm og affald fra.
25-12-2020 13:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Så glemte du alligevel at trække halm og affald fra.


Affaldet er opgjort i en fossil del som pålignes den fossile del af udledningen og den bionedbrydelige del opgøres som biomasse og co2'en herfra pålignes ikke el-produktionen i de officielle tal.

Og halmens co2'en kommer selvsagt også ud af skorstenen, og skal pålignes strømmens co2udledning.
25-12-2020 16:27
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Halm og biologisk affald er vel at betragte som CO2 neutral.
25-12-2020 17:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Halm og biologisk affald er vel at betragte som CO2 neutral.


Det er jo en længere diskussion du der åbner op for!

For mange år siden (noget med 30 år) blev der under FN lavet nogle regler for hvordan landes Co2-aftryk skulle opgøres.

Mange industrilande og her ikke mindst USA havde virkelig drevet rovdrift på skovene op gennem det 19'ende århundrede og første del af det 20'ende århundrede, hvorefter de i 30'erne og 40'erne stopper og begynder derimod at plante og vedligeholde skovene, og skovenes produktion til industrien steg meget betydelig men vel at mærke sammen med massive opbygninger af vedmasse i skovene og dermed altså optagelse af co2 fra atmosfæren som omsættes til kulstoft i træernes vedmasse, skete.

FN-systemet beslutter nu umiddelbart før IPCC ser dagens lys at kulstofkredsløbet vedr. biomasse er at betragte som co2-neutral netop for at komme skovnationer som USA i forkøbet så landenes kulstofopbygning i skovene ikke skulle være en kattelem for at udlede den co2 som skovenes vækst optog.

Men op gennem 90'erne beslutter den danske regering under miljøminister Svend Auken at det danske samlede co2-regnskab skal opgøres efter den aktuelle aktivitet. Det betød at skovenes samlede drift skulle afspejle den reelle co2-udlening. Så når træ fældes og sendes gennem et fjernvarmeværk som opgøres den reelle co2-udledning når skovenes vækst trækkes fra den samlede udledning.

Men problemet er bare at det danske træ dækker kun en mindre del af behovet som i dag omsættes i kraftværker og fjernvarmekedler.

Mht. landbruget opgøres alle forhold vedr. drift med alt fra lavbundsjorde, halm som rådner, køer som bøvser metan, gylle som ikke afgasses og udleder metan og co2 osv. osv.

Men det er bare en intern opgørelse til landets interne brug og til indberetning de FN-statistikkerne. For når Energisektoren bruger træ eller halm så tæller det stadig som co2-neutral, når f.eks. el-sektoren skal opgøre sit co2'aftryk.

Så er der forholdet mht. alt det træ som importeres og brændes af. Det pålignes ophavslandets co2-regnskab selv om træet brændes af i DK.
Redigeret d. 25-12-2020 17:55
25-12-2020 17:59
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Ganske fint, men sagde jeg ikke at du skulle nøjes med at trække halm og affald fra?
25-12-2020 18:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Ganske fint, men sagde jeg ikke at du skulle nøjes med at trække halm og affald fra?


Hvorfor skal den co2 op i luften, eller når den skal derop så skal den vel også medregnes til el-produktionens udledning, når det er denne produktion som forårsager udledningen.
Redigeret d. 25-12-2020 18:27
18-01-2021 13:39
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Robert Wagner skrev:
Ganske fint, men sagde jeg ikke at du skulle nøjes med at trække halm og affald fra?


Hvorfor skal den co2 op i luften, eller når den skal derop så skal den vel også medregnes til el-produktionens udledning, når det er denne produktion som forårsager udledningen.


Vi kan vel blive enige om, at der ved afbrænding af halm kun bliver udledt den mængde CO2 der blev optaget af halmen og hvis man ikke planter nyt 'halm', så løber man ret hurtigt tør for den...

Troede ellers ikke det var nødvendigt, at skære denne ud i pap til dig...
21-01-2021 13:00
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Seneste prognose af IEA for andel af sol og vind af global el kapacitet.
Tilknyttet billede:

18-03-2021 13:30
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
De kan jo ikke klare sig uden tilskud...

https://www.pv-magazine.com/2021/03/18/danish-solar-developer-secures-unsubsidized-112-gwh-power-purchase-agreement/
18-03-2021 20:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja det er simpelthen noget svineri. De skulle stå til regnskab for den øgede co2-udledning sådanne solcelleprojekter afstedkommer når brændselsforbruget ved landets kraftværker øges.
Energinet har nu øget nettarifferne i 2021 til 11 øre/Kwh for bare at styre nettet bla. pga. solprojekter hvis strøm er ekstremt bekostelige at integrere i forsyningen.
Redigeret d. 18-03-2021 20:16
19-03-2021 10:56
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Ja det er simpelthen noget svineri. De skulle stå til regnskab for den øgede co2-udledning sådanne solcelleprojekter afstedkommer når brændselsforbruget ved landets kraftværker øges.


Ja, helt klart, det er jo helt vildt, hvordan fossil forbrug stiger pga. vedvarende.

Effects of increased renewable energy use on national primary fossil fuel consumption (2018):

Setzen. Sechs.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 19-03-2021 10:57
19-03-2021 21:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Du forstår ikke problemerne med den ustabile strømproduktion ved sol- og vindkraft.
20-03-2021 09:35
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jørgen Petersen skrev:
Du forstår ikke problemerne med den ustabile strømproduktion ved sol- og vindkraft.

De ved ingenting om hvad jeg forstår.

Setzen. Sechs.
20-03-2021 10:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja, helt klart, det er jo helt vildt, hvordan fossil forbrug stiger pga. vedvarende.


80 % af den co2 reduktion vi har set i danmark siden 1990 kommer fra udflagning af industriproduktioner til udlandet og så at kul og gas er skiftet til træ. Yderligere forholdet at halvfabrikata i industrien produceres i udlandet. F.eks. Arla bruger store ressourcer på at køre mælk til Polen så vand kan fordampes ved energi fra kul og Arla får mælkepulveret tilbage og mejeriets co2 udledning ser fin ud.
Redigeret d. 20-03-2021 10:34
20-03-2021 10:43
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Ja, helt klart, det er jo helt vildt, hvordan fossil forbrug stiger pga. vedvarende.


80 % af den co2 reduktion vi har set i danmark siden 1990 kommer fra udflagning af industriproduktioner til udlandet og så at kul og gas er skiftet til træ. Yderligere forholdet at halvfabrikata i industrien produceres i udlandet. F.eks. Arla bruger store ressourcer på at køre mælk til Polen så vand kan fordampes ved energi fra kul og Arla får mælkepulveret tilbage og mejeriets co2 udledning ser fin ud.


Så du forklarer øget CO2 udledning pga. brug af solceller med, at man fragter mælk til polen (flytter produktion til udlandet) ?

Det giver omtrent lige så meget mening som at sige at jorden er flad, fordi der ikke er ben i yoghurt.

Setzen. Sechs.
20-03-2021 11:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så du forklarer øget CO2 udledning pga. brug af solceller med, at man fragter mælk til polen (flytter produktion til udlandet) ?


For 20 år siden brændte man 6 TWh kul på Amagerværket som ydede 2,5 TWh strøm og produktionen udledte 2,4 mio. ton co2 eller 900 g/KWh strøm. I Dag brænder man 6 TWh træ på Amagerværket som yder 1 TWh strøm og co2-udledningen er steget til 2,9 mio. ton co2 eller 2,9 kg/KWh strøm.

Man har altså 3-tredoblet co2-udledningen pr. produceret el-enhed som overvejende kan tilskrives sol og vind når verdens skove må lade livet så kulstoffet i træmassen skal konverteres til co2 i atmosfæren når det brændes af og kan yde supplement af strøm til solcellerne.
Redigeret d. 20-03-2021 11:17
20-03-2021 11:27
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Så du forklarer øget CO2 udledning pga. brug af solceller med, at man fragter mælk til polen (flytter produktion til udlandet) ?


For 20 år siden brændte man 6 TWh kul på Amagerværket som ydede 2,5 TWh strøm og produktionen udledte 2,4 mio. ton co2 eller 900 g/KWh strøm. I Dag brænder man 6 TWh træ på Amagerværket som yder 1 TWh strøm og co2-udledningen er steget til 2,9 mio. ton co2 eller 2,9 kg/KWh strøm.

Man har altså 3-tredoblet co2-udledningen pr. produceret el-enhed som overvejende kan tilskrives sol og vind når verdens skove må lade livet så kulstoffet i træmassen skal konverteres til co2 i atmosfæren når det brændes af og kan yde supplement af strøm til solcellerne.


Så fordi man bruge solceller og vind, skal man nu bruge træ i amagerværket?

Så har vi en 'fordi der ikke er ben i yoghurt', igen.

Setzen. Sechs.
20-03-2021 12:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

Du lever i en utopisk verden af ren ideologi.
20-03-2021 14:02
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jørgen Petersen skrev:
@ Robert Wagner

Du lever i en utopisk verden af ren ideologi.


Igen, du ved ingenting om mig.

Making an assumption makes an ass with an umption!

Setzen. Sechs.
20-03-2021 14:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ud fra det du skriver kan man se rigtig meget.
20-03-2021 15:34
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jørgen Petersen skrev:
Ud fra det du skriver kan man se rigtig meget.


Det kan da godt være, at der er nogen der kan, men åbenbart ikke dig.

Setzen. Sechs.
20-03-2021 19:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så fordi man bruge solceller og vind, skal man nu bruge træ i amagerværket?

Fordi man har sol og vind har man valgt at øge brændselsforbruget til at producere den strøm som sol og vind ikke kan levere ved at reducere amagerværkets el-kapacitet fra 400 til 150 MW når der fyres den samme brændselsmængde ind i kraftværket. Værket havde før en el-effektivitet på 42 % som nu er reduceret til 20 % fordi kraftværket kan ikke afsætte sin produktion i konkurrence med sol og vind når der skal ydes fjernvarme til København. Og reelt har man fordoblet den brændselsmængde kraftværket skal bruge for at yde en given strømmængde til nettet, som ene og alene kan tilskrives vind og sol.
Redigeret d. 20-03-2021 19:50
20-03-2021 20:48
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Så fordi man bruge solceller og vind, skal man nu bruge træ i amagerværket?

Fordi man har sol og vind har man valgt at øge brændselsforbruget til at producere den strøm som sol og vind ikke kan levere ved at reducere amagerværkets el-kapacitet fra 400 til 150 MW når der fyres den samme brændselsmængde ind i kraftværket. Værket havde før en el-effektivitet på 42 % som nu er reduceret til 20 % fordi kraftværket kan ikke afsætte sin produktion i konkurrence med sol og vind når der skal ydes fjernvarme til København. Og reelt har man fordoblet den brændselsmængde kraftværket skal bruge for at yde en given strømmængde til nettet, som ene og alene kan tilskrives vind og sol.


So ud fra et enkelt eksempel på hvordan man ikke skal gøre det, kommer du med et generelt statement.

Setzen. Sechs.
20-03-2021 21:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når man installerer en solcelle eller en vindmølle så skal man gøre sig klart, at det samlede el-produktionssystem kvitterer ikke ved at reducere det brændselsforbrug som var medgået til at producere den strøm som solcellen/møllen nu producerer fremadrettet.
Redigeret d. 20-03-2021 21:39
21-03-2021 09:17
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Nej, nye vindmølle eller solcelle anlæg reducerer nok ikke per automatik CO2 udledningnen 1:1, men de øger heller ikke CO2 udledningen per automatik.
21-03-2021 10:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det koster bare kassen, også giver det ingen nævneværdi CO2-reduktion.
22-03-2021 07:47
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jørgen Petersen skrev:
Det koster bare kassen, også giver det ingen nævneværdi CO2-reduktion.


Nå, ingen skræmmekampagne mod vedvarende, right.

Ny undersøgelse fra Tyskland siger, at strømprisen i Tyskland var steget mere, hvis det ikke var for vedvarende energi.

Setzen. Sechs.
22-03-2021 20:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvis man konsekvent undlader at indregne omkostningerne til ekstra ledningsnet og backup-kapacitet, så er det let at få nogle pæne tal.
22-03-2021 22:04
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jørgen Petersen skrev:
Hvis man konsekvent undlader at indregne omkostningerne til ekstra ledningsnet og backup-kapacitet, så er det let at få nogle pæne tal.


Når man integrerer de vedvarende der, hvor det giver mening, så får du også pæne tal, når du indregner de ekstra udgifter.
23-03-2021 00:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Det koster bare kassen, også giver det ingen nævneværdi CO2-reduktion.


Nå, ingen skræmmekampagne mod vedvarende, right.

Ny undersøgelse fra Tyskland siger, at strømprisen i Tyskland var steget mere, hvis det ikke var for vedvarende energi.

Setzen. Sechs.


Ja det er eddermame Anders And - hold så kæft. Ja det er skarpt set at prisen på el-markederne falder som netop er hele problemstillingen ved at tilføre mere VE til forsyningen, at priser på strøm falder så kraftværkerne ikke kan få økonomi i et producere strøm.

Eller når staten i Tyskland eller forbrugerne i Danmark via PSO'en betaler til mølle og solcellestrømmen så falder priserne i el-markedet og kraftværkerne får udhulet deres økonomi når samfundets samlede omkostning til el-produktionen stiger via PSO eller direkte statstilskud som i Tyskland.

Herunder den ekstreme øgede omkostning til at regulere el-nettet som i 2021 meget vel samlet kan ende på 6 mia. som skal holdes op mod at det samlede strømsalg ender med en markedsværdi på 9 mia. og hertil skal så lægges alle de tilskud strømproduktionen samlet set har opnår.

i 2017 var det samlede tilskud til fjernvarme og el-forsyningen astronomiske 10 mia.
Redigeret d. 23-03-2021 00:24
23-03-2021 07:45
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Som du læser grafer, tror jeg sgu ikke længere på noget som helst du skriver...
04-04-2021 14:50
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
https://www.pv-magazine.com/2021/03/31/renewables-could-provide-australia-with-grid-security-study-shows/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Side 4 af 7<<<23456>>>

Deltag aktivt i debatten Vedvarende i førertrøjen:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Bilproducenter kæmper om klima-førertrøjen08-03-2010 05:40
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik