Husk mig
▼ Indhold

Vindmølle-icon for billig strømSide 2 af 2<12
06-05-2008 17:06
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi


Ja, selvfølgelig kan de det, det er jo ikke en flok lusede amatører.  


Det er også en god idé med anparter, men det er en anden historie.
Egentlig synes jeg også, at det er meget forkert, hvis Fru Jensen er tvunget til at punge ud med 50.000 kr. til en anpart for at få lov til at bruge mere af vinkraftens overskudsstrøm.
I dag har hun allerede via Skat betalt tilskud til vindmølleparkerne, men overskudsstrømmen går hendes næse forbi og bliver i stedet nærmest foræret til udlandet.

Der er meget, der må kunne gøres bedre, men lad os nu starte med een ting af gangen fra den mest simple ende. For hvis vi allerede der løber panden mod en skrankepavemur, så tyder det på, at vi skal have andre midler i brug.
 
06-05-2008 19:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Den simple ende må starte med et tids ur på fryser og 20 l sprit og vand som går fra is til væske ved -20 c' så fryser er – 18 c'. Tidsur starter kl 1.00 og slukker kl. 5.00 og fryser sprit og vand ved -20 c'. Lige sådan med køleskabet men bare med is/vand. Ellers må der findes energiforbrug som kan kobles ind efter et mønster. Det system de balanceansvarlige anvender, er rigtigt god til at opfange "gentagelser".

For Jylland er probelmet: hvis der omsættes 4000 Mw skal der meget få megawatt eller under 1 Megawatt i længere tid til at få systemet ud af balance.
De møller som kan styres omkring effekt kunne fru Jensen jo umærket få strøm fra. Økonomisk er det vel underordnet om strømmen foræres til Tyskalnd/ Sverige til under 10 kr/Mwh eller møller står stille i mindre perioder (vedligehold koster også, og i hvert fald mere end 10 kr/Mwh) når fru jensen ikke kan forbruge strømmen, så kan systemet styres hvis et vist antal forbrugere knyttes til en møllepark. Produktion og forbrug styres meget nøje.
Redigeret d. 06-05-2008 20:13
06-05-2008 23:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Der findes hårdhvidvarer på markedet, der selv kan regulere på forskellen på el, de kobler ud ved strømmangel og ind ved overskudsstrøm. Problemet er, at de er dyrere end de almindelige hårdhvidvarer - og så længe forbrugerne ikke har en økonomisk gevinst ved at ændre forbrugsvaner, sker der intet på dette område.

Jeg har fået en "Housekeeper" på prøve, men har endnu ikke haft tid til at tage den i brug. En net lille sag til ca. 6.000 kr.
Redigeret d. 06-05-2008 23:37
07-05-2008 09:30
Jakob
★★★★★
(9138)
 


Mere "snaps" i fryseren, en ny "Housekeeper" og "kloge hvidevarer". Det lyder meget interessant for en gammel single som mig.  


Derfor håber jeg, at der snart vil blive startet nye tråde om disse emner i et passende forum ( http://www.klimadebat.dk/forum/privat-klimapolitik-f24.php ), så de kan blive grundigt behandlet, og jeg kan spørge uddybende uden at afspore denne tråd og gøre den endnu mere tung for de udenforstående, som gerne vil læse om vores opfordring til, at der bliver lavet vindmølleiconer.

Det vil også gøre det nemmere for gæster at finde jeres tips.  


Vindmølleiconet adskiller sig fra de fleste andre idéer ved at være en ganske gratis og vedligeholdelsesfri hjælp til planlægning af EL-forbruget.  


Nå ja, selve iconet med dataudtræk er selvfølgelig ikke helt gratis at fremstille, men hvis der overhovedet er en vilje i energisektoren til at bruge mere vindmøllestrøm, så vil jeg kalde denne eengangsudgift på få 1000 kr for aldeles ligegyldig..!

Når det er fremstillet, så vil jeg næsten gå så vidt som til at bruge denne talemåde:

"Aldrig før har så få med så lidt gjort så meget for så mange."    
07-05-2008 12:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob, Boe.

Vi kunne jo konkret lave et oplæg til Grundfos, Novo, Lego, Dong, Modstrøm, Rambøl mf.
Mange virksomheder har været ude i pressen og tale for at deres virksomheder skulle forsynes med vindmøllestrøm navnlig Novo, Tivoli mf. Og senest har Grundfos været i medierne omkring den betydelige spildvarme fabrikken råder over fra tests af pumper.
Projektet tænkes udlagt så mange virksomheder forpligter sig til at omlægge den produktions som er egnet til at opstarte når vindmøllestrøm forekommer. Eller produktion af fjernvarme via varmepumper og opbygning af fjernvarmeenergier i isolerede enheder eller akkumulering af varmeenergi til senere brug som procesvarme i virksomhederne.

Grundfos:

Toldvæsnet vil kunne give dispensation så varmepumper kan anvendes optimalt og herunder at statens afgiftsprovenu er øget ved varmeproduktion fra varmepumper sammenlignet med kraftvarmeproduktion.
Hos Grundfos opsamles varmeenergien fra produktionen i lav temperaturdamme. Når møllestrømmen forekommer øges energien i temperatur og forsyner Grundfos med varme og fjernvarmenettet. Hertil at der søges toldvæsen om tilladelse til at spildenegri fra kraftværket som ligger umiddelbart ved siden af grundfos at spildenergi herfra udnyttes via systemet.

Novo.

Processer som kan opstartes automatiks og som kræver betydelig energi, Procesvarme som kan akkumuleres og optages via varmepumper fra Novos fabrikker.

Lego.

Virksomheden bruger betydelige kølekapaciteter som bruger betydelige el-energier og som arbejder kontinuerligt (meget kulstrøm), herunder bruger virksomheden betydelige energier til opvarmning. Isolerede damme kunne på virksomheden opbygge "køleenergi" og damme som akkumuleres varme til bygningsopvarmning. Når vindmøllestrøm forekommer køles "køledam" og "varmedam" opvarmes. Ved produktion trækker virksomheden på varmedammen for opvarmening, og køledammen til køle af plaststøbemaskiner. I det omfang der forekommer overskudsvarme fra virksomheden afsættes denne energi til fjernvarmenettet i Billund.

Dongs kraftværker.

Feks. Dongs kraftværk i silkeborg. Energifrås som dette se.alene her afblæses for 10 millioner varme som uden problem kan tilføres fjernvarmenettet i silkeborg, hvor kun overskudsstrøm anvendes hertil. PÅ silkeborg kraftværk kan Dong uden problem optage for 50 mill kr. spildenergi og afskrive installationer på under 1 år.

Viborg fjernvarme og central køleopstilling.

Virborg planlægger et så kaldt Absorptionskølesystem hvor en nybebyggelse via et selvstændigt fjernvarmenet (koldt) skal forsyne bebyggelsen med køling. Absorptionsprocessen drives af fjernvarme. EN varmepumpeopstilling som opbygger et islager og herunder forsyner nybebyggelsen med varme, er en langt billigere løsning og meget mere miljøvenlig.

Viborgs forslag til køling af bydel se. LInk

Private.

Hertil at vi arbejder på at store firmaer og deres lokale el-selskaber som sælger varmepumpeudstyr som feks. DONG, Nrgi århus, Elro Randers osv. At de laver nogle varmepumpesystemer med akkumulering som virker som opstillingen her se


Byrdefordeling

I silkeborg hvor der på kraftværket kan laves meget betydelige økonomiske overskud. Her betaler værket til de simple installationer i byen hvor feks. en 4 Kw el-blæser i boligen supplere fjernvarmeforsyningen, så det er unødvendigt at afbrænde de massive gasmængder i byen som det sker i dag, pga problemstillingen med konflikt mellem kratværkets el-produktion og møllestrømmen. Silkeborgkraftværk betaler den meromkostning som el-afgifterne giver borgerne, ud af den betydelige fortjeneste som forekommer på værket. Altså fuldt Co2 varme ved vindmøllestrøm netop når dte er problematisk at producer på kraftværket pga. møllestrømmen forekommer til overflod.

projektet

Vi kunne så via el-sparrefonden energiministerium, med firmaerne www.modstroem.dk, Rambøl, COWI som koordinator af projektet, søge forskellige midler eller økonomisk støtte. De firmaer som vil være med i projektet, skal herefter betale et indskudsbeløb til at Cowi, modstrøm eller et andet firma kan koordinere projektet.

Funktionsprincip.

Dong stiller vindmøllekapacitet til rådighed for systemet feks. 50 Mw i Jylland og 50 Mw på Sjælland. Den halvdel af møllestrømmen som faktuelt kan afsættes til fornuftige priser, som det sker i dag, afsættes på normal vis. Den strømmængde som falder aften nat, weekend. Her disponerer systemet fuld og helt over denne kapacitet. Feks. Modstrøm styre nu systemet så den faktuelle produktion som løbende forekommer at den afsættes i el-varmere i boliger, varmepumper ved private, ved grundfoss, Novo, Tivoli, kraftværker, Lego osv. "Konsortiet" kunne herefter betale en betydelig bedre pris en den strømmen ekspoteres til i dag some r næsten nul kr.


Altså der er 100 % aftagere til den produktion som forekommer så opstillingen ikke konflikter med Energinets balanceregulering.

Bedste Hilsner Delphi
07-05-2008 12:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Svar fra Energinet

Vi vil ikke tage stilling til om der er forretningspotentialer i de forslag I har.

Normalt er det en fordel at få solgt hele sin kapacitet på markedsvilkår og ikke lave "selvregulering". Det skyldes at i situationer med ubalancer er der principielt 50 % chance for at den ubalance man har "går med markedet" og så kan der være rigtigt gode penge at tjene.

Den danske elmarkedsmodel betyder at balanceansvarlige virksomehder er sat til at varetage opgaven med forbrugs- og produktionsbalance. Hvis man selv vil være balanceansvarlig skal man som udgangspunkt godkendes. På vores hjemmeside er der under markedsforskrifter m.v. alle gældende regler samt en liste over de nuværende balanceansvarlige virksomehder. Virksomhederne er i fri konkurrence om nye kunder som f.eks. jeres projekt.

Alt det og meget mere vil en balanceansvarlig kunne redegøre for. Så min bedste anbefaling er at I tager kontakt til en af de balanceansvarlige og får jeres ideer gennemgået.
Bemærk, at Randers Værket allerede i dag har en banalceansvarlig til varetagelse af deres interesser i markedet. Det kræver således både positiv medvirken fra Randers Værket og fra deres balanceansvarlige, hvis værket skal medvirke i nye initiativer.

Energinet.dk arbejder videre med prisfleksibelt elforbrug og har aktuelt otte igangværende udviklingsprojekter. Udviklingen går ikke så hurtigt som vi forventede i 2004, men der er bestemt fremskridt.

Med venlig hilsen
Energinet.dk

Kim Behnke
Sektionschef, Miljø og F&U
07-05-2008 13:57
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi


Efter min mening ser det ud til, at kommunikationen med Energinet løbet ud af en forkert tangent.
Det er for mig på ingen måde afgørende, at nogen skal tjene penge på et vindmølleicon.

Derfor har jeg nu også sendt dem en mail:
-----


Til: Energinet.dk

Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf.: 70 10 22 44
Fax: 76 24 51 80
info@energinet.dkKære Energinet.dk


Vi har i øjeblikket en debat om vindmølleiconer på klimadebat.dk:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432.php


Men tråden er efterhånden blevet noget uoverskuelig og vi er vist ikke helt enige om målet.

Selvom Kim Behnke allerede har givet to meget fine svar til delphi
( http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432.php#post_4457 http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432-s40.php#post_4676 ), så tillader jeg mig også at skrive til jer i håb om at ramme hovedet på det søm, som jeg sigter efter.


Jeg ønsker ikke at tjene penge, men blot, at det bliver nemmere for danskerne at se hvor meget vindmøllestrøm, der er i systemet.
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432.php#post_4421

Hvis det bliver almindeligt, at danske hjemmesider har et lille vindmølleicon, som viser dette, så mener jeg, at det er meget sandsynligt, at mange vil reagere på det og gavne vindkraften ved f.eks. at vaske mere tøj og bage mere de dage, hvor det blæser mest.

Grundlæggende er der ikke mere i det fra min side.


Jeg kan se, at I allerede råder over de data, som er nødvendige for at fremstille et informativt vindmølleicon:
http://www.energinet.dk/Integrationer/ElOest/ElsystemetLigeNu/energinet1.swf

Derfor mener jeg også, at I måske er de nærmeste til at fremstille et sådant icon..?

Har I evt. et offentligt link til de stamdata, der ligger til grund for siden..?


Jeg har nok flere idéer og forslag til, hvordan et vindmølleicon kan udformes og optimeres, men før jeg skriver mere, så vil jeg gerne have bekræftet, at den grundlæggende idé er forstået, og at det derfor også er korrekt at jeg skriver til jer om projektet.På forhånd tak for svar.Venlig hilsen

Jakob


PS: Denne mail og jeres svar vil også blive lagt ind i tråden på Klimadebat.dk

-----


 
07-05-2008 14:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob.

Energinet siger: de vil ikke have noget med det at gøre, det skal de balanceansvarlige tage sig af, hvis mere vindmøllestrøm skal forbruges. Og så komme nogle til at tjene på det og meget betydeligt end da!

Men hvad er nu så slemt ved at nogle tjener (og måske end da meget) på det hvis det er i en god sags tjeneste.

Bedste Hilsner Delphi.
07-05-2008 16:25
Jakob
★★★★★
(9138)
 delphi skrev:
Energinet siger: de vil ikke have noget med det at gøre, det skal de balanceansvarlige tage sig af, hvis mere vindmøllestrøm skal forbruges.


Sådan læser jeg ikke de svar, du har fået, men du har heller ikke spurgt om det samme.

I første omgang ønsker jeg ikke en disse andet, end hvad de i forvejen allerede har stillet til rådighed for offentligheden, blot på en endnu mere tilgængelig form.

Det er jo heller ikke Energinet, der skal bestemme, hvor meget strøm Fru Jensen må bruge, når det blæser. Det bestemmer Fru Jensen selv.!

Når jeg mener, at Energinet skal stå for det, så er det netop også fordi, de leverer fysisk neutrale og objektive data uafhængigt af økonomi.

Hvis det går gennem de balanceansvarlige, så er der nok større risiko for, at data bliver "twistet" for økonomisk vinding og ikke så meget for at fremme vindkraft, og det er ikke den vej, jeg vil.
Det er nok også begrænset hvor mange Fru Jensener, der gider at tilpasse deres EL-forbrug til blæst, hvis de ved, at det er mere til gavn for de balanceansvarliges tegnebog end til gavn for vindkraft.

Hvis et vindmølleicon skal være noget værd, så skal det være reelt, ærligt og idealistisk, ellers appellerer det alt for lidt til Fru Jensen, som gerne vil gøre noget godt for vindmøller og klima.

Er vindmølleiconet fremstillet af Energinet, så er det ens for alle balanceansvarlige at forholde sig til.

Mere reelt og neutralt kan det næsten ikke blive.  
 
07-05-2008 16:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob.

Energinet kan netop ikke af kommercielle hensyn frigive de data som netop er nødvendige for et ikon eller for at kunne regulere et evt. forbrug omkring vindmøllestrøm. Energinet opkøber for 700 mill kr. reguleringskapacitet årligt. Hertil de beløb de balanceansvarlige bruger for at afstemme produktion og forbrug. Det er gigantiske beløb der her flyttes. De virksomheder som virker i markedet omkring balanceregulering kan jo netop ikke af konkurrence hensyn (firmaerne i mellem) have disse data tilgængelig som energinet ligger med. Altså energinet ville fordreje markedet, hvis de frigav disse data. Det nærmeste vi kommer, er www.energiudsigten.dk. www.Energiudsigten.dk er iøvrigt et udviklingsprojekt sponsoreret af Energinet.dk
Redigeret d. 07-05-2008 17:29
08-05-2008 10:48
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi

Nu har jeg også fået et svar fra Kim Behnke, og han fortæller, at de er på vej med at lave et CO2-icon.  Ellers må jeg sige, at det ser ud til, at han giver dig meget ret i dine betragtninger.
Så nu er du ikke længere den eneste, jeg er uenig med.  


Men jeg må måske erkende, at problemet som med så meget andet er politisk.

Umiddelbart finder jeg det absurd, at vindmøllernes produktionstal er fortrolige, fordi det kan forstyrre markedet.

For det første, fordi jeg allerede i dag kan se summen:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432.php#post_4421
Det synes jeg er lidt mærkeligt, hvis tallene er hemmelige.

For det andet kan jeg ikke se, at der bør være den store forskel på en forstyrret produktion og et forstyrret forbrug. Hvis der er ordentlig vilje til at bruge mere vindmøllestrøm, så må det være nøjagtigt lige frustrerende.
Derfor mener jeg også, at jo mere åbenhed, der er omkring vindmøllernes produktionsdata, jo bedre. Med dygtige balanceansvarlige må det kun gøre det nemmere for dem at agere og beregne rigtigt.

Vi forestiller os jo heller ikke at holde TV-programmet hemmeligt for folket for at undgå, at de tænder for TV'et for at se Matador eller Krøniken osv..
Så vidt jeg kan se, er det i princippet nøjagtigt det samme, men bare et forbrug styret af et TV-program og ikke et vindmølleicon.

Derfor har jeg endnu ikke slugt kamelen.


Men et CO2-icon er også en god idé, og jeg vil glæde mig over, at det i det mindste ser ud til at kunne lykkes.  


Og så vil jeg tygge lidt drøv på, hvordan vi kan komme videre med andre og flere icon-versioner.Jeg vil gerne sende en offentlig stor tak til Kim Behnke, som tydeligvis har gjort meget for at svare og hjælpe os her i debatten.
(Jeg ved ikke lige, hvorfor han skriver "Hej igen" for jeg har ikke skrevet til ham før, så hele korrespondancen er altså lagt frem her i tråden. )

Her er hans samlede mailsvar til mig:

Hej igen Jacob

Tak for din nye mail.

Energinet.dk er forpligtet til at behandle produktionsdata fortrolige og kan derfor ikke give adgang til de IT-systemer, hvor I direkte kan tappe f.eks. data om vindmølleproduktionen.
Uanset om jeres formål er kommercielt eller ej, så skal alle producenter være beskyttet af vores fortrolighed.

Men derudover er der næppe mange almindelige elforbrugere, der har særlig nytte af at vide om vindproduktionen i en time er 1.000 MW eller 1.300 MW. Er det meget eller lidt?
Derfor har vi sammen med Energiudsigten valgt den mere præcise tilgang, nemlig at omsætte den samlede forventede time-produktion til en relativ CO2 værdi, der så omsættes til farverne rød-gul-grøn.
Det er nemlig ikke kun vindkraft der er miljøvenlig, det er impoteret norsk vandkraft jo også. Og ser vi kun på CO2 udledningen, så er danske biomasseværker jo også neutrale.
Vindkraften er derfor kun en af mange brikker til det billede vi hver time sammensætter.

Da jeg kan se, at vores besvarelsere lægges frem på et website, så vil jeg i denne mail tillade mig at problematisere jeres intention og mål.

Hvis mange elkunder pludselig tænder for mere elforbrug, eller slukker for elforbrug ud fra en real-time oplysning om vindkraft, så kan det udløse store økonomiske tab for elhandlerne!

Hver dag laver alle de balanceansvarlige for forbrug en prognose for, hvor meget elforbruget bliver det næste døgns 24 timer. Det bygger på erfaringer om forbrug, er det weekend, er det helligdag, hvad er temperaturen osv. Denne prognose er udgangspunkt for at der købes ind på Nordpool spotbørsen dagen før driftsdøgnet.

Hvis elkunderne - uden aftale med deres elhandler - pludselig har større eller mindre elforbrug vil elhandleren få en opkrævning fra Energinet.dk som følge af den ubalance der opstår i elsystemet. Energinet.dk skal nemlig udligne det ændrede forbrug ved at købe regulerkraft til op- eller nedregulering. Sidste år kostede det over 700 mio. kr. at foretage disse daglige reguleringer.
Når vi er inde i driftsdøgnet har elhandleren mulighed for at justere sine prognoser og aftaler mindre ændringer, det sker i et såkaldt Elbas-marked. Men når først vi er inden i driftstimen og der pludselig er ændringer i produktion eller forbrug, så vil Energinet.dk med regulerkraft skabe den fysiske balance med det samme. Ellers bryder elsystemet sammen.

Jeres ønske om at elkunderne bruger mere strøm når der er meget vindkraft kræver følgende:
En interaktiv timemåler hos elkunden, så elhandleren kan følge forbruget time for time og afregne time for time. Elkunden skal overgå til spotprisafregning. Derved er der en "aftale" mellem elhandler og elkunde. Dermed ved elhandleren at der er kunder, hvis forbrug kan ændre sig når markedet er til det. Så kommer der ingen uforudsete overraskelser for nogen part.

Hvis en elkunde uden timemåler og uden spotaftale blot tænder og slukker for elforbrug på grund af et vindkraft-tal, så vil elkunden ikke opleve nogen økonomisk fordel ved det og elhandleren vil få stigende omkostninger til betaling for ubalancer. Altså har man ikke gjort elsystemet en tjeneste.

Den spontane reaktion på en el-overløb/mangel situation fra elkunder kræver at deres forbrug er samlet via Virtuelle Kraftværker (VPP), der er store computersystemer. Den balanceansvarlige kan så med VPP data byde forbrugernes reaktion ind i regulerkraftmarkedet som op eller nedregulering. Men på den markedsplads er mindste enhed 10 MW. Det kræver derfor tusinder af private husstande i VPP-løsningen for det giver mening.

Samlet kan jeg derfor give jer følgende punkter:

1) Vi kan og må ikke give jer adgang til andre on-line real-time data end dem I kan hente på www.energinet.dk og på www.energiudsigten.dk
2) Vindkraft er kun en af mange brikker i det billede vores kontrolrum samler hver time - ja 50 gange hvert sekund.
3) Hvis en elkunde uden aftaler reagere på vindkraft-data i driftstimen giver det elsystemet ulemper ikke fordele
4) Første skridt til mere miljøvenlig el-adfærd er at blive timeregistreret, flytte elforbrug og købe el på spotmarkedet, da billig el er miljøvenlig el.

Med venlig hilsen
Energinet.dk

Kim Behnke
Forsknings og Miljøchef 
08-05-2008 12:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Du skal dele problemstilling i to dele.

1. Balanceregulering altså et meget fintfølende system hvor produktion og forbrug skal stemme overens.

2. Forbrug og produktion over tid i løbet af dagen.

Det du gerne vil er at forbruge mere vindmøllestrøm. Altså hvis produktionen fra møllerne er så stor at Energinet må udtage produktion og sælge til udlandet det er den produktion du gerne vil forbrug.

De tre sider her se.

http://www.nordpool.com/marketinfo/elspot/area/elspot.cgi?

http://www.energiudsigten.dk/page/12464

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark.htm

Hvis man kl 23.00 hver nat tog energiudsigtens graf for efterfølgende døgn og via et serverprogram, omsætte farvekoderne til værdierne for lav, mellem og høj CO2. Samtidig ser man på de vindhastigheder på www.dmi.dk som ligger til grund for energiudsigtens graf altså kl. 23.00 for det efter følgende produktions døgn. Hertil: hvis priserne på www.nordpool.com er lave for det efterfølgende døgn er det udtryk for at Energinet udtager møllestrøm eller at vandkraftstrøm fra norden (som også er Co2 fri) forekommer til overflod.

Når produktions døgnet starter overvåger server programmet vindhastigheden på Dmi hvis den falder under den vindhastighed som lå til grund for energiudsigtens graf og priserne på nordpool var moderate betyder det at møllerne ikke producerer så meget. Hertil ifølge Kim Behnke: De følgeauktioner som afholdes i løbet af dagen (hver time), efter produktionsperioden (for denne kort periode på en time) er afsluttet, forelægger der offentlige tilgængelige data for perioden.

På baggrund af disse data kan et ikon laves som er brugbart.

Bedste hilsner Delphi
Redigeret d. 08-05-2008 12:31
08-05-2008 13:18
Jakob
★★★★★
(9138)
 @delphi

Det er udmærket med et CO2-icon.  
Men jeg er stadig overbevist om, at et vindmølleicon også vil være godt og formentlig endnu bedre, hvis det bliver lavet rigtigt.
Det er jo især vindkraften, som der er brug for hjælp til at afsætte.
EL fra solpaneler er stadig i småtingsafdelingen, og hvis søen ikke ligefrem løber over, så kan afsætningen af vandkraftstrøm udsættes til det bliver mere stille vejr, eller til der er større forbrug.
Jeg er heller ikke sikker på, at Fru Jensen gider at planlægge efter et icon, der fortæller hvor meget norsk strøm hun bruger eller hvor meget halm, de brænder af på kraftværket.
Fru Jensens kærlighed til vindmøller er forståeligt nok langt større end hendes kærlighed til halmafbrænding..!


Jeg kan ikke forstå, at det skulle være nødvendigt, men hvad nu hvis man laver et vindmølleicon, hvortil data bliver forsinket nøjagtigt i 1 time og 10 minutter...?

Dermed kan de balanceansvarlige nå at forholde sig til de data, der bliver sendt ud til Fru Jensen, FØR der handles..!  Så kan der da vist kun være dårlige undskyldninger tilbage for ikke at lave et vindmølleicon..?  
 
08-05-2008 19:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Det du faktuelt kan bruge til noget er en enhed som denne til 1500.- kr se.som kan masseproduceres til 500.- kr. Hertil en optiskenhed som online kan aflæse din måler hvis du ikke har online aflæsning (også til 500.- kr). Dit lokale el-selskab kan nu via sin balanceansvarlige faktuelt opkøbe mere vindmøllestrøm via følgeauktioner i løbet af dagen og starte forbrug via modem. Det eneste krav er at du via en hjemmeside skal konfigurere hvornår du kan modtage forbrug til din el-vandvarme, varmepumpe, el-blæser køle/kryseskab osv. Herefter opbøber dit el-selskab denne strømmængde og den tilføres din husstand ekstra ud over det du ellers forbruger. Herunder skal systemet vide om din enhed faktuelt er tilsluttet, hvilket systemet kan ved at tænde kortvarigt og her kontrollere forbrug og herunder belastning (w). Når systemet løbende overvåger forbrug når forbruget afvikles kan systemet tilfører mere forbrug hvis en enhed går i stykker eller andet så det købte forbrug faktuelt forbruges.
Redigeret d. 08-05-2008 19:49
09-05-2008 11:28
Jakob
★★★★★
(9138)
 Nu har jeg skrevet et svar til Energinet:
------------------


Til: Energinet.dk
Kim Behnke
Forsknings og Miljøchef


Den 9/5-2008


Hej Kim Behnke


Mange tak for dit svar.


Jeg er meget glad for, at I har taget fat på at fremstille et CO2-icon, som kan indsættes på danske hjemmesider og vise, hvor CO2-fri strømmen er.

Men et udmærket icon udelukker jo ikke, at der kan laves flere, så derfor mener jeg nok, at det bør udvikles i flere versioner.
Især er jeg stadig optaget af, at vi får et for vindkraft, men et "kombiicon" med både vind og CO2 er også endnu en mulighed.

Mange forskellige versioner og designs må være vejen frem til at få så mange hjemmesider som muligt til at godtage et icon.Jeg håber, at du vil læse disse to indlæg, som min response:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432-s40.php#post_4693
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432-s40.php#post_4699

Har jeg fået skovlen under det økonomiske reguleringsproblem med forslaget om at forsinke vinddata til iconet med 1 time og 10 minutter, eller er der flere problemer..?

Hvis vi vil have meget mere vindkraft i Danmark, og det vil mange gerne, så kan vi kun for sent komme igang med at præge samfundet til at "pulsere" med vinden, så der bruges mest energi, når det blæser.
Det handler om at bryde gamle bevidstløse vaner og skabe nye, og det tager tid.


Med hensyn til, om 1000 eller 1300 Mw er meget eller lidt, så gik mit forslag jo på at oplyse vindkraften i procent, i første omgang på grundlag af allerede offentlige data:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432.php#post_4421


Jeg vil da også gerne med tiden foreslå en udbygning af iconet, så man kan klikke på det og f.eks. finde uddybende oplysninger især om lokale forhold, men det kan jo sagtens tilføjes og udvikles længe efter iconet er sendt ud.

Hvornår forventer du, at vi får adgang til det første icon, og hvor skal vi så finde det...?


Jeg mener bestemt også, at folket bør have adgang til billigere strøm, når det blæser meget.
Men jeg tror på den anden side ikke, at alting kun handler om penge. Mange vil heldigvis stadig gerne gøre gode ting, selvom de ikke får penge for det.Venlig hilsen

Jakob


------------------
I forbindelse med svaret sad jeg og læste Energinets svar igen, og så kom jeg i tanke om, at jeg vist så et andet sted, at Boe Carlslund Sørensen talte positivt om Energinet, fordi det er et uafhængigt statsligt selskab.
Det kan jeg nok ikke helt tage stilling til, men jeg må i hvert fald seriøst rose dem for deres engagement og evne til at kommunikere.

Det er i mine øjne en meget høj standard.   
09-05-2008 13:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

DU er nød til at erkende hvis et Co2 ikon bliver en succes så vil energinet være nødsaget til at nedlukke det fordi det nødvendigvis vil konflikte med de prognoser som de balanceansvarlige producerer efter. Netop fordi et ikon vil bevirke at det vil være umuligt at kontrolere balance.

Se Kim Behnkes svar

Hvis elkunderne - uden aftale med deres elhandler - pludselig har større eller mindre elforbrug vil elhandleren få en opkrævning fra Energinet.dk som følge af den ubalance der opstår i elsystemet. Energinet.dk skal nemlig udligne det ændrede forbrug ved at købe regulerkraft til op- eller nedregulering. Sidste år kostede det over 700 mio. kr. at foretage disse daglige reguleringer.
Når vi er inde i driftsdøgnet har elhandleren mulighed for at justere sine prognoser og aftaler mindre ændringer, det sker i et såkaldt Elbas-marked. Men når først vi er inden i driftstimen og der pludselig er ændringer i produktion eller forbrug, så vil Energinet.dk med regulerkraft skabe den fysiske balance med det samme. Ellers bryder elsystemet sammen.


Inden Energinet er klar med interaktive systemer som er nødvendigt, og her taler vi mange år og min 10 år. Til dato har energinet arbejdet med projektet i 8-10 år.

Bedste hilsner Delphi
09-05-2008 13:54
Jakob
★★★★★
(9138)
 delphi skrev:
DU er nød til at erkende hvis et Co2 ikon bliver en succes så vil energinet være nødsaget til at nedlukke det fordi det nødvendigvis vil konflikte med de prognoser som de balanceansvarlige producerer efter.Og jeg mener, at DU er nødsaget til at erkende, at der er mange ting i denne verden, som får EL-forbruget til at ændre sig..!

Et CO2-icon og et Vindmølleicon vil kun være en parameter mere, som de bare må se at få bygget ind i deres prognose sammen de 1000vis af andre ting, som der er at tage hensyn til, når de beregner deres indkøb.

Det kan ikke være rigtigt, at de sagtens kan styre efter strejker, ferier, TV-programmer, omslag i vejret osv osv.... Men hvis nogle mennesker finder på at vaske tøj, fordi de har set på et icon, at det blæser, så bryder hele EL-nettet sammen, hvis der ikke starter nødgeneratorer for en formue.

De må ganske enkelt lære, hvor meget iconerne betyder for afsætningen og så købe ind derefter..!!
Nøjagtigt som de må med alle andre ting, der får forbruget til at svinge.

Der kan selvfølgelig godt være en indkøringsperiode, før de har fået en god fornemmelse af, hvor meget iconerne betyder for afsætningen.
Men når den er overstået, så må resultatet bestemt reducere forbruget af fossilt brændsel. Ellers må du kalde mig Mads..!  


Af hensyn til indkøringen, så vil jeg nok også anbefale, at iconerne introduceres med lempe. Det vil nok ikke være så smart, hvis nyheden kommer ud på alle TV-kanaler samtidigt den allerførste dag. 
09-05-2008 14:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det kan ikke være rigtigt, at de sagtens kan styre efter strejker, ferier, TV-programmer, omslag i vejret osv osv.... Men hvis nogle mennesker finder på at vaske tøj, fordi de har set på et icon, at det blæser, så bryder hele EL-nettet sammen, hvis der ikke starter nødgeneratorer for en formue.

Det kan de jo heller ikke og meget langt fra, netop derfor vil de starte generatorer, og netop derfor bruger energinet så mange penge på dieselgeneratorer mm. Netop fordi man ikke kan styre forbrug og produktion, ved bare små afvigelser, som Kim Behnke skriver. Hertil skal du jo lægge de tiltag de balanceansvarlige må "udfolde" oghvad det koster af co2udledning og penge det er meget massivt.
Er du klar over hvor meget balanceregulering man får for 700 Mill. Det er altså kun leje af dieselgeneratorer, el-patroner, kraftværker, og ikke køb. Man kan ikke se inde på energinet hjemmeside hvor meget det er men det er 300 - 600 Mw eller mere. Herud over betaler Energinet for at bruge værkerne, dieselgeneratorer når det er nødvednigt. Det er netop pga- forhold som du nævner, foldboldkampe osv.
Et CO2 ikon vil faktuelt massivt øge co2 "afgangen" fra el-sektoren, pga. øge balanceregulering.
Hvis et ikon bliver en succes skal energinet opkøbe for måske 1,4 milliard dieselgeneratorer mm. og bruge dem massivt.

Det er netop forhold som disse som gør at: hvis danmark før Svend Auken satte udbygning af vind og kraftvarme i gang, Hvis Danmark før dette 100 % havde brugt olie eller gas og ikke kul med massiv co2 belastning, ville vi i dag have set en 50 % forøgelse af co2 udslippet fra energi produktion varme og strøm, sammenlignet med før. Faktuelt i dag har vi omlagt mere end 60 % af brændsler til co2 fri møllestrøm og gas med ringe co2 afgang, og CO2 belastningen fra dk's energiproduktion er uændret. Lidt af en fiasko til måske 200 milliarder.


Der kan selvfølgelig godt være en indkøringsperiode, før de har fået en god fornemmelse af, hvor meget iconerne betyder for afsætningen.
Men når den er overstået, så må resultatet bestemt reducere forbruget af fossilt brændsel. Ellers må du kalde mig Mads..!
Der er faktuelt ikke noget med en indkøringsperiode for det lader sig faktuelt ikke lave. Den eneste måde hvorpå det kan ske er at nogle ved (feks. dit el-selskab ) om du kobler et forbrug ind og via din måler kan kontrollere at det sker. Sådant at den el-mængde kan opkøbes inden perioden. Alt andet lader sig ikke realisere og vil massivt forøge reguleringsbehovet.

Hvis 4 ud 5 gange systemerne rammer rigtigt og møllestrøm omsættes som er hensigten. Hvis 1/5 gange energinet herefter skal kompenserer er hele Co2 besparelsen sat over styr og mere til sammenlignet med den vindstrøm som faktuelt blev benyttet de 4/5 gang. Derfor! Hertil 4 ud af 5 gange vil i praksis være alt for optimistisk!!!
09-05-2008 15:38
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi


Jeg tror, at en stor del af vores uenighed bunder i, at du tænker meget mere på sikker økonomi (især de balanceansvarliges), end du tænker på at fremme vindkraft og begrænse brugen af fossilt brændsel.

CO2-mæssigt er det næppe meget værre, at en diesel reguleringsgenerator fremstiller 1 Mw, end at et kulkraftværk gør det..!?

Hvis Fru Jensen ser på et icon, at det blæser lige nu og derfor giver sig til at vaske i stedet for at vente til imorgen, hvor der med stor sikkerhed er stille vejr, så synes jeg, at det er fornuftigt.
Skulle vinden overraske og lægge sig, før hun er færdig med vasken, så starter der måske en dieselgenerator til frustration for de balanceansvarlige, som ikke har været kloge nok til at tage højde for hendes beslutning.

Men alternativet var, at Fru Jensen havde udsat sin vask til dagen efter, hvor der slet ikke er vind, og derfor ville hun alt andet lige have bidraget med endnu mere CO2-udslip. 
09-05-2008 16:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Nej! jeg ved om 15 år er der ikke mere gas i Nordsøen og kul har mange forureningsproblemer som smog, syreregn og CO2. Derfor vil jeg har en robust energisektor hvor vindmøller min er 5 gange så udbredt som i dag og helst 10 gange så udbredt. For at dette kan ske skal strømmen faktuelt bruges 100 % fra møllerne, af virksomheder i synergi med privatforbrug til varmeproduktion ved varmepumper osv.

Dette kan kun ske ved balancereguleringssystemer som kan magte dette og det vil jeg have NU!

Energinet og konsulentfirmaer og dit og dat. Det passer simpelhed ikke at det ikke kan laves inden for 6 mdr. så minimum denne vinters vindenergi fra møller kan omsættes i den danske boligmasse enten via varmepumper eller el-varmere (2000 w blæser til 125.- kr i aldi), og massive forureningsproblemer kan undgås som co2, balanceregulering osv. Altså Co2 fri varmeproduktion fra mange 1000 ton fyringsolie ( 5 TwH overskudsstrom = 625.000 ton olie) eller varmeproduktion i det hele taget.

Jeg vil være meget kritisk omkring hvad jeg får for de massive investeringer som tilføres, og jeg vil være meget påpasselig med, at det som der investeres i kan være bæredygtigt så det via de besparelser som projekterne "afgiver" så disse kan investeres i nye tiltag som kan overflødiggøre mere energi produktion som afgiver Co2 eller forurening i det hele taget.

Bedste hilsner Delphi
Redigeret d. 09-05-2008 17:35
09-05-2008 18:28
Jakob
★★★★★
(9138)
 @delphi


Nu fornemmer jeg, at du endelig begynder at flytte din problemfokusering væk fra vindoplysninger til Fru Jensen og hen til et sted, hvor den nærmere hører hjemme, og det glæder mig.  Så vidt jeg husker fortalte du på et tidspunkt om nogle store dypkogere i Randers Havn, at de skulle bruges til at afsætte strømmen, når de balanceansvarlige havde købt for meget.

Hvis hver zone i stedet havde nogle let isolerede "varmepumpesøer" (som du ofte har vist eksempler på) til det samme, så blev energien ikke helt spildt, og de kunne langt bedre tillade sig at købe rigeligt med vindmøllestrøm, så der bliver bedre plads til udsving.

Så vidt jeg har forstået det, så er vindmøllestrøm også billig, så hvis der bliver købt for meget, så er skaden til at overskue..?

Der kan selvfølgelig nok opstå et underskud, hvis vinden pludselig lægger sig helt uventet, mens alle husfruerne er begyndt at vaske.
Eller endnu mere, hvis vinden på få minutter uventet bliver så kraftig, at alle vindmøllerne nødbremser.

Men så vidt jeg kan se, så vil et velstyret vindmølleicon også kunne hjælpe i den situation.
Ligesom det kan signalere, at det er en god idé at bruge strøm nu, så kan det ligesåvel signalere, at det ikke er en god idé og dermed øjeblikkeligt reducere forbruget.
Hvis man ønsker det, så kan det ligefrem blinke med rød skrift og fortælle alle EL-forbrugerne, at alle vindmøller er nødbremset og EL-nettet derfor meget presset.

Lavet rigtigt, så må det kunne blive en stor hjælp til CO2-reduktion og give plads til mere vindkraft, jeg kan ikke se andet.

Men der er to hurdler, der først skal overvindes.

Den ene er at få lavet en god menu med mange velegnede iconer til danske hjemmesider.

Den anden bliver at få folket til at bruge dem. 
09-05-2008 19:10
Jakob
★★★★★
(9138)
 2. svar til mig fra Energinet:
--------------------------

Hej Jacob

Tak for deltagelse i en sjov og spændende debat.

Vi arbejder på at der på vores hjemmeside kan fremgå en øjeblikkelig CO2 udledning fra den danske elproduktion. Bemærk, at det ikke er det samme som CO2 udledningen ved elforbrug. I henhold til Kyoto-reglerne opgøres CO2 udledningen i Danmark også for den el der eksporteres. Netop fordi import/eksport er med er vi ikke helt færdig med at udvikle beregningsmetoden bag CO2 oplysningen.

Meget af den debat I har haft på klimadebat.dk bygger på tolkninger af den markedsmodel, som er fælles nordisk og som Danmark derfor er en aktiv del af.

I Energinet.dk har vi også stor interesse i at få spredt viden om elmarkedet.
Derfor vil jeg opfordre til at I benytter Klimadebat.dk til at afprøve om det kan have interesse for en gruppe (flere end 10) at blive samlet for at holde et par timers oplysning og debat om elmarkedet, vindkraftudbygning, CO2 udledning osv.
Hvis en sådan gruppe kan samles, så vil vi fra Energinet.dk gerne være vært for arrangementet. Afhængig af geografi, så kan mødet holdes i Erritsø (vores domicil) eller Ballerup (vores sjællandske afdeling).

Og så en enkelt ting til ønsket om at få data 1 time og 10 minutter senere end driftstimen. Hvad skal folk da bruge den oplysning til? Forbrugsreaktion på det tidspunkt vil jo være på forældet data og ikke medføre øget forbrug af vindkraft - vinden kan jo i mellemtiden have lagt sig. Når vindkraften udebliver som følge af mindre vind vil kulværkerne typisk regulere op. En forsinket forbrugsreaktion på 70 minutter kan derfor medføre, at der bliver brugt mere kulkraft!

Og så en sidste ting. Når der er rigtigt meget vind, så kan middelvinden komme over 25 m/s, hvorved vindmøllerne stopper. Den 8. januar 2005 oplevede vi at der forsvandt 2.000 MW vindkraft på få timer.
Hvis nu alle forbrugere, som holder meget af vindkraft havde disponeret efter vejrudsigten eller kik ud af vindeuet, så ville de have forventet meget vindkraft til grønt forbrug. Men virkeligheden blev at der ikke var vindkraft i flere timer - mens vinden rasede uden for...

Vores virkelighed er mere kompliceret end et simpelt CO2 eller vindkraft icon kan formidle.

Med venlig hilsen
Energinet.dk

Kim Behnke
Forsknings- og miljøchef

--------------------------


Jeg har allerede svaret tilbage på det meste i de sidste indlæg til dephi.

Men jeg vil meget gerne tilføje en varm opfordring til Energinet om at deltage her i debatten i stedet for, at vi skal udlede CO2 ved at køre hen til dem fra hele landet.  

 
09-05-2008 19:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Jeg kan godt samle et par stykker for uden mig selv, som med glæde vil deltage i et møde med Energinet.dk
09-05-2008 19:34
Jakob
★★★★★
(9138)
 


Generelt må jeg sige, at jeg er skuffet over så trægt det går med at vinde gehør for idéen.

Jeg skrev for over 14 dage siden til 1tonmindre.dk, som hører under Klima- og Energiministeriet.
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432.php#post_4406
Men de har ikke engang gidet at svare mig, og så vidt jeg ved, er det endda en serviceside lavet til borgerne for skattekroner med det formål at nedbringe CO2-udslippet.
Engang imellem er det tid at sortere fårene fra bukkene, og jeg har derfor besluttet foreløbigt at blackliste deres banner på min hjemmeside.


Jeg ved godt, at det er en protest så lille, at dem, det skulle påvirke, formentlig bare griner en vis legemsdel i laser.


Men hvis projektet kører helt fast eller viser tilbøjelighed til at løbe ud i sandet, så vil jeg opfordre alle græsrødder til en protest, som formentlig vil gå over i de balanceansvarliges historiebøger.

Og så er jeg meget overbevist om, at det kan tvinges igennem, endda meget hurtigt.


Jeg kan bare ikke forstå, at det skulle være nødvendigt at skrue bissen på.  
 
09-05-2008 19:49
Jakob
★★★★★
(9138)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg kan godt samle et par stykker for uden mig selv, som med glæde vil deltage i et møde med Energinet.dk


Det lyder godt.  


Jeg har oprettet en ny tråd om emnet, så det ikke bliver væk:
http://www.klimadebat.dk/forum/laer-mere-om-el-markedet-d18-e468.php 
09-05-2008 19:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Så vidt jeg husker fortalte du på et tidspunkt om nogle store dypkogere i Randers Havn, at de skulle bruges til at afsætte strømmen, når de balanceansvarlige havde købt for meget.
Hvis hver zone i stedet havde nogle let isolerede "varmepumpesøer" (som du ofte har vist eksempler på) til det samme, så blev energien ikke helt spildt, og de kunne langt bedre tillade sig at købe rigeligt med vindmøllestrøm, så der bliver bedre plads til udsving.


JA det burde være muligt. men Energinet er meget påpasselige med at opstillingen kan virke 100 %. Feks. kan det ikke hjælpe noget hvis dammen eller akkumuleringstanken løber fuld. I Randers kunne man så via en varmeveksler i havnen køle akkumuleringstanken.

Så vidt jeg har forstået det, så er vindmøllestrøm også billig, så hvis der bliver købt for meget, så er skaden til at overskue..?


Jamen det er langt fra givet det er møllestrøm det kan lige så vel være kul produceret strøm ene og alene fordi de balanceansvarlige altså kraftværkerne, skal låse deres produktion når produktionperioden begynder, herefter regulere Energinet ned eller op. Det er faktisk overvejende sandsynligt at det meget co2 belastende el-produktion som opvarmer havnebassinet i Randers, netop fordi den overvejende produktion er kul og gasproduktion til el.

Der kan selvfølgelig nok opstå et underskud, hvis vinden pludselig lægger sig helt uventet, mens alle husfruerne er begyndt at vaske.
Eller endnu mere, hvis vinden på få minutter uventet bliver så kraftig, at alle vindmøllerne nødbremser.


Du misforstår hvad der sker for det går så ualmindelige hurtigt. Hvis ikke der var vindmøller som giver mange problemer omkring balanceregulering, så skulle Energinet kun "finpudse" balance. Du kunne sammenligne det med at du kører i din bil ud af en vej med 50 Km/h du ved ikke hvad der kommer efter det næste svind. Men du skal holde 50 km/h uanset om det komme en bakke et sving eller en meget stejl bakke som går ned af. Og 50,5 km/h er ikke godt nok. 50,05 km/h kan lige gå.

Men så vidt jeg kan se, så vil et velstyret vindmølleicon også kunne hjælpe i den situation.
Ligesom det kan signalere, at det er en god idé at bruge strøm nu, så kan det ligesåvel signalere, at det ikke er en god idé og dermed øjeblikkeligt reducere forbruget.
Hvis man ønsker det, så kan det ligefrem blinke med rød skrift og fortælle alle EL-forbrugerne, at alle vindmøller er nødbremset og EL-nettet derfor meget presset.


Lige præcist det der det vil øjeblikkelig blive stoppet af Energinet hvis et betydelig antal brugere brugte det fordi det vil virke til at forværre balancereguleringen. Du skal have et feedback eller et fuldt kontrolleret forbrug via feks. Housekeeper.

Lavet rigtigt, så må det kunne blive en stor hjælp til CO2-reduktion og give plads til mere vindkraft, jeg kan ikke se andet.


Ja helt sikkert. Uhumme vi burde nok prøve vindmølleejernes branche forening. Gav Boe dig ikke deres data.

Den ene er at få lavet en god menu med mange velegnede iconer til danske hjemmesider.


jeg vil lave en ikon ud fra energiudsigtens graf, for at starte et sted, så det ikke bliver for kompliceret. Måske om 14 dage har jeget server program som kan aflæse energiudsigtens graf så man feks. kan lave en lille vind mølle for co2 fri strøm eller en grim kul skorsten for kulstrøm. Så må vi se om Branner vil lægge den på siden her.
Redigeret d. 09-05-2008 20:16
10-05-2008 11:19
Jakob
★★★★★
(9138)
 @delphi

Det der program, som kan hente "dots" fra andre hjemmesider...... - kan det f.eks. hente så mange "dots" fra dette link, at man får et udsnit, som bliver til et billede..?
http://www.energinet.dk/Integrationer/ElOest/ElsystemetLigeNu/energinet1.swf

For så kunne man måske slippe et tekstgenkendelsesprogram løs på det dannede billede og bagefter sende de udtrukne data ind i en formel, som så "outputter" den færdige udregning i procent.
Udregning som her:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelle-icon-for-billig-stroem-d8-e432.php#post_4421


Alt efter resultatet opdateres/overskrives det vindmølleicon på serveren, som alle danske hjemmesider har indsat på deres forside.Blæser det meget, så vil Fru Jensen på sin husmoderhjemmeside kunne finde f.eks. et icon som dette med tekst:


Nu må De meget gerne vaske og bage, Fru Jensen.  Blæser det jævnt godt:


Det er ok at bruge EL nu, men spar gerne lidt på det.  Blæser det kun lidt:


De må gerne udsætte vask og bagning til der bliver mere vind.  Er det helt stille eller er alle vindmøller i færd med at nødbremse:


De må gerne slukke for deres PC og alt andet unødigt, Fru Jensen. - NU..!!  

Ja, der er endnu et stykke vej.

Men eksemplet er også mest beregnet til at tydeliggøre idéen og vise lidt om, at der vil være brug for mange forskellige versioner til forskellige hjemmesider.

Det må også være oplagt at gøre det sådan, at man kan klikke på billedet og få uddybende oplysninger om prognose og lokale forhold.

delphi skrev:
Jamen det er langt fra givet det er møllestrøm det kan lige så vel være kul produceret strøm


Ja, men så vil et vindmølleicon jo heller ikke anspore Fru Jensen til at bruge mere strøm, og så kan det ikke være iconets skyld. Det vil tværtimod hjælpe med, at få hende til at udsætte storvasken til om et par dage, hvor det blæser mere.  Du misforstår hvad der sker for det går så ualmindelige hurtigt.


Det sker nok ikke så tit, at alle vindmøller samtidigt bliver ramt af en tornado.  


Det er før sket over et par timer, og det giver trods alt en vis tid til at regulere og fyre mere op under nogle flere kedler, og når det så kombineres med, at folket reducerer deres forbrug, så når enderne meget bedre sammen.  vi burde nok prøve vindmølleejernes branche forening. Gav Boe dig ikke deres data


Jeg så godt et glimt af nogle data, men han slettede dem igen.

Jeg har skrevet til Danmarks Vindmølleforening, men de har ikke svaret endnu.


Ved du, hvordan vi kommer i forbindelse med de balanceansvarlige..?

Jeg har en formodning om, at hvis de balanceansvarlige er positive, så bliver det meget nemmere at få Energinet med på idéen. Tror du ikke, at jeg har ret i det..?
 
27-05-2008 11:32
Jakob
★★★★★
(9138)
 


Nu fik jeg sandelig mailsvar fra 1tonmindre.dk.

De skriver til mig:
---------------------
Først og fremmest må du undskylde det meget sene svar fra vores side. Til din forespørgsel om, hvorvidt vi vil kunne lægge vindmølleiconer ud på vores hjemmeside www.1tonmindre.dk, er vi nødtsaget til at se det endelige produkt før vi kan tage stilling. Iconerne skal dog have en direkte forbindelse til kampagnens budskab om at hver enkelt kan og skal sænke sit CO2-udslip.

Uanset, hvor dit spændende projekt lander, skal du have held og lykke med på vejen
---------------------


Jeg tager selvfølgelig imod undskyldningen og takker for ønsket om held og lykke.

Men svaret har nu ikke noget at gøre med, hvad jeg håbede på.


 
21-06-2012 19:00
Jakob
★★★★★
(9138)
.
@branner


Der blev snakket meget frem og tilbage, og så gik der fire år, og jeg kan stadig ikke se, at der er sket nyt i sagen.

Hvis du kan fremstille et icon, som viser bare cirka, hvor mange procent vindmøllestrøm, der er i det danske EL system, og du sætter det ind på forsiden i mindst et år, så sender jeg dig et symbolsk beløb på 1.000 kr fra min private lomme til støtte for klimadebat.dk
Helt super vil det være, hvis iconet også kan indsættes på andre hjemmesider ( du kan evt. vedhæfte en grøn reklame, hvis du er bekymret for udgiften til trafik ).
Men det skal være et vindmølleicon. Jeg er for mit vedkommende nået frem til, at det ikke dur med et CO2 icon, fordi det også vil inkludere importeret atomstrøm og biostrøm og andre ting, som kan være langt mindre bæredygtige, og hvorfra det i øvrigt er betydeligt nemmere at regulere produktionen.

Om ikke andet kan vi betragte det som et "protest icon", der sikkert får en bunke kritik, fordi det ikke fungerer godt nok. Men så må Energinet og de balanceansvarlige bare se at få fingeren ud og lære selv at blive lidt vaksere ved havelågen.
Hvis de ansvarlige ikke er hjælpsomme og af frygt for at blive forstyrret i deres cirkler skulle begynde at besværliggøre din adgang til de offentligt tilgængelige nøgletal, så kan du om ikke andet benytte vindstyrken som indikator.
Skulle du få et langt foredrag om, at sådan et vindmølleicon slet ikke kan udformes, så det passer til det danske EL system, så kan du holde dig til, at din sponsor er hård som flint, og han siger, at så må de bare lave EL systemet om, og det har de allerede haft mere end fire år til..!


Jeg er slet ikke i tvivl om, at du kan hitte ud af det på en facon. Hvis du ikke kan få tid til det, og du synes, at du i forvejen gør rigeligt for klimaet, så forstår jeg det godt. Men jeg håber selvfølgelig, at du tager imod udfordringen.

.
22-06-2012 14:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

VIndmølleiconet: Det kunne jo så passende symboliceres med en stinkende og rygende kulskorsten, sådan at der kommer mere og mere røg ud af skorstenen jo mere strøm der produceres fra møllerne som er resultatet i den virkelige verden.

Sådan se


Redigeret d. 22-06-2012 14:37
22-06-2012 17:53
Jakob
★★★★★
(9138)
.
delphi skrev:VIndmølleiconet: Det kunne jo så passende symboliceres med en stinkende og rygende kulskorsten, sådan at der kommer mere og mere røg ud af skorstenen jo mere strøm der produceres fra møllerne som er resultatet i den virkelige verden.


Så må vi altså efter din opfattelse bare håbe på stille vejr, så alle vindmøller står stille, fordi det vil betyde mindre kulforbrug.
Jeg mener, at du er så forkert på den, at det må stå klart for de fleste læsere uanset deres tekniske indsigt.

Et vindmølleicon efter den opskrift, som jeg har fremlagt, kan slet ikke forøge produktionen af vindstrøm.
Det kan kun mere vind og flere og bedre vindmøller gøre.
Derimod kan det hjælpe med at afsætte vindstrømmen, når den er der, og det er vigtigt for at få billigere strøm, minimere lagring og undgå spild af den ædle VE.
Når du efter fire års betænkningstid ikke engang har forstået det endnu, så tror jeg ærligt talt ikke, at du og jeg kommer videre i denne diskussion.
.
22-06-2012 19:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så må vi altså efter din opfattelse bare håbe på stille vejr, så alle vindmøller står stille, fordi det vil betyde mindre kulforbrug.


JAmen med den politik der føres i danmark så ville kul-kraftværkerne da bruge betydelig mindre kul hvis ikke møllerne var blevet opstillet..

Ku' du ikke venligst forholde dig til at der bruges 75 Twh (heraf 50 Twh kul) fossilenergi sammen med 25 Twh biomasse som halm og flis i 2010 for at yde 26 Twh strøm og 32 Twh fjernvarme afsat i boligmassen..

Det forekommer som et ekstrem overforbrug når NOrdjyllandsværket kan få 47 % el ud af kul, og avedøre 50 % el ud af naturgas sammen med halm og træ.

Kilde Se Link
Redigeret d. 22-06-2012 19:16
22-06-2012 20:27
Jakob
★★★★★
(9138)
.
@delphi


Jeg synes hellere, at du venligst bør forholde dig til det helt simple faktum, at hvis et kulkraftværk forsyner det hele med strøm, så vil dette værk skulle producere mindre strøm og vil derfor forbruge mindre kul, hvis der kommer en vindmølle til hjælp.
.
24-06-2012 18:19
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Hej Jakob,

Dong bruger jo allerede oplysningerne fra Energinet til deres app til Iphone med navnet "Din strøm": http://www.dongenergy.dk/privat/energiforum/apps/Pages/dinstroem.aspx.
Når jeg åbner appen, skriver den p.t.:

"Produktion af vindstrøm er lige nu:
Over gennemsnittet
Så er det nu, du skal oplade mobilen og vaske dit tøj

Hvis jeg klikker ind på "Strømkilder" får jeg følgende billede:

.

Det er jo de samme data, som findes i flash-format på Energinet.dk under "Elsystemet lige nu". Måske man skulle kontakte Energinet.dk og høre, om man ikke kunne få adgang til samme data som Dongs app har adgang til?
Redigeret d. 24-06-2012 18:20
24-06-2012 21:26
Jakob
★★★★★
(9138)
.

branner skrev:Dong bruger jo allerede oplysningerne fra Energinet til deres app til Iphone med navnet "Din strøm": http://www.dongenergy.dk/privat/energiforum/apps/Pages/dinstroem.aspx.
Når jeg åbner appen, skriver den p.t.:

"Produktion af vindstrøm er lige nu:
Over gennemsnittet
Så er det nu, du skal oplade mobilen og vaske dit tøj

Hvis jeg klikker ind på "Strømkilder" får jeg følgende billede:

.

Det er jo de samme data, som findes i flash-format på Energinet.dk under "Elsystemet lige nu". Måske man skulle kontakte Energinet.dk og høre, om man ikke kunne få adgang til samme data som Dongs app har adgang til?
Du er da bare en guttermand..!


Vi må vist se, om vi kan trække dig noget mere ind i energidebatten, hvis vi skal have sat skub i den danske omstilling.


Men tror du ikke, at det er bedre at kontakte Dong..?
Jeg gætter på, at de er bedre til at håndtere Energinet end private.

Om du laver iconet eller giver idéen videre til Dong og får dem til at fremstille det og evt. betale dig for at sætte det ind, det er mig uden forskel. Bare vi får det til at fungere.

.
24-06-2012 22:06
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Måske det med tiden kunne udvises til også at vise elproduktionen fra solceller, solvarmeanlæg mv.

http://solvarmedata.dk/
24-06-2012 22:49
Jakob
★★★★★
(9138)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Måske det med tiden kunne udvises til også at vise elproduktionen fra solceller, solvarmeanlæg mv.

http://solvarmedata.dk/


Ja måske. Men det bliver hurtigt langt mere kompliceret at tage stilling til.
Hvis vi kommer så vidt, så vil jeg nok foreslå, at solcellers forhold bliver det næste, der skal undersøges nærmere for bæredygtighed, økonomi, produktionsandel osv.
.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Vindmølle-icon for billig strøm:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Ny generator laver strøm af fugt.1718-02-2024 14:36
Klimaaktivister og 70.000% afgift på grøn strøm.?4703-12-2023 23:54
Sådan får vi billig klimavenlig el, og glade landmænd1402-06-2023 11:52
Billig miljøvenlig strøm tak..!13319-08-2022 14:02
Strøm ud af den blå luft223-10-2019 18:38
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
NyhederDato
Bakterier kan skabe klimavenlig strøm25-05-2011 07:31
Elbiler får strøm på farten01-11-2010 06:18
Drager skal skaffe billig strøm fra 10 km's højde25-05-2010 08:22
Grøn strøm ud af mørket29-04-2009 06:09
Billig olie lammer den grønne revolution06-01-2009 07:45
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik