Husk mig
▼ Indhold

Vindmølleamok, der skal ryddes op..!


Vindmølleamok, der skal ryddes op..!13-05-2008 12:32
Jakob
★★★★★
(9343)
 Ligeså langt, jeg kan huske tilbage, har der været idealister og entusiaster, som eksperimenterede med vindmøller.
Især efter den første oliekrise begyndte der at komme flere til, og nogle opdagede, at der faktisk også kunne være både økonomiske og tryghedsmæssige fordele ved at have en vindmølle.

Men mange var stadig skeptiske, og det var svært at få gang i de større investeringer.

Derfor begyndt tilskudsjunglen at vokse frem.

Pludselig blev der store penge i at eje vindmølleanparter, og fra at være sunde idealistiske projekter blev vindmøller nu offer for spekulation og den mistro og misundelse, der følger med.

Det var måske nødvendigt for at få fart på udviklingen, men meget usundt for vindmøllernes generelle image.

Man kunne høre: "Jeg gider sgu ikke have en vindmølle til at spolere min udsigt bare fordi Lars Tyndskids Vindmøllelaug skal score kassen på anparter for mine skattekroner..!!"  


Og mange klagede over, at tilskud til vindmøller gik ud over udviklingen af andre vedvarende energiforsyninger osv. osv...I dag er det ikke meget bedre, men nu er det nok især aktier i vindmøllefabrikker og udbud og efterspørgsel, der spekuleres i.


Når vindmøllefabrikkens ordrebog er fyldt til flere år frem, så stiger prisen på vindmøller, og det gør vindmølleaktierne også.

Men det giver ikke flere og billigere vindmøller, som ellers burde være blevet resultatet, hvis industrien kunne følge med, og der ikke blev spekuleret.

Samtidig er regler omkring opsætning af mindre vindmøller efterhånden også blevet mere indviklede og besværlige, så mange idealister holder sig tilbage primært af den grund.


Det hele er blevet en avanceret nøje fastlagt rodebutik, som ingen almindelige mennesker kan gennemskue eller følge med i, og det er rent ud sagt noget værre møg.  
Derfor vil jeg foreslå en kraftig oprydning og et langt større statsligt engagement.


Når jeg ser en vindmølle, så vil jeg ikke tænke på tilskud og spekulation. Jeg vil gerne føle, at jeg selv er medejer af de fleste store danske møller, og jeg vil føle en national stolthed over, at mit land og mit demokrati har fået så fantastiske projekter op at stå..!!  Lad os da bygge et gigantisk statsligt vindmølleværft, der for alvor kan producere vindmøller og generelt stå for udvikling, afprøvning og opsætning af alle mulige former for vedvarende energi..!


Vindmøllerne skal tilbage til folket..!!!  Jeg ved godt, at det vil medføre, at nogle aktier måske vil falde i værdi, og at nogle afgifter måske vil stige i en periode, men jeg mener bare, at det er et problem, som det er på høje tid at få gjort op med.
De danske nationale ambitioner burde kunne række til mere end bare gødning til produktion, krig og at vinde noget i sport..!!


Jeg vil gerne en pinsemorgen kunne stå og smile saligt med min klaphat, der klapper, mens jeg ser solen stå op over Danmarks Nationale Vindmølleparker.  
Er jeg virkelig den eneste, der fornemmer muligheden for at genvinde en dansk national stolthed større end nogensinde og ligefrem i en ganske særlig og meningsfyldt klasse..?? 
13-05-2008 14:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Dit ræsonnement og dine betragtninger i det heletaget må jeg tage hatten af for. Nu vil jeg nok ikke være så glad for offentlig produktion. Nu er jeg opvokset i Randers og har her set hvordan en umærket togfabrik Skandia måtte segne under massive offentlige tilskud og styring (Fra dsb ). DSB som ikke har formået noget så simpelt, som at bestille 88 togsæt til 5 milliarder!!!!
Den samme skæbne er nu ved at udvikle sig omkring Vestas. Landbrugsudviklingen i Eu har simpelhend ej heller kunne holde til de massive tilførsler fra staten/EU, sammenlignet med landbruget i New Zealand som har fungeret perfekt uden støtte af nogen form.

I stedet for offentlig produktion hvorfor så ikke gøre det attraktivt at opstille møller for private feks. som en del af bygninger med mindre møller osv. Hvis det umiddelbart gøres lettere at opkoble møller herunder at sælge strømmen så en Co2 kvote tilfalder mølleejer. Alle forhindringer i planlov, kommunale vedtægter osv fjernes. Hvis naboer i fællesskab kan blive enige så kan en mølle opstilles.

I dag koster en 2 Mw Vestas mølle 18 Mill hertil net opkobling konsulentbistand, jord til mølle osv. i alt 22 Mill. kr. dvs en 100 kw mølle koster omregnet 1,1 Mill.

Feks. http://www.folkecenter.dk/da/pmg/pm_pmg_artikel.htm kunne formidle den teknologi som skal til for at lave møller som er billigere (meget) end Vestas møller. Hertil: da boliginstallationer til møller umiddelbart kan anvendes til netopkobling, og hertil at det overordnede net nu ikke skal udbygges fordi produktionen sker der hvor forbruget er nemlig i lokalsamfundet. Alt dette gør at små møller vil være meget konkurrence dygtige og særlig sammen med varmepumpesystemer i lokalsamfundet.
13-05-2008 17:28
Jakob
★★★★★
(9343)
 


@delphi

Der findes nok ikke en mere udskældt virksomhed end DSB.
Men det er ikke kun offentlige virksomheder, der kan kludre i det. Det kan private også.
Vi må heller ikke glemme, at der også findes vellykkede statslige virksomheder.

Der bliver foretaget hjertetransplantationer i offentligt regi, og det er billigere end i det private.

Forsvaret har gennemført mange vellykkede operationer i deres arbejde for staten.

For nogle år siden havde vi et af verdens bedste skolesystemer, og det var næsten udelukkende i offentligt regi.Når vi vil have en virksomhed til at fungere, så tror jeg ikke, at det er afgørende, om den er offentlig eller privat.

Jeg tror, at det er langt vigtigere, at virksomheden får opmærksomhed og er under konstruktivt opsyn.

Men hvem skal holde øje med staten..?


Det skal vi..!  


Der ligger i mine øjne en kæmpe forsømt journalistisk opgave i at følge de offentlige virksomheder og bore i dybden, så problemer bliver afdækket og løst, før de hober sig op til kaos.
Så DR kan godt se at få hyret nogle kritiske og dygtige ingeniører og andre fagfolk til at hjælpe med den indsigt, som de ikke selv kan finde ud af at anskaffe sig.
Vi skal også have folket engageret på et helt anderledes højt niveau. Når vindmølleværftet har et problem, så skal det lægges ud til folket, så vi alle kan hjælpe med at komme med løsningsforslag og inspiration.

Vi skal sidde klistret til skærmen for at følge udviklingen, og det kan blive så vi dirrer af spænding.  Jeg mener, at det er meget vigtigt for folket, at produktionen af de store vindmøller bliver statslig, så der ikke er tvivl om, hvor skattekronerne ender.Angående de mindre vindmøller, så er vi meget enige. Det skal være nemt at få lov til at sætte dem op..!  


Jeg vil nok endda gå så vidt som til at mene, at hvis nogen kan lave CO2-fri strøm over et vist lille minimum, så skal det også være statens opgave at stå for nettilslutningen, som skal være gratis. Og ejeren skal ikke så meget som tænke på papir eller administration, han skal bare have et rimeligt beløb for den strøm, som hans vindmølle eller solfanger mv. producerer.
Jeg vil godt vædde på, at det vil give mange gode håndværkere blod på tanden.  
 
13-05-2008 17:46
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg vil nok endda gå så vidt som til at mene, at hvis nogen kan lave CO2-fri strøm over et vist lille minimum, så skal det også være statens opgave at stå for nettilslutningen, som skal være gratis. Og ejeren skal ikke så meget som tænke på papir eller administration, han skal bare have et rimeligt beløb for den strøm, som hans vindmølle eller solfanger mv. producerer.
Jeg vil godt vædde på, at det vil give mange gode håndværkere blod på tanden.

Det er det faktisk allerede dags dato - firmaet der står for nettilslutning mv. er Energinet.dk.

Jeg har et enkelt spørgsmål til dig, Jakob. Hvor kommer statens penge fra?


Kan en ny vindmølleproducent ikke været et folkeaktieselskab


Når el-forbrugerne skal garantere E.ON 6,5 mia. for el, hvem har så betalt for Rødsand II? Mit svar er forbrugerne, problemet er at selv efter denne forbrugerfinansiering er det stadig E.ON der ejer Rødsand II.


Samtidig har den forbrugerstøttede el været medvirkende til at prisen på vindmøller stiger. Til gavn for hvem?

Redigeret d. 13-05-2008 17:47
13-05-2008 20:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Hvis du nu ser bort fra hvem der skal producerer.

Det er restriktioner, som reelt forhindre en udbygning med vind, som navnlig socialdemokratiske regeringer med støtte fra venstre fløjen har gennemført. Restriktioner staten har opsat for at sikre at borgerne ikke anvender vind i stedet for alm varmeforsyning som olie gas, netop for at staten kan vedblive med at opnå afgift. Massive forhindringer via planloven omkring højde på møller og skattetekniske finesser som er aldeles uretfærdige. Feks en mølleejer som gerne vil omsætte den overskudsstrøm i sin husstand som er ubrugelig i net. Han skal nu via eget el-kabel til flere hundrede tusinde etablere dette mellem husstand og mølle uden om offentlig net, i stedet for netop at bruge dette offentlige net som jo alligevel er etableret. Men nej! Alle mulige restriktioner for netop at forhindre at olie/gas erstattes med VE.

Feks. en aldelses fornuftig ordning hvor Marstal Fjernvarmeværk havde en mindre varmepumpe som kunne køle damme som solfanger i vindtersessonen havde opvarmet. Men utilstrækkeligt til at temp. var høj nok. I denne sitaution kunne værket indkoble varmepumpen og bruge offentlignet hvis møllen producerede aften/nat og weekend hvor man antog forbrug i net ikke forekom. En helt og aldeles god ordning. Men nej! i 1999 blokeres dette og værket må øge afbrænding af spildolie og denne overskudsstrøm kan nu volde problemer i Tyskland!. I stedet for at animere industrien til at tænke i baner hvor overskudsstrøm anvendes blokeres dette massivt. Men det er jo klart når massive investering i vindmølleparker som ikke giver nogen co2 reduktion skal betales så er staten jo nød til at vende hver en 5 øre, og skrabe alle indtægter ind uanset hvor massivt det så end er omkring co2 belastning.

At www.energinet.dk driver nettet ind til tilslutning fra møllejere må være oplagt.

Men hvordan vil du sikre at et vindmøllelav på 20 husstande hvor de 5 er lejligheder i den indre by! Hvordan vil du sikre dig at disse kan anvende denne strøm og herunder at staten opnår afgift, som ikke er helt ud af trit med hvad projektet kan forsvarer, for netop at blokere for projekter som disse for at befolkningen vedbliver med at bruge olie som er så umiddelbart let af afgiftsbelægge for staten?
Feks denne enhed som stilsluttes når møllen producer og alle modtager herefter den strøm som ikke umiddelbart kan forbruges i net.Hvis der faktuelt var de optimale muligheder for mindre møller ville produktionen blomstre uden stats/forbrugerstøtte overhovedet.
Redigeret d. 13-05-2008 20:34
14-05-2008 04:01
Jakob
★★★★★
(9343)
 @Boe Carslund-Sørensen

Statens penge kommer selvfølgelig fra borgerne, og som du selv skriver, så er det allerede i dag borgerne, der betaler for vindmøllerne, de får bare aldrig del i ejendommen.
De kunne selvfølgelig købe aktier, hvis de havde råd og lyst til at deltage i den form for spekulation.
Men der er stadig en stor del af befolkningen, som hverken har råd eller lyst til dette, og de er hægtet af med det resultat, at de kun får lov til at betale for de andres ejendom og spekulationsgilde.
Det vil jeg gerne til livs, så alle borgere på fuldstændig lige fod kan dele de sorger og glæder, der må komme.  @delphi

Jeg er nok lidt pessimistisk, når det gælder vindmøller i den indre by. Den energimæssige idé i det er fremragende, men jeg er bange for, at for mange byboer generelt vil være imod det.
Jeg mener dog, at det skal forsøges at finde de vindmølletyper, som er mest passende til formålet, og så må vi se, hvor langt vi kan komme.
Disse møller bør så måske være helt eller delvist kommunale og give mest billig strøm til de borgere, som bor nærmest møllen. Resten af overskuddet kan så tilfalde kommunen, så den kan nedsætte kommuneskatten for alle.  Hvis det er rigtigt, at staten spærrer for udvikling og tilslutning af vedvarende energi, fordi det kan gå ud over afgiftsindtægter fra gas osv., så finder jeg det selvfølgelig ganske uacceptabelt..!
Staten har alle muligheder for at flytte rundt på afgiftsbyrden, og det må den så bare lære at gøre i den vedvarende energis favør og ikke det modsatte.! 
14-05-2008 09:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis det er rigtigt, at staten spærrer for udvikling og tilslutning af vedvarende energi, fordi det kan gå ud over afgiftsindtægter fra gas osv., så finder jeg det selvfølgelig ganske uacceptabelt..!
Staten har alle muligheder for at flytte rundt på afgiftsbyrden, og det må den så bare lære at gøre i den vedvarende energis favør og ikke det modsatte.!


Der er utallige eksempler på at staten har afgiftsbelagt netop for at mindske forbruget af vindenergi eller strømmen herfra.

Jeg er nok lidt pessimistisk, når det gælder vindmøller i den indre by. Den energimæssige idé i det er fremragende, men jeg er bange for, at for mange byboer generelt vil være imod det.
Jeg mener dog, at det skal forsøges at finde de vindmølletyper, som er mest passende til formålet, og så må vi se, hvor langt vi kan komme.
Disse møller bør så måske være helt eller delvist kommunale og give mest billig strøm til de borgere, som bor nærmest møllen. Resten af overskuddet kan så tilfalde kommunen, så den kan nedsætte kommuneskatten for alle.

Det der er væsentlig i fremtiden er at de borgere som vil have VE at de aktivt gør en indsats for at forbruge den strøm som ikke er brugbar i el-nettet. Hvor møllerne faktuelt står placeret er af mindre betydning. Altså hvis en borger som vil forbruge denne vindmøllestrøm anskaffer sig køle/frys skabe som kan akkumulere "fryseenergi" at el-forbrugende varmeapparater bruges til erstatning for fjernvarme (dualistisk) når vind forekommer osv.
Redigeret d. 14-05-2008 09:26
14-05-2008 10:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

SDE har for længe side foreslået at PSO-midlerne blev lagt i et fond ala ATP, og at fonden via støtte til diverse energiteknologier også fik en form for ejerskab af disse. Det er der desværre ikke politisk opbakning til. men det er en metode til at koble støtte og ejerskab sammen, som måske vil lette udviklingen af fremtidige VE-former.
Vindmøller som har over 25 år på bag i dansk energi, skal efter min mening ikke have mere støtte, enten er de konkurrencedygtige eller også er vi på vej ud af et galt spor.
Jeg er modstander af driftstøtte men tilhænger af etableringsstøtte, men jeg vil have valuta for mine støttekroner.
Redigeret d. 14-05-2008 10:21
14-05-2008 10:58
Kosmos
★★★★★
(5391)
SDE har for længe side foreslået at PSO-midlerne blev lagt i et fond ala ATP...

- se evt. debatten ang. 'elsparefonden' på ing.dk.
17-06-2008 23:10
Jakob
★★★★★
(9343)
 Aggersund:

77 stk mindre vindmøller erstattes af 13 stk store vindmøller.

Så vidt jeg hørte på TV-Nord skulle de nye være på hver 2,3 MW, 150 meter høje og tilsammen producere dobbelt så meget strøm som de 77 skrottede.

http://www.nordjyske.dk/vesthimmerland/forside.aspx?ctrl=10&data=31%2c2671304%2c5%2c3&count=1

http://www.aalborg-kommune.dk/NR/rdonlyres/2108787B-F11E-42A5-B1FD-023908271508/19831/Bilag1supplerende_visualiseringer.pdf


Det lyder måske umiddelbart både godt og smukt.

Men jeg kan ikke lade være med, at undre mig over, hvorfor de 77 vindmøller skal pilles ned, når de fleste stadig fungerer udmærket.

Vi skal høre, at vi ikke har råd til mere vindkraft, men vi har fint råd til at bruge skattekroner på at skrotte fungerende vindmøller.
Jeg har meget svært ved at forestille mig, at det skulle være økonomisk fornuftigt.

Vi hører også meget om, at det er svært at få sat nye vindmøller op, fordi lokale beboere modsætter sig.
Men her var der 77 vindmøller, som havde vundet hævd, og som folket og biotopen allerede havde vænnet sig til.

Man kunne have analyseret tilfredsheden i området, og have nedlagt de måske 10 eller 20 vindmøller, som folk var mest generet af, og måske kunne man have fået lov til at lave nogle af dem større, fordi lokalbeboerne kunne se, at det ville være fint nok med et par større ind imellem de andre.
De få stykker, som man så skulle pille ned, kunne man lade hjemmeværnet eller andre lokale finde nye pladser til som forsøgsmøller.


Men nej, de skal allesammen ned med færre pladser til følge....
Og så vidt jeg ved, må de aldrig mere stilles op i Danmark, men bliver måske solgt billigt til Polen.

Ja, det har vi åbenbart fint råd til...


Det bliver spændende, hvor mange klager der kommer i Aggersund, når man nu igen vender op og ned på det hele.
For man kommer nok ikke udenom, at der sagtens kan være alvorlige gener, som beboerne ikke forudså, da de sagde ja.
Og ser man på de store vindmøllers historie, så er den heller ikke længere, end at de alle på en måde stadig er at betragte som forsøgsmøller.

Politisk er det også en torn i øjet på mig, at det ikke er dansk ejede vindmøller.
Svenskerne sætter vindmøller op på dansk jord med dansk tilskud, og overskudsstrømmen bliver nærmest foræret til Norge, Sverige og Tyskland.
Det kan da umuligt være på den måde, at man skaber den største velvilje hos de danskere, der får flere og flere vindmøller i deres udsigt.
Hvor dumme har vi lov til at være, og hvor meget vil vi være til grin for vores egne penge..?


Danske vindmøller skal tilhøre den danske stat og dermed hele det danske folk..!


Men det er altså bare min mening.   
17-06-2008 23:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi skal høre, at vi ikke har råd til mere vindkraft, men vi har fint råd til at bruge skattekroner på at skrotte fungerende vindmøller.
Jeg har meget svært ved at forestille mig, at det skulle være økonomisk fornuftigt.


Er det ikke efterhånden gået op for dig at "velfede" skattetænkere i Whiskybæltet skal have maksimal skatteværdi/afskrivning ud af hele opstillingen. Miljøet skal belastes maksimalt med CO2 og vindmølleindustrien skal sælge maksimalt. Hvis ikke de møller var pillet ned kunne mølleproducenterne jo ikke have solgt den kapacitet og skattefradraget kunne jo ikke tilfalde skatteplagede rigfolk. De gamle var jo afskrevet.

Danske vindmøller skal tilhøre den danske stat og dermed hele det danske folk..!


Hvorfor skal det absolut ind over staten som herefter kan bruge skatteskruens uendelige omdrejningshastighed. Hvorfor kan det ikke være folkeeje på en mere gennemsigtig måde.
18-06-2008 00:07
Jakob
★★★★★
(9343)
 


delphi skrev:
Hvorfor skal det absolut ind over staten som herefter kan bruge skatteskruens uendelige omdrejningshastighed.


Det kan den jo sagtens gøre alligevel, og det gør den også.
Ellers ville der ikke have været tilskud til vindmøller. Tilskud, som vi vel at mærke alle betaler til, men kun de færreste har glæde af.


 
18-06-2008 10:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Vi skal høre, at vi ikke har råd til mere vindkraft, men vi har fint råd til at bruge skattekroner på at skrotte fungerende vindmøller.


Det er ikke skattekroner, "skrotningsordningen" betales via elregningen, PSO'en, så staten har ingen kvaler Jakob, Delphi, Boe m.fl. betaler.

Man har reduceret antallet af nye vindmøller, for at imødegå naboklager. Hvad der ikke kommer frem, er at EU har postet millioner af EURO i naturgenopretning af samme område.

Al sandsynlighed taler for, at de "gamle" vindmøller bliver solgt til Øst Europa eller Japan, der kan de godt bruge vindmøller af ældre dato.
18-06-2008 11:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Dit gode og velmenende (socialistiske (en lille snert betonkommunisme( kun lidt))) menneske, forstiller du dig at staten skal etablere tre vindmølleværfter rundt i Danmark som i løbet af få år skal opstille vindmøller med en kapacitet som er 20 – 25 gange den vi har i dag så de altså producerer 150 Twh/år.

Ved de nuværende priser på vindmøllestrøm vil denne investering efterfølgende koste 150.000.000 Mwh a 630 kr/mwh= 95 miliarder pr. år. Men det forudsætter at staten skal kunne holde budgetter 100 %. Jeg mindes ikke et større projekt fra Metro til Storebæltsbro over sygehusbyggerier hvor budgetterne ikke er "skredet" med 100 % eller mere.

Hvis vi antager en forsigtig projektoverskridelse på bare 50 % og herunder på de vedligeholdelsesudgifter som efterfølgende skal afholdes som betyder at el-prisen fra møllerne pr år bliver ca 150 Milliard: Mener du det danske samfund kan håndtere det?
Redigeret d. 18-06-2008 11:21
18-06-2008 12:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe
Man har reduceret antallet af nye vindmøller, for at imødegå naboklager. Hvad der ikke kommer frem, er at EU har postet millioner af EURO i naturgenopretning af samme område.

Al sandsynlighed taler for, at de "gamle" vindmøller bliver solgt til Øst Europa eller Japan, der kan de godt bruge vindmøller af ældre dato.

hvor miljøbelastende er dette cirkus i sig selv?
18-06-2008 12:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
hvor miljøbelastende er dette cirkus i sig selv?


Miljøbelastningen skal retfærdigvis deles op i flere perioder:

Fabrikationsfasen - ?

Anlægsfasen - stor miljøbelastning

Driftsfasen - moderat miljøbelastning, om vindmøllernes indvirkning på bl.a. fugleliv mv. kan læses i Dansk Vindmølleforenings faktablade.

Nedrivningsfasen - stor miljøbelastning

Bortskaffelse af vindmøller - ?

Naturen kommer ikke tilbage til status quo, da dele af fundamenterne bliver efterladt nede i jorden som betonbrokker.
19-06-2008 11:49
Jakob
★★★★★
(9343)
 delphi skrev:
forstiller du dig at staten skal etablere tre vindmølleværfter


Jeg forestiller mig, at det vil være bedst med et enkelt stort, som spænder vidt lige fra vindmølleudvikling til algeforskning, energilagring og produktion af billige typegodkendte EL-biler, EL-tog osv... alt indenfor bæredygtig VE.

Et sted på den jyske vestkyst, hvor jorden er billig, og det er nemt at bygge en havn, og jernbanen ikke er for langt væk.delphi skrev:
Danmark som i løbet af få år skal opstille vindmøller med en kapacitet som er 20 – 25 gange den vi har i dag


Ja, det vil være super, men jeg mener nok, at 10 gange må være tilstrækkeligt i første omgang.
Vindkraft i form af bølgeenergi kan tænkes at reducere antallet af vindmøller.
Det kan også være, at der sker noget på andre fronter, som gør vindmøller mindre aktuelle. Det ser bare ikke sådan ud i nær fremtid.

Hvad angår økonomien, så mener jeg, at pengene skal være på bordet, før det enkelte projektarbejde påbegyndes.
Selve bygningen af værftet kan foregå i mange små trin, så der med fuld offentlig adgang hyppigt kan evalueres overskuelige budgetter. 
19-06-2008 13:06
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg forestiller mig, at det vil være bedst med et enkelt stort, som spænder vidt lige fra vindmølleudvikling til algeforskning, energilagring og produktion af billige typegodkendte EL-biler, EL-tog osv... alt indenfor bæredygtig VE.


Hvordan har du tænkt dig, at få EU til at give tilladelse?
20-06-2008 11:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob
Hvad angår økonomien, så mener jeg, at pengene skal være på bordet, før det enkelte projektarbejde påbegyndes.

Hvor mange forestiller du dig
Deltag aktivt i debatten Vindmølleamok, der skal ryddes op..!:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik