Husk mig
▼ Indhold

Vindmølleenergi skal lagres, men hvordan..?Side 15 af 18<<<1314151617>>>
10-02-2018 13:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det er helt sikkert det tilskudsregime som virker i Tyskland, for at understøtte det fossile energiforbrug eller understøtte atom- og kulværkernes produktion i Tyskland. I dag hælder vi årligt 10 mia ud over det danske energisystem som tilskud til skade for omlægningen over mod det fossilfrie samfund. Hvis vi var villige til at stoppe dette tilskudscirkus og lade pengene blive i statskassen og i forbrugernes lommer så ville der ske ting og sager, til gavn for omstillingen over mod VE.

Et eksempel: I danmark modtager DONG for det første 500 mio i tilskud til at bygge et nyt 60 Mw fliskraftværk til 1,3 mia i Kalundborg som stort set alle årets timer med yderligere tilskud i form af 15 øre/Kwh oven på markedsprisen på strøm, yder strøm til nettet om der er brug for strøm eller ej. Novo og de andre industrier ydes så procesdamp fra kraftværket.

Det er jo helt klart noget som virker til at underminere økonomien vedr. udbygningen med vind når tiltaget i Kalundborg sammen med de Københvanske kraftværker som også dumper deres værdiløse strøm ud i el-nettet med tilskud, og strøm som det i lange perioder koster meget betydelige summer at skaffe af vejen enten via el-patroner eller ved at betale udlandet for at aftage strømmen, og det når træ fra verdens skove sejles ind for at brændes af, for altså overvejende at producere værdiløs strøm. Og det samme i Århus, Skærbæk, Herning, Randers osv.

Det er helt sikkert det samme i Tyskland for at forsvare økonomien i baseloadværkerne for hvis man i Tyskland virkelig lavede vandkraftværkerne bare så de afsatte hele den nuværende døgnproduktion over 8 timer i dagtiden, så ville det jo have ret markante positive virkninger for at lade mere møllestrøm tilflyde nettet, når der ydes 10 Gw i 8 timer i stedet for 3,5 Gw hele døgnet. Men det ville gå ud over kulværkernes økonomi, og derfor er der helt sikkert et tilskudssystem som på ingen måde animerer hydroværkerne til at levere strømmen i dagtiden som vil sige udbygge turbinekapaciteten.
Redigeret d. 10-02-2018 13:41
10-02-2018 13:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Kjeld

Det er vel ikke anderledes end i Danmark f.eks. her syd for Brande hvor der lige nu opstilles 10 nye 3 Mw møller sehvor https://www.europeanenergy.dk/ (som opstiller møllerne) har opkøbt ejendomme eller lavet en aftale med ejerne af ejendomme som ligger inden for en eller anden afstand af møllerne.

Men det er da rigtig at der er stadig modstand i befolkningen som klager til byrådet som så vedtager mølleparken.

NOget tilsvarende har man da i Tyskland og når modstanden ikke er begrundet i noget reelt så gennemfører byrådet de planlagte udskiftninger af gamle møller.


Naturfredningsforeninger,Dyrebeskyttelse (fugle,flagermus)Miljø-og larmbeskyttelses foreninger bakker borger grupperne mere op i Tyskland og har en større politisk gennemslagskraft end i Danmark.
Fx. har en borgergruppe i en lille kommune i Schleswig-Holstein samlet 50000 underskrifter af modstandere mod flere vindmøller i deres kommune.Det er noget der gør indtryk på lokalpolitikerne,som gerne vil genvælges.
Også i Østrig protesteres der mod flere vindmøller af naturfredningsforeninger.
10-02-2018 13:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Naturfredningsforeninger,Dyrebeskyttelse (fugle,flagermus)Miljø-og larmbeskyttelses foreninger bakker borger grupperne mere op i Tyskland og har en større politisk gennemslagskraft end i Danmark.


Ja det er jo nok herved det er noget lettere i Tyskland end i danmark at opstille landvind netop fordi befolkningen og naturbeskyttelses organisationerne har så stor fokus på området.

Når det går op for den tyske befolkning at landet på relativt få år kan nedlægge alt kul og atom og erstatte det hele med vind, så kommer der med sikkerhed gang i tyske landvindmøller og store kabelkapaciteter ned gennem tyskland som forbinder landet med store mølleparker i Nordsøen.

Der er ingen tvivl om at de tyske miljøorganisationer vil langt hellere ha' en massiv udbygning med landvind end de vil have kul og atom.
Redigeret d. 10-02-2018 13:39
10-02-2018 13:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Tysk vandkraft må vel være den blå nederst, men er det ikke lidt underligt, at kurven nærmest helt undlader at svinge med forbruget og vindstrøms produktionen..?


Den samlede Hydro kapacitet inkl. Pump Storage er hele 18 Gw se https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroelectricity_in_Germany
Redigeret d. 10-02-2018 13:48
10-02-2018 13:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Det er en forkert opfattelse,hvis man tror den største del af den tyske befolkning gerne ville af med kernekraft.Det er.de potisk orienterede "rød grønne" som har været modstandere.
Den brede befolkning forstår ikke,at man vil lukke kernekraftværker,som har været i drift siden 1960erne med en sikker og stabil elforsyning ,og aldrig har været årsagen til strålingsulykker,samt samtidig opfylder regeringens målsætning med ingen CO2 emission.
Med kulkraftværkerne er det noget andet,her er forureningen med røggasserne et.område,som får tyskerne til st akseptere deres afvikling.
10-02-2018 14:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er en forkert opfattelse,hvis man tror den største del af den tyske befolkning gerne ville af med kernekraft.Det er.de potisk orienterede "rød grønne" som har været modstandere.


JO men atom og kulkrafts enome negative påvirkning af fuldebestanden og dyrelivet i det hele tage har meget fokus i tyskland.

Og møllers positive påvirkning af fuglelivet vil tale for vind frem for atom og kul se https://videnskab.dk/naturvidenskab/vindmoeller-gavner-fuglene-mere-end-de-skader-dem
Redigeret d. 10-02-2018 14:03
10-02-2018 14:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Det er ikke rigtig,st kernekraft har en negativ indflydelse på nsturen og dyrelivet,hvor skulle det komme fra,ingen stråling fra kraftværket,ingen røggasser
Jeg ved,hvad jeg taler om,har selv ført tilsyn med kkv,bla. BIblis ved Rhinen.
Folk og fæ.der bor og lever tæt ved et kkv er aldrig blevet syge af stråling,det gælder for alle værkerne i EU.
Et kulkraftværk er noget andet,her er røggasserne skadelige.
Vindmøller er iflg rapporter skyld i mange fugles og flagermus dødsfald i Tyskland og i Danmark.
10-02-2018 14:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
BIblis ved Rhinen.
Folk og fæ.der bor og lever tæt ved et kkv er aldrig blevet syge af stråling,det gælder for alle værkerne i EU.


Hele værdikæden skal med
se https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/dec/05/nuclear-greenpolitics

Det er ikke rigtig,st kernekraft har en negativ indflydelse på nsturen og dyrelivet,hvor skulle det komme fra,


Citat fra https://videnskab.dk/naturvidenskab/vindmoeller-gavner-fuglene-mere-end-de-skader-dem:Sagt med andre ord, for hver fugl, en vindmølle dræber, dræber fossile brændstof- og atomanlæg 2.118 fugle.

Et spansk studie var fra 2005 til 2008 involveret i daglige inspektioner af jorden omkring 20 vindmølleparker, der i alt husede 252 vindmøller. Forskerne fandt i alt 596 døde fugle.

Vindmøllerne havde været i gang mellem 11 og 34 måneder i løbet af studiet, og det gennemsnitlige dødstal per mølle var blot 1,33. Forfatterne noterede, at det var én af de højeste kollisionsrater i forskningslitteraturen.

Rovfuglekollisionerne udgjorde 36 procent af det samlede antal dødsulykker (214 fugle), hvoraf størstedelen var gåsegribbe (138 fugle, 23 procent af det samlede antal dødsulykker).

Studieområdet befandt sig i den sydligste del af Spanien i nærheden af Gibraltar, der er placeret i en trækfuglerute fra Marokko til Spanien.
Redigeret d. 10-02-2018 14:50
10-02-2018 14:50
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Her er noget for varmepumper.med strøm.fra vindmøller.
Ved udgangen af 2018 forsvinder det statslige tilskud til de fleste decentrale kraftvsrmeværker ,som anvender naturgas,biogas eller affald.
Dette vil indebære,at prisen på fjernvsrme skyder i vejret.
10-02-2018 14:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Når det drejer sig om vindmøller skal hele kæden også med:
Udvinding og tilberedning af neodym i Kina.
Udvinding af kobber i Congo og Peru etc.
Skrotning og deponering af vindmøllevinger af glasfiber.
10-02-2018 15:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her er noget for varmepumper.med strøm.fra vindmøller.
Ved udgangen af 2018 forsvinder det statslige tilskud til de fleste decentrale kraftvsrmeværker ,som anvender naturgas,biogas eller affald.
Dette vil indebære,at prisen på fjernvsrme skyder i vejret.


Det er nemlig rigtig som burde kalde på de rigtige løsninger. Men viljen til at producere alenlange hyldemeter af undersøgelsesrapporter er stålsat, så der sker ingenting, eller det som sker er måske lidt solvarme som her i Silkeborg se https://ing.dk/artikel/verdens-stoerste-solfangeranlaeg-drift-silkeborg-191730 til 600 Mio.

I de 4 - 5 mdr om sommeren hvor møllerne yder mindst, kan et af landets mest effektive kraftværker så ligge stille, fordi hele Silkeborgs varme kommer fra solvarme. Andre kraftværker som bruger betydelig mere brændsel end kraftværket i Silkeborg kan nu yde strømmen og afsætte spildvarmen til naturen ved at opvarme havvand.

Eller netop om sommeren skal der produceres meget store mængder strøm og fjernvarmebehovet er selvsagt vigende hvorfor der er meget stort overskud af spildvarme, fra den el-produktion som skal foregå. Hvorfor er det så lige man bruger 100-vis af millioner på at lave solvarme ved netop et af landets mest effektive kraftværker som netop kan yde fjernvarme, når landets el-net med sikkerhed skal ydes strøm.

Når man som i silkeborg bruger så mange penge og man øger miljøbelastningen så burde man skulle betale for den øge miljøbelastning man astedkommer, og gerne et eller andet 'strafgebyr'..
Redigeret d. 10-02-2018 15:20
10-02-2018 15:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når det drejer sig om vindmøller skal hele kæden også med:
Udvinding og tilberedning af neodym i Kina.
Udvinding af kobber i Congo og Peru etc.
Skrotning og deponering af vindmøllevinger af glasfiber.


Det er selvfølgelig klart, og det der neodym som hentes i Kina det er noget som afsætter et betydeligt miljøaftryk i naturen (= miljøsvineri ang mass), eller noget på højde med Uranminer i Indien.

Men alt dette er belyst i forskellige rapporter som kan findes.

Når industrien har nået det højeste mulige vedr. udvikling af møller, som de store møller f.eks. Vestas' v164 så skal møllerne når de er installeret jo bare holdes i gang i en uendelighed, og møllevingerne må kunne holde i en uendelighed.

Problemstillingen som det er i dag eller det har været over de sidste 20 år, er jo at de møller som nedtages, de nedtages jo netop fordi der hele tiden over de sidste 20 år er kommet bedre og bedre møller.

Eller som sagt nu er vi ved at nå 'klimaks' og de møller som opstilles kan ikke blive bedre og de producerer strøm til nogle fornuftige priser.
Redigeret d. 10-02-2018 15:49
10-02-2018 18:36
Jakob
★★★★★
(9316)
­
­


@Kjeld Jul


Du flooder stadig ud over alle grænser. Holdningen i Tyskland til opstilling af vindmøller og genbrug af vinger har intet at gøre med emnet i denne tråd.
For 117. gang start dog selv en tråd om de emner, som du ønsker at diskutere i stedet for at skabe uorden i forum.

­
10-02-2018 18:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi -
Jeg er glad for vi kan føre en diskussion,uden vi bliver personlige med et negativt islæt over for hinanden,tak for det.
10-02-2018 18:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg er glad for vi kan føre en diskussion,uden vi bliver personlige med et negativt islæt over for hinanden,tak for det.


Gentlemen i funktion

Redigeret d. 10-02-2018 18:49
10-02-2018 18:58
Jakob
★★★★★
(9316)
­


Kjeld Jul skrev:
Delphi -
Jeg er glad for vi kan føre en diskussion,uden vi bliver personlige med et negativt islæt over for hinanden,tak for det.


Nu er det jo heller ikke delphi, der har oprettet denne tråd eller de andre vindmølletråde, som du roder rundt i, så måske er det lidt nemmere for ham ikke at blive irriteret.
­
10-02-2018 19:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er da ikke et spørgsmål om hvem der har oprettet en given tråd. Det er udelukkende et spørgsmål om den måde, som man skriver på.
10-02-2018 19:51
Jakob
★★★★★
(9316)
­


Jørgen Petersen skrev:
Det er da ikke et spørgsmål om hvem der har oprettet en given tråd. Det er udelukkende et spørgsmål om den måde, som man skriver på.


Det betyder faktisk også lidt hvad man skriver:

http://www.klimadebat.dk/hjaelp.php
1) Hold dig til emnet­
­
11-02-2018 10:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kjeld Jul skrev:
delphi skrev:
Kjeld

Det er vel ikke anderledes end i Danmark f.eks. her syd for Brande hvor der lige nu opstilles 10 nye 3 Mw møller sehvor https://www.europeanenergy.dk/ (som opstiller møllerne) har opkøbt ejendomme eller lavet en aftale med ejerne af ejendomme som ligger inden for en eller anden afstand af møllerne.

Men det er da rigtig at der er stadig modstand i befolkningen som klager til byrådet som så vedtager mølleparken.

NOget tilsvarende har man da i Tyskland og når modstanden ikke er begrundet i noget reelt så gennemfører byrådet de planlagte udskiftninger af gamle møller.


Naturfredningsforeninger,Dyrebeskyttelse (fugle,flagermus)Miljø-og larmbeskyttelses foreninger bakker borger grupperne mere op i Tyskland og har en større politisk gennemslagskraft end i Danmark.
Fx. har en borgergruppe i en lille kommune i Schleswig-Holstein samlet 50000 underskrifter af modstandere mod flere vindmøller i deres kommune.Det er noget der gør indtryk på lokalpolitikerne,som gerne vil genvælges.
Også i Østrig protesteres der mod flere vindmøller af naturfredningsforeninger.


Delphi-
Et spørgsmål til demontage af en landmølle.
Når en mindre mølle bliver udskiftet med en større og højere,og placeringen af den højere derved ændres pga af afstandskrav, fjerner man da også fundamentet helt af den lille,eller dækker man kun fundamentet med en meter overjord?
Jeg spørger,fordi der i Tyskland kører en del retssager indledt af lodsejere(landmænd) mod mølleejere,fordi de ikke har fjernet fundamentet helt,som ellers er påbudt i loven.
I Ditmarsken står der 40 større nye møller,men fundamenterne af de gamle demonterefe ligger der stadig..Mølleejerne siger,det er for dyrt at fjerne de armerede fundamenter.

Hvordan er loven herhjemme?
11-02-2018 10:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvordan er loven herhjemme?


Jeg ved at de møller som opstilles på testcenteret i Østerild, at her skal de som opstiller møllerne rydde op efter sig, som vil sige de skal fjerne fundamentet.. Men grunden er også statens og der er indgået en kontrakt hvor altså de som tester møllerne de skal fjerne dem igen, når de er færdige.

Men jeg tror ikke en mølle som virker på en grund, som er ejet af mølleejeren, at ejeren er forpligtet til at fjerne fundamentet. Det ville jo svarer til, at når en husejer har bygget et hus på sin grund at han er forpligtet til at fjerne huset en gang ude i fremtiden hvis han vælger at bygge et hus ved siden af det gamle og måske faldefærdige hus. Og det kan ingen jo tvinge ham til, da det er hans grund.
Redigeret d. 11-02-2018 10:36
11-02-2018 10:50
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
delphi skrev:
Hvordan er loven herhjemme?


Jeg ved at de møller som opstilles på testcenteret i Østerild, at her skal de som opstiller møllerne rydde op efter sig, som vil sige de skal fjerne fundamentet.. Men grunden er også statens og der er indgået en kontrakt hvor altså de som tester møllerne de skal fjerne dem igen, når de er færdige.

Men jeg tror ikke en mølle som virker på en grund, som er ejet af mølleejeren, at ejeren er forpligtet til at fjerne fundamentet. Det ville jo svarer til, at når en husejer har bygget et hus på sin grund at han er forpligtet til at fjerne huset en gang ude i fremtiden hvis han vælger at bygge et hus ved siden af det gamle og måske faldefærdige hus. Og det kan ingen jo tvinge ham til, da det er hans grund.


Tak for svaret.
11-02-2018 12:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld

Men man kunne da udmærket forestille sig at staten eller det offentlige satte som betingelse om at lodsejeren skulle rydde op efter sig, når møllen skulle nedtages, som en betingelse for at få godkendelsen til at opstille møllen.
Redigeret d. 11-02-2018 12:11
11-02-2018 12:10
Kosmos
★★★★★
(5374)
Men man kunne da udmærket forestille sig at staten eller det offentlige satte som betingelse om at lodsejeren skulle rydde op efter sig, når mølle skulle nedtages, som en betingelse for at få godkendelsen til at opstille møllen

- ja, det ville være helt analogt til kravene ifm. fx. råstofindvinding.
11-02-2018 12:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg er enig med Delphi og Kosmos.
Det svarer også til reglerne i Tyskland, arealerne og jorden skal føres tilbsge til det oprindelige niveau.
I Schleswig - Holstein er der ikke fjernet fundamenter siden 2012,her ligger der 3 mio m2 betonarmerede vindmøllefundamenter dækket med 1 m jord.
Ekperterne siger at fundamenterne betyder en jordforsegling og hindrer vandgennemstrømningen.
Det dyreste at fjerne når en vindmølle skal demonteres er fundamentet.
11-02-2018 13:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robuste sager der bliver opstillet https://www.youtube.com/watch?v=B4jEFPdUiMs som med sikkerhed kræver en del hvis de skal fjernes
11-02-2018 16:09
Jakob
★★★★★
(9316)
­Vi har også i forvejen en tråd om landvindmølle fundamenters udvikling:
http://www.klimadebat.dk/forum/fundamenter-til-landvindmoeller-udvikling--d20-e3328.php#post_62897

små punkt fundamenter ( max. ca 1800 kg ), så de kan flyttes med en almindelig habil frontlæsser.
Til en større husstandsvindmølle skal der så selvfølgelig benyttes flere punkt fundamenter evt. placeret i cirkel og forbundet af en kraftig ramme, som masten eller tårnet kan stå på.
Jeg ser det som en stor fordel og et forsøg værd at gøre fundamenterne mere mobile. Det gælder både ved bygning, flytning og genanvendelse. Måske kan de engang i fremtiden med fordel stables og udnyttes som varmelager et sted. Måske bør der tænkes rør ind.Gør man det på den måde, så behøver man næppe spekulere på omkostninger til oprydning på fundamentet. Det vil nærmere være blevet en indtægtskilde til gavn for klima og miljø samt en ydeligere hjælp til lagring af vindenergi.­
­
11-02-2018 16:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Delphi-
Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud til 13 grundlastværkers investeringer i el drevne varmepumper, tilskudet er på 23,4 mio kr.
Disse fjernvarmeværker har søgt om tilskud:
Gelsted,Skals,Fensmark,Løgumklo1ster,Ringsted,Strandby,Karup,Tim,Nørre Snede,Ejstrupholm.
Er Greentech i kontakt med disse byer,eller er det noget I vil gå ind i?
11-02-2018 18:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kjeld,

Vi arbejder på et større projekt som forbinder Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Brædstrup og Horsens, som vil ske med udgangspunkt i et større halmkraftværk med varmepumper som yder hele Horsens behov for varme, som vil ske billigere end det den fliskedel Horsens lige har investeret i til 200 mio. kan.

Projektet yder altså alle byernes behov for varme.
Redigeret d. 11-02-2018 18:30
27-02-2018 22:08
Jakob
★★★★★
(9316)
­
­@delphi


http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s520.php#post_65912Jeg kan godt lide, at du sender atom- og kulfolkene hjem for at øve sig på at skrue hurtigt op og ned for produktionen.

I Australien var de for langsomme til at lære det, så nu er Tesla og Vestas begyndt at udradere betydningen af de supplerende fossile værker med systembatterier:http://nyheder.tv2.dk/business/2017-09-01-vestas-samarbejder-med-tesla-om-kaempebatteri
01. sep. 2017
Vestas samarbejder med Tesla om kæmpebatteri

Effektiv lagring af energi, der er til at betale, er en enorm mulighed for virksomheder inden for vind og sol, da det fjerner udfordringen med, at energiproduktionen svinger markant, når vejret skifter, og solen går ned eller gemmer sig bag skyerne.

Derfor har Vestas truffet en strategisk beslutning om at satse på området og ikke udelukkende fokusere på udvikling og produktion af vindmøller.

Hos Vestas fortæller pressechef Anders Riis, at parløbet med amerikanske Tesla er i en tidlig fase, og at bilproducenten er en af flere partnere på området for kæmpebatterier.

- Vestas er engageret i en række hybridbaserede energiprojekter og arbejder i den forbindelse sammen med et antal virksomheder med ekspertise inden for energilagring, heriblandt Tesla, skriver Anders Riis i en mail til TV 2.
---
Tidligere i år indgik Tesla, der er anført af sydafrikaneren Elon Musk, et samarbejde med det franske energiselskab Neoen om at levere verdens største lithium-ion-batteri til en vindfarm i Australien.

Det enorme batteri lades op, når den tilknyttede vindpark Hornsdale producerer meget billig strøm i perioder med høj produktion og lav efterspørgsel.Ved du, om det er meget vigtigt for batteri økonomien at benytte et kæmpe lithium-ion-batteri frem for mange små, som kan anbringes i EL-biler og på landbrugsmaskiner og stå klar ved ladestationer osv..?
­
27-02-2018 22:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
JA det er noget der rykker i Australien. 60 Mw sol og vind og et batteri som kan yde 2 MW i 2 timer.
27-02-2018 22:44
Jakob
★★★★★
(9316)
­


@delphi


Det er måske lidt opreklameret, men hvor ser du det..?­

Og du glemte at svare.


­
01-03-2018 09:30
Jakob
★★★★★
(9316)
­
delphi skrev:
et batteri som kan yde 2 MW i 2 timer.Hold på hat og briller, her kommer fakta og lukker det fossile kraftværk:


https://www.information.dk/telegram/2017/12/tesla-taender-rekordstort-batteri-stroemplaget-australien
1. december 2017
Verdens største litiumbatteri, bygget af Tesla, er taget i brug i Australien, hvor det skal afhjælpe strømsvigt i delstaten South Australia, skriver BBC.

Batteriet lades via en vindmøllepark, der er placeret sammen med det store hvide batteri. Batteriet er omtrent på størrelse med en fodboldbane.

Tesladirektør Elon Musk havde lovet, at batteriet ville stå klar i løbet af 100 dage efter kontraktens indgåelse. Ellers ville batteriet være gratis.

Batteriet, der har en kapacitet på 129 megawatt-timer, var færdigbygget i løbet af cirka 60 dage. Store havvindmøller fra Vestas leverer knap ti megawatt.

- Vi skriver historie med dette, siger premierministeren i South Australia, Jay Weatherill.

Med som partner har den amerikanske elbilproducent Tesla haft det franske selskab Neoen, der er specialiseret i vedvarende energi.

Samlet vil batteriparken have en kapacitet til at levere strøm til 30.000 hjem i South Australia.


­
01-03-2018 09:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hold på hat og briller, her kommer fakta og lukker det fossile kraftværk:


Nordjyllandsværket yder 400 Mw. Omtalte batteri kan altså lade om natten og så erstatte produktionen fra værket i 20 min.

Samlet vil batteriparken have en kapacitet til at levere strøm til 30.000 hjem i South Australia.


Ja i en time
Redigeret d. 01-03-2018 09:52
01-03-2018 10:27
Kosmos
★★★★★
(5374)
Ja i en time

- vigtig tilføjelse...husk altid 'dét med småt'!
01-03-2018 10:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
- vigtig tilføjelse...husk altid 'dét med småt'!


De kunne ligeså vel have skrevet 3 mio hjem. Det var så bare i 0,6 min.
01-03-2018 11:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
- vigtig tilføjelse...husk altid 'dét med småt'!


Eller de nuværende batterityper de bliver aldrig et instrument til at gemme strøm så kraftværker kan lukkes.

Batterier som det i Australien koster 2,5 mio/Mwh eller samlet 400 mio.

Hvis Nordjyllandsværket skal kunne lukkes kræver det minimum 4 dages kapacitet eller et batteri til 100 mia. Og selv om batterierne bliver betragtelig billigere så kommer de aldrig i nærheden af at kunne komme til at spille nogen rolle vedr. omlægge kraftværkernes rolle, som supplement til møller og sol.
Redigeret d. 01-03-2018 11:41
01-03-2018 17:41
Jakob
★★★★★
(9316)
­


delphi skrev:
Hold på hat og briller, her kommer fakta og lukker det fossile kraftværk:


Nordjyllandsværket yder 400 Mw. Omtalte batteri kan altså lade om natten og så erstatte produktionen fra værket i 20 min.

Samlet vil batteriparken have en kapacitet til at levere strøm til 30.000 hjem i South Australia.


Ja i en timeDet er ikke Nordjyllandsværket, der omtales.

Havde det været i Danmark, så ville vi måske sige, at der er rigeligt strøm på det batteri til at forsyne 12.000 hjem med normalt forbrug i et døgn.
­­
01-03-2018 18:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Havde det været i Danmark, så ville vi måske sige, at der er rigeligt strøm på det batteri til at forsyne 12.000 hjem med normalt forbrug i et døgn.

En gennemsnitlig husholdning bruger 4000 Kwh årligt. SÅ der bruges ca. 11 KWh om dagen.

129 MWh til 30.000 Huse det er 4,3 KWh.

Dvs. at batteriet kan række til 9,3 time.
04-03-2018 23:02
Jakob
★★★★★
(9316)
­
http://www.klimadebat.dk/forum/samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-ve-d37-e3384.php#post_66620
delphi skrev:
Danmark 100 % fossilfri i 2030 se https://greentech.partners/wp-content/uploads/2018/02/Danmark-fossilfrit-i-2030_Notat_06022016.pdfDer er noget at læse på og arbejde med. Jeg har indtil videre kun skimmet lidt.


Vil du give en nærmere beskrivelse af, hvad du betegner som "procesanlæg"..?


Mener du ikke, at det er urealistisk at forestille sig en vinter så hård, at et norsk pumpeværk ikke kan fungere og lagre dansk vindenergi fra uge til uge..?

­
04-03-2018 23:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
procesanlæg
Procesanlæg = f.eks. en tørreriproces ved en fabrik f.eks. en sukkerfabrik.

Mener du ikke, at det er urealistisk at forestille sig en vinter så hård, at et norsk pumpeværk ikke kan fungere og lagre dansk vindenergi fra uge til uge..?


Vi mener ikke der er behov for at bruge vandkraft under et 100 % fossilfrit Danmark. Vi mener ikke der er behov for at udveksle strøm med udlandet.

Det termiske lager håndterer at lagre og genvinde strøm 100 % som vi anbefaler skal virke sammen med 6 store affaldsforbrændinger rundt i landet seSystemet kan optage f.eks. 10 Gw i 15 Timer som er tilfældet når møllerne virkelig producerer og forbruget er vigende, og kan yde 3 Gw i 48 timer og altså genvinde strømmen 100 % når affaldets energi har medvirket som katalysator for at genvinde el-energien som har været en tur over de varme sten (termisk lager) som varme.

Princip http://www.nhsoft.dk/work/FG26/Jan/termisk.pdf
Redigeret d. 04-03-2018 23:26
Side 15 af 18<<<1314151617>>>

Deltag aktivt i debatten Vindmølleenergi skal lagres, men hvordan..?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik