Husk mig
▼ Indhold

VindmøllehavnSide 6 af 11<<<45678>>>
16-06-2009 12:48
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@delphi


I dette indlæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/omstilling-af-kraftvarmevaerker-d20-e435-s160.php#post_12687

Spurgte du:
Du ved vel ikke om der er nogle stoffer/væsker som har fase overgang ved en temperatur mellem 50 – 60 c'. Måske stearin hvis det har en betydelig energioptagelse når det smelter og herunder når det igen størkner at det herved afgiver den optagende energi. Herved kunne store energimængder akkumuleres i husstande og fylde meget lidt og herunder kunne varmepumper tilfører energien når overskudsstrøm forekommer.


Det er overordentlig centralt for energilagring og udviklingen af varmepumper, og jeg mener, at Vindmøllehavns kemiske afdeling skal hjælpe med det.

Som en klog kemiker engang sagde: "Det er ingen kunst at fremstille et helt nyt stof. Kunsten er at finde ud af, hvad det kan bruges til."
Vi kan bruge næsten alle stoffer til at måle på, så blandt andet data for varmekapacitet og energiforbrug og temperatur ved faseovergange kan lægges ind i en kæmpe tabel.
Jeg mener også, at der kan ligge en international opgave i at indhente disse data fra hele verdens universiteter, så vi samler dem, der allerede er kendte og derved slipper for dobbeltarbejde.

Det er selvfølgelig kun et lille eksempel, men det indikerer måske, at Vindmøllehavn også hurtigt kan få potentiale til at tiltrække internationale forskere.
.
16-06-2009 18:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob

Hvordan skal det så bestemmes hvilken vej udviklingen den skal gå? Hvilke møller skal udvikles eller hvilke teknologier skal udvikles og forskellige forskere som udvikler ting hvor mange resurser skal de tilføres osv hvem skal bestemme det.
16-06-2009 20:05
Jakob
★★★★★
(9343)
.


@delphi


Retningen for udviklingen skal ligge i formålsparagraffen, så der ikke er tvivl om, at det handler om forskning og udvikling af bæredygtig vedvarende energi, så Danmark kan få nye produktioner og hurtigt og billigt kommer over på 100% VE-selvforsyning.

Kan det give anledning til stor uenighed..?.
Redigeret d. 16-06-2009 20:06
16-06-2009 20:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jokob

Nej! det kan man bestemt ikke være uenig i. Men du tror fuldt og fast på de bedste menneskelige egenskaber omkring en sådan opbygning >> så det simpelthen kommer til at virke. Men Homo sapiens er ellers en ualmindelig egoistisk djævel. Men det løser sig vupti når vindmøllehavnes porte åbner sig så kommer det store fællesskabsGen til fulde frem i alt og alle og det sociale fællesskabs vil våge over vinsmøllehavnen til evig tid og alt vil være harmoni og alle de bedste løsninger de vil nødvendigvis fremkomme ikke!!!
16-06-2009 22:22
Jakob
★★★★★
(9343)
.


"I røg og damp for Danmark..!!"Men det er selvfølgelig en betingelse, at det bliver godt organiseret, og hvordan gør vi dét..?

Jeg tror nok ikke, at vi skal lægge ud med at besætte en masse langtidsstillinger, men nærmere, at vi skal prøve at købe folk kortvarigt som konsulenter til at spille lidt med, så de forhåbentlig får smag på det, og vi kan få en fornemmelse af deres stærke sider.

Mange af dem vil sikkert også gerne bidrage gratis, så snart de ved, at det er et vedtaget vigtigt projekt for Danmark og hele verden.


Kunne du f.eks. ikke have lyst til at lave et udkast til en skitse, så vi får lidt at kigge på og tilrette..?Vi kan jo altid lave en ny skitse, hvis vi kommer op at skændes om det.


Og sådan forestiller jeg mig, at det vil gå masser af gange, og for hvergang vil vi få et lidt bedre resultat.


Senere kan vi måske hyre en konsulent til hver afdeling, og så er det kun den, han skal optimere, og senere skal det hele så samles igen med de nye ændringer, som det vil medføre og andre konsulenter skal give kritik. Og derefter skal det hele turen igennem igen med nye konsulenter osv...
16-06-2009 23:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Erkender du at de teknologer vi har i dag at der er nogle flaskehalse som gør det svært at forsyne landet med en meget stor del vedvarende energi. Altså er det svært at lave en "energifabrik" som kan producerer energi på kommando altså afløse de fossile kraftværker.

Konkret bliver løsningerne langt billigere hvis du kan lave en aftale med firmaer som novopan spånpladefabrik hvor du laver nogle varmepumpeløsninger til at tørre flisen med overskudsstrøm og flisen bruges til strømproduktion efterfølgende altså til el-produktion. I dag bruges flisen eller affaldstræ til at tørre flis til spånplader .

Der kan laves mange energioptimeringer i industrien som er oplagte og derved vil gøre omstilling til vedvarende energiproduktion for landet at det kan gøres forholdsvis billiget netop omkring de energikapaciteter industrierne forbruger og her i første række til tørreriopstillinger, at netop disse at meget oplagte at bruge i samspild med bla varmepumper og møllestrøm til feks akkumulering af møllestrømen.

Hvordan skal vindmøllehavnen komme i dialog med industrien eller skal den måske nationaliseres
17-06-2009 08:58
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Hvordan skal vindmøllehavnen komme i dialog med industrien eller skal den måske nationaliseres


Det vil da være tåbeligt at pålægge Vindmøllehavn mange flere opgaver, end hvad der er praktisk og nødvendigt.
Jeg forestiller mig, at der evt. kan blive tale om en tilsynsret, hvor Vindmøllehavn kan opsøge virksomheder og pålægge dem en ekstra strafafgift, hvis de ikke ønsker at samarbejde om spildvarmeudnyttelse. Men interessen vil nok naturligt gå den anden vej, så virksomheder selv vil opsøge Vindmøllehavn og forelægge oplysninger i håb om at få god hjælp.

Nogle få specielle virksomheder kan vi få brug for at styre meget nøje, og disse skal måske ejes af Vindmøllehavn for at opnå en god synergi.

Måske et varmelager ved høj temperatur, hvor vi har brug for damp. Da skal dampproduktionen jo foregå, når det ikke blæser.
Så enten skal dampfabrikken være fuldautomatisk og ubemandet, eller også vil det være praktisk at have endnu en fabrik som nabo, hvorfra arbejdskraften kan tages på få sekunder, hvis mængden af vindstrøm i nettet pludselig bliver for lille..
17-06-2009 13:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Dvs Grundfos kan forvente en reduktion i deres omkostning til el og varme når vindmøllehavnen begynder og så galde at de kommer til vindmøllehavnen af egen fri vilje. Det lyder jo dejligt. >> Er du nu helt sikker på det ??
24-06-2009 21:24
Jakob
★★★★★
(9343)
.


En virksomhed vil næsten ved lov altid tilstræbe at opsøge de institutioner, som kan hjælpe den til en bedre økonomi.


.
24-06-2009 22:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Humme jeg er ikke helt så sikker som du.
Men omvendt så var dinne intentioner omkring vindmøllehavnen måske det redksab som kunne forhindre det vandvid man nu igangsætter i ålborg! se http://www.klimadebat.dk/forum/rapporter-om-dansk-vindenergi-d7-e988.php#post_12991
Redigeret d. 24-06-2009 22:05
24-06-2009 22:18
Jakob
★★★★★
(9343)
.


@delphi

Der tages i det hele taget mange initiativer, som det havde været betryggende at få Danmarks førende forskere på området til at bearbejde, før de blev sat i værk.


.
25-06-2009 05:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Skal Vindmøllehavnen så også til at gå siemens i bedne og producere turbiner til omsætning af biogas

25-06-2009 10:56
Jakob
★★★★★
(9343)
.
delphi skrev:
Skal Vindmøllehavnen så også til at gå siemens i bedne og producere turbiner til omsætning af biogas


Det gætter jeg på, at man vil undlade, fordi det ikke kan betale sig.
Men skulle forskningen i bæredygtig VE ende med, at vi skal bruge gas til alverdens ting, og andre ikke kan levere de optimale turbiner, så ser det måske anderledes ud.

Hvorfor mener du, at det skulle være en god idé ..?
.
25-06-2009 11:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja en god ide hvis man kan gøre det bedre end siemens, men mon man kan det?

Men nu var billedet nu også lige så meget for at vise den imponerende maskine. Den kan i en opstilling som vil ligne opstillingen her på silkeborg kraftværk seher vil opstillingen kunne yde en virkningsgrad på hele 60 % og hertil vil en meget betydelig del af gassen kunne erstattes med flis eller affald og el-virkningen vil stadig være høj omkring (el) energiindholdet i gassen og affaldet.

Sådan et 3 gw værk i københavn som forbruger biogas fra landbrug og rensningsanlæg tak!
25-06-2009 11:47
Jakob
★★★★★
(9343)
.


@delphi


Ja, det kan så være endnu et projekt ud af flere hundrede, som Vindmøllehavn kunne have vurderet, hvis den eksisterede i virkeligheden..
25-06-2009 12:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ku' du ikke bruge dine kreative tanker til at udtænke et statsligt system som var bedre end konkurrencestyrelsen og herunder virkede så der opstod en ordentlig markedsplads for de firmaer som skulle virke i energimarkedet i Danmark
25-06-2009 12:51
Jakob
★★★★★
(9343)
.delphi skrev:
Ku' du ikke bruge dine kreative tanker til at udtænke et statsligt system som var bedre end konkurrencestyrelsen og herunder virkede så der opstod en ordentlig markedsplads for de firmaer som skulle virke i energimarkedet i Danmark


Nej, det vil jeg nok ikke spilde tid på i den nuværende fase. Jeg har spildt tid nok på at skælde ud over en vanvittig lovpligtig markedsbremsende typegodkendelse af minivindmøller.
Det er ørkesløst, og det hele er menneskebestemt.
Det vil sige, at det kan ændres med et pennestrøg, når der kommer en ny regering.

Sådan er det ikke med de fysiske naturlove, dem må enhver regering bøje sig for.

Så først skal de fysiske kredsløb etableres, så de kører optimalt, og i den sammenhæng må stort set ethvert nuværende selskab vige, hvis det står i vejen og ikke vil spille med.

Når vi først har fået energisystemet til at virke godt og stabilt efter naturlovene, så kan vi efterfølgende se på, hvordan vi kan få flere private selskaber til at overtage drift og ejerskab.

Jeg sympatiserer f.eks. meget med andelsbevægelsen, men jeg tvivler nok lidt på, at der findes andre end staten, som på ansvarlig vis kan forvalte så langsigtede investeringer, som hele civilisationen er dybt afhængig af.

Jeg håber som nævnt tidligere på en åben international forskning:
http://www.klimadebat.dk/forum/stop-softwarepatenter-d32-e948.php#post_12785
Men i det omfang, at det ikke lader sig gøre, og statsforskningen fører til patenter, så kan disse patenter evt. sælges billigt eller gives gratis til de virksomheder, som har været bedst til at støtte Vindmøllehavns arbejde..
25-06-2009 13:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Humme! Jeg kan da umærket se kapitalismens/liberalismens mangler. Men hvordan ser du vindmøllehavnens virke omkring Ålborg se.Hvis nu det optimale energisystem kan laves mellem Renonord, Portland og Vendsysselværket. Her mener jeg jo hvis viljen var til stede så kunne ingeniører fra de tre firmaer på meget kort tid fastslå mulighederne og herunder pris og ibrugtagningsdato og kostprisen vil med garanti blive markant billigere end det vanvid som nu sættes i gang og herunder muligheden for at udfase fossil energi langt bedre.

Hvordan skulle en offentlig vindmøllehavn kunne lave det optimale. Mener du at vindmøllehavnen har så unikke resurser: ingeniører teknikker at Ålborg Portland vil valfarte til vindmøllehavnen og det samme for Vendsysselværket. For det vil de ikke! Så skal du nationaliser virksomhederne!
25-06-2009 15:54
Jakob
★★★★★
(9343)
.delphi skrev:
Mener du at vindmøllehavnen har så unikke resurser: ingeniører teknikker at Ålborg Portland vil valfarte til vindmøllehavnen og det samme for Vendsysselværket. For det vil de ikke! Så skal du nationaliser virksomhederne!


Selvfølgelig vil de da gerne samarbejde med de institutioner, som skal sikre deres økonomi.

Jeg kan umiddelbart heller ikke ikke se, hvorfor vi skulle nationalisere nogetsomhelst, selvom virksomheder ikke vil samarbejde.

Hvis et selskab ikke forstår et vink med en vognstang, men hellere vil spille fornærmet, så lad det gøre det på aktionærernes bekostning.
Med den økonomi og den politiske styrke, som jeg forestiller mig i Vindmøllehavn, så vil vi blot kunne plukke af deres ingeniører og bygge en ny tilsvarende fabrik, og så må modspilleren leve med endnu en konkurrent i stedet for en samarbejdspartner.

Og hvordan bliver det mon for en fossil energikrævende produktion at konkurrere med Vindmøllehavn, som optimerer brug af grøn strøm, når den er billigst..?

Din frygt for at virksomhederne ikke vil samarbejde, den ser jeg som aldeles ubegrundet..
25-06-2009 16:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Selvfølgelig vil de da gerne samarbejde med de institutioner, som skal sikre deres økonomi.

Jeg kan umiddelbart heller ikke ikke se, hvorfor vi skulle nationalisere nogetsomhelst, selvom virksomheder ikke vil samarbejde.

Hvis et selskab ikke forstår et vink med en vognstang, men hellere vil spille fornærmet, så lad det gøre det på aktionærernes bekostning.
Med den økonomi og den politiske styrke, som jeg forestiller mig i Vindmøllehavn, så vil vi blot kunne plukke af deres ingeniører og bygge en ny tilsvarende fabrik, og så må modspilleren leve med endnu en konkurrent i stedet for en samarbejdspartner.

Du går bestemt ikke i små sko, det er noget med noget Go'dav i, det du vil!

Men hvis ikke jeg husker meget galt så! noget så simpelt som at nedgrave en rørledning til distribution af naturgas og herunder få den solgt (gassen) det har til dato været en eklatant fiasko for staten via naturgasselskaber og herunder dong hvor de danske skatteydere hænger på en milliardgæld til det naturgasnet som om få år er ubrugelig.

Men noget der er 100 gange større og herunder langt mere kompliceret det lykkes uden problemer, nemlig vindmøllehavnen som nu også skal drive cementfabrik når nu ikke Ålborg portland ikke kan eller vil se lyset. Det er ret imponerende det må man sige!
25-06-2009 21:49
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Jakob

Når I nu er så bange for alt det grusomme, som det "kommunistiske" Danmark kan gøre ved jer, hvorfor flytter I så ikke til USA og dyrker en mere liberal økonomi, når det nu er så meget bedre..?

Det var da en fjollet kommentar. Har du selv slet ingen tilknytning til DK der går udover samfundets indretning. Ingen familie, venner, minder og glæde ved at "føle dig hjemme" i en kultur der logisk set hænger sammen med den du selv er præget af? Ellers som Delphi siger – flyt da til Kina eller Nordkorea. Lad da være at være så forsimplet at alle andre der mener noget andet end dig bare skal smutte – når du ikke selv vil smutte. Der skal nu en gang være plads til os alle sammen. Dybt fjollet kommentar, men ok dem kommer vi jo alle med en gang imellem.


Så vidt jeg kan se, er USA på vej mod en økonomisk krise som i 30'erne eller måske endnu værre. Og alle hjælpepakkerne vidner netop om, at uansvarlig økonomisk styring ligeså vel om ikke ligefrem bedre kan foregå i det private, som i det offentlige. Det viser sig også med al tydelighed, at det ikke kun er enkelte firmaer, der går ned. Nej, det er HELE samfundet, der må bøde, og folk må gå fra hus og hjem, mens firmaet kører videre for skattekroner.


Først skal du nok udvide optikken til andre lande end kun USA. Derudover at firmaet kører videre for skattekroner er jo netop det dumme og altså ikke noget du har set mange argumentere for herinde. Derudover er der stor forskel på likviditetkrise og fundamental krise i en virksomhed. En række banker og virksomheder blev ramt af mangel på likvider meget pludseligt af årsager de ikke helt selv var herrer over. De fik så mulighed for at låne ekstremt store summer af staten. En del kommer ud på den anden side og betaler pengene tilbage – en del har allerede gjort det. Nogen vil bukke under. Om staten på den måde skal tilbyde midlertidig likviditet er et godt spørgsmål der ikke er let at besvare. Så har du de tilfælde hvor staten går ind og støtter driften der fundamentalt ikke kører rundt. Nu har USAs regering overtaget GM.... suk. Hvis organisationen som helhed er så dysfunktionel at den ikke kan køre rundt skal den bare falde. Slut på den historie. Aktiverne ville blive opkøbt billigt af andre producenter eller erstattet af nye. Jo ikke fordi efterspørgslen for biler/transport står og falder med GM. Tværtom har de ikke været i stand til at levere de varer der er blevet efterspurgt og fortjener så ikke andet end konkurs. Tænk hvis Tesla kunne købe en billig brugt GM produktionshal på konkursauktion og komme hurtigere og billigere i gang med serie-produktion af deres S-model. Hvad den ene producent ikke kan trække værdi ud af kan andre evt. – og det skal de så have lov til at forsøge. Det er dynamikken i konkurrence og innovation. Organisation og struktur er lige så væsentlige parametre i et firmas succes som produktet. Derudover, ved statsligt ejerskab er det helt umuligt der ikke vil opstå politisk særbehandling på en eller anden måde. Hvis GM skal skære ned en gang i fremtiden vælger de så amerikanske eller udenlandske ansatte? Når man i Frankrig, USA og Australien (og mange andre steder) snakker om "køb nationalt" som betingelse for adgang til statspuljer er det markedsforvridning der hører direkte under begrebet protektionisme. Når politikere herhjemme kan foreslå man laver specielle lav-rente udlån til eksport-firmaer er det en hovedløs mangel på hukommelse og forståelse for de billige boliglåns andel i det seneste finansielle rabalder.


Det er udelukkende national populistiske hensyn til arbejdspladser der gør noget andet. Det sjove er at du som angiveligt godt kan lide socialisme i en klassisk forstand tilsyneladende ikke er helt klar over at dette forhold var en stor del af Marx's kritik af datidens samfund. Han beskrev rigtigt nok hvordan virksomheder (og dengang specielt landbrug) igennem lobbyisme hos staten opsøger protektionisme og understøttelse som er en udgift for "fællesskabet". De gamle socialister i DK kæmpede for 100 år siden mod indførsel af momsen på fødevarer. I dag er man ultra-liberalistisk når man vil sænke nogen som helst form for indtægt til staten. Suk, suk, suk og ren overflade debat. Imens kører velfærdsmaskinen videre med misforståede offentlige madordninger til alle børn i dagsinstitutioner og offentligt betalt par-terapi for at reducere skilsmisseforekomster. Suk, suk, suk og ren fokus på gode intentioner og forskubbelse af personligt ansvar og frihed. Dem der per definition lider mest af et højt skattetryk er jo dem med mest ondt i pengepungen i forvejen. Men uhaa –nu er jeg ultra-liberalist. Er der slet ikke plads til nuancer?


At en række firmaer har opført sig dumt ændrer dog heller ikke på at en række statslige beslutninger var med til at afføde problematikken. I USA var det et spørgsmål om "billige lån" til fattige der var med til at skævvride rente- og kreditmarked og skabe en række giftige kreditpapirer. I DK har vi haft sjove beslutninger om specielle skatteregler for forældrekøb af lejligheder og detaljer om det smarte i afdragsfrie lån til for lav en rente og for høj belåningsgrad. Meget af det går hen og bliver skattespekulation fordi vi samtidigt har et morads af skatteregler der gør at man kan spekulere i låneformer for at nedsætte sin marginalskat. Det gør at det ikke er reel efterspørgsel men skævvreden der påvirker udbudet og derved prisen i form af renten der bliver "for lav" gennemsnitligt set. Effekten på forbrug og gældssætning er endnu værre og afføder med tiden trussel om såvel inflation som deflation afhængigt af hvad fremtiden ellers byder på.


I USA som DK – og resten af verden for den sags skyld – har vi offentlige vagthunde som finanstilsynet. De fanger bare ikke tingene i opløbet. Men har man tillid til at de fungerer og man ikke hører dårligt nyt fra dem er det jo ikke underligt man føler sig "sikker" som potentiel investor. I USA blev finanstilsynet advaret 8 gange skriftligt om Maddof svindlen men gjorde intet idet de ikke forstod de finansielle udregninger. I DK kontaktede finanstilsynet Roskilde Bank ledelsen to år før det gik galt. Samme henvendelse og medfølgende krav om en reaktion blev ikke udstedt til bestyrelsen der ellers repræsenterer aktionærerne. Resultatet blev (bl.a.) at ledelsen besluttede at forsøge at rejse kapital ved at presse lånetagere til at opkøbe aktier i banken og se stort på at anbefale diversifikation til investorer. Bestyrelsen ville aldrig formelt have godkendt noget sådan men blev ikke af finanstilsynet inddraget i drøftelserne i tilstrækkelig grad. De lod sig spise af med floskler alene fra ledelsen om at "vi er ikke så bekymrede som jer", "vi er uenige i jeres tolkning af tallene" og "vi gør noget ved situationen løbende". Over 40 gange blev der givet påtale fra Finanstilsynet overfor Roskilde Bank de sidste to år men ikke én blev der fulgt op på. Når statslige overvågelser ikke virker ordentligt er det spild af tid at snakke om mere overvågning og regulering når det der skal snakkes om er effektiv overvågning og regulering. Ej heller behøver den at komme aktivt fra staten (tilsyn) men kan være i form af lovgivning om øget oplysningsgrad og gennemsigtighed i finanserne. Staten og dens arbejdsmetoder er en del af problemet og ikke bare en let løsning på alverdens problemer der altså er langt mere nuancerede end sort/hvid, rød/blå opstilling. (p.s. Finanstilsynet er ikke kun dårlige generelt men mht. bankkrisen i diverse banker har de sovet i timen).


Så at påstå, at det ikke går ud over resten af samfundet, når virksomheder går ned, det er nok noget af det dummeste, jeg længe har hørt, og det kan umuligt være en udtalelse, som kommer fra nogen, som ved noget om økonomi.


Det er der da heller ingen der har sagt. Jakob når du konstant propper ord i munden på andre og forvansker hvad de siger er det spild af tid. Hop ind i en verden af nuancer og relativitet fremfor de absolutte floskler. Ja samfundsøkonomi påvirker alle i samfundet og store firmaer/industrier kan påvirke samfundsøkonomien. Men det kan staten sandeligt også – bare i endnu højere grad. Der er ingen der benægter finansielt morads og dårlige beslutninger hos en række firmaer. Hvorfor er det den skal benægtes hos staten?

Økonomi er aldrig i balance hvad enten vi så snakker din personlige økonomi eller samfundsøkonomien. At tro på man kan regne den ud er helt skævt. Det eneste man kan gøre er at forsøge at gøre den så fleksibel som mulig så hvad der kommer af bump på vejen relativt lettere kan absorberes.


Det lever selvfølgelig fint op til jeres tidligere indlæg, men tror I ikke snart, at I skal finde nogle nye strenge at slå på, hvis I vil have lidt af jeres tabte troværdighed tilbage..?

Jeg er ret ligeglad med hvad du personligt mener jeg har af troværdighed men ville mene det var ønskeligt med eksempler hvis man skal komme med personangreb.Mht. vindmøllehavn.
Det du vil er jo ikke bare storstilet forskning som du efterhånden har drejet det om på. Du vil have én bestemt måde det skal foregå på og det er her uenigheden primært ligger. Du drømmer om forskning der sker fra frivillige præcist som du i en anden tråd drømmer om frivillige fra campingpladsen til at hjælpe med høsten. Du mener at folk og firmaer bare skal indordne sig efter hvad det nu måtte være "vindmøllehavn" beslutter eller acceptere at blive "udkonkurreret" af statsstøttede "firmaer". Sikken valgfrihed. Fiskeren i Esbjerg skal deltage i vindmøllehavn når hans kvoter er fisket op uanset om han har lyst eller ej. Fødevareproduktion (landbrug), udvikling af lugerobotter og el-biler skal selvsagt også ind under paraplyen – og nu også cement produktion. Hvor pengene skal komme fra er du ligeglad med – men de gror vel på specielle træer som vindmøllehavn har udviklet? Ledelsen skal bestå af hvad der virker som en blanding af DR og forsvaret uden nogen videre begrundelse. På trods af at du andet steds gør grin med DRs evne til at håndtere et byggeprojekt skal de have ansvaret for 700 milliarder, massiv udbygning af vindmøller og VE og storstilede forskningsprogrammer.

Endeligt skal alting partout ejes af staten så vi alle både kan bære udgifterne og få del i overskuddet. Tak for kaffe og nej tak. Hvis jeg har lyst til at investere mine penge i diverse firmaer vælger jeg det selv. Er jeg så fjollet at ville investere hele min "formue" i Roskilde Bank fremfor at sprede den er det min egen tåbelige beslutning. Hvis nogen kræver jeg skal investere et anseeligt beløb i vindmøllehavn er det ikke længere frivilligt og gør det svært for mig at sprede min risiko. Og med en investering følger altså muligheden for at det går galt. Den risiko er jeg slet ikke interesseret i mht. vindmøllehavn. Det må være individets ret at forholde sig til risiko og tro på overskud i fremtiden. Ellers er det jo netop fællesskabet der som mærkeligt overordnet princip tryner individers ret til selv at bestemme. Derved består fællesskabet ikke længere af individer men har fået et overordnet institutionel væsen.

Storstilet forskning plæderer jeg selv for men modsat dig er jeg mere fokuseret på de penge der ligger hos private end hos staten. Der er nemlig langt flere af dem og de er langt mere risikovillige og samlet set mere effektive til at vurdere forskellige teknologier og deres "værdi". Statens samlede forskningspulje ligger i omegnen af 14-15 milliarder årligt. Siemens windpower alene forsker for 6 milliarder årligt. Vestas for 1,5 milliard. Hvor meget tror du selv de samlede virksomheders forskningsindsats udgør? Det er langt mere interessant at mobilisere alle disse ressourcer end at tænke på forsigtige host fra staten der altid er bundet på hænder og fødder fordi de primært fokuserer på de populistiske veldfærdsydelser. Mennesker og derfor virksomheder responderer på incitamenter og egennyttig motivation. Indret rammerne så der er kraftige incitamenter og du vil se en forskningsindsats der vil få enhver finansminister til at savle uhæmmet (blå som rød). Men så længe rigid lovgivning, afgiftsregler og tilslutningspligt – og f.eks. obskure regler for typegodkendelse – stiller sig i vejen ja så bliver det kun til forsigtige host i kirken mht. hvad der reelt bliver implementeret rundt omkring.


Og for at skære det ud i pap. Forskning, tænken uden for de faste rammer og implementering af ny teknologi: Ja tak.
Statesejet politisk kontrolleret monopol med ret til at interferere i andres opførsel og med snablen uhindret i statskassen: Nej tak.

Mvh
Mikkel
26-06-2009 16:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Mikkel


Socialistens stordriftsdrømme omkring energiprojekter:

Understrømningerne i feks Svend Aukens vindmøllevanvid, her er miljøreduktion ikke det primære, men derimod opgøret mod den grufulde kapital, som i den sammenhæng ifølge Boe er en flok alm mennesker, som via en driftssammenslutning som Elsam, ejer landets kraftværker.

Elsam og Nesa som efter oliekrisen i 1973 uden tøven og på Samfund og folketings opfordring investerer milliarder i kulkraftværker og herved omlægger el-produktion væk fra olie.Elsam og NEsa som på markedsvilkår skal investere og herunder skal drive en sund forretning, hvor altså investeringer skal afskrives over en årrække, og herved altså er bundet af visse forpligtigelser som også går under betegnelsen forretningsmoral.

Socialisten derimod kan slå ud til højere og venstre som oftest med baggrund i et eller andet Utopisk energiprojekt som ikke har en jorddisk for at kunne realiseres uden et godt og grundigt indhug i statskassens altid overbelastet indhold og jo som en selvfølge -> borgernes lommer.

I den forbindelse er socialisten ikke et øjeblik i tvivl om at borgeren uden tøven åbner en ladeport ned i tegnebogen, for det som skal ske er jo så helt igennem helt rigtigt!
28-06-2009 08:12
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Mikkel R


Det var da en fjollet kommentar. Har du selv slet ingen tilknytning til DK


Jo, men derfor tager jeg jo ikke skade af at overveje, hvorfor jeg ikke flytter til et andet land. Du må undskylde, at jeg ikke vidste, at det samme var farligt for andre.


USA. Derudover at firmaet kører videre for skattekroner er jo netop det dumme og altså ikke noget du har set mange argumentere for herinde.


Nej, ingen har lyst til at vedkende sig regningen for det frie markeds hærgen.
Men det var jo Bush, der begyndte med hjælpepakker, og han er, så vidt jeg ved, stærkt liberal.
Jeg tror såmænd enhver præsident ville have gjort det, for han kunne næppe holde til andet.


Men uhaa –nu er jeg ultra-liberalist. Er der slet ikke plads til nuancer?


Jeg synes måske bare, at der indtil videre er lidt langt fra dit indlæg til Vindmøllehavn, som tråden handler om.


(p.s. Finanstilsynet er ikke kun dårlige generelt men mht. bankkrisen i diverse banker har de sovet i timen).


Det er for nemt at give dem skylden.
Enhver god husmoder kan regne ud, at man ikke kan tage en prisstigning på hus for givet. Så det er noget med at folk har taget store chancer, og når det så går galt, så klynker de.
Lene Espersen havde ikke fastrentelån på sit hus, så hun tjente godt på den sidste bankpakke, hvorimod andre småsparer kan få lov til at se indlånsrenten falde drastisk. Det er belønningen for at spare op til krisen.


Der er ingen der benægter finansielt morads og dårlige beslutninger hos en række firmaer. Hvorfor er det den skal benægtes hos staten?


Der er måske lidt større åbenhed i offentlige virksomheder og lidt bedre mulighed for, at politikere kan gribe ind og ændre kurs. Men pointen er nærmere, at store summer af borgernes penge ikke bare skal bruges til at forgylde aktionærer med.
Bygges Vindmøllehan som et statsligt projekt, så vil den tilhøre os alle, og det, mener jeg, må være det mest rigtige, fordi der både skal forskes meget og investeres meget langsigtet.


Økonomi er aldrig i balance hvad enten vi så snakker din personlige økonomi eller samfundsøkonomien. At tro på man kan regne den ud er helt skævt. Det eneste man kan gøre er at forsøge at gøre den så fleksibel som mulig så hvad der kommer af bump på vejen relativt lettere kan absorberes.


Nej, det er nok ikke det eneste, man kan gøre.
Jeg vil da hellere gå efter over tid i det hele taget at få nedtonet økonomiens betydning.


Det du vil er jo ikke bare storstilet forskning som du efterhånden har drejet det om på. Du vil have én bestemt måde det skal foregå på og det er her uenigheden primært ligger.


Nej, den primære uenighed handler om, hvor mange penge, der må bruges til Vindmøllehavns forskning og udvikling af bæredygtig VE.

Du vil jo ikke give en krone..!


Sikken valgfrihed. Fiskeren i Esbjerg skal deltage i vindmøllehavn når hans kvoter er fisket op uanset om han har lyst eller ej.


Her er et eksempel på noget, der går ud over din troværdighed.
Hvor har jeg skrevet, at det skal være tvang..??


Hvor pengene skal komme fra er du ligeglad med – men de gror vel på specielle træer som vindmøllehavn har udviklet?


Nu må jeg igen bede dig om at læse den tråd, som du skriver i. Jeg har tidligere henvist til en anden tråd, hvor pengene skaffes. Den tråd har du endda også selv skrevet i.


Ledelsen skal bestå af hvad der virker som en blanding af DR og forsvaret uden nogen videre begrundelse. På trods af at du andet steds gør grin med DRs evne til at håndtere et byggeprojekt skal de have ansvaret for 700 milliarder, massiv udbygning af vindmøller og VE og storstilede forskningsprogrammer.


Sådanne fordrejninger er det næsten ikke værd at spilde tid på. Det er jo helt tydeligt, at blot ønsker at hærge emnet.
DR skal selvfølgelig ikke have ansvaret for 700 milliarder kroner eller byggeriet.
Men de kan være en stor hjælp til at skabe forbindelse mellem projekterne og folket, så vi alle kan følge med i, hvad der sker.

Jeg kunne tænke mig, at DR straks begyndte at øve sig på vores IC4-tog.

En ny udsendelse hver anden måned kan vel ikke være for meget..!?

Så kan vi løbende høre, hvordan det går, og følge med i de daglige problemer, og vi kan alle sidde og korse os over de tossede italienere, som ikke kan lave tog.Angående de svimlende summer risikovillig kapital, som du påstår ligger i virksomhederne beregnet til forskning. Dem tror jeg nok ikke på. Men skulle de være der, så må vi kun håbe på meget mere kyoto, så de bliver presset til at bruge dem.


Jeg bemærker i øvrigt, at du og andre gentagende gange har travlt med at påpege, at Vindmøllehavn er et ideologisk kommunistisk projekt.
Men ærlig talt, så er det da jeres argumentation imod Vindmøllehavn der gør luften tyk af ideologi.


Måske kan det i virkeligheden siges så klart, at enhver plan er forbudt i følge dig, fordi absolut ingen skal tro, at du er tilhænger af "planøkonomi"..
28-06-2009 19:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg syntes det bliver mere og mere uoverskuelig med den vindmøllehavn! Der skal forbruges en masse penge og det tages som en selvfølge at alt bliver bare godt når nu det ikke foregår på markedsprincipper. Er det helt forkert!
29-06-2009 07:33
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Du kan betragte det som krig. Vi ved ikke på forhånd, hvor godt det vil gå.
Det er dog en meget lykkelig krig, fordi vi ved, at den vil medvirke til at gøre Danmark til et mere selvforsynende og renligt land.
Det er en frihedskamp for Danmarks kommende generationer.

Derfor er der god grund til at sende endnu en appel til både Forsvaret, Regeringen og det ledende erhvervsliv.
Forsvaret har netop fået lønforhøjelse på 3,5 milliarder kroner om året, og der er givet skattelettelser for 28 milliarder kroner om året.
Det burde om ikke andet så vidne om, at der er råd til Vindmøllehavn.


Det haster, fordi vi skal sikre Danmarks energiforsyning, så den ikke medvirker til global opvarmning.
Det haster, fordi vi skal have Danmark gjort selvforsynende med bæredygtig VE, så vi holder op med at bruge løs af den olie og kul, som burde tilhøre fremtiden.
Det haster, fordi en teknologisk frontplacering i klimakampen vil gøre vores virksomheder til spydspids på området, og det vil føre til meningsfyldt beskæftigelse og exportindtægter.
Men det haster også, fordi man i lokalområderne ikke vil vente længere, og de mange lokalplaner kan risikere at spærre for en optimal nationalplan.


Og endelig vil jeg spørge: "Hvem skal helst opføre Vindmøllehavn, en blå eller en rød regering..?"

Jeg vil nok helst, at det bliver en borgerlig, fordi det måske vil give lidt mere kontrol med forbruget, og erhvervslivet vil måske være mere positivt stemt.
På den anden side vil det måske kræve en rød regering at give Vindmøllehavn et tilstrækkeligt format, så arbejdet bliver gjort.
Så jeg er ambivalent. Men havde jeg været borgerlig vælger, så ville jeg føle, at det hastede mere end noget andet.


.
29-06-2009 21:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Du har en fantastisk tankegang. Man hører så meget om at man må ikke tage fantasien fra barnet så vil dets kreative tilbøjeligheder i voksenlivet mangle. Der er ikke taget noget fra dig i dine barneår!

Man kan ikke tage 28 mia og bruge til møller uden det vil tynge landets økonomi betydelig, når man giver dem som skattelettelser indgår de i den øvrige pengeomsætning og ender delvist i gen i statskassen. Og de 28 mia var jo indirekte et plaster på såret for de massive byrder erhvervslivet efterhånden opbærer.

Jammen rød eller blå stue: Regeringer er nogle skvadderhoveder til at bygge møller og vindmøllehavne. .

Haster og Haster : NU har vi stillet møller op til 10 Mia i gennemsnit årligt som ikke har hjulpet en høstblomst på noget som helst, i de 25 år har det da ikke hastet med at reducere miljøpåvirkning hvorfor lige nu!
Redigeret d. 29-06-2009 21:13
29-06-2009 21:52
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Det haster blandt andet i henhold til Klimapolitisk Manifest:
http://www.klimadebat.dk/forum/klimapolitisk-manifest-d7-e411.php

Angående de 28 milliarder om året til skattelettelser, så må de give erhvervslivets personale mere råderum til en frivillig indsats.
Så vidt jeg har forstået det i følge de borgerlige, så skulle det private være et godt sted at give penge ud til, fordi pengene kommer mangefold igen.
Så det må vi da glæde os til.
.
29-06-2009 22:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Så vidt jeg har forstået det i følge de borgerlige, så skulle det private være et godt sted at give penge ud til, fordi pengene kommer mangefold igen

Ahe! Vist ikke helt. Er det ikke noget med at de borgelige ikke vil have noget i forventning om at når ingen skal ha så skal de heller ikke af med så meget i skat
30-06-2009 00:03
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Ahe! Vist ikke helt. Er det ikke noget med at de borgelige ikke vil have noget


Det tror jeg ikke. Tænk f.eks. på Venstre, hvis kernevælgere får landbrugsstøtte.
Forsvaret består også af mange borgerlige vælgere, og deres løn og sikkerhed er ganske afhængig af skatteopkrævning.
De borgerlige kræver nok også mindst ligeså meget af både militær, politi og sundhedsvæsen.

Så der er intet i vejen for, at de også kan kræve Vindmøllehavn.
.
30-06-2009 21:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja! Landbruget: der kan man se hvad støtte gør ved et erhverv. Landbrugets selvstændighed og evne til nytænkning innovationen er totalt stoppet pga den søvndyssende landbrugsstøtte.

Men jeg tror nu nok Peter Gæmelke vil skrive under på at pengene ligger bedst i folks lommer. Når jo så altså andres penge også strømer i hans lommer.

Her mener jeg jo møllehavnen vil ende den samme søvndyssende tilstand som landbrugserhvervet er endt i, fordi statskassen jo skal åbnes på fuld gab!
Redigeret d. 30-06-2009 21:13
30-06-2009 21:48
Jakob
★★★★★
(9343)
.


@delphi

Vi bestemmer jo selv, hvad vi vil betale.
Men hvis Vindmøllehavn på få år skal omstille Danmark til 100% bæredygtig vedvarende energi, så bliver det næppe søvndyssende..
01-07-2009 07:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Uanset hvor ædle og overbevisende tanker og intentioner vi måtte have så vil vi blive korrumperet i sidste ende og det vil også gælde alle ædle intentioner vi måtte have omkring møllehavnen.

Anders Fog Rasmussen minder dog om en person som indeholder de karaktertræk som skulle til for at vindmøllehavnen kunne realiseres uden pamperi! Men han jo noget med kanoer og kugler!
01-07-2009 10:08
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Hvorfor skulle det dog gå værre med at styre Vindmøllehavns økonomi end med alle mulige andre offentlige budgetter..??

Men hvis du gerne vil have Anders Fogh Rasmussen som øverstkommanderende, så kan vi måske overveje at lægge Vindmøllehavn delvist ind under NATO.
Det er i forvejen mit forslag, at Forsvaret skal have en stor del af ansvaret for Vindmøllehavn, så det skal ikke skille os ad.
Forsvaret skal beskytte os imod enhver alvorlig trussel, så det handler i forvejen om meget andet end bare krudt og kugler.


Vi kan også forestille os Vindmøllehavn både som et nationalt projekt og som et internationalt koncept.
Det er ikke usandsynligt, at der opstår konflikter i verden på grund af energimangel, og så kan det måske være værdifuldt for NATO at kunne tilbyde en Vindmøllehavn som den danske i kampen for omstilling til VE.

Altså f.eks. en tilpasset "Vindmøllehavn" som et brohoved i Nordkorea i bytte med nedrustning.
Det kan forhåbentlig opbygge et positivt samarbejde, som kan bære mere langsigtet frugt, end hvis man blot bytter kul og mad for atomvåben..
01-07-2009 10:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob

Hvorfor skulle det dog gå værre med at styre Vindmøllehavns økonomi end med alle mulige andre offentlige budgetter..??

Men hvis du gerne vil have Anders Fogh Rasmussen som øverstkommanderende, så kan vi måske overveje at lægge Vindmøllehavn delvist ind under NATO.
Det er i forvejen mit forslag, at Forsvaret skal have en stor del af ansvaret for Vindmøllehavn, så det skal ikke skille os ad.
Forsvaret skal beskytte os imod enhver alvorlig trussel, så det handler i forvejen om meget andet end bare krudt og kugler.


Nu kunne jeg jo nok finde et par eksempler på at offentlige projekter er gået rabuntus. Og jo! de private går også rabuntus og jo! Bankerne får massiv støtte via skattebetalte penge som altså er en garanti hvor de lån bankerne opnår, og som skal betales tilbage, hvad der er stor sandsynlighed for de bliver.

Og her syntes jeg jo som mikkel at man i langt hørere grad skulle lade dem gå rabuntus!

Der er stadig et langt stykke vej fra små projekter som en Storebæltsbro, togprojekter osv til et gigantisk Møllehavn projekt.

Vi er vel enige om: hvis et vindmølleprojekt eller vedvarende projekt til 1 billion hvis det går rabuntus er vi vel enige at dansk økonomi kolapser total eller?
Redigeret d. 01-07-2009 11:04
01-07-2009 11:19
Jakob
★★★★★
(9343)
.@delphi


Rom blev ikke bygget på een dag.

Det gode ved Vindmøllehavn er, at vi ikke behøver at slå større brød op, end vi kan bage.
Det er netop ikke en Storebæltsbro, som skal bygges i ét stykke i sammenhæng til en bestemt størrelse.

Vi kan måle og veje hvert delprojekt for sig og støtte det, som vi synes.

Måske vil en afdeling af Vindmøllehavn gerne lave en forsøgsvindmølle til 18 millioner kroner.
De lover, at møllen med stor sandsynlighed efterfølgende vil kunne bruges som en almindelig vindmølle til en værdi af 10 millioner kroner.
Vi bevilger så måske de 8 millioner kroner til forsøget og investerer de 10.

Der er meget langt fra en mislykket vindmølle til 18 millioner kroner op til en storebæltsbro.


Jamen så bevilger vi jo også nogle millioner til algeforskning og til solceller og til energilagring osv. osv...

Ja, det bliver dyrt. Men der vil blive spillet på mange heste, og det skulle være meget mærkeligt, om vi ikke også får gode resultater.

I værste fald finder vi intet brugbart nyt, og så er forskningspengene måske næsten spildt.
Men det er stadig ikke de store summer.

De helt store penge kommer først i sving, når vi har forsket og fundet de mest egnede VE-systemer til Danmark, og vi vil have dem alle bygget i en flyv susende fart.

Men der er vi ikke nået til endnu.
Det må blive en ny kæmpe stor beslutning, som først skal træffes, når Vindmøllehavn har fremlagt nogle konkrete gode forslag, som vi kan vælge imellem..
01-07-2009 11:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob

Hvorfor i hede hule helvede skal du absolut have dine fedtede fingere ned i den statskas!

Nu var jeg i Ålborg den anden dag: i yderområderne af Ålborg afbrændes simpelthen olie af i kedel for at fjernvarmetemperaturen er tilfredsstillende i yder distrikterne af nettet. Det imens der forekommer så massive spilenergir fra Renonord, portland og ikke mindst Vendsysselværket, det eneste problem er bare at det ikke lige forekommer når det skal bruges men som en stor dam til nogle få millioner kunne løse.

Du kan jo lave mega store tiltag i ålborg som vil give så ualmindelig store besparelser og navnlig i lyset af at vattenfall vil lave vendsysselværk så co2 kan udtages af røggassen og deponeres og herunder øge kulforbruget med 50 % for at gøre det. Ålborg står over for så eksorbitante investeringer som kunne spares.

Hvorfor kan de besparelser ikke bruges til at omlægge landet til vedvarende energi?
Redigeret d. 01-07-2009 11:52
01-07-2009 12:28
Jakob
★★★★★
(9343)
.


@delphi

Må jeg bede om kammertonen..?
Det er ikke mig, men demokratiet, der kan bruge statens penge til Vindmøllehavn.
Jeg skal som alle andre være med til at betale for det.

Som nævnt tidligere i tråden vil synergier i forbindelse med industriens spildvarme netop være et af Vindmøllehavns fokusområder.
Men en vindmølle bliver stadig ikke gratis, bare fordi vi kan udnytte spildvarme, og vi har sandsynligvis stadig brug for mange vindmøller og en dyr netudbygning, før vi er i mål.


.
01-07-2009 13:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Kunne du ikke lave en liste over de tiltag, som du mener "vindmøllehavn" skal arbejde med?

Jeg tror, at en opremsning ville sætte mange ting på plads, så vi kan undgå en opslidende debat om organiserings- og finansieringform.
01-07-2009 13:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det er ikke mig, men demokratiet, der kan bruge statens penge til Vindmøllehavn.Ja og herved tages landets økonomi netop som gidsel, til fordel for populistiske energiprojekter som vi alt for godt har set til fulde.

Nej! Fingerne væk fra den statskasse selv i demokratiets navn
01-07-2009 14:57
Jakob
★★★★★
(9343)
.


delphi skrev:
Nej! Fingerne væk fra den statskasse selv i demokratiets navn


Så du vil nedlægge politi, militær og sundhedsvæsen, javel ja....
Side 6 af 11<<<45678>>>

Deltag aktivt i debatten Vindmøllehavn:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik