Husk mig
▼ Indhold

VindmøllehavnSide 8 af 11<<<678910>>>
04-07-2009 14:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Brinch

Mon ikke Obama er lidt klogere end J F Kennedy, der med sin naivitet var ved at føre Verden ud i en atomkrig?


Ku' du uddybe det med Kennedy!
04-07-2009 16:48
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Bestemt ja. J F Kennedy var en tilbagelænet, demokratisk (det er bare en partibetegnelse!) præsident. Han signalerede til omverdenen, at USA var indstillet på fred og afspænding, men han forstod ikke, at det blev opfattet som svaghed i østblokken. Sovjetlederne pressede og Kennedy veg, og i 1962 kom det så vidt, at Sovjet indgik en aftale med Cuba om opstilling af missiler med nukleare sprænghoveder helt tæt på USA's territorium. I efteråret 1962 var sovjettiske flådefartøjer på vej mod Cuba medbringende atomvåben og fremføringsmidler, og Kennedy-staben var tæt på panik. I oktober 1962 kom så endelig et ultimatum fra USA: enten returnerer I - eller også terminerer vi jeres aggressive våben! - Sovjetlederne vidste udmærket, hvem der var stærkest, så de fortrak i sidste øjeblik. Mens hele Verden holdt vejret!

Det kunne være endt rigtig galt - som følge af en uduelig præsident i USA. Kennedy var ligeså uvidende om magtbalance som Clinton men var mere naiv. Tiden var også anderledes, fordi i Clintons periode var USSR gået bankerot. Clinton var nu nok heller ikke helt så godtroende trods alt!

Forhåbentlig er Obama lidt mere realistisk. Indtil nu tyder meget på det. Det ved vi meget mere om i løbet af det næste par år!

Venligst brinch
04-07-2009 18:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@brinch

NU har Kennedys forsvarsminister McNamara jo ellers stået som venstrefløjens hadeobjekt nummer 1 netop fordi han blev set som krigsgal og i alle henseender i forbindelse med; måske godt nok i forbindelse Johnsons arrangement i Vietnam, i langt højere grad end Kennedys.

Når jeg tænker tilbage på min gymnasietid så var McNamara et krigsliderligt svin, heroverfor stod Ebbe Kløvedal Reich som det sande afmilitariserede og sande medmenneskelige væsen der under kulturevolutionen i Kina studerede det sande liv hos bødlerne i Peking. De bødler som bestemt ikke lader Adolf noget tilbage.

Men din bemærkning omkring Kennedy kan måske tilskrives noget at fiaskoen i Vietnam sammenlignet med Korea, hvor man på et langt tidligere stadie gør nogle markante og aggressive "tiltag" i krigsforløbet, hvor det man ser Kennedy gør i Vietnam er lidt her lidt der og så lidt mere og endnu mere.

Personlig er jeg af den opfattelse at en langt mere kontant og hård indsats i Vietnam på et tidligt stadie kunne have stækket den kommunistiske dominans i verdensdelen til gavn for mange mange mennesker. Det kan jo givet tilskrives det du er inde på at Kennedy var for vattet, og Johnson og senere Nixon kan ikke nå at oprette skaderne! Måske!

Det Douglas MacAuther gør i Korea hvor incheon invaderes langt bag de Nordkoreanske linjer er en genistreg og et træk som vendte krigen hvor USA og vesten var i knæ.

Douglas MacAutherMen igen det Reagan gør: en hård og resolut fremfærd og så åbne forhandlinger som vi har set det.
Redigeret d. 04-07-2009 18:39
04-07-2009 19:46
Jakob
★★★★★
(9324)
.Mon ikke I to snart skulle oprette en ny tråd om amerikanske præsidenter og krigsherrer.?
Der er stof nok til det, og det lader til at interessere jer mere end Vindmøllehavn.@delphi

http://da.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur
Citat fra teksten:
------------------------
MacArthur faldt i unåde hos den politiske ledelse i USA, blandt andet på grund af sin opfattelse af at et angreb på Kina var nødvendigt sammen med brug af kernevåben. Han gjorde sig bemærket ved sit egensind og modtog med stor uvilje ordrer fra præsident Truman.

Truman afskedigede ham som øverstkommanderende i Korea i 1951.
------------------------


"Hyggelig" fætter.....
04-07-2009 20:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
MacArthur faldt i unåde hos den politiske ledelse i USA, blandt andet på grund af sin opfattelse af at et angreb på Kina var nødvendigt sammen med brug af kernevåben. Han gjorde sig bemærket ved sit egensind og modtog med stor uvilje ordrer fra præsident Truman.

Truman afskedigede ham som øverstkommanderende i Korea i 1951.


Ja det ved jeg godt! Jeg har ikke nogen viden om Truman og hvad han stod for.

Men jeg ved en ting og det er at Kommunistiske diktaturstater skal mødes med jernhård eller stålsat modstand ellers har det så umådelig store konsekvenser for landenes befolkninger, en A-bombe kunne have undertvunget det vanvid som udspiller sig under kulturrevolutionen under Mao i Kina derfor var det forkert at afskedige MacArthur.

Hvis det kommunistiske uvæsen i 1951 kunne være trængt i knæ kunne mange mange millioner liv været sparet!

Om MacArthur ville have brugt a-bomben er et spørgsmål! Men alene at fratage lederen af en krig alle redskaber når han er op mod et sådan uvæsen som det kommunistiske Kina er og blev problematisk!

Men som du har været inde på: en smuk indsats af Danmark se Link

Men vi kan jo glæde os over Bush og Anders Fogs vilje og herunder en stålsatte vilje til at bruge magt i Irak og herunder for USA's vedkommende at gennemfører projektet selv når det så sortest ud. Beklageligvis kunne Danmark ikke fuldfører projektet i Irak som er meget beklageligt at Danmark ikke skulle medvirke til en sådan udtalt succes (sådan da) som Irak har været.
Redigeret d. 04-07-2009 21:13
04-07-2009 21:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hvordan: Hvis nu vindmøllehavnen startede i det små. Et konkret projekt omkring Ålborg Portland Vendsysselværket ålborg affaldsforbrænding Renonord. Hvis! Det er givet et projekt til et par milliarder hvor affaldsforbrændingen flyttes over på Ålborg portland og de optimale dampsystemer laves i samproduktion med cementproduktionen. Biogas fra anlæg som dækker oplandet fra Skagen til nord for Hobro leverer gas til vendsysselværket osv.

Vindmøllehavnen kunne med baggrund i en fornuftig formålsparagraf modtage 50 Mio omkring Vendsysselprojektet og herunder en samarbejdsaftale med førende industrier inden for energiområdet og jo herunder Risø, AUC og DTU osv

Hvordan lyder det!
04-07-2009 21:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Vindmøllehavnen kunne med baggrund i en fornuftig formålsparagraf modtage 50 Mio omkring Vendsysselprojektet og herunder en samarbejdsaftale med førende industrier inden for energiområdet og jo herunder Risø, AUC og DTU osv


Mon ikke de "konservative" energiproducenter så som DONG, E-ON, Vattenfall m.fl. hurtigt vil stikke en politisk kæp i det projekt?
04-07-2009 21:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Mon ikke de "konservative" energiproducenter så som DONG, E-ON, Vattenfall m.fl. hurtigt vil stikke en politisk kæp i det projekt?


Det kommer vel and på hvor godt det er!

Vattenfall vil til at bruge milliader eller i hvert fald en på Co2 deponering det er da lidt fjoldet hvis de faktuelt ikke behøver at bruge kul!
04-07-2009 21:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det kommer vel and på hvor godt det er!


Næh - det kommer an på om de kan tjene penge på det eller ej!
04-07-2009 22:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Næh - det kommer an på om de kan tjene penge på det eller ej!


Prøv lige og regn ud hvor meget der tilføres biogasanlæg årligt via de danske el-forbrugere hvor denne biogas sløses bort med sølle el-virkninger ned til 35 % og altså produceres konstant og overvejende er udbrugelig i vinterhalvåret. Hvis man forlods kan udnytte 60 % til el før man begynder at øge eller fordoble elvirkningen på affald i samdrift med gassen og herunder kan akkumulerer biogas energien så den faktuelt bruges når behovet for el forekommer: mon så ikke der skulle være penge at tjene?
04-07-2009 22:51
Jakob
★★★★★
(9324)
.


@delphi


Hvordan: Hvis nu vindmøllehavnen startede i det små. Et konkret projekt omkring Ålborg Portland Vendsysselværket ålborg affaldsforbrænding Renonord. Hvis! Det er givet et projekt til et par milliarder hvor affaldsforbrændingen flyttes over på Ålborg portland og de optimale dampsystemer laves i samproduktion med cementproduktionen. Biogas fra anlæg som dækker oplandet fra Skagen til nord for Hobro leverer gas til vendsysselværket osv.

Vindmøllehavnen kunne med baggrund i en fornuftig formålsparagraf modtage 50 Mio omkring Vendsysselprojektet og herunder en samarbejdsaftale med førende industrier inden for energiområdet og jo herunder Risø, AUC og DTU osv

Hvordan lyder det!
Det lyder spændende, og jeg tror, at du måske er på sporet af noget , men det har ikke meget med Vindmøllehavn at gøre, og jeg ser nøjagtigt det samme problem, som med Odsherred:
http://www.klimadebat.dk/forum/weekendens-klima-events-d18-e981-s40.php#post_13056

Vi bør efter min mening først forske og udvikle i nationalt regi, og vi må heller ikke glemme Grønland eller Færøerne eller andre nabolande og internationale perspektiver.
Når Vindmøllehavn har udforsket alle muligheder, så kan der lægges en nationalplan, og derefter ved lokalområderne mere om, hvad de kan tillade sig, og hvad der vil være mest fornuftigt..
04-07-2009 22:55
Jakob
★★★★★
(9324)
.


Jakob skrev:

@Boe Carslund-Sørensen

Ved du, om der er kommet noget output fra regeringens klimakommission, eller om den stadig sidder i tænkeboks for lukkede døre..?.
04-07-2009 23:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jeg er meget i tvivl om en overordnet plan i det hele taget kan laves hvis man virkelig vil omlægge landets energi produktion til VE. Hvis jeg tænker på hvor indviklet afgifter og herunder en national plan vil blive hvis de optimale teknologier skulle iværksættes omkring ålborg som vil være totalt i modsætning til Århus og igen Odense til Århus.

Hvis man virkelig vil omlægge Landet så dels virksomhederne spare betydelige beløb og herunder forbrugerne så stiller det nogle helt særlige krav til de politiske beslutninger og herunder lovgivning omkring afgifter.

Det er altså ikke noget med at udstede et dekret om at nu skal nye boliger indeholde så og så meget isolering, nu skal 70 % af boliger forsynes med fjernvarme, og afgifter på forskellige produktioner skal belægges med et procentbeløb osv Det vil stille helt andre krav til individuelle forhold som givet er svært for ikke at sige umulig.
05-07-2009 00:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:

Ved du, om der er kommet noget output fra regeringens klimakommission, eller om den stadig sidder i tænkeboks for lukkede døre..?


Jeg har ikke hørt om et udspil fra klimakommissionen endnu. Så de holder nok kortene tæt til kroppen.

Jeg har lige været inde på klimakommissionens hjemmeside og fundet dette:

Jørgen Henningsen: Alt for meget vrøvl om klima og investeringer
http://www.klimakommissionen.dk/da-dk/nyheder/sider/jorgenhenningsenaltformegetvrovlomklimaoginvesteringer.aspx
05-07-2009 01:08
Fafner
★☆☆☆☆
(53)
Hvem er disse mennesker, der mener at have en sådan indsigt i fremtiden, at de (i modsætning til dem, der forsøger at blive klogere på de store spørgsmål) på basis af overfladiske talmanipulationer skråsikkert ' afgør', at det bedste vil være at lade det globale klima sejle sin egen sø?


Siger Jørgen Henningsen, som jeg iøvrigt sætter stor pris på.

Og vil gerne svare:

Hvem er disse mennesker (Jørgen Henningsen, IPCC), der mener at have en sådan indsigt i fremtiden, at de (i modsætning til dem, der forsøger at blive klogere på de store spørgsmål) på basis af overfladiske modelberegninger skråsikkert ' afgør', at det bedste vil være at sætte verdens økonomiske udvikling i stå eller ligefrem gå baglæns på baggrund af en teori om menneskeskabt global opvarming, som ikke er bevist, samtidig med, at der findes en masse konkrete og reelle problemer, som kan løses her og nu for en brøkdel af de midler, nogle gerne vil brænde af i klimaovnen til ingen verdens nytte.
05-07-2009 09:20
Jakob
★★★★★
(9324)
.Hvem er disse mennesker, som forhindrer fældning af mere regnskov, så jeg må nøjes med træhavemøbler af en dårligere kvalitet..??
Og hvem er det, der øger prisen på brændstof, så jeg må tage en charterrejse mindre hvert fjerde år..??

Det kan være relevant at vide for de små cirkler, hvad de bilder sig ind.

Men i et større perspektiv må man nærmere spørge:

Hvem er disse mennesker, som i årtier har kørt en udvikling, der ikke er bæredygtig, men voldsutter på jordens resurser med så store forskydninger i de økologiske balancer til følge, at vi i dag står overfor stagnation..!?
Hvem har startet denne vanvittige ødelæggelse af den verden, som vore efterkommere skal arve..!?

Det er såmænd dem, der ønskede en hurtig økonomisk fremgang frem for en økologisk bæredygtig udvikling.


Hvis klimakampen kommer til at betyde økonomisk tilbagegang i nogle år, så kan det betragtes som svinegæld, der skal betales.

Men er vi dygtige til VE-forskning og udvikling, så bliver det måske alligevel hurtigt vendt til en ny og langt mere sikker (vedvarende) fremgang.
.
05-07-2009 09:41
Jakob
★★★★★
(9324)
.
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg har ikke hørt om et udspil fra klimakommissionen endnu. Så de holder nok kortene tæt til kroppen.

Jeg har lige været inde på klimakommissionens hjemmeside og fundet dette:

Jørgen Henningsen: Alt for meget vrøvl om klima og investeringer
http://www.klimakommissionen.dk/da-dk/nyheder/sider/jorgenhenningsenaltformegetvrovlomklimaoginvesteringer.aspxTak for linket.


Men mit indtryk er nok desværre, at vi ikke skal spænde forventningerne for højt.

Det vil nok være alt for meget at håbe på, at de så få og med færre bevilgede midler end Lomborg vil kunne foretage nye store gennembrud.
De er måske nærmere regeringens dårlige undskyldning for at kunne tage endnu en lur.

Men vi kan selvfølgelig håbe på, at de anbefaler et projekt som Vindmøllehavn, og at politikerne så ikke bare laver den til en ny sovepude.

Jeg tror ikke, at klimakommissionen kommer med en egentlig nationalplan, som lokalområderne kan rette ind efter..?.
05-07-2009 10:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hvem er disse mennesker, som i årtier har kørt en udvikling, der ikke er bæredygtig, men voldsutter på jordens resurser med så store forskydninger i de økologiske balancer til følge, at vi i dag står overfor stagnation..!?
Hvem har startet denne vanvittige ødelæggelse af den verden, som vore efterkommere skal arve..!?


Ja det er mennesker som Jens Otto Krag som i helt uhørt grad for danmark har virket til at pålægge virksomheder øget omkostning og derfor indirekte virker til at presse virksomheder til at miljøbelaste.

Hvis vi med et statsbudget på over 800 mia kun skal kalde koncern direktører og kapitalens håndlangere for de virkelige miljøets skurke når det netop er disse erhvervsledere som dagligt virker til at opkræve og producerer så de de enorme beløb som samfundet kræver kan bringes til veje.

Helle Thorning evne til at trække befolkningens krav til øgede offentlige udgifter som miljøbelaster for så herefter at sælge sin politik med et par møller her og der så den i miljøhenseende ser rigtig god ud er en i miljøhenseende en forkert politik.

Men mit indtryk er nok desværre, at vi ikke skal spænde forventningerne for højt.

Jammen de stakkels mennesker har jo ingen redskaber i værktøjskassen, de er jo underlagt fjernvarmeforeningen vindmøllelobbyen osv
Redigeret d. 05-07-2009 11:11
06-07-2009 00:11
Jakob
★★★★★
(9324)
.@delphi


Jeg synes, at dit kommunisthad er skræmmende.
Du kender nok Danmarks historie efter besættelsen, og hvor mange år der gik, før Tyskerne blev tilgivet.
Men prøv at forestille dig, hvordan indstillingen havde været, hvis vi ikke havde oplevet en besættelse af nogenlunde fredelige tyskere, men i stedet havde fået en amerikansk general på nakken.
En general af den type, som du synes om, og som havde brugt både napalm og gas og udslettet landsbyer med kvinder og børn på stribe. Og efterfølgende blev der aldrig sluttet fred, men i nyere tid fik de tværtimod en præsident, som talte om "ondskabens akse".
Jeg skriver det ikke, fordi du skal acceptere paranoia i Nordkorea, men blot i håb om at forøge din forståelse en smule.

Hvis den store leder i Nordkorea skal tales til konsensus, så er det formentlig også andre kommunistiske stater, der skal hjælpe.
En eventuel krig med Nordkorea vil jeg betegne som dybt ulykkelig, og jeg mener, at den skal være mulig at undgå.
Forhandling og reformer må være vejen frem.


Og så bemærker jeg i øvrigt, at ordet "kommunisme" er blevet så alment misbrugt, at jeg også forfalder til det.
I virkeligheden har verden endnu aldrig set en kommunistisk stat, men kun forsøg på en sådan.


Så lærte du forhåbentlig dét.
Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved dig, når du bebrejder Socialdemokratiet, at Danmark har forurenet og misbrugt jordens resurser.
For det er jo rigtigt.
Demokratiet har accepteret griseriet, og det involverer samtlige gamle regeringspartier i folketinget.
Selvom Socialdemokratiet kæmpede godt under Svend Auken, så rækker det ikke til frifindelse.
Det er heller ikke nok, at Dan Jørgensen læser på en kemikalielov og godkender noget, som han ikke har forstand på, men bedyrer, at S står for god klima- og miljøpolitik, hvorefter han rejser ud og fører valgkamp fra en helikopter.

Der mangler ganske enkelt nogle stærke kræfter til at føre an i den grønne revolution.

Vi har en blå stue, og vi har en rød stue.

Men vi mangler to grønne..!


.
06-07-2009 10:40
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:

@delphi


Jeg synes, at dit kommunisthad er skræmmende.
Du kender nok Danmarks historie efter besættelsen, og hvor mange år der gik, før Tyskerne blev tilgivet.
Men prøv at forestille dig, hvordan indstillingen havde været, hvis vi ikke havde oplevet en besættelse af nogenlunde fredelige tyskere, men i stedet havde fået en amerikansk general på nakken.
En general af den type, som du synes om, og som havde brugt både napalm og gas og udslettet landsbyer med kvinder og børn på stribe. Og efterfølgende blev der aldrig sluttet fred, men i nyere tid fik de tværtimod en præsident, som talte om "ondskabens akse".
Jeg skriver det ikke, fordi du skal acceptere paranoia i Nordkorea, men blot i håb om at forøge din forståelse en smule."Nogenlunde fredelige tyskere" der desværre lige kom til at dræbe 6 mio jøder og adskillige mio andre mennesker! Og nej - Danmark blev ikke specielt hårdt ramt, fordi socialdemokraten Stauning (den daværende statsminister) valgte at overgive Danmark efter mindre end 2 timers "kamp"! Og iøvrigt siden hen samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. Herlige socialister og nationalsocialister (nazis)! - De forstår hinanden.

Det er fand'me sørgeligt, at der stadig findes oplyste mennesker, der tror på, at folkestyre og socialisme kan forenes. Det kan det ikke!! Socialisme er simpelthen defineret som et diktatur af ideologiens egne fædre.

Venligst brinch
Redigeret d. 06-07-2009 10:52
06-07-2009 12:15
Jakob
★★★★★
(9324)
.brinch skrev:
Herlige socialister og nationalsocialister (nazis)! - De forstår hinanden.

Det er fand'me sørgeligt, at der stadig findes oplyste mennesker, der tror på, at folkestyre og socialisme kan forenes. Det kan det ikke!! Socialisme er simpelthen defineret som et diktatur af ideologiens egne fædre.

Venligst brinch


Hvordan ser "Uvenligst" så ud..?

Har du overvejet, om der kan findes andre grene af nationalsocialisme, som ikke nødvendigvis har samme partiprogram som Hitler..??

Eller sidder du fast i forstokkede belæste teorier om "Mein Kampf", som er dybt forældet..?

Det samme og endnu mere med "socialisme". Bilder du dig virkelig ind, at moderne socialister ikke har udviklet sig siden Marx..??


Husk også, at det hedder "Social" demokratiet, og ikke "Socialist" demokratiet.


Og meget fornærmende, at du ikke tror, at socialdemokrater deltog i modstandskampen.

Rød og grøn er i øvrigt en flot farvekombination.
.
06-07-2009 12:51
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:
Hvordan ser "Uvenligst" så ud..?


Uvenligst findes ikke i min nomenklatur!

Iøvrigt: tillykke med indlæg nr 300 i "Vindmøllehavn!"

Har du overvejet, om der kan findes andre grene af nationalsocialisme, som ikke nødvendigvis har samme partiprogram som Hitler..??


Good grace!! Ser jeg hvad jeg ser?? En ny slags nationalsocialisme!?

Venligst brinch
06-07-2009 13:01
Jakob
★★★★★
(9324)
.brinch skrev:
Good grace!! Ser jeg hvad jeg ser?? En ny slags nationalsocialisme!?


Du ser nok det værste, man kan forestille sig.
.
06-07-2009 13:11
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Hvis jeg brugte briller, ville jeg skyndsomt pudse dem!


Venligst brinch
06-07-2009 13:30
Jakob
★★★★★
(9324)
.delphi skrev:
Helle Thorning evne til at trække befolkningens krav til øgede offentlige udgifter som miljøbelaster for så herefter at sælge sin politik med et par møller her og der så den i miljøhenseende ser rigtig god ud er en i miljøhenseende en forkert politik.Jeg ser også hellere Vindmøllehavn og få år med så meget forskning og udvikling, at hele verdens øjne kommer på stilke.


Helle Thorning lovede ved begyndelsen af sidste valgkamp, at Danmark skulle være verdens førende indenfor VE.
Det er et løfte, som dag for dag i højere grad nødvendiggør et projekt som Vindmøllehavn..
06-07-2009 14:20
Jakob
★★★★★
(9324)
.@brinch


Hvis du tror, at jeg vil forsvare nationalsocialismen, som vi kender den fra historien, så tager du grundigt fejl.

Men havde målet været et andet end at beherske verden, så kunne alt have set anderledes ud.
Det blev afgjort af en enkelt lille mand, hvordan nationalsocialismen skulle defineres i praksis, og det synes jeg er ærgerligt, især fordi det har ført til tabu om hele begrebet.

Det er derfor heller ikke noget, som jeg vil dvæle så meget ved, men prøv f.eks. at forestille dig, at Hitlers krigsindustri var blevet beordret indstillet til VE i stedet for dræbervåben.
Der ville have været tyske vindmøller overalt i Europa, og de ville nok stadig køre mange år endnu, før de skulle renoveres..
06-07-2009 15:59
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:

Hvis du tror, at jeg vil forsvare nationalsocialismen, som vi kender den fra historien, så tager du grundigt fejl.

Men havde målet været et andet end at beherske verden, så kunne alt have set anderledes ud.
Det blev afgjort af en enkelt lille mand, hvordan nationalsocialismen skulle defineres i praksis, og det synes jeg er ærgerligt, især fordi det har ført til tabu om hele begrebet.Jeg tror ikke andet, end hvad du selv skriver. Det kommer vældig meget bag på mig, at du forsvarer nazismen - i den ene eller anden forklædning. Faktisk er det lidt pinligt!

Jeg håber, det er momentan forvirring. Ellers har du virkelig gjort det svært for dig selv ift at blive taget alvorlig!!

Det tog lidt tid for mig at skrive dette. Umiddelbart troede jeg, det var en spøg, hvad du skrev. - Det er det så desværre ikke.

Venligst brinch
06-07-2009 20:13
Jakob
★★★★★
(9324)
.@brinch


Jeg beklager, at du har et så unuanceret billede af samfundssystemer, at du kun kan se dem som enten helt gode eller helt onde, for så simpel er verden ikke.

Der var betagelse mange steder i Danmark, da Hitler bragte orden til Tyskland.
Det var først med jødeforfølgelsen, medlidenhedsdrab og storhedsvanvidet om den førende race osv., at det grusomme islæt begyndte at gå op for folk.

På samme måde har kommunismen i flere omgange bragt håb til undertrykte befolkninger, og den øgede lighed har været et gode indtil nogle pampere eller modstand udefra ødelagde det smukke billede.

Vi kan finde liberale samfund, som kan bryste sig af en stor økonomi, men når man så kigger nærmere bag facaden, så er det meste gæld, og social elendighed florerer.

Systemer er ikke så sort-hvide. Det handler mindst ligeså meget om, hvad det er for nogle mennesketyper, som sidder ved styret, og hvilke konkrete mål de sætter sig, og hvordan resten af verden reagerer..
07-07-2009 09:12
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:

Jeg beklager, at du har et så unuanceret billede af samfundssystemer, at du kun kan se dem som enten helt gode eller helt onde, for så simpel er verden ikke.

Der var betagelse mange steder i Danmark, da Hitler bragte orden til Tyskland.
Det var først med jødeforfølgelsen, medlidenhedsdrab og storhedsvanvidet om den førende race osv., at det grusomme islæt begyndte at gå op for folk.Ja - ordnung muss sein! Det forstod den gale malersvend.

Jeg har ikke meget godt at sige om nationalsocialismen, - det har du ret i. Heller ikke om inter-nationalsocialismen.

Jeg tror gerne, Staunings proselytter var imponerede af den syfilitiske führer. -Stauning eller kaos - var vist socialdemokraternes slogan i 1930erne. - Ordnung muss sein!

Venligst brinch
07-07-2009 13:07
Jakob
★★★★★
(9324)
.


@brinch


Jeg tror gerne, Staunings proselytter var imponerede af den syfilitiske führer. -Stauning eller kaos - var vist socialdemokraternes slogan i 1930erne. - Ordnung muss sein!


Har du virkelig ikke en bedre afsluttende kommentar til Vindmøllehavn, end at komme med en forrykt fornærmelse mod Socialdemokratiet..??


Jeg håber ikke, at det skal være din standard. Det er nok, at delphi ikke kan holde sig til emnet, og at jeg heller ikke er for god til det.


.
07-07-2009 14:55
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jakob skrev:


Har du overvejet, om der kan findes andre grene af nationalsocialisme, som ikke nødvendigvis har samme partiprogram som Hitler..??

Eller sidder du fast i forstokkede belæste teorier om "Mein Kampf", som er dybt forældet..?

Det samme og endnu mere med "socialisme". Bilder du dig virkelig ind, at moderne socialister ikke har udviklet sig siden Marx..??Jeg noterer mig, at nationalsocialisme (nazisme) er din ideologi! Beklageligvis!!

Socialisme er socialisme. Endemålet er en trækprocent på 100!!

Gucci-Helle rykker!

Venligst brinch
07-07-2009 15:00
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Og jeg er ikke ansvarlig for de forrykte &quot indspark. Er der et nyt hackeri på sitet??

Venligst brinch
07-07-2009 19:12
Jakob
★★★★★
(9324)
.


@brinch


Og jeg er ikke ansvarlig for de forrykte &quot indspark. Er der et nyt hackeri på sitet??Det kan være dit password, der er blevet hacket. Du bør straks vælge et nyt.

Og du bør så også tjekke dine indlæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/alle_indlaeg.php?bruger=542

Du kan selv slette og rette et døgn tilbage. Skal du længere, så kræver det branner, og du må nok hellere give ham besked under alle omstændigheder.


.
07-07-2009 19:28
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
brinch skrev:
Og jeg er ikke ansvarlig for de forrykte " indspark. Er der et nyt hackeri på sitet??

Ro på!

Det var en fejl, der skyldtes nogle små ændringer, jeg havde lavet for at få alle anførselstegn på siden til at være ens (forhindring af krøllede anførselstegn).
Det er rettet nu.

Men tak for årvågenheden. Godt, hvis alle er oppe på mærkerne angående hackere. Selvom de ikke burde have en chance længere
07-07-2009 20:52
Jakob
★★★★★
(9324)
.
brinch skrev:
Jeg noterer mig, at nationalsocialisme (nazisme) er din ideologi! Beklageligvis!!


Hvis du alligevel selv indfører så grove fejl i dine noter, så kan det såmænd være ligegyldigt, om der er en hacker på spil eller ej..
07-07-2009 23:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jeg ser også hellere Vindmøllehavn og få år med så meget forskning og udvikling, at hele verdens øjne kommer på stilke.

Helle Thorning lovede ved begyndelsen af sidste valgkamp, at Danmark skulle være verdens førende indenfor VE.
Det er et løfte, som dag for dag i højere grad nødvendiggør et projekt som Vindmøllehavn.


Nu kan vindmøllehavnen jo have mange udformninger og kan hertil have mange forskellige opgaver.

Nok så meget der er brug for forskning og udvikling lige så meget er der brug for overordnet styring og navnlig afgiftsstrukturer som vægter indførsel af vedvarende energi.

Monopollignende konstruktion som fjernvarmeforeningen er der ikke meget fremadrettet og visionær fremdrift ved.

Alle de hæmsko som forekommer som ikke direkte har noget med det mekaniske og ny opfindelser at gøre hvad gør vindmøllehavnen ved dette problem.
08-07-2009 08:18
Jakob
★★★★★
(9324)
.@delphi


Det vil i følge mit koncept altid være en politisk afgørelse, hvor meget Vindmøllehavn skal blande sig i.

Men jeg går ind for, at forskerne skal have frie tøjler til at undersøge mange muligheder.

De kan f.eks. køre forsøg med varmepumper på flere forskellige kraftvarmeværker og forelægge resultatet for politikerne, så de kan se, hvordan opstillingen skal beskattes, så det hele hænger sammen.

Om vindmøllehavn f.eks. vil foreslå nationalisering af EL-selskaber eller ophævelse af fjernvarmemonopoler, det kan jeg af gode grunde ikke vide. Hvis jeg vidste det, så var der jo ingen grund til at bede en flok eksperter om at forske i det.


Det kan også være, at de systempolitiske fobier kombineret med manglende visioner betyder, at vi aldrig får en Vindmøllehavn.
Hvis det bliver et stort rivegilde, hvor de borgerlige synes, at de ligner et for dyrt kommunistisk tiltag, mens de røde synes, at det ligner USA's atomby for meget, så bliver det jo ikke til andet end typisk dansk ævl og kævl.


Alternativet kan så være at forstærke den nuværende linje og blot købe flere vindmøller og give selskaber de nødvendige tilskud, så de kommer i drift.
Det vil ikke være mit hofnummer, men det lader jo til, at det er nemmere at finde politisk opbakning til, og efterhånden vil det nok også give os 100% VE.
Men det bliver dyrt og langsommeligt, kvaliteten bliver dårligere, og folket kommer nok aldrig til at eje vindmøllerne på den måde..
08-07-2009 09:59
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det kan også være, at de systempolitiske fobier kombineret med manglende visioner betyder, at vi aldrig får en Vindmøllehavn.
Hvis det bliver et stort rivegilde, hvor de borgerlige synes, at de ligner et for dyrt kommunistisk tiltag, mens de røde synes, at det ligner USA's atomby for meget, så bliver det jo ikke til andet end typisk dansk ævl og kævl.


@Jakob
Der er mange dårlige erfaringer med "politiske" tiltag. Tag f.eks. naturgassen - der diskuterede man om den skulle føres i land og kun bruges i kraftvarmeværker eller om den også skulle bruges i hr. og fru DKs naturgasfyr. De borgerlige ville godt gå med til den sidste løsning, hvis det kunne bevises, at det var en god "forretning". Ergo satte man embedsmænd til at regne på det - desværre snød man, for man lavede beregningerne baglæns - de skulle vise at det var en god forretning.
Hvordan vil du sikre, at noget sådan ikke gentager sig?
08-07-2009 15:41
Jakob
★★★★★
(9324)
.@Boe Carslund-Sørensen

Jeg skønner, at risikoen for fejl bliver mindre, når der foruden Energiministeriet og andre ministerier også er Vindmøllehavns eksperter til at regne på det.


.
08-07-2009 16:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jeg skønner, at risikoen for fejl bliver mindre, når der foruden Energiministeriet og andre ministerier også er Vindmøllehavns eksperter til at regne på det.


Du er vel ikke i tvivl om at alt hvad der har kunnet krybe og gå af eksperter var bragt til torvs og har udtalt sig i denne sag og altså fundet det i orden!

Igen! hvad man kunne have lavet med den gas på værker som Avedøre i samproduktion med Halm, flis mm det er jo en katastrofe at noget som det ikke sker, når nu netop de eksperter som altså var lagt på is fordi de altså ikke havde den rigtige mening igen og igen forsøgte at komme til orde!
Side 8 af 11<<<678910>>>

Deltag aktivt i debatten Vindmøllehavn:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik