Husk mig
▼ Indhold

VindmøllehavnSide 11 af 11<<<91011
29-09-2009 12:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ja, vi får gode muligheder for at eksportere vindstrøm.
Det kan muligvis bruges til en aftale med Norge, så de holder deres vandkraftlagre fulde, indtil det bliver stille vejr, hvor vi så kan købe billig strøm af dem.
Vindmøllehavn placeret nær hovedledningen til Norge vil måske ikke være så dumt.
Men ellers må vi bruge andre former for lagring.


@Jakob

Du skriver, som du har forstand til!

Hvorfor tror du Norge har investeret i kabelforbindelser til Holland og Tyskland uden om Danmark?

Norge er ikke interesseret i at lege buffer for en hovedløs dansk satsning på vindmøller uden at få betaling, og med de nye kabelforbindelser kan de spille dansk vind-el ud mod tysk og hollandsk vind-el - mener du selv det er økonomisk forsvarligt?

Tyskland har tidligere lukket eller neddroslet kabelforbindelsen mellem Jylland og Tyskland, og det er ikke af tekniske årsager, men fordi de ikke kan indpasse en dansk overproduktion af el samtidig med, at deres egne vindmøller også producerer maksimalt.

Samtidig glemmer du og dine ligesindede, at elproduktion er underlagt EUs kvotesystem, så én frigjort CO2-kvote i DK blot bliver solgt til et andet EU-land, hermed er den samlede CO2-reduktion = et pænt rundt nul.

Dvs. at de danske energiforbrugere betaler tilskud til noget, der reelt ingen CO2-reduktion har. Hvis kvoterne bliver købt af kraftværker med en ringere el-virkningsgrad end de danske, falder energieffektiviteten også.

Så det er et virkeligt "forvandlingsbolsje" vi har skabt.
Det kan se og høres i den fredelige danske natur.
Det er rost til skyerne af uvidende politiker.
Det har sikret investorerne en god forrentning pr. investeret krone.
Det har kostet de danske elforbrugere en hulens masse penge.
Redigeret d. 29-09-2009 12:19
29-09-2009 18:45
Jakob
★★★★★
(9273)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke ved særlig meget om mulighederne for et stort samarbejde med Norge.
Det kan være, at andre metoder til vindenergilagring er bedre.
Men hvis vi skal levere vindstrøm til Norge i konkurrence med Holland og Tyskland, så har vi en god fordel i kraft af kortere vej, som betyder mindre energitab og mindre kabel at forrente.
Og tilsvarende har vi samme fordel, når der skal købes EL fra Norge.
Så jeg forstår ikke, hvad du frygter i den forbindelse..
29-09-2009 23:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Din argumentation går på du vil udbygge med 200 % vind som med de nuværende priser koster 35 mia, som du så mener et statsligt vindmølleværf/vindmøllehavn kan gøre billigere. Så vil du have en samlet plan for udbygningen med vind og herefter have at denne udbygning skal drives og varetages af staten!

Herefter mener du i en blanding af at landet vil flyde i billig møllestrøm og at befolkningen vil opleve en tilfredshed ved at strømmen som forbruges nu er produceret som vedvarende energi!

Ku du ikke være lidt mere realistisk eller konsekvent i din tankegang! Når du ser på hvordan et sammensurium mellem stat, rådgivningssektor og energisektoren har lavet det vi ser i dag som bestemt ikke er kønt! Kønt: Det er jo et totalt og helt unødigt energifråseri som er totalt overflødig!

Altså det er jo totalt uden bund i virkeligheden at begynde at opstille møller som producere 70 Twh til 35 Mia med de priser vi kender i dag (som du selvfølgelig mener kan gøre billigere fordi de glubske kapitalister tager broderparten at værditilvæksten omkring møllens frembringelse), hvor kraftværker skal supplere varmepumper skal opstilles osv

At det faktuelt kan bringes til at virke er korrekt. Men hvordan en stat som er styret af politikere og rådgivnings organer som er sovset ind i brancheorganisationers hævdvundne og selvbestaltede rettigheder osv.

Hvordan vil du tøjle Dansk fjernvarme når det jo helt sikkert viser sig at varme nu ikke skal distribueres som det sker i dag som i sidste ende betyder at deres virke er overflødigt og hertil alle de rådgivningsorganer firmaer osv som nu er overflødige?

Ja! Hvordan!
30-09-2009 08:53
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Du vil altså stadigvæk vælte omkostningerne ved en udbygning med vindmøller over på andre, hvilket jeg ikke tror er realistisk. Norge tager sig godt betalt for at være buffer for dansk vind-el.
Desuden har kabellængden ikke den store betydning for energitabet, det opstår hovedsagelig i transformerstationerne, hvor vekselsrøm ændres til jævnstrøm og tilbage til vekselstrøm.
Personligt tror jeg, at Norge vil "købe" dansk vind-el til negative priser, og sælge det videre til Holland med en stor fortjeneste.
Vores manglende interne løsning af problematikken med svingende elproduktion vil vore nabolande udnytte så elprisen på el fra Danmark presses ned, og set med deres øjne gerne helt ned til minus 1750 kr/MWh, det kan de let gøre ved at lukke kabelforbindelserne, så DK reelt kun har et kabel, hvor det er modtageren, der bestemmer prisen.
Ovenstående er ikke nyt, elselskaberne har altid brugt metoden med flaskehalse for at øge indtjeningen.
30-09-2009 09:28
Jakob
★★★★★
(9273)
.@delphi


Så vil du have en samlet plan for udbygningen med vind og herefter have at denne udbygning skal drives og varetages af staten!


Det er primært ejerskabet, der skal være statsligt og uendeligt.


det vi ser i dag som bestemt ikke er kønt! Kønt: Det er jo et totalt og helt unødigt energifråseri som er totalt overflødig!


Ja, der er da nogle, som sviner med energien.
Men er energien bæredygtig og vedvarende, og betaler de prisen for den, så ved jeg ikke helt, hvorfor jeg skal have ondt af det..?


Altså det er jo totalt uden bund i virkeligheden at begynde at opstille møller som producere 70 Twh til 35 Mia med de priser vi kender i dag (som du selvfølgelig mener kan gøre billigere fordi de glubske kapitalister tager broderparten at værditilvæksten omkring møllens frembringelse)


Ja, men det er bestemt også et spørgsmål om at forbedre vindmøllen og få den til at køre med betydeligt forlænget levetid, før den genbruges.
Den første cyklus bliver dyr, nr. 2 bliver billig, nr. 3 bliver endnu billigere osv.

Det står i grel modsætning til i dag, hvor priserne på alting kan stige voldsomt.


Hvordan vil du tøjle Dansk fjernvarme når det jo helt sikkert viser sig at varme nu ikke skal distribueres som det sker i dag som i sidste ende betyder at deres virke er overflødigt og hertil alle de rådgivningsorganer firmaer osv som nu er overflødige?


Jeg mener ikke, at fjernvarmeværkerne er overflødige. Men det må videre forskning afgøre.
Deres valg af energikilde må kunne styres med afgifter og påbud fra politisk side, og rådgiverne må omskoles.


@Boe Carslund-Sørensen


Norge tager sig godt betalt for at være buffer for dansk vind-el.


Måske kan man lave nogle forhåndsaftaler, som fastlægger priserne et år frem..?


Personligt tror jeg, at Norge vil "købe" dansk vind-el til negative priser, og sælge det videre til Holland med en stor fortjeneste.


Det kan de jo kun gøre, hvis vi vil sælge til den pris.

Du må også huske, at vi får mere magt på EL-markedet.
Så snart det blæser vil vi nærmest kunne bestemme EL-prisen i hele Norden.
Det er en magt, som bør give noget at handle med, når der skal laves forsyningsaftaler.


Vores manglende interne løsning af problematikken med svingende elproduktion vil vore nabolande udnytte så elprisen på el fra Danmark presses ned, og set med deres øjne gerne helt ned til minus 1750 kr/MWh, det kan de let gøre ved at lukke kabelforbindelserne, så DK reelt kun har et kabel, hvor det er modtageren, der bestemmer prisen.


Nej, så standser vi da bare møllerne, så de kommer til at stå med en lang næse.

Du forestiller dig en krig.
Men husk nu også, at vi faktisk er nogle lande med interesse for at hjælpe hinanden med at få en stabil og økonomisk energiforsyning.
.
30-09-2009 12:45
guldgåsProfilbillede☆☆☆☆☆
(23)
det er jo ikke 100.000 vindmøller der skal til for at sikre et potentielt stabilt elværk fra vindmølledrift. Desuden forbedres vindmøllerne løbende fx i og med efterspøgslen stiger på vindmøller.

Desuden med intelligente elmålenere og bedre udnyttelse af overskudsel til lave priser om natten - hvor der jo vil være flere biler der står til opladning . .

Så kan den akkumulerede effekt af hverdagens hensyn til miljø, normale mijløhensynsfulde udskiftninger og politiske samt virksomhedsmæssige målsætninger måske gøre at vi kan komme i mål langt tidligere end man af og til synes at forvente . .

Men bør virksomhederne ikke også skulle betale lidt mere for det el og vand samme virksomheder forbruger især hvis de ikke har grønne regnskaber/hensyn ?
30-09-2009 12:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja, der er da nogle, som sviner med energien.
Men er energien bæredygtig og vedvarende, og betaler de prisen for den, så ved jeg ikke helt, hvorfor jeg skal have ondt af det..?


Ja og hvem er det nu lige der er den hovedansvarlige for dette? Er det ikke Staten og hovedløse politiske beslutninger.

Den stat som skal drive store vindmølleparker og herunder få denne strøm til at erstatte store dele af et energiforbrug på 200 TwH/år.

Med det staten har formået inden for energipolitik de sidste 30 år, med det i mente så skal den stat da vist til at tage sig sammen vis den skal forsyne store dele af landets energiforsyning ved vind!

Hvor er det egentlig let at have et socialistisk livssyn/økonomisk syn, man kan bare stange forskellige ideer ud og her efter holder disse bare!

Ja, men det er bestemt også et spørgsmål om at forbedre vindmøllen og få den til at køre med betydeligt forlænget levetid, før den genbruges.
Den første cyklus bliver dyr, nr. 2 bliver billig, nr. 3 bliver endnu billigere osv.


Ku man ikke bare starte med at lade de møller stå som virker i dag og så bare sende Vestas nogle milliarder (eller bedre de aktionærer som sidder i Monaco eller Sweitz) i stedet for alt det cirkus med at nedtage møller som virker og opstille nye møller som i øvrigt ikke kan være særlig miljørigtigt!

Du må også huske, at vi får mere magt på EL-markedet.

Og
Nej, så standser vi da bare møllerne, så de kommer til at stå med en lang næse.

Hvad bygger du den vilde påstand på!
Redigeret d. 30-09-2009 13:38
30-09-2009 13:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
det er jo ikke 100.000 vindmøller der skal til for at sikre et potentielt stabilt elværk fra vindmølledrift. Desuden forbedres vindmøllerne løbende fx i og med efterspøgslen stiger på vindmøller.


Uanset om det er 1.000 eller 100.000 vindmøller, producerer de, som vinden blæser.

Desuden med intelligente elmålenere og bedre udnyttelse af overskudsel til lave priser om natten - hvor der jo vil være flere biler der står til opladning . .


Det kræver nogle lovændringer, som skatte- og finansministrene ikke vil.

Så kan den akkumulerede effekt af hverdagens hensyn til miljø, normale mijløhensynsfulde udskiftninger og politiske samt virksomhedsmæssige målsætninger måske gøre at vi kan komme i mål langt tidligere end man af og til synes at forvente . .


Pt. kan vi ikke lager el på en fornuftig og økonomisk forsvarlig måde eller i tilstrækkelige mængder.

Men bør virksomhederne ikke også skulle betale lidt mere for det el og vand samme virksomheder forbruger især hvis de ikke har grønne regnskaber/hensyn ?


Virksomhederne betaler den pris el- og vandselskaberne forlanger eller de har aftalt, det uanset om de har grønne regnskaber / hensyn. En virksomheds grønne hensyn bruges til at overskygge deres manglende socialehensyn, f.eks. vil Widex opstille en vindmølle, men kun hvis de kan slippe for at betale energiafgifter og PSO mv. Dvs. Widex vil ikke betale til fællesskabet, men Widex vil gerne nyde godt af fællesskabet backupkapacitet. Er det den udvikling, der ønskes?
Redigeret d. 30-09-2009 13:53
30-09-2009 13:55
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nej, så standser vi da bare møllerne, så de kommer til at stå med en lang næse.


Hvad skulle det hjælpe?
Vindmølleejerne skal så have betaling for den el, de ikke producere.

Du vil måske lave hele tilskudssystemet om eller helt fjerne det, og lade vindmøllerne sælge deres el på markedsvilkår?
30-09-2009 15:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vindmølleejerne skal så have betaling for den el, de ikke producere.


Den slags petitesser bekymrer man sig skam ikke om når der er tale om møllernes tusindårsrige, hvor alt hænger sammen. Forbrugeren opnår el-energi når det er nødvendigt og industrien vil svømme i vindstrøm.
30-09-2009 18:12
Jakob
★★★★★
(9273)
.


Det er min mening, at staten skal eje alle store vindmøller, og det må nok betegnes som unødig administration, hvis staten giver staten statstilskud.


.
30-09-2009 21:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er min mening, at staten skal eje alle store vindmøller, og det må nok betegnes som unødig administration, hvis staten giver staten statstilskud.


Tja, men nu er det ikke staten, som giver tilskud til vindmøller men elforbrugerne.
30-09-2009 23:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Norsk monstermølle producerer 10 MW se http://ing.dk/artikel/102797-norsk-monstermoelle-producerer-10-mw
07-10-2009 21:29
Jakob
★★★★★
(9273)
.
Nu er Poul Nyrup også gået til kamp for Lindøværftet som VE-Center.
:
http://ing.dk/artikel/102987-boelge-og-vindkraft-rykker-ind-i-lindoevaerftet-med-ny-fond
Citat fra artiklen:
----------------------
Bølge- og vindkraft rykker ind i Lindøværftet med ny fond

Skibsbyggeriet bliver udskiftet med forskning i vedvarende energi på Lindøværftet, der bliver nyt center med tilknyttet fond, hvor Poul Nyrup Rasmussen skal være formand.
----------------------

delphi skrev:
Norsk monstermølle producerer 10 MW se http://ing.dk/artikel/102797-norsk-monstermoelle-producerer-10-mw


Ja, det er vildt..!

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Tja, men nu er det ikke staten, som giver tilskud til vindmøller men elforbrugerne.


Det er ellers pænt af dem.
.
28-11-2009 15:13
Jakob
★★★★★
(9273)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
hvem havde du tænkt skulle betale for fiaskoerne?Dit spørgsmål fra trådens andet indlæg er nu blevet mere relevant ud fra et teoretisk eksempel.

Vi håber begge, at der en dag kommer varmepumper, som kan nå så høje temperaturer, at vi kan bruge dem rentabelt til EL-produktion.
http://www.klimadebat.dk/forum/spildvarme-spildes--d7-e1123.php#post_16231

Det er muligvis et naturstridigt ønske, som vi ikke kan få opfyldt, og vi kan være dømt til at spilde en del forskningsmidler på det.

Hvor meget tør vi satse, og hvem skal betale..?

Hvis vi bruger 1 milliard skattekroner på at løbe panden mod en mur, så er hver en krone som udgangspunkt spildt.
Men vi holder trods alt nogle videnskabsfolk på arbejde, og vi opbygger et erfaringsmateriale, som er værdifuldt.

For at bevare disse erfaringer og skabe en indtægt på fiaskoerne vil jeg foreslå, at Vindmøllehavn indrettes med en undervisningsafdeling og et energiteknisk "museum", hvor publikum kan gå rundt og hurtigt se hvilke tekniske forsøg, der allerede er gennemført, og hvad de endte med. Det hele kan videre kobles til internettet med en videndatabase, så det er nemt at få overblik og søge detaljer.

Et energimuseum med fiaskoer kan nok ikke give direkte økonomisk overskud, men for samfundet og industrien kan det måske alligevel spare store summer til undervisning, og det kan spare andre for at gøre tilsvarende dumheder.

Men skal det virkelig spare noget stort, så bør det være internationalt, så hele verden kan trække på de samme erfaringer og ved hjælp af fjernstyrede web-cams se sig omkring på Vindmøllehavns energimuseum.

Det må nok være den største drøm, at alle lande på topmødet bliver enige om at skabe sådan en åben fælles VE-forskerplatform, hvor viden deles, og der samarbejdes i stedet for, at hvert land og hver virksomhed for sig selv skal opfinde den dybe tallerken igen. Det vil også betyde, at vi bliver flere til at bidrage med gode idéer og mange flere til at betale for fiaskoerne.
.
21-12-2009 15:47
Jakob
★★★★★
(9273)
.
Hvad mon ingeniørerne på Lindø laver nu.

Er de gået hjem på juleferie, fordi der ikke er mere at lave..?

Eller sidder de og sveder over VE-konstruktioner, som skal sikre værftets, Danmarks og hele verdens fremtid..?


Vi kan ligeså godt indrømme, at ingeniørerne er nutidens og fremtidens største helte.
Uden dem klarer vi aldrig en hurtig omstilling til bæredygtig VE

Jeg vil gerne opfordre politikerne til at stille mere aktiv brainpower til rådighed for Lindø via sin indflydelse på samtlige ingeniørhøjskoler og tekniske læreanstalter i Danmark.

Der må bestemt være nogle VE-problemer, som Lindø kan bruge hjælp til at løse.
Jeg ville egentlig ønske, at f.eks. DR tog initiativer i den retning, så hele Danmark kunne hjælpe med inspiration.
Men politikerne kan jo ikke kontrollere medierne, så derfor vil jeg anbefale, at de koncentrer sig om skolerne.

Det vil så være tænkeligt, at nogle dygtige ingeniørstuderende et stykke inde i studiet bliver grebet af en VE-opgave, som Lindø gerne vil have dem til at løse, og så kan staten smøre med tilskud til et vellønnet praktiksemester eller to.
Lærer og studievejledere bør selvfølgelig hjælpe med vurderende rådgivning.

Men Lindøs ingeniører skal være med til at løse verdens største opgave, så har de nogle idéer, som bør afprøves, så skal de altså bare kræve ind..!
---------
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleflaaden-d20-e439.php#post_7462
http://www.klimadebat.dk/forum/energi-fra-tidevand-muligt-i-dk--d20-e380.php#post_3764
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-til-lavere-pris-d20-e516.php
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s160.php#post_6142
http://www.klimadebat.dk/forum/minivindmoeller-d24-e417-s80.php#post_17949
http://www.klimadebat.dk/forum/varmepumpeudvikling-d20-e354.php#post_3409
http://www.klimadebat.dk/forum/vindkraft-under-4-m-sek-d20-e509.php#post_12327
21-12-2009 18:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad mon ingeniørerne på Lindø laver nu.

Er de gået hjem på juleferie, fordi der ikke er mere at lave..?

Eller sidder de og sveder over VE-konstruktioner, som skal sikre værftets, Danmarks og hele verdens fremtid..?


Vi kan ligeså godt indrømme, at ingeniørerne er nutidens og fremtidens største helte.
Uden dem klarer vi aldrig en hurtig omstilling til bæredygtig VE

Jeg vil gerne opfordre politikerne til at stille mere aktiv brainpower til rådighed for Lindø via sin indflydelse på samtlige ingeniørhøjskoler og tekniske læreanstalter i Danmark.

Der må bestemt være nogle VE-problemer, som Lindø kan bruge hjælp til at løse.
Jeg ville egentlig ønske, at f.eks. DR tog initiativer i den retning, så hele Danmark kunne hjælpe med inspiration.
Men politikerne kan jo ikke kontrollere medierne, så derfor vil jeg anbefale, at de koncentrer sig om skolerne.

Det vil så være tænkeligt, at nogle dygtige ingeniørstuderende et stykke inde i studiet bliver grebet af en VE-opgave, som Lindø gerne vil have dem til at løse, og så kan staten smøre med tilskud til et vellønnet praktiksemester eller to.
Lærer og studievejledere bør selvfølgelig hjælpe med vurderende rådgivning.

Men Lindøs ingeniører skal være med til at løse verdens største opgave, så har de nogle idéer, som bør afprøves, så skal de altså bare kræve ind..!


Måske rigtigt! Men ingeniørstanden som jeg kender den ved varmeværker og ved energisektoren som helhed! Den kommer ved gud ikke til at virke til at omlægge noget som helst til noget som bare bevæger sig få millimeter bort fra det man plejer at gøre.

Rådgivningssektoren er ved gud ej heller bedre, den syntes tvæt om ved sin politiske indflydelse, netop at fastholde dels et produktionssystem som er totalt forældet eller netop ved massive politiske påvirkninger, at fastholde denne produktionsmetode. Men aller værst! Man sætter en standart (som altså er tåbelig og forældet) for hvordan energi skal produceres og herunder distribueres, som nye ingeniører tilegner sig, som den eneste måde at producere energi på, og det er meget beklageligt.

Der er meget langt fra tale om noget der bare minder om inovation herunder nye metoder at producere energi på!

Der hvor energien og kreativiteten sættes ind er, udtænkning af metoder til nye og fordyrende teknologier som kan lobby de politiske strømning til til at betale for søgte og ineffektive energisystemer uden fremtidsperspektiv i øvrigt.

104 mio I Nørager nord for Hobro til et biogasanlæg se Link Anlægget forsyner 250 husstande med varme!

Det syntes at være her udviklingen og kreativiteten lægges nemlig at udtænke fordyrende og perspektivløse teknologier, som kun tjener det ene formål lægge massiver udgifter over på skatteydere og forbrugerne!
18-01-2010 17:49
Jakob
★★★★★
(9273)
.
Det er godt, at Vindmøllehavn som Danmarks førende VE-center og klimaøkologisk omstiller er en drøm. Skulle det omhandle et virkeligt eksisterende dansk projekt, så ville det nok hurtigt blive til en tynd kop te.
Jeg synes f.eks., at der er forstemmende stille om, hvad der skal ske på Lindø.
Der var et par dage, hvor pressen var optaget af, at nogle toppolitikere besøgte virksomheden, og så var den høne åbenbart plukket.Men her er lidt mere inspiration til Vindmøllehavn:Jyske jernbaner er truet af nedlæggelse.
http://ing.dk/artikel/105549-trafikforsker-luk-de-smaa-jernbaner-i-jylland
Citat:
----------------
Lokale og regionale jernbaner i Jylland har spillet fallit. Erstat dem med busser, opfordrer lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet.
----------------


Det er muligt, at analysen er korrekt.
Men jeg må vende mig imod planer om, at jernbanerne skrottes.
For nyligt ødelagde man sporet mellem Løgstør og Hobro, så der ikke engang kan køre en jerbanecykel på det mere, og det blev fremlagt som et fremskridt.

Men jeg tænker, at det er meget dumt, fordi vi ikke ved, hvad fremtiden bringer, og der kan være en sandsynlighed for, at jernbanerne f.eks. kan bruges som infrastruktur for transport og opstilling og servicering af statslige vindmøller langs sporet.
Selvom sporet ikke er særlig godt, så kan det godt bære tunge byrder, hvis man køre langsomt og evt. anvender vogne med flere hjulsæt.
Fordelene ved at kunne opstille vindmøller og servicere dem uden at genere trafikken på vejene må være indlysende, og det må være forholdsvist nemt at trække kabler langs skinnerne.

Jeg har også tidligere nævnt muligheden for, at sundhedssektoren danner en mobil niche for tandlæger og visse specialer.
Det handlede mest om skibe og lastbiler, men togvogne kan have samme potentiale.
http://www.klimadebat.dk/forum/sandhed-om-sundhed-d32-e1349.php

Jeg ser også gerne, at man undersøger muligheden for at ombygge tog, så de bedre kan køre med stor hastighed på dårligere skinner.
Det kan formentlig hjælpe at nedsætte vægten, montere flere hjul, sænke tyngdepunktet og montere bedre affjedring. Derforuden mener jeg, at sikkerheden må kunne forøges ved at skabe en "løbekat", et lille hurtigt tog, som kører nogle hundrede meter foran det rigtige tog og sikrer at vejen er banet, så hvis der går noget galt, vil det store tog få en alarm og har tid til at bremse.

Tilsvarende mener jeg også, at det bør undersøges grundigt, om vi med fordel kan bruge tog til biltransport, som tænkt her:
http://www.klimadebat.dk/forum/tog-til-tiden-d20-e1021.phpVedrørende implementeringen af vugge til vugge paradigmet for vindmøller, så ser det især ud til, at havvindmøllerne og vindmøllevingene bliver den største udfordring.
Ikke at det bør forbavse nogen, men blot en reminder om, at det er en relevant problematik og bedre og billigere at opstille vindmøller på land frem for på hav.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/09/08/065630.htm
Citat:
------------------
De ellers miljøvenlige vindmøller, er pludselig ikke så miljøvenlige, når de efter 20-30 år skal skrottes, skriver Berlingske Tidende.

Især når det gælder møllerne på havet, bliver det en kompliceret og dyr opgave, viser ny forskning.

I en videnskabelig artikel publiceret i International Journal of Technology, Policy and Management, skriver danske forskere, at vindkraftlandene i 2040 vil stå med flere millioner ton vindmølleskrot, hvoraf en del ikke kan genanvendes med dagens metoder.

Vinger volder problemer
Samtidig har selskabet Enron Wind beregnet, at det vil koste godt 30 millioner kroner at rive en havvindmøllepark med 30 møller ned, hvis den står syv kilometer fra land.

- Det er først og fremmest vingerne, der kan volde problemer. De er fremstillet af kompositter, det vil sige sammensat materiale, der er vanskeligt at skille ad i rene fraktioner, der kan genanvendes, siger hovedforfatteren på artiklen om vindmølleskrot, sektionsleder Per Dannemand Andersen, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse på DTU.
------------------


Der kan her også være en fordel ved minivindmøller, fordi korte vinger stiller mindre krav til materialet.
De kan såmænd laves af økologisk træ, hvis det skal være.@delphi

Der er selvfølgelig forskel på ingeniører, ligesom der er forskel på alle andre slags mennesker.
Men når ingeniørerne udvikler dårlige produkter, så er det som regel ikke deres skyld. De udvikler bare det, som de økonomiske magthavere ønsker at betale for.

---
Flere supplerende links til Vindmøllehavn:
http://www.klimadebat.dk/forum/story-of-stuff-d24-e1366.php
http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s120.php#post_18791
http://www.klimadebat.dk/forum/produkters-holdbarhed-d20-e382.php
http://www.klimadebat.dk/forum/elektrolysen-d20-e1375.php
http://www.klimadebat.dk/forum/folkeskolereformer-d32-e1372.php
http://www.klimadebat.dk/forum/ventilation-af-bolig-d24-e470.php#post_15592
http://www.klimadebat.dk/forum/dansk-kuldeponering-giver-det-mening--d20-e941.php
http://www.klimadebat.dk/forum/internationalt-klima-grand-prix-d7-e1299.php
http://www.klimadebat.dk/forum/skovfaeldning-for-vindmoeller-d7-e1315.php
http://www.klimadebat.dk/forum/ned-med-vindmoellestoej--d20-e814.php#post_15068
http://www.klimadebat.dk/forum/lavteknologi-til-vindlagring-d20-e1104.php#post_15178
http://www.klimadebat.dk/forum/solceller-d20-e484.php#post_14891
http://www.klimadebat.dk/forum/affaldssortering-og-genbrug-d24-e699.php#post_18018
http://www.klimadebat.dk/forum/minivindmoeller-d24-e417-s80.php#post_17949
http://www.klimadebat.dk/forum/el-kitts-til-fossilkoeretoejer--d20-e815.php
http://www.klimadebat.dk/forum/tog-til-tiden-d20-e1021.php
http://www.klimadebat.dk/forum/miljoe-energi-fra-vugge-til-grav-d20-e1322.php#post_17873
http://www.klimadebat.dk/forum/omstilling-af-kraftvarmevaerker-d20-e435-s280.php#post_17535
http://www.klimadebat.dk/forum/co2-lagring-d20-e214-s40.php#post_17696
27-11-2010 19:29
kblood
★★★☆☆
(429)
Jeg ved ikke hvor langt vi er kommet inden for kapacitatorer, men jeg vil mene det er en vigtig del af vindmøllers udvikling. Og sol energi for den sags skyld. Hvis det kan oplagres fra de perioder hvor der er en høj produktion ville det da være meget godt.

Men det betyder vel også at der skal være et samarbejder med vindmølle farme og andre kraftværker? F.eks. at vindmøller må højest står for en hvis procentdel af energien der laves i landet, da at krafværkerne ellers bare ender med at have en stor mængde spild energi.

Men det kan også være at den slags allerede er sket. Kan nemt være gået mig forbi. Det kan sikkert stadig blive bedre.
13-05-2016 20:36
Jakob
★★★★★
(9273)
­https://www.dr.dk/ligetil/ansatte-hos-siemens-wind-power-er-blevet-syge-af-kemi
Virksomheden Siemens Wind Power producerer vindmøller.

Men de seneste 10 år er mindst 64 medarbejdere blevet kronisk syge af farlig kemi, som de er blevet udsat for i deres job hos Siemens Wind Power i Danmark.

Det viser dokumenter fra Arbejdsskade-styrelsen, som DR Nyheder har set.
Ekspert: Det er en skandale

Dokumenterne fra Arbejdsskade-styrelsen viser, at ansatte har fået astma eller eksem, fordi de er blevet udsat for den farlige kemi.

Peter Hasle er professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet. Han mener, at 64 syge medarbejdere er et højt tal.

- Efter min vurdering er der tale om en arbejdsmiljø-skandale, fordi der er så mange syge, og fordi det har stået på i så mange år, siger han.
Ekspert: De har ikke beskyttet medarbejderne

I Arbejdsmiljøloven står der, at medarbejdere skal være beskyttet mod at få farlige kemi på huden eller indånde dampe.

Peter Hasle mener ikke, at Siemens Wind Power har beskyttet sine ansatte godt nok.Det er vanskeligt helt at undgå fejl og uheld i den svære industri. Men dette var dog næppe hændt, hvis vi havde bygget Vindmøllehavn som et delvist statsligt projekt til at stå for vindmølleproduktion og forskning.

Det er typisk sådan noget, der sker i virksomheder, som ikke er etableret ordentligt og grundigt nok, og det kan netop være resultatet af aktionærhensyn, der fordrer, at virksomheden hele tiden så billigt og hurtigt som muligt skal kunne flytte til et andet land, hvor arbejdskraften er billigere og omkostningerne lavere.
Hvis de kunne, så ville de nøjes med at slå et telt op.
De sidste mange årtiers skræk for planøkonomi med privatiseringsbølger og stat på udsalg til følge har dermed også en pris, som vi måske ikke er dygtige nok til at måle.
­
Side 11 af 11<<<91011

Deltag aktivt i debatten Vindmøllehavn:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik