Husk mig
▼ Indhold

Vindmøller dårlige for miljøet?Side 2 af 23<1234>>>
02-02-2016 12:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Som det også fremgår af tråden "Fremtidens energiform",er Jeg helt enig med Thorkil og John.
02-02-2016 12:37
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Hvordan skelner man mellem den person, der blot er stærkt bekymret for udledning af CO2, og så den person, der er imod vores samfundsform, i virkeligheden ikke er bekymret for CO2, men benytter klima-hysteriet til at smadre vores samfund?

There is a new form of climate denialism to look out for – so don't celebrate yet

, en artikel af Naomi Oreskes.

Oddly, some of these voices include climate scientists, who insist that we must now turn to wholesale expansion of nuclear power.

Søg her på klimadebat.dk efter personer, der omtaler Oreskes i positive vendinger og henviser til hendes propaganda.
Redigeret d. 02-02-2016 12:37
02-02-2016 18:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John - i dette forum er der bl.andre nogle VE tilhængere og nok også en veganer,som er i pagt med Naomi Oreskes.

Naomi er meget fortørnet over at klimaforskeren ,CAGW tilhængeren ,James Hansen går ind for kernekraft,som den eneste vedvarende energiform der,sammen med hydro,er en fuldgyldig erstatning for kul,olie og gas.
Redigeret d. 02-02-2016 19:01
08-02-2016 13:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Også karneval for vindmøller - "Narren-Zeiten".

http://stopthesethings.com/2016/02/05/could-the-wind-industry-get-any-more-ridiculous/
Redigeret d. 08-02-2016 13:15
04-03-2016 03:20
DotherightthingProfilbillede☆☆☆☆☆
(23)
Kjeld Jul skrev:
Også karneval for vindmøller - "Narren-Zeiten".

http://stopthesethings.com/2016/02/05/could-the-wind-industry-get-any-more-ridiculous/


Haha! Det sætter tingene lidt i perspektiv. Ofte tror jeg at folk bare gør hvad de mener der er vigtigt her og nu og helt glemmer det store billede.
12-05-2016 20:07
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Flg. vindmøllekort fra vindinfo viser "Oversigt over elproducerende vindmøller og lokalplanerne for og forslag til vindmølleområder" i Danmark.Det er en udfordring for de levende dyr og mennesker, der færdes nær møllerne, som efterhånden er allevegne.Udover at vi opsætter møller i Danmark, så eksporterer vi også disse miljøkatastrofer. Der er grumme eksempler f.eks. i Californien.
(Her dog vist et udenlands mølle mærke.)Og det går ud over mange fugle, bl.a. "golden eagle":Fra: WIND FARMS AND ENVIRONMENTAL HARM

Man skal bruge sjældne metaller til konstruktonen af møllerne, og det giver miljøproblemer i f.eks. Kina:Fra: Wind Power – the Poisoned Chalice

Nogle miner er så store, at de nemt kan ses fra rummet:Fra: Earth Observatory, Rare Earth in Bayan Obo

Vindmøller er på mange måder en katastrofe, ikke mindst økonomisk. Klima kultens andet bud på vedvarende energi, sol, er også i problemer. F.eks. Elon Musk's SolarCity, der falder kraftigt i værdi for tiden, på trods af masser af offentlig støtte:

As SolarCity (SCTY) Crashes, Is Elon Musk Overrated?

12-05-2016 21:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,i generatorerne anvendes.neodym som udvindes primært Kina ved separation af thorium mineraler så hele landskaber Er ubeboelige og det koster mange menneskeliv,det samme sjældne metal anvendes også i el-bilers motorer.
I generatorerne til vindmøller og el-motorer anvendes også store mængder af kobber,som udvindes i Congo og Peru,under store menneskelige omkostninger.
Menneskeliv som ofres for at de rige lande kan få vindmøllestrøm og køre Tesla.
Altsammen noget de "grønne" ikke snakker højt om.
Redigeret d. 12-05-2016 21:19
12-05-2016 21:41
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Altsammen noget de "grønne" ikke snakker højt om.

For nogle mennesker helliger målet midlet ... hvilket er uforståeligt.

Hovedårsagen til at opstille vindmøller er, at man vil reducere udledningen af CO2.

Iflg. dette videnskabelige studie vil opstilling af møller i visse tørvemoser (på de britiske øer) netto bevirke mer-udledning af CO2:

Wind farms on undegraded peatlands are unlikely to reduce future carbon emissions (PDF)

Fundet via: Wind farms will create more carbon dioxide, say scientists

Gid at vide, om der er foretaget lign. undersøgelser for mølleparker på afsides steder i Danmark?
13-05-2016 15:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John,Jeg tror at folk om senest 100 år hovedrystende ser tilbage på vores tid overplastret med energi ineffektive vindmøller og solceller,skæmmende for naturen og til fare for vores dyr.
I forhold til Kulkraft-og kernekraftværker,Har både vindmøller og solceller en meget lille energitæthed,fx kræver et.1500 MW et areal på ca 1km2,vindmøller med tilsvarende ydelse skal bruge mindst 20 km2.
Dertil kommer.den.korte levetid for vindmøller på max 25 år,vs kraftværkerne på.50-60år.
Når.investorerne får øjnene op for hvor dyrt de bliver at forny iog skrotte især havmøllerne hver 25.år,vil de nok.være tilbageholdende med.yderligere investeringer i vindkraft. Vi ser allerede en tendens i USA.
Herhjemme skøjter de "grønne" helt.hen over denne fremtidige problematik.
Redigeret d. 13-05-2016 15:21
13-05-2016 20:14
Jakob
★★★★★
(9267)
­


Kjeld Jul skrev:
SlettetNej, det er ikke slettet. Tråden er bumpet..

Hvis man vil slette et indlæg, så skal man, når man redigere det, ikke skrive "slettet", men derimod afkrydse feltet for sletning.

Meget avanceret. Måske ligeså nemt at overse, som en vigtig knap i et atomkraftværk.

­
14-05-2016 00:17
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kjeld Jul skrev:
John,Jeg tror at folk om senest 100 år hovedrystende ser tilbage på vores tid overplastret med energi ineffektive vindmøller og solceller,skæmmende for naturen og til fare for vores dyr.
I forhold til Kulkraft-og kernekraftværker,Har både vindmøller og solceller en meget lille energitæthed,fx kræver et.1500 MW et areal på ca 1km2,vindmøller med tilsvarende ydelse skal bruge mindst 20 km2.
Dertil kommer.den.korte levetid for vindmøller på max 25 år,vs kraftværkerne på.50-60år.
Når.investorerne får øjnene op for hvor dyrt de bliver at forny iog skrotte især havmøllerne hver 25.år,vil de nok.være tilbageholdende med.yderligere investeringer i vindkraft. Vi ser allerede en tendens i USA.
Herhjemme skøjter de "grønne" helt.hen over denne fremtidige problematik.Desværre meget enig Kjeld jul, det her grønne klimahalløj er gået fuldstædig over gevind, der ikke de stupide tiltag der ikke gøres brug af efterhånden, der kun udgør en dråbe i havet


få nu nogle ordenlige tiltag på bordet tak.
14-05-2016 14:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Der mangler en samlet plan, der tager hensyn til, at ustabil el-produktion kun kan indpasses i energiforbruget men el-forbrugende udstyr, hvor el-forbruget kan ind-og udkobles i takt med mængden af ustabil el.

Der mangler en overordnet plan for anvendelse af biomasse til energiformål, så det ikke udpiner dyrkningsjorden og dermed øger behovet for kunstgødning, øger udvaskning til søer, vandløb mv., fordi udpint jord ikke optager og holder på vand mv.

Der mangler tiltage for det ikke CO2-kvotebelagte område, transport mv., det område der logisk set skulle have været omlagt først, men som har mindst politisk interesse.


Der mangler en energi-, klima-, miljø- og skatte-/afgiftspolitik hvor de forskellige politikområder ikke spænder ben for hinanden men understøtter hinanden - det kunne f.eks. være afgifter, der automatisk falder bort, når grundlaget / den ønskede omlægning er gennemført osv.

Med andre ord - der skal være hoved og hale og klare formål på alle planer, der baseres på virkeligheden og ikke på hverken politiske eller erhvervsmæssige særinteresser.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
17-05-2016 17:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vindmøller påvirker kyst turismen.
Forskere ved North Carolina State University har undersøgt,hvordan familier,der lejer ferieboliger ved kysten,vil reagere på opstilling af vindmøller i området.Undersøgelsen viser bl.a.,at en væsentlig andel af de adspurgte ville vælge et andet sted,hvis der fra kysten blev udsigt til en havmøllepark.Firs procent af de adspurgte ville enten ikke komme tilbage til destinationen eller forlange en urealistisk rabat på prisen.

https://cenrep.ncsu.edu/2016/04/03/offshore-wind-tourism/

Hvis en undersøgelse ved Vestkysten gav tilsvarende resultat,hvad ville borgmesteren så vælge - Vestas eller de tyske turister?
Redigeret d. 17-05-2016 18:01
18-05-2016 09:03
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Vindmøller påvirker kyst turismen.
Forskere ved North Carolina State University har undersøgt,hvordan familier,der lejer ferieboliger ved kysten,vil reagere på opstilling af vindmøller i området.Undersøgelsen viser bl.a.,at en væsentlig andel af de adspurgte ville vælge et andet sted,hvis der fra kysten blev udsigt til en havmøllepark.Firs procent af de adspurgte ville enten ikke komme tilbage til destinationen eller forlange en urealistisk rabat på prisen.

https://cenrep.ncsu.edu/2016/04/03/offshore-wind-tourism/

Hvis en undersøgelse ved Vestkysten gav tilsvarende resultat,hvad ville borgmesteren så vælge - Vestas eller de tyske turister?


Kjeld Jul: er det ikke lidt langt ude? Vi står overfor at hele klodens klimasystemer langsomt forrykkes i retning mod et andet klima, som vi kan forestille os, men vanskeligt kan definere helt præcist.
Og så skal en borgmester bekymre sig om et antal turister vil fravælge hans kommune til fordel for nabokommunen, hvis der står nogle vindmøller ude i havet?
Når vi taler om energiproduktion, så er alle dårlige energikilder. Kul er den værste, akraft har bestemt sine store ulemper og det har biomasse, vind, sol også.
Så pest, kolera eller brug mindre? Hvad vælger borgmesteren, for han vil heller ikke have et a-kraftværk i kommunen, det holder også turisterne væk?
18-05-2016 09:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael-
Nej,det Er ikke let at være borgmester,lige meget hvad - - - -


Et nyt og avanceret fissionsanlæg,ville borgmesteren.sikkert ikke sige nej til.
Redigeret d. 18-05-2016 10:04
06-06-2016 16:03
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Hugh McNeal har besluttet, at der ikke er vind nok i England til, at det kan betale sig at sætte flere vindmøller op på land.

England not windy enough, admits wind industry chief

Iflg. artiklen er der mere end 5000 vindmøller på land i United Kingdom.

Til sidst i artiklen står der:

Ministers have also said they want ensure technologies have to "face their full costs". A study on the true costs of different technologies is awaiting publication by the DECC.

Har man i al den tid ikke vidst, hvad energi fra vindmøller virkelig koster?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-06-2016 16:06
06-06-2016 18:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
REOs analyse ekspert civ.ing. Søren Kjærsgaard har d. 12.5.16. udarbejdet en rapport " Dansk og europæisk energi 2015".

Her er nogle af punkterne:
1.Denmark is a special case because our consumption of electricity on average is less than 4 GW.We are closely connected with our neighbours which in total consume on average about 85 GW.Therefor our hig proportion of fluctuating wind power has been possible.So a large part of this report deals with German conditions.
2.Denmark is deeply dependent of electricit exchange with our neighbours Norway,Sweden and Germany.The high proportion of wind power in our sytem is only possible because our neighbours consume about 80GW and Denmark less than 4 GW.
3.Off shore windpower is just as unreliable as on shore wind.It is not always blowing off shore.
4.Imported bio mass is the fastest growing energy supply.Already in 2007 it surpassed wind+sun.In 2014 the import corresponded to 176 MW against the wind power,1496MW.Hardly sustainable in the long run.
5.Denmark experiences a fast decline in domestic energy production,and in 2013 the consumption was higher than the production.
6.Energy inensive industries are fleeing.Their energy consumption fell from 5249MW in 2000 to 3837MW in 2014.
7.The Danish wind power production in 2015 was 42,7% of the load.This figure varies violently.Sometimes the wind power is higher than the load,and very often zero or close to zero.So back-up is a must.
8-It is shown that there is a clear correlation between wind power and import and export.The Danish wind power has made us deeply dependent of our neighbours.
9.When it blows the export to Norway and Sweden goes up and the export to Germany goes down.Illustratin some of the problems with " Die Energiewende".
10.It is shown that the domestic us of produced wind power falls when the production surpasses abt. 2000MW.And a formula is given for this.So it seems meaningsless to bild new wind parks.
11.The wind power i Austria,Belgium,The Czech Rep.,Denmark,Spain,France, will not help much to even the wind power since the weather does not change much from country to country.
Redigeret d. 06-06-2016 18:35
07-06-2016 21:27
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Er Danmark på vej til at droppe vindmøller?

JP: Minister: Nye havvindmøller skal løse PSO-problemet

Regeringen vil finde penge til at erstatte den uønskede PSO-afgift ved at droppe nye kystnære møller.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt vil helt aflyse de kystnære vindmøller, som blev aftalt i energiforliget fra 2012, og i stedet erstatte dem med en ny havvindmøllepark i 2025.

I 2025 er Den Store Løgn sikkert gået i sig selv igen. Hvis det er det, der sker, så måske den sidste mølle er sat op i Danmark?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-06-2016 21:28
08-06-2016 20:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nu har den tyske Bundesregierung besluttet ,at drosle udbygningen af vindkraft på land og hav,solceller og bioanlæg.
Die Gruenen raser.
12-06-2016 19:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fint at den danske regering har besluttet,at der ikke længere skal opføres skæmmende vindmøller på havet i kystnære områder.
Redigeret d. 12-06-2016 19:24
13-06-2016 14:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kjeld Jul skrev:
Nu har den tyske Bundesregierung besluttet ,at drosle udbygningen af vindkraft på land og hav,solceller og bioanlæg.
Die Gruenen raser.


Der er en grund til,at Forbundsregeringen føler sig nødsaget til at ændre på udbygnngen af vindmøller på land,idet miljøbelastningen og generne ved møllerne møder større og større folkelig modstand,samtidig er prisen på strøm voksende.
Hør denne video på tysk:

http://www.science-skeptical.de/blog/windkraft-wahnsinn-das-geschaeft-mit-der-windkraft-auf-kosten-der-umwelt/0015382/

I Danmark har vi tilsvarende problemer,blot i en meget mindre målestok.
Her drejer det sig heller ikke om klimaet og miljøet,men udelukkende om profit og arbejdspladser.
15-06-2016 18:03
Jakob
★★★★★
(9267)
­
Et sidespring her, men måske alligevel lidt tankevækkende med hensyn til overbefolkningsdebatten, at det ofte er alt for mange mennesker, som står i vejen for de vindmøller, som skal producere landets energi.

John Niclasen skrev:

Man skal bruge sjældne metaller til konstruktonen af møllerne, og det giver miljøproblemer i f.eks. Kina:Fra: Wind Power – the Poisoned Chalice

Nogle miner er så store, at de nemt kan ses fra rummet:Fra: Earth Observatory, Rare Earth in Bayan Obo
Med dine evner til at forklare, så kan du måske også forklare, hvorfor dette ikke er sandt..?

( Jeg opdagede om fuglene, at forklaring ikke hjælper, så nu forsøger jeg en ny taktik.
)
­
21-06-2016 15:15
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Hvad er vindmølle syndrom? (Wind Turbine Syndrome)

Inconvenient Truths: Wind Turbine Syndrome

Siden har forskellige underkategorier:

How do wind turbines affect property value?

, hvor der er link til flg. video fra Danmark om problemet:

Wind Turbine Syndrome, a matter of bad prevention?

Om vindmøllers indvirkning på husdyr og den vilde natur:

What effects do wind turbines have on domestic animals & wildlife?
Tilknyttet billede:

08-07-2016 20:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Tyskland Har regeringen netop besluttet,at der i fremtiden skal opstilles færre vindmøller end tidligere besluttet.
Årsagen Er,at strømnettet som forbinder møllerne ikke kan etableres så hurtigt,endvidere møder el-transportvejene med master og ledninger stor offentlig modstand i syd Tyskland,på.grund af ødelæggelsen af naturen.
Omkostningerne for opførelsen af møllerne skal også kraftigt reduceres,statssubsidierne skal begrænses ved at sende møllebygningen i udbud,således at den byder der kan klare sig med de laveste subsidier får ordren.
Gad vide om Dong så stadig vil byde ind på tyske havvindparker?
Redigeret d. 08-07-2016 20:29
10-07-2016 10:15
Jakob
★★★★★
(9267)
­
­@John NiclasenHar du undersøgt proportionerne i de problemer, som du har fundet.?

Altså f.eks. sammenlignet med, hvor mange fugle, der udslettes hvert år af højspændingsledninger, trafik og gift mv.?

Eller hvor mange, der lider under vejstøj og bystøj og andre former for støj..?


Der ligger tydeligt nogle grelle proportionsforvrængninger i denne tråds argumentation, som i det store hele gør den til ganske usaglig smæd.


Har du også tænkt på, at jo mere vindmøllekritikken får held til at bremse opstillingen af vindmøller, jo dyrere bliver det at nå de mål, som demokratiet allerede har vedtaget for den danske energiproduktion..?

Er du parat til at tage det ansvar på dig og medvirke til, at vi for miljøets skyld køber solceller i stedet for vindmøller og bruger fem gange så mange penge på det..?

Eller så store er miljøproblemerne omkring landvindmøller måske heller ikke..?


Men er du nyudsprunget fanatisk miljøbeskytter, så er der faktisk nok at tage sig af.

http://www.danmarksrovfugle.dk/nyhedarkiv09.html
15.oktober 2009

Rød glente har gennem mange år været udsat for forgiftning med Parathion. Næsten siden den genindvandrede til Danmark, har der været enkelte tilfælde næsten hvert år. Det er dog ikke blevet bevist, at det eksemplar, der blev fundet under rede i 2009, havde været udsat for forgiftning med Parathion.

Det er ikke kun i Danmark, man har set sådanne tilfælde. Læs mere om forholdene i Tyskland og forgiftning med Parathion.
19.juli 2009

Flere triste nyheder om Rød glente - 0gså fra Jylland. I Haderslev-området er en Rød glente hun fundet død under reden. En lettere undersøgelse viser ikke tegn på at den er skudt, men sandsynligvis blevet forgiftet. Ungerne er også døde. Dette er sandsynligvis allerede sket i slutningen af maj, da hunnens krop var helt opløst og kun fjer og knogler var delvis intakte. Den endelige dødsårsag kan ikke undersøges. Der var konstateret ungeklækning i maj. Således er der nu gået 5 kuld glenter til i et lille område af Danmark.https://www.information.dk/telegram/2010/06/doede-havoerne-sandsynligvis-forgiftede
24. juni 2010
To døde havørne på øen Leammer i Odense Fjord blev med meget stor sandsynlighed forgiftet.

http://nyheder.tv2.dk/nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-15992707.html
25. sep. 2008, 16:54
I 2003 blev det forbudt at sælge, opbevare og bruge den yderst farlige sprøjtegift parathion - bladan - i Danmark. Men analyser af tre døde måger fra Nordjylland viser, at stoffet stadig bruges herhjemme.Jeg begriber slet ikke, at bladan år 2003 var lovlig i EU
­
10-07-2016 10:44
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Har du undersøgt proportionerne i de problemer, som du har fundet.?

Ja.

Altså f.eks. sammenlignet med, hvor mange fugle, der udslettes hvert år af højspændingsledninger, trafik og gift mv.?

En moderne vindmølle høj som en skyskraber er en ny type forhindring for dyrelivet. Det er andre arter af dyr, der omkommer grundet en moderne vindmølle, end der omkommer f.eks. i trafikken.

At nogle dyr dør i trafikken er ikke et argument for at slå andre dyr unødigt ihjel. Og det er unødigt! Vi har allerede billige energikilder (kul, olie og gas), så der er ikke grund til at benytte vindmøller. Desuden udleder kul, olie og gas CO2, hvilket er godt for miljøet. Det har vist sig, at de negative effekter af mere CO2 ikke er til stede i en sådan grad, som man troede. Der er til gengæld mange positive effekter af mere CO2.

Eller hvor mange, der lider under vejstøj og bystøj og andre former for støj..?

Den slags støj er fortrinsvis højfrekvent støj. Støj fra vindmøller er lavfrekvent, så du kan ikke umiddelbart sammenligne de to. Lavfrekvent støj trænger igennem i en grad, man ikke oplever med højfrekvent.

Der ligger tydeligt nogle grelle proportionsforvrængninger i denne tråds argumentation, som i det store hele gør den til ganske usaglig smæd.

Bullshit! Og så kører møllen, fordi din præmis ikke holder. Nu er du på vej ud af en tangent, som ikke giver mening, fordi din opfattelse af virkeligheden er dogmatisk. Du er nødt til at stille spørgsmål ved din grundlæggende opfattelse for at komme tilbage på sporet.

Har du også tænkt på, at jo mere vindmøllekritikken får held til at bremse opstillingen af vindmøller, jo dyrere bliver det at nå de mål, som demokratiet allerede har vedtaget for den danske energiproduktion..?

Man har truffet beslutninger på et falsk grundlag. Det bør man gøre om hurtigst muligt. I det øjeblik man vender om, når man går ned ad en blind vej, og man vil øjeblikkeligt opnå fordele.

Er du parat til at tage det ansvar på dig og medvirke til, at vi for miljøets skyld køber solceller i stedet for vindmøller og bruger fem gange så mange penge på det..?

Vindmøller og solceller skaber unødig dyr energi. Vi har allerede billig energi i rigelige mængder i form af kul, olie og gas (samt kernekraft og vandkraft). Der er ingen som helst god grund til at benytte vindmøller og solceller.
10-07-2016 11:36
Jakob
★★★★★
(9267)
­John Niclasen skrev:
Vindmøller og solceller skaber unødig dyr energi. Vi har allerede billig energi i rigelige mængder i form af kul, olie og gas (samt kernekraft og vandkraft). Der er ingen som helst god grund til at benytte vindmøller og solceller.


Men så er det jo blot, at vi for emnets skyld bliver nødsaget til at sammenligne med disse andre energikilder, som du nævner, og vi vil hurtigt ende med at indse, at du dybest set betegner miljøproblemer som "ingen som helst god grund" til at vælge bæredygtig VE.Billeder i stribevis af lig af gode arbejdere, der er omkommet i kulminerne.
10000 vis af samme og civile, der har fået ødelagt deres lunger af kulstøv.

Smukke værdifulde landskaber, der er blevet jævnet med jorden, og alt dyreliv fortrængt, og stribevis af vandløb svært forurenede.

En by lagt totalt øde efter en atomulykke og mennesker elendige af strålesyge.

Boreplatforme og supertankere, der har forårsaget gigantiske olieforureninger i havet.

osv osv...

For læserne er det dog næppe nødvendigt at vise alle disse billeder, der kan få vindmølle problemerne til at drukne som en nål i en høstak.Men skulle der være en enkelt undtagelse, så har jeg her udvalgt et billede, som jeg håber kan være præcist det, han mangler for at få vækket sin empatiske sans:


http://oilpollutionkjll.weebly.com/animals-affected.html

­
10-07-2016 12:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Tusindevis af mennesker som dør i kobberminer og ved udvinding af neodym til brug i generatorer i vindmøller.
Hele landskaber er ødelagte og i mange år fremover ubeboelige i Kina pgr af neodymudvinding.
Millioner af kinesere som dør af sygdomme som følge af neodymudvinding.
Redigeret d. 10-07-2016 13:03
10-07-2016 18:10
Jakob
★★★★★
(9267)
­@Kjeld Jul


Din troværdighed er efterhånden så blakket, at det må skønnes som eklatant tidsspilde at svare dig.
Du kommer nok bare med en endnu vildere påstand trukket ud af det blå.

Men nu har jeg jo svaret John Niclasen, så for ikke at gøre forskel...

Hvis du taler for, at de omtalte udvindinger skal bringes til ophør, så vil det gå ud over meget andet end vindmøller.

Vindmøller kan sagtens produceres uden at udvinde de omtalte stoffer.
Men skal stofferne alligevel udvindes og senere genanvendes efter vugge til vugge paradigmet, hvor mange produktions emner kan så finde, som kan gøre dette bedre end vindmøller..?

­
10-07-2016 18:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-
Det vsr slet ikke meningen du skulle føle dig truffet
10-07-2016 18:53
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Den naturlige olieforurening
Visse steder i verden, bl.a. i Den Mexicanske Golf, siver der betydelige mængder olie ud fra havbunden, der kan spores som kilometerlange oliehinder på havoverfladen. Det har vist sig, at der er et meget rigt og særpræget dyreliv i de bundområder, hvor oliekilderne er. Her er særlige kæmpemuslinger og orme, der minder om det dyreliv, der er ved dybhavets hydrotermiske væld. I olievældene i Den Mexicanske Golf skyller på ti år lige så meget olie ud, som Exxon Valdez tabte ved Prins Williams Sund. Men i den mexicanske bund er der gennem millioner af år udviklet økosystemer, der kan nedbryde olien.

Kilde: Den Store Danske: olie (olieforurening)

Natural Oil Seeps
As much as one half of the oil that enters the coastal environment comes from natural seeps of oil and natural gas. These geologic features are known to occur in clusters around the world, such as off the southern coast of California and in the Gulf of Mexico, but are still relatively unstudied. In recent years, advances in remote sensing have enabled more accurate detection and estimates of natural oil flows in the ocean.

Kilde: Oil in the ocean

Man kan brænde sig på ild. Af den grund skal vi dog ikke forbyde ild. Løsningen er fornuftig omgang med ild.

Store olietankere med enkeltskrog har været årsag til stor olieudslip i fortiden. Af den grund skal vi dog ikke holde op med at bruge olie. Løsningen er fornuftig omgang med olie, f.eks. krav til de skibe, der fragter olie.
10-07-2016 20:57
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Vindmøller har både lemper og ulemper dels energiforsyningsmæssigt og miljømæssigt, begge ting er som jeg ser det fint påpeget.
Min personlige holdning er klart et nej til bare at plastre landet ind i vindmøller i den tro at vi så kan lave billigere og bedre energi og dermed komme fri af de fossile brændsler.

Der skal altså nogle langt bedre alternativer på banen end sol og vind, det kan næppe opfylde vores energibehov, og så vindmøller efter min mening blot ødelæggende for naturen på rigtig mange måder, kan man lide miljø og natur så man i mod at plastre hele Danmark til med de grimme klodser, alt med måde og omtanke.

Mvh.
11-07-2016 19:25
Jakob
★★★★★
(9267)
­@christian-roskilde


Nej, dine plastre må du hellere sende til de frihedselskende mennesker, som bliver pisket til blods i de olieproducerende regimer, som du sammen med resten af benægtersjakket åbenbart fortsat ønsker, at fællesskabet skal støtte med oliekøb for milliarder.
Milliarder, som i de forkerte hænder f.eks. også kan benyttes til terror og krig.

Vi diskuterede frihed for nylig. Har du endnu slet ikke forstået, at vindmøller er tidens stærkeste våben i frihedskampen..?

Ud over en kraftig national oprustning burde vi alle have mindst en hver i baghaven og et par stykker mere i våbenskabet og derforuden sove med en under hovedpuden..!Nå nej, man vil ikke have frihed, fordi vindmøller kan støje, og vi har i øvrigt også en mening om plaster...
Skidt med, at andre bliver pisket til blods, bare jeg ikke får udsigt til en vindmølle eller mere støj, når det blæser 2-8 m/s fra sydvest...

Vorherre bevares, hvor meget vatnissegrød skal vi tåle, før det må vende sig i maven..?


Jeg mener, at der er mange småproblemer omkring vindmøller, som Danmark burde sætte meget mere ind på at løse bedre. Men en løsning er ikke at opgive opstillingen af det nødvendige antal på land, og arbejder klimabenægterne i den retning, som man ser det her, så er det ikke konstruktivt. Det er nærmere en stækning af menneskets frihed og oven i købet til stor skade for miljøet.

­
11-07-2016 20:29
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Vi diskuterede frihed for nylig. Har du endnu slet ikke forstået, at vindmøller er tidens stærkeste våben i frihedskampen..?

Ah, så alt det med katastrofal menneskeskabt global opvarmning, det er bare et skalkeskjul!? Det gælder frihedskampen!?

Danmarks import og eksport af olieprodukter
I takt med at forbruget af olieprodukter er faldet de seneste år, er eksporten tilsvarende steget. Gennem hele perioden har der været en væsentlig import og eksport af olieprodukter. Det skyldes, at en række af de danske olieselskaber, der ikke selv ejer raffinaderi, vælger at importere deres olieprodukter.

Hovedparten af den danske import af olieprodukter (benzin, diesel, fuelolie mm.) kom i 2015 fra Norge og Sverige. Importen fra lande uden for Europa består primært af flybrændstof. Tilsvarende gik mere end 60 procent af den danske eksport af olieprodukter (eksklusiv råolie) til det øvrige Skandinavien.

Fra: energi- og olieforum, Import/eksport af olieprodukter
Tilknyttet billede:

RE: Fracking i Nordsøen11-07-2016 20:40
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Hvordan kan de for øvrigt blive ved og ved med at hive olie og gas op ad Nordsøen? I 70'erne og 80'erne snakkede man om, at nu var det snart slut.

Bl.a. af flg. grund:

Hvad er hydraulisk fakturering (fracking)?

Teknikken bruges i vid udstrækning til olie- og gasproduktion i Nordsøen og har været anvendt i flere årtier.

40 år i Nordsøen: Avanceret boreteknologi og fracking skabte dansk olieeventyr

Fracking skaber indfaldsveje for olien
11-07-2016 20:44
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Jakob skrev:
­@christian-roskilde


Nej, dine plastre må du hellere sende til de frihedselskende mennesker, som bliver pisket til blods i de olieproducerende regimer, som du sammen med resten af benægtersjakket åbenbart fortsat ønsker, at fællesskabet skal støtte med oliekøb for milliarder.
Milliarder, som i de forkerte hænder f.eks. også kan benyttes til terror og krig.

Vi diskuterede frihed for nylig. Har du endnu slet ikke forstået, at vindmøller er tidens stærkeste våben i frihedskampen..?

Ud over en kraftig national oprustning burde vi alle have mindst en hver i baghaven og et par stykker mere i våbenskabet og derforuden sove med en under hovedpuden..!Nå nej, man vil ikke have frihed, fordi vindmøller kan støje, og vi har i øvrigt også en mening om plaster...
Skidt med, at andre bliver pisket til blods, bare jeg ikke får udsigt til en vindmølle eller mere støj, når det blæser 2-8 m/s fra sydvest...

Vorherre bevares, hvor meget vatnissegrød skal vi tåle, før det må vende sig i maven..?


Jeg mener, at der er mange småproblemer omkring vindmøller, som Danmark burde sætte meget mere ind på at løse bedre. Men en løsning er ikke at opgive opstillingen af det nødvendige antal på land, og arbejder klimabenægterne i den retning, som man ser det her, så er det ikke konstruktivt. Det er nærmere en stækning af menneskets frihed og oven i købet til stor skade for miljøet.

­Nu når du har så evig travlt med og kalde mig og andre der ikke er enige med dig benægtere, så skylder du et svar på hvad du mener der skulle gøre mig til det såkaldte benægtersjak? nu jeg måske ikke længere advokat for olieindustrien, Liberal alliance og sådan længere?det nogle spændene beskyldninger der må kræve et bevis hvis du tør?.
så bevis tak eller har du allerede tømt skålen med vatnissegrød?.

Først og fremmest har jeg i den tid jeg har skrevet herinde givet udtryk for vi under alle omstændigheder skal fri af de fossile brændsler, hvilket indebære olie kul og gas.
Kul er der mere end rigeligt af endnu, så den vej burde man ikke have nogle bekymringer endnu, men olien er der knap så meget af og vil i en nær fremtid slippe op eller begrænset til lande vi ikke ønsker at handle med.
En vigtig ting man er nød til at have med er at olie er blodet i vores moderne verden, man skal virkelig finde noget ligeså godt eller bedre til at erstatte olien, man kan ikke bare plastre Danmark til i vindmøller og tro de kan virke ligeså godt eller bedre.
Det jeg selv har givet udtryk for en del gange er at man skulle bruge alger og lave olie af dem, der kan man både blive co2 neutral, gøre mere gavn for miljøet samt blive mere eller mindre selvforsynende.

Men kommer og kan for at bruge udtrykket ikke forstå eller se meningen i vindmøller skulle kunne rede os fra alle de omtalte ting, de kan de slet ikke gøre, der skal bedre teknologier på banen, man er nød til blot at tænke en smule mere realistisk hvis man vil løse de her udfordringer som der nu omtales.

Syntes du har her er en ret arrogant holdning til de mennesker der føler at vindmøller genere dem og syntes de ødelægger naturen, frem for at tromle folk ned som ikke marker ret i Økoalarmismens/religionens navn så inddrage dem, og prøv at se mere bredt på andre teknologier, det kan ikke være så svært, det ligesom dem inde på bogen, det så pisse nemt at fortælle andre hvordan de skal leve og finde sig i, uden noget af det går udover dem selv.Mvh.
Redigeret d. 11-07-2016 20:56
11-07-2016 21:05
John Niclasen
★★★★★
(6400)
christian-roskilde skrev:
Først og fremmest har jeg i den tid jeg har skrevet herinde givet udtryk for vi under alle omstændigheder skal fri af de fossile brændsler, hvilket indebære olie kul og gas.
Kul er der mere end rigeligt af endnu, så den vej burde man ikke have nogle bekymringer endnu, men olien er der knap så meget af og vil i en nær fremtid slippe op eller begrænset til lande vi ikke ønsker at handle med.

Måske du skulle genoverveje?

Man kan i dag ændre gas til olie. Teknikken kaldes Gas to liquids. Shell skriver om verdens største raffinaderi til at gøre dette:

PEARL GTL

Jeg er ikke ekspert, men man kan givet gå den anden vej også. Om man også kan ændre kul til de andre uden større besvær ved jeg ikke, men jeg ville ikke blive overrasket. Med ny teknik er meget muligt.

Jeg tvivler på, vi nogensinde løber tør for fossile brændstoffer. På et tidspunkt er der så meget CO2 i atmosfæren, at man ikke behøver grave mere frem af jorden. I stedet vil man så bare lave olie og gas af planteprodukter, som man nu har behov.

Syntes du har her er en ret arrogant holdning til de mennesker der føler at vindmøller genere dem og syntes de ødelægger naturen, frem for at tromle folk ned som ikke marker ret i Økoalarmismens/religionens navn

Sådan er det med ekstrem politik og ekstrem økofascisme. Målet helliger midlet.
11-07-2016 21:09
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Jo, man kan vist også konvertere kul til olie, selvom det ikke er så rentabelt:

Coal liquefaction
11-07-2016 21:16
John Niclasen
★★★★★
(6400)
olien er der knap så meget af og vil i en nær fremtid slippe op

Check flg. graf over olie forbrug og kendte reserver.

Kilde: BP, Statistical Review of World Energy 2013, Historical data workbook
Tilknyttet billede:

11-07-2016 21:32
Kosmos
★★★★★
(5371)
Jo, man kan vist også konvertere kul til olie, selvom det ikke er så rentabelt

- og det var faktisk hvad der holdt Det Tredje Riges styrker kørende/flyvende efter at oliefelterne ved Sortehavet var kommet uden for tysk rækkevidde:

Im Jahre 1943 gab es zwölf produzierende Hydrierwerke. Die Hydrierwerke deckten den größten Teil des Treibstoffbedarfs der Wehrmacht und waren alleinige Quelle des Flugbenzins für die Luftwaffe. Im Frühjahr 1944 war die Zahl der Anlagen auf 15 gestiegen...
Side 2 af 23<1234>>>

Deltag aktivt i debatten Vindmøller dårlige for miljøet?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik