Husk mig
▼ Indhold

Vindmøller dårlige for miljøet?Side 3 af 23<12345>>>
11-07-2016 22:20
Jakob
★★★★★
(9256)
­John Niclasen skrev:
Ah, så alt det med katastrofal menneskeskabt global opvarmning, det er bare et skalkeskjul!? Det gælder frihedskampen!?Tro det eller ej, det kan være muligt at vindmøller kan være til gavn for flere ting samtidigt.
Truende klimaforandringer, miljøgrisseri og energimangel kan begrænses af vindmøller.
Krige, terror, sult og flygtningestrømme er også truende parametre, som vindmøller kan modvirke.
Og det er vel frihedskampens natur at kæmpe imod noget, der truer..?
­­
RE: Lammefjorden02-08-2016 13:44
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Når man kører til Odsherred i Nordvestsjælland, kan man ikke undgå at se de enorme vindmøller, der er opstillet på land ved Lammefjorden. Der følger nogle alvorlige historier med disse møller, der er høje som skyskrabere:

Livsværk ruineret af kæmpemøller

Kommune til kamp mod vindmølle-industri: Farlig støj skal måles

Når man så læser dette notat (PDF) fra Holbæk Kommune dateret 04-12-2015 ser man, bureaukratiet har kørt siden den første klage i 2011. Og møllerne kører endnu.

Flg. debatindlæg hos Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller viser noget af problematikken:

Debat: Målinger kan være farlige

1. Man kan overbevise politikere og myndigheder om, at støjen ikke skal måles, men kun skal beregnes. Man kan således i beregningen tilpasse husenes støjisoleringsfaktor, indtil støjgrænsen i beregningen overholdes. (dette er fuldt implementeret).

2. Man kan overbevise politikere og myndigheder om, at grænseværdierne for støj kun skal gælde for vindhastigheder ved præcis 6 og 8 meter pr. sekund. Ved alle andre hastigheder er der ingen krav. (dette er også fuldt implementeret).

3. Det største problem har på det seneste været, at Danmarks største ekspert på støjmåling, Henrik Møller (nu tidligere ansat fra Aalborg Universitet) har udviklet en støjmåler til måling af vindmøllestøj. Denne måler har været udlånt til støjplagede vindmøllenaboer som står i kø for at låne den. Støjmåleren har været et stort problem, fordi målingerne viser, at støjen i vindmøllenaboernes huse langt overstiger de beregnede værdier og dermed dokumenterer naboernes støjproblem. Det kunne blive kritisk for vindmølleejernes indtjening og vindindustrien generelt. Vestas er nu kommet vindmølleejerne til undsætning gennem et større sponsorat til Aalborg Universitet med "krav" om, at den populære støjmåler skal låses inde og ikke længere må udlånes til støjplagede vindmøllenaboer. Dette har også vist sig at være meget effektivt, da de plagede vindmøllenaboer nu ikke længere kan bevise, at vindmøllerne er ulovlige, da de ikke overholder grænseværdier for støj. (dette er nu også fuldt implementeret).

Spanish Inquisitors always justified torturing and slaying heretics as being for "the greater good".
Tilknyttet billede:

02-08-2016 14:17
Kosmos
★★★★★
(5371)
Når man kører til Odsherred i Nordvestsjælland, kan man ikke undgå at se de enorme vindmøller, der er opstillet på land ved Lammefjorden. Der følger nogle alvorlige historier med disse møller, der er høje som skyskrabere...

- jeg kommer i tanke om en udmærket avisartikel fra sidste sommer ("Carbon week: The church of climatism"):

But what moves me most is that the policies invoked in its name are grossly immoral. We have, in the UK, devised the most blatant transfer of wealth from the poor to the rich – and I am slightly surprised that it is so strongly supported by those who consider themselves to be the tribunes of the people and politically on the Left. I refer to our system of heavily subsidizing wealthy landlords to have wind farms on their land, so that the poor can be supplied with one of the most expensive forms of electricity known to man
03-08-2016 23:12
Kosmos
★★★★★
(5371)
Når man kører til Odsherred i Nordvestsjælland, kan man ikke undgå at se de enorme vindmøller, der er opstillet på land ved Lammefjorden. Der følger nogle alvorlige historier med disse møller, der er høje som skyskrabere

- faldt lige over denne beretning fra vor sydlige naboland:

The July 24, 2016 print edition of national flagship daily Die Welt wrote a feature story on how German citizens are becoming fed up with the widespread crony capitalism of the wind energy business and are thus now mobilizing a fierce rebellion. The German daily writes of health issues for people living in their vicinity.

The article starts by featuring technology fan Volker Tschischke, who was once an ardent proponent of renewable energy – until wind turbines were built close to his residence and encircled his home village of Etteln. Now he leads a citizens initiative against the construction of wind parkc. The turbines "have driven him to resistance", Die Welt writes.

Local politicians are no longer serving the interests of the local people, but rather "are rolling out the red carpet for wind power companies" and appear to be "no longer listening to the people and about the concerns of their everyday lives," the national German daily writes.

Måske kan Kjeld Jul hjælpe med at finde den originale version?
04-08-2016 08:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Kosmos
Jeg prøver om jeg kan finde Windraeder artiklen.
04-08-2016 09:15
Kosmos
★★★★★
(5371)
Jeg prøver om jeg kan finde Windraeder artiklen

- OK; mon ikke det er denne?
04-08-2016 09:38
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Kosmos skrev:
Jeg prøver om jeg kan finde Windraeder artiklen

- OK; mon ikke det er denne?

Der er vist indsneget sig en fejl i højre del af første graf, hvor y-aksen vel bør være: 0, 50, 100, og 150.

Ellers er det informative grafer, der til venstre viser fordelingen af energi på de forskellige kilder, og til højre prisen på kul, olie og gas de seneste år.
Tilknyttet billede:

04-08-2016 10:02
John Niclasen
★★★★★
(6360)
De næste grafer fra artiklen viser til venstre vækstraten i energiforbruget fordelt på forskellige dele af verden, og til højre den årlige ændring fordelt på forskellige energityper.

Der bliver stadig udledt mere og mere CO2, og det er godt, da Jordens atmosfære har mangel på CO2, som planterne lever af. Kul, olie og gas, som udleder CO2, bliver også billigere, bl.a. fordi de kendte reserver stiger og stiger. Det er godt for de lande, der satser på disse energikilder.

I Danmark har man valgt at opstille over 9.000 vindmøller. Der er ved en opgørelse i maj 2016 angivet knap 6.000 vindmøller, som er i drift.
Tilknyttet billede:

RE: Vindmøller Danmark04-08-2016 12:12
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Vedhæftede billede er et kort over alle vindmøller i Danmark 2015 fra Danmarks Vindmølleforening.

Man kan se de store vindmøller ved Lammefjorden som en blå streg i den sydlige del af Odsherred. Der er store vindmøller mange steder i Danmark.

Dog er det interessant, at der ikke er vindmøller de steder, hvor de store vælgergrupper findes; København, Aarhus, Odense. Der er store vindmøller i Øresund tæt på København, men de er langt nok væk til, at mennesker ikke bor klods op ad dem.

Hvis flertallet boede tæt på vindmøller, så ville stemningen nok være en anden. Er det endnu et eksempel på flertallets tyranni af mindretallet? Mennesker får deres liv smadret af disse møller, der er høje som skyskrabere.
Tilknyttet billede:

04-08-2016 12:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos-
jeg kunne se,du havde fundet artiklen i Die Welt,da jeg kom tilbage fra min daglige morgen cykletur.

Vi bor på øst Fyn syd for Nyborg,vi har en del møller her i kommunen på højderne ned mod Storebælt,hvilket også kan ses på Johns kort.
Vi har en mølle 300 m fra vores ejendom,den blev opført for 15 år siden.
Vindstøjen og lysreflekserne generer ikke så meget os,da den ligger bag staldbygningen,men nogle af vores naboer generer vindstøjen ved blæst og lysreflekserne ved solnedgang en del.
Beboerne her i kommunen har igennem flere år protesteret mod opførelsen af flere vindmøller p.gr. af de beskrevne gener og da værdien af ejendommene i nærheden af møllerne falder.
Kommunen har nu taget protesterne til efterretning,og besluttet ikke at give tilladelse til opstilling af flere nye møller.

I Tyskland er protestbevælgelsen noget mere markant end her i Danmark.Det er ikke kunne i aviser som Die Welt,at man kan læse om befolkningens modstand,men i mange små lokale aviser og tidsskrifter er man stærkt i mod flere landmøller,som ødelægger store naturområder og er skadelige for mange fuglearter og flagermus,bortset fra støj-og lysrefleksgenerne på menneskene.
04-08-2016 12:52
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Kjeld Jul skrev:
Vi har en mølle 300 m fra vores ejendom,den blev opført for 15 år siden.
Vindstøjen og lysreflekserne generer ikke så meget os,da den ligger bag staldbygningen,men nogle af vores naboer generer vindstøjen ved blæst og lysreflekserne ved solnedgang en del.

Mærker I noget til de lav-frekvente vibrationer? Har du hørt om andre i nærheden, der har de problemer?
Tilknyttet billede:

04-08-2016 15:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej John.
Nej,vi mærker ikke noget til lavfrekvente vibrationer,jeg har heller ikke hørt om andre her i omegnen,som har haft sådanne problemer.
04-08-2016 16:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ad. vindmøller.

Som jeg nævnte tidligere,er der stor modstand mod vindmøller overalt i landdistrikterne i Tyskland,hvor møllerne er dominerende i landskabet og tæt på boligområder.

Der findes mange lokalblade og mindre tidsskrifter,som omtaler disse problemer.
Et af disse tidsskrifter hedder "Windwahn",hvilket kan oversættes med "Vindvildfarelse" eller "Vindillusion".

Jeg vil gengive lidt fra et møde eller høring,som fandt sted i Brunsbüttel i Nordtyskland.
Jeg skriver det på tysk,da det tyske bid og den typiske tyske sarkasme går fløjten,hvis man oversætter det til dansk.

Her er det en dame der står op og siger:

"Die Energie spaltet Dörfer,Vereine und Familien in Gewinner und Opfer,und am Ende wird daraus vor allem ein explosives Gemisch,Sieger sind die Anlagenbesitzer,Windparkbetreiber und Landverpächter,die sich mit dem Wind goldene Wasserhähne verdienen.Und die Verlierer haben einen 200-Meter Koloss vor der Tür.Mit allem was das für ihr Leben bedeutet: Shatten,die im Haus alle zwei Stunden über die Wände wischen.Permanenter Lärm.Pulsierender Druck,den man am ganzen Körper spürt.
Es geht aber nicht um Belastungen sondern um Krankheiten",sagt die Frau.
Das sorgt in den hinteren Reihen für fröhliche Lächer.
Dort sitzen die Planer,Projektierer und Windparkbetreiber.
Einer von ihnen hat vorher schon mal prophylaktisch am Mikrofon "schöne Grüsse bestellt" von " den 1200 gesunden Mitgliedern der Bürgerwindparks Ellerhöft,Brebek und Süderlügum".
Reinhard Christiansen heisst der Mensch,brauner Cordanzug,frisurmässig in den Siebzigern hängen geblieben.
Er ist der Landesvorsitzender des Bundesverbands Windenergie.

I Tyskland er det meget vanskeligt,at få ændret lovgivningen for vedvarende energi,det ser dog nu ud til,at Forbundsregeringen har udsat den planlagte opførelse af landmøller indtil videre.
Som her i Brunsbüttel er det den samme melodi i de fleste nordtyske landdistrikter,hvor opførelsen af vindmøller har taget overhånd og er blevet til en pestilens for store dele af landbefolkningen.
04-08-2016 23:00
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Kjeld Jul skrev:
Nej,vi mærker ikke noget til lavfrekvente vibrationer,jeg har heller ikke hørt om andre her i omegnen,som har haft sådanne problemer.

Det er jeg glad for at høre! Det tyder på at være et mareridt for nogen. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge, hvor udbredt den slags problemer er.
04-08-2016 23:32
Kosmos
★★★★★
(5371)
Jeg kunne godt tænke mig at undersøge, hvor udbredt den slags problemer er

- mon ikke du kan få hjælp her?
04-08-2016 23:52
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Kosmos skrev:
Jeg kunne godt tænke mig at undersøge, hvor udbredt den slags problemer er

- mon ikke du kan få hjælp her?

Jo, jeg har kigget lidt på deres side. Jeg må sætte tid af på et tidspunkt og undersøge det grundigere og kontakte dem.
05-08-2016 11:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John-
her er et tysk studie over lav-frekvent støj ved vindmøller.

http://umweltmessung.com/wp-content/uploads/2015/06/Kommentierung-Studien-Infraschall.pdf
05-08-2016 19:24
Jakob
★★★★★
(9256)
­Kosmos skrev:
- mon ikke du kan få hjælp her?


Det er lidt ærgerligt, at den side så tydeligt er drevet af klimabenægtere.
Det er næppe gavnligt for at skabe en seriøs demokratisk atmosfære, hvor problemer kan løses på en god måde.
­
05-08-2016 20:14
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Jakob skrev:
­Det er lidt ærgerligt, at den side så tydeligt er drevet af klimabenægtere.
­

Jakob, dit sludrehoved (det beder du selv om!). Hvem er disse klimabenægtere, du og andre ofte omtaler? Og hvad benægter de?

Klimaet har altid ændret sig, og det benægter vel meget få mennekser?

Mener du, de benægter katastrofal menneskeskabt global opvarmning? Så er det vel bare at kigge på data for at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, er det ikke?

Benægter du, man kan afgøre det på den måde?
20-08-2016 20:39
Jakob
★★★★★
(9256)
­­Man kan også vælge at se vindmøller som en miljøets frihedskamp, der modvirker massiv forurening af hele fødekæden og udbredt dyrplageri som dette:

http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971-s160.php#post_53704Plastik er et olieprodukt (fossilt brændsel).
Vindmøller reducerer behovet for fossilt brændsel.
­
20-08-2016 21:02
John Niclasen
★★★★★
(6360)
For at få et balanceret billede skal man lige huske at se på al det ekstra biomateriale, der dannes, når man putter mere CO2 i atmosfæren. Hvor mange dyr, fugle og andre arter, trives der mon i al den skov, der dannes af mere CO2?

Mennesket holder ikke op med at benytte olie og danne plastik, selvom man stoppede med at grave fossile brændstoffer op. Så gør man i stedet det, at man omdanner landbrugsjord til at dyrke biobrændstoffer, som man kan udvinde olie af.

Bjørn Lomborg har f.eks. skrevet om det: Biobrøler II – mad som brændsel
23-08-2016 17:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vueltaen i Spanien domineres af vindmøller,de står som skræmsler i naturen i nordvest Spanien mod Atlanterhavet i kulissen af cykelløbet.
30-08-2016 21:09
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Spændende udvikling for havmøller og dansk økonomi. Potentialet er tilsyneladende enormt.

kæmpeboom for havvind
Redigeret d. 30-08-2016 21:09
30-08-2016 21:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Slænge der gives statssubsidier vil der være investorer til opførelse af havvindmøller og give arbejdspladser i branchen.
Tyskland vil nu reducere subsidier,hvilket vil betyde en mindre investorinteresse.
I nogle stater i USA giver man ikke flere subsidier,dette betyder at det ikke mere er rentabel at opføre vindmøller eller at nedtage de nedslidte,i store områder står de nu døde og vingeskudte skræmsler til skræk og advarsel for naturen og miljøet.
Om 25-30 år når havvindmøllerne i Nordsøen er udtjente og skal delvis demonteres og erstattes med nye og de danske subsidier bliver beskåret,vil investeringslysten svinde og dermed arbejdspladserne i Danmark.
Såfremt der skal bygges vindmøller i Kina og Østen,klares det af Kina.
30-08-2016 22:19
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Slænge der gives statssubsidier vil der være investorer til opførelse af havvindmøller og give arbejdspladser i branchen.
Tyskland vil nu reducere subsidier,hvilket vil betyde en mindre investorinteresse.
I nogle stater i USA giver man ikke flere subsidier,dette betyder at det ikke mere er rentabel at opføre vindmøller eller at nedtage de nedslidte,i store områder står de nu døde og vingeskudte skræmsler til skræk og advarsel for naturen og miljøet.
Om 25-30 år når havvindmøllerne i Nordsøen er udtjente og skal delvis demonteres og erstattes med nye og de danske subsidier bliver beskåret,vil investeringslysten svinde og dermed arbejdspladserne i Danmark.
Såfremt der skal bygges vindmøller i Kina og Østen,klares det af Kina.


Alt ændrer sig når forureneren betaler, dvs CO2 udledere betaler for de skader, han forvolder. Den mest subsidierede industri er olie industrien, men det bliver den ikke ved med at være.

Vind i USA? Det går godt.
Iowa, kæmpe investeringer
Iowa Wind project

Off-shore USA, startes op.
us off-shore Wind

Så det ser lyst ud for både Danmark og vindmølleindustrien :-)
Det er din tilknytning til akraft industrien, der gør dine vurderinger sortsynede og pessimistiske, Kjeld Jul!
30-08-2016 22:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja for vindmølleindustrien ser det lyst ud sålænge der er politisk flertal for at give subsidier til investorer,fik DONG ikke tilskud til opførelse af havvindmøller ville denne aktivitet blive indstillet.
31-08-2016 08:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Groft sagt kan man sige,at den danske vindmølleindustri stort set indirekte eksisterer på grundlag af skatteyder betalt overførselsindkomst.
Redigeret d. 31-08-2016 08:33
01-09-2016 10:12
Jakob
★★★★★
(9256)
­­John Niclasen skrev:
For at få et balanceret billede skal man lige huske at se på al det ekstra biomateriale, der dannes, når man putter mere CO2 i atmosfæren. Hvor mange dyr, fugle og andre arter, trives der mon i al den skov, der dannes af mere CO2?


Ja, hvis det vender sådan, så betyder det nok mindre for de empatisk afstumpede, at havets fugle bliver udsat for dyrplageri.

Men der findes heldigvis andre, som ser anderledes på det.


Der dannes også kun ynkeligt lidt ekstra skov på grund af CO2.
Men den klimapolitik, som du er så meget imod, sørger for, at der bliver plantet mere skov.
­­
01-09-2016 12:28
Jakob
★★★★★
(9256)
­
Hvis man i et år dyrker en stor mark med biobrændsel og får en masse EL-energi ud af det.

Året efter gør man det samme og vælger samtidigt at opstille en 3 MW vindmølle på marken.


Hvis den årlige energiproduktion fra bedriften skal være den samme som året før, hvor meget af marken skal man da frigive til andre formål..?
Vindmøller kan og vil i det lys frigive enorme arealer, som f.eks. kan benyttes til økologisk omstilling og naturgenopretning.


Det er næsten kun endnu mere overbefolkning og grådighed, der kan ødelægge tegningen af dette blændende gode resultat for miljøet i økosystemet.­
­
05-09-2016 17:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vi må rose regeringen for,at de står fast på ikke at bygge kystnære havvindmøller.
Redigeret d. 05-09-2016 17:56
05-09-2016 20:08
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
I danmark taler regeringen ikke om klimaændringer - der er en vis berøringsangst for at tale om emnet.
Helt anderledes forholder det sig i USA - Barack Obama har forstået budskabet, forstår potentialet og de økonomiske visioner, det bringer med sig og tager forskningen alvorligt.
Hør hans blændende tale på Hawaii...
Mens vi i Danmark bruger den sidste olie og gas fra vores felter i nordsøen, synker vi langsomt ind i afhængigheden af udvikling og, innovation fra udlandet, som gerne tager over.
Ifølge statsministeren er vindmøller jo grimme... (populismen styrer landet - forstanden er væk)

https://www.youtube.com/watch?v=2rRn01i8DpE
05-09-2016 20:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Løkke har da ret,udsigten til havvindmøller fra strandkanten,bebyggelser, sommerhuse,istedet for at kunne se horisonten,vil da være et skrækkelig vue.
De røde partier harcelerer over enkelte hoteller ol. tæt på strandkanten,men grimme vindmøller gør ikke noget,mage til dobbeltmoral.
05-09-2016 21:41
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Løkke har da ret,udsigten til havvindmøller fra strandkanten,bebyggelser, sommerhuse,istedet for at kunne se horisonten,vil da være et skrækkelig vue.
De røde partier harcelerer over enkelte hoteller ol. tæt på strandkanten,men grimme vindmøller gør ikke noget,mage til dobbeltmoral.


Det ene er det æstetiske, det andet er klimaændringernes konsekvens.
Vi vil gerne have bekvemmelighed, men må også erkende, at det skader på mange områder. Rigtigt mange områder. Så dobbeltmoralen er der ikke, hvis ellers man kan se nuancerne.
Hvis Løkkes ambition var at flytte det længere ud på havet (til en højere pris), så fint med det. Men planen er ingenting, fortie problemet ihjel og bilde sig selv og befolkningen ind, at vi stadig har et 2050 mål, som kan holdes - men regningen bliver jo næppe mindre med tiden, hverken klimaødelæggelserne eller omstillingen.
Det er så det, USA, Kina og andre store lande har indset - og derfor tager førertrøjen, mens vi taber terræn (arbejdspladser mmm).
05-09-2016 22:05
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Bygningen af vindmøller her i Danmark har ikke en døjt med klimaet at gøre,her drejer det sig udelukkende om investorprofit til last for skatteyderne samt vindmølleindustriens aktionærer og arbejdspladser.
Lad være med at bilde befolkningen ind at det har nogen betydning for AGW,når man opstiller vindmøller her i Danmark,kald dog en spade for en spade.
05-09-2016 22:11
John Niclasen
★★★★★
(6360)
Hvilket land i verden har mest vindmøllestrøm pr. indbygger?

Og vi taber terræn, arbejdspladser, mv.?

Derfor!
06-09-2016 06:59
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Bygningen af vindmøller her i Danmark har ikke en døjt med klimaet at gøre,her drejer det sig udelukkende om investorprofit til last for skatteyderne samt vindmølleindustriens aktionærer og arbejdspladser.
Lad være med at bilde befolkningen ind at det har nogen betydning for AGW,når man opstiller vindmøller her i Danmark,kald dog en spade for en spade.


Kjeld Jul, kom ind i virkelighedens verden.
Vi har et tiltagende klimaproblem, der bliver dyrere og dyrere at løse, så længe vi passivt ser til. Derfor er handling nødvendig nu.
I mangel på politisk ansvarlige løsninger omkring betaling af skaderne som følge af olie, kul og gas afbrænding, så kan vi subsidiere sol, vind, biomasse og/eller akraft.
Nogle lande har brændt fingrene på akraft, i Danmark er valget lige nu vind, sol, biogas, biomasse, gas.
Læg mærke til, at produktionspriserne for el er faldende pga vindenergi, mens produktionsprisen er stigende i landene omkring Danmark. Vi mærker ikke meget til det, men det er afgiftssystemet, der gør det.

Så læg janteloven på hylden og se meget mere nuanceret på el-markedet, det kan ikke simplificeres til populisme, som du og Niclasen forsøger.
06-09-2016 08:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg siger det igen og igen,når de fossile brændsler skal fuldgyldig erstattes med en tilsvarende energitæt,sikker og effektiv energiform,bliver det med fission,fusion eller/og brint,vind og sol bliver kun simple supplementer.
Forøvrigt går Christoffer Bugge Harder også ind for kernekraft.
Jeg mistænker dig for,du er tæt tilknyttet vindmølleindustrien.
Redigeret d. 06-09-2016 09:30
06-09-2016 17:34
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kjeld Jul skrev:
Jeg siger det igen og igen,når de fossile brændsler skal fuldgyldig erstattes med en tilsvarende energitæt,sikker og effektiv energiform,bliver det med fission,fusion eller/og brint,vind og sol bliver kun simple supplementer.
Forøvrigt går Christoffer Bugge Harder også ind for kernekraft.
Jeg mistænker dig for,du er tæt tilknyttet vindmølleindustrien.Ligger også helt på linje med kernekraft som det bedste alternativ til af udfase de fossile brændsler bedst muligt og så burde man gøre brug af thorium frem for uran, det vil som jeg forstår det løse en række af de ting man bruger til at argumentere mod kernekraft, skal dog med rette sige det ikke er noget jeg har forstand på, men kan læse om det som her.

http://videnskab.dk/teknologi/thorium-fremtidens-atomkraft

Vindmøller og solceller er ikke godtnok, der skal bedre ting på banen.

Mvh.
06-09-2016 17:52
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Jeg siger det igen og igen,når de fossile brændsler skal fuldgyldig erstattes med en tilsvarende energitæt,sikker og effektiv energiform,bliver det med fission,fusion eller/og brint,vind og sol bliver kun simple supplementer.
Forøvrigt går Christoffer Bugge Harder også ind for kernekraft.
Jeg mistænker dig for,du er tæt tilknyttet vindmølleindustrien.


Din mistanke er helt ubegrundet.
Visioner og fantasi er en mangelvare, jeg har begge dele :-)
Jeg går også ind for akraft omend det ikke er særligt overbevisende resultater pt, men bare ikke i Danmark, hvor vi står som opfindere, drivkraft til oceaner af CO2 fri vindenergi.
Potentialet er enormt for et lille land, der har brug for stor eksport.
At skifte spor nu, vil være et historisk selvmål.
06-09-2016 18:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Danmark skal sadle om til forskning i højteknologi,som fission gen.4,fusion og brint teknolog i lighed med vore nabolande Norge og Sverige, men også Tyskland og Storbritannien.
At du nu også går ind for kernekraft,er da en 360gr vendiing,snurrer rundt om dig selv,hvad var årsagen til det

Det glæder mig da ,at du nu har fattet mod til en sådan bekendelse.
Redigeret d. 06-09-2016 18:47
Side 3 af 23<12345>>>

Deltag aktivt i debatten Vindmøller dårlige for miljøet?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik