Husk mig
▼ Indhold

Vindmøller dårlige for miljøet?Side 21 af 23<<<1920212223>
RE: Vedligeholdelse?08-06-2023 10:03
John Niclasen
★★★★★
(6498)
Euro skrev:
Når i snakker energi priser, så tror jeg måske i glemmer, at Danmark altså valgte at sætte vores gasproduktion på standby pga vedligeholdelse, ...

Foreslår du, at vedligeholdelse er årsag til dette:

08-06-2023 11:17
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:
...vil sikre fortsat udledning af livgivende kuldioxid, som der er mangel på i atmosfæren, og vil sikre lave stabile priser på elektricitet.
Mangel på CO2? Siden hvornår er der mangel på CO2?

"That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence."


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
08-06-2023 17:06
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev: Siden hvornår er der mangel på CO2?

Da atmosfæriske CO2-niveauer er faldet til under, hvad der er optimalt for, at planter kan trives, skal planteskoler og drivhuse øge CO2-værdien, for at deres planter kan blomstre.

"Hvad der kan hævdes uden beviser, såsom global opvarmning og klimaændringer, kan nægtes uden beviser."

"Kun fjols fortsætter med at insistere på, at global opvarmning og klimaændringer på en eller anden måde er mere end bare WACKY religioner."

As atmospheric CO2 levels have fallen below what is optimal for plants to thrive, nurseries and greenhouses must increase the CO2 value for their plants to flourish.

"What can be asserted without evidence, such as global warming and climate change, can be denied without evidence."

"Only fools continue to insist that global warming and climate change are somehow more than just WACKY religions."
08-06-2023 19:40
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev: Siden hvornår er der mangel på CO2?

Da atmosfæriske CO2-niveauer er faldet til under, hvad der er optimalt for, at planter kan trives, skal planteskoler og drivhuse øge CO2-værdien, for at deres planter kan blomstre.


Løgn.
Planter trives og blomstrer også uden ekstra CO2 i væksthuse og planteskoler.

Dismissed.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 08-06-2023 19:40
09-06-2023 18:25
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev: Siden hvornår er der mangel på CO2?

Da atmosfæriske CO2-niveauer er faldet til under, hvad der er optimalt for, at planter kan trives, skal planteskoler og drivhuse øge CO2-værdien, for at deres planter kan blomstre.
Planter trives og blomstrer også uden ekstra CO2 i væksthuse og planteskoler.

... men de vokser aldrig optimalt, som jeg specifikt sagde, men du undlod at læse. For at enhver plante kan trives optimalt i enhver planteskole, skal CO2 øges, ellers vil planterne vokse mindre end optimalt. Alle planter dyrket i en planteskole uden øget CO2 ville have vokset bedre med øget CO2. Dette er blevet bekræftet i utallige side-by-side demonstrationer gennem mange årtier.

Så hvorfor hader du biologi så meget, at du går meget langt for at benægte, at CO2 er planteføde og for at benægte, at atmosfæriske niveauer af planteføde i øjeblikket er under hvad der er optimalt for planter?


... but they never grow optimally as I specifically said but you failed to read. For any plant to thrive optimally in any nursery, CO2 must be increased or the plants will grow less than optimally. All plants grown in a nursery without increased CO2 would have grown better with increased CO2. This has been confirmed in countless side-by-side demonstrations over many decades.

So why do you hate biology so much that you go to great lengths to deny that CO2 is plant food and to deny that atmospheric levels of plant food are currently below what is optimal for plants?
10-06-2023 15:11
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Nej, du skrev 'skal'

Da atmosfæriske CO2-niveauer er faldet til under, hvad der er optimalt for, at planter kan trives, skal planteskoler og drivhuse øge CO2-værdien, for at deres planter kan blomstre.


Nej, de skal ikke.

De trives også uden tilsat CO2, så der SKAL ikke tilsættes CO2, der KAN tilsættes CO2, ligesom der KAN tilsættes de rigtige næringsstoffer for at øge væksten.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Stigende elpriser14-06-2023 14:34
John Niclasen
★★★★★
(6498)
I fortsættelse af Høje elpriser 06-06-2023 09:38

Elprisen var lav og til at betale i korte perioder i week-end'en, og den er siden steget til et niveau højere end d. 6., og den er fortsat stigende.

Kilde: Nord Pool

Det er noget skidt!
Tilknyttet billede:

14-06-2023 20:47
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Nej, du skrev 'skal'

Jeg skrev "skal", fordi jeg også skrev "optimalt", som du bliver ved med at udelade.

Du tager fejl.

I wrote "must" because I also wrote "optimally" which you keep leaving out.

You are wrong.

Trold Robert Wagner skrev: Nej, de skal ikke.

De trives også uden tilsat CO2,

... men ikke optimalt. Du bliver ved med at udelade den del. Du tager fejl.

Til din oprindelige pointe, når planter trives optimalt uden øget CO2, vil der ikke være en atmosfærisk mangel på CO2. Så længe planter har brug for en stigning i CO2 for at trives optimalt, mangler atmosfæren i den grad CO2.


... but not optimally. You keep leaving that part out. You are wrong.

To your original point, when plants thrive optimally without increased CO2, there will not be an atmospheric lack of CO2. As long as plants need an increase in CO2 to thrive optimally, the atmosphere lacks CO2 to that extent.
15-06-2023 16:28
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev:Nej, du skrev 'skal'

Jeg skrev "skal", fordi jeg også skrev "optimalt", som du bliver ved med at udelade.

Du tager fejl.

I wrote "must" because I also wrote "optimally" which you keep leaving out.

You are wrong.

Trold Robert Wagner skrev: Nej, de skal ikke.

De trives også uden tilsat CO2,

... men ikke optimalt. Du bliver ved med at udelade den del. Du tager fejl.

Til din oprindelige pointe, når planter trives optimalt uden øget CO2, vil der ikke være en atmosfærisk mangel på CO2. Så længe planter har brug for en stigning i CO2 for at trives optimalt, mangler atmosfæren i den grad CO2.


... but not optimally. You keep leaving that part out. You are wrong.

To your original point, when plants thrive optimally without increased CO2, there will not be an atmospheric lack of CO2. As long as plants need an increase in CO2 to thrive optimally, the atmosphere lacks CO2 to that extent.


Og? Planter i naturen eller drivhuse trives sjældent optimalt, da de sjældent har den optimale nærstof kombination til rådighed.

Så nej, der mangler i CO2 i atmosfæren.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
15-06-2023 20:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Planter vokser helt klart bedre ved højere CO2-indhold i luften, alt andet lige. Derfor tilsætter man også CO2 til luften i mange væksthuse.

Læs selv https://www.fao.org/3/w5183e/w5183e06.htm
16-06-2023 09:03
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Jørgen Petersen skrev:
Planter vokser helt klart bedre ved højere CO2-indhold i luften, alt andet lige. Derfor tilsætter man også CO2 til luften i mange væksthuse.

Læs selv https://www.fao.org/3/w5183e/w5183e06.htm


Jo jo, men der er ikke mangel af CO2 i atmosfæren...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
16-06-2023 15:33
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Planter vokser helt klart bedre ved højere CO2-indhold i luften, alt andet lige. Derfor tilsætter man også CO2 til luften i mange væksthuse.

Læs selv https://www.fao.org/3/w5183e/w5183e06.htm

Jo jo, men der er ikke mangel af CO2 i atmosfæren...

Ja, den atmosfæriske mangel på CO2 er, hvor meget CO2 skal øges for at planter trives optimalt. Så så længe der er behov for gartnerier for at øge CO2 så, ja, så er der i den grad atmosfærisk CO2-mangel.

Yes, the atmospheric shortfall of CO2 is how much CO2 must be increased for plants to thrive optimally. So as long as there is a need for nurseries to increase CO2 then, yes, to that extent there is an atmospheric CO2 deficiency.
16-06-2023 17:08
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Planter vokser helt klart bedre ved højere CO2-indhold i luften, alt andet lige. Derfor tilsætter man også CO2 til luften i mange væksthuse.

Læs selv https://www.fao.org/3/w5183e/w5183e06.htm

Jo jo, men der er ikke mangel af CO2 i atmosfæren...

Ja, den atmosfæriske mangel på CO2 er, hvor meget CO2 skal øges for at planter trives optimalt. Så så længe der er behov for gartnerier for at øge CO2 så, ja, så er der i den grad atmosfærisk CO2-mangel.

Yes, the atmospheric shortfall of CO2 is how much CO2 must be increased for plants to thrive optimally. So as long as there is a need for nurseries to increase CO2 then, yes, to that extent there is an atmospheric CO2 deficiency.


Der er heller ikke optinale næringsstoffer for planterne i naturen. Skal vi ni ogdå rende rinft og sprede kunstgødning i naturen?

Nej, der mangler ikke CO2. Der er mere CO2 i atmosfæren nu end der har været de sidste 800.000 år og naturen har klaret sig fint selv.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
16-06-2023 17:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sikke engang vrøvl. Som sagt så vokser planter langt bedre ved højere CO2-indhold i luften. Resultatet bliver en grønnere og mere frodig klode til gavn for så vel planter, dyr og mennesker. Det er tydeligt vist her.
Tilknyttet billede:

16-06-2023 17:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og her
Tilknyttet billede:

16-06-2023 18:43
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Og alligevel er der ingen mangel på CO2 i atmosfæren.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
16-06-2023 19:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er en kæmpe fordel når jorden bliver grønnere og mere frodig.
Tilknyttet billede:

16-06-2023 20:08
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Der er heller ikke optinale næringsstoffer for planterne i naturen. Skal vi ni ogdå rende rinft og sprede kunstgødning i naturen?

Ingen behøver at gøre andet end at erkende, som du har gjort, næringsstofmanglerne/manglen.

Alt er så enkelt, når du først erkender, hvordan tingene virkelig er, som at bemærke, hvordan det globale planteliv ville klare sig så meget bedre, hvis atmosfæren ikke oplevede sin nuværende CO2-mangel/mangel.

No one needs to do anything other than recognize, as you have done, the nutrient deficiencies/shortfall.

Everything is so simple once you recognize how things really are, like noting how global plant life would do so much better if the atmosphere weren't experiencing its current CO2 deficiency/shortfall.
16-06-2023 21:25
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Jørgen Petersen skrev:
Det er en kæmpe fordel når jorden bliver grønnere og mere frodig.


Nu er der ikke kun CO2 det kommer an på. Der skdl også være den rigtige mængde vand, den rigtige temperatur, etc.
Hvis CO2 stiger, er der andre ting der ændrer sig ...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
16-06-2023 23:43
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

Din viden er lige så ringe som dine stavefærdigheder.
17-06-2023 11:51
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Jørgen Petersen skrev:
@ Robert Wagner

Din viden er lige så ringe som dine stavefærdigheder.
Ad hominem.

Dismissed.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: CO2 fertilization effect17-06-2023 12:06
John Niclasen
★★★★★
(6498)
Jørgen Petersen skrev:
Planter vokser helt klart bedre ved højere CO2-indhold i luften, alt andet lige. Derfor tilsætter man også CO2 til luften i mange væksthuse.

Læs selv https://www.fao.org/3/w5183e/w5183e06.htm

Tak for den henvisning!

Det ser umiddelbart solidt ud og værd at gemme som en vigtig brik.
Tilknyttet billede:

17-06-2023 14:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Selvtak
18-06-2023 10:09
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
"However, the CO2 fertilization effect may not be manifested under conditions where some other growth factor is severely limiting, such as low temperature (Long, 1991). Also, plants grown in some conditions, where limitations of rooting volume (Arp, 1991), light, or other factors restrict growth, have not shown a sustained response to elevated CO2 (Kramer, 1981)."


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
18-06-2023 15:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fakta taler for sig selv
Tilknyttet billede:

18-06-2023 15:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende her
Tilknyttet billede:

18-06-2023 15:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende her
Tilknyttet billede:

18-06-2023 16:09
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
"However, the CO2 fertilization effect may not be manifested under conditions where some other growth factor is severely limiting, such as low temperature (Long, 1991). Also, plants grown in some conditions, where limitations of rooting volume (Arp, 1991), light, or other factors restrict growth, have not shown a sustained response to elevated CO2 (Kramer, 1981)."


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
18-06-2023 17:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fakta er at jorden bliver grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig.
Det kan teoretiske betragtninger ikke laver om på.
Tilknyttet billede:

19-06-2023 10:10
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
"However, the CO2 fertilization effect may not be manifested under conditions where some other growth factor is severely limiting, such as low temperature (Long, 1991). Also, plants grown in some conditions, where limitations of rooting volume (Arp, 1991), light, or other factors restrict growth, have not shown a sustained response to elevated CO2 (Kramer, 1981)."


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
19-06-2023 16:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fakta er, at CO2-befrugtningen og opvarmningen gør denne klode grønnere og grønnere og mere frodig
Tilknyttet billede:

20-06-2023 09:48
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Og prognosen er, at det ikke fortsætter sådan, men at det skifter til negativ udvikling pga. varme og tørke...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 20-06-2023 09:48
20-06-2023 16:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Stigningen i atmosfærens CO2-indhold medfører "desert greening".
Læs selv: https://www.sci.news/othersciences/geophysics/science-carbon-dioxide-desert-greening-01209.html
Tilknyttet billede:

20-06-2023 18:31
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Og prognosen er, at det ikke fortsætter sådan, men at det skifter til negativ udvikling pga. varme og tørke...

Klimaforskere har forsikret mig om, at klimaændringer vil øge regn/nedbør og oversvømmelser, hvilket gør jorden grønnere og mere frodig, eller ved du ikke, hvordan vand hjælper planter? Yderligere CO2 hjælper også planter, ved du det ikke?

Det bør du spørge Jørgen Petersen om. Han har et lidt fastere greb om disse begreber end dig.

Climate scientists have assured me that climate change will increase rain/precipitation and flooding, making the earth greener and more lush, or don't you know how water helps plants? Additional CO2 also helps plants, don't you know?

You should ask Jørgen Petersen about that. He has a slightly firmer grasp of these concepts than you do.
21-06-2023 13:36
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Og prognosen er, at det ikke fortsætter sådan, men at det skifter til negativ udvikling pga. varme og tørke...

Klimaforskere har forsikret mig om, at klimaændringer vil øge regn/nedbør og oversvømmelser, hvilket gør jorden grønnere og mere frodig, eller ved du ikke, hvordan vand hjælper planter? Yderligere CO2 hjælper også planter, ved du det ikke?

Det bør du spørge Jørgen Petersen om. Han har et lidt fastere greb om disse begreber end dig.

Climate scientists have assured me that climate change will increase rain/precipitation and flooding, making the earth greener and more lush, or don't you know how water helps plants? Additional CO2 also helps plants, don't you know?

You should ask Jørgen Petersen about that. He has a slightly firmer grasp of these concepts than you do.


More ramblings from the poor delusional little troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
21-06-2023 18:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

Du gør dig selv fuldstændig til grin ved at prøve på, at afvise at mere CO2 i atmosfæren og GW ikke vil føre til en grønnere og mere frodig klode.
Dokumentation herfor er overvældende.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-06-2023 18:02
21-06-2023 18:27
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Jørgen Petersen skrev:
@ Robert Wagner

Du gør dig selv fuldstændig til grin ved at prøve på, at afvise at mere CO2 i atmosfæren og GW ikke vil føre til en grønnere og mere frodig klode.
Dokumentation herfor er overvældende.


Det er da jer "klimarealister", der er til grin...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Stigende elpriser22-06-2023 09:23
John Niclasen
★★★★★
(6498)
I fortsættelse af Stigende elpriser 14-06-2023 14:34

De ugentlige elpriser faldt til et nogenlunde stabilt niveau her i 2023, som dog var flere gange højere, end hvad vi var vant til før stigningen begyndte i 2021.

Men nu ser det ud til, elprisen tager en begyndende stigning igen, når man ser på det ugevis.

Kilde: Nord Pool

Priserne i grafen er uden transport og afgifter.

Årtiers energipolitik er årsagen til disse høje elpriser, som bl.a. påvirker vores konkurrenceevne negativt. Det billigste for Danmark nu og her er at skifte tilbage til kulkraft, og så fjerne alle de vindmølle-monstre en gang for alle.

Og så gøre bøllerne ansvarlige for deres gerninger, så noget lign. vanvid forhåbentlig ikke sker igen.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 22-06-2023 09:32
RE: Høje elpriser27-06-2023 09:27
John Niclasen
★★★★★
(6498)
I fortsættelse af Go! 03-06-2023 10:27

Der var nogle korte perioder i week-end'en, hvor elprisen var lav, og nu er den høj igen, flere gange højere end før foråret 2021, hvor stigningerne begyndte.

Kilde: Nord Pool

Jeg arbejdede hele lørdagen og hele søndagen (for bl.a. at få råd til at betale de uhyre høje elpriser), så jeg må nu bide i det sure æble og vaske mit arbejdstøj, nu hvor elprisen af høj.

Der er ingen straf, der er høj nok til de idioter, der med bøllemetoder har forsøgt gennemført en grøn omstilling (læs: tvunget socialistisk/kommunistisk samfundsnedbrydende propaganda ned over vores hoveder), smadret vores energiforsyning gennem årtiers forfejlet energipolitik, og har plastret vores natur til - ikke mindst til havs - med kæmpe vindmøller.

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
De ansvarlige skal nok få deres straf, når bøtten vender.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-06-2023 09:28
RE: Vindmøller i Danmark19-08-2023 21:59
John Niclasen
★★★★★
(6498)
I fortsættelse af Vindmøllekort 04-07-2017 15:12

Energistyrelsen angiver 6296 aktive vindmøller anlæg i 2022, det højeste antal nogen sinde.

Vedhæftede kort viser iflg. Energistyrelsen vindkraftanlæg i Danmark i januar, 2023.

Kilde: Vindkraftanlæg i Danmark @ ens.dk

Det vurderes, at der har været op mod 2.692 kirker i Danmark, da der var flest

Kilde: Hvor mange kirker er der i Danmark? @ kristendom.dk

Jeg er ikke religiøs. Jeg er imod, at en nyreligiøs bevægelse spreder sig, som vi har set det i Danmark de seneste årtier.
Tilknyttet billede:

Side 21 af 23<<<1920212223>

Deltag aktivt i debatten Vindmøller dårlige for miljøet?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik