Husk mig
▼ Indhold

Vindmøller til lands eller til vands..?Side 2 af 5<1234>>>
02-11-2011 11:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Hvad ynkeligt er der i at forholde sig til virkeligheden her og nu? Som du selv påpeger, så er der pt. ikke mulighed for dansk lagring af dansk vind-el, og helt ærligt tvivler jeg på, at der nogensinde kommer en mulighed for dansk lagring af dansk vind-el. Det må derfor være fornuftigere at satse på havvindmøller med en udnyttelsesprocent på ca. 50 af den installerede effekt i stedet for at opstille vindmøller på land og/eller nær kysterne, hvor udnyttelsesprocenten af den installerede effekt er mellem 20 og 30.

Det debattøren på ingeniøren skriver - er jo, at det er lettere at indpasse vind-el, hvis vi kan undgå vindmøller, der det ene øjeblik producere maks (= den installerede effekt) for lidt senere producere ingenting eller f.eks. kub 25 % af den installerede effekt. Det er desuden dyrt at have produktionsanlæg stående, der udnyttes så lidt, som det er tilfældet med mange landvindmøller.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-11-2011 18:19
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Som du selv påpeger, så er der pt. ikke mulighed for dansk lagring af dansk vind-el


Det påpeger jeg bestemt ikke. Vi har blot langt igen, før vi er i mål.
Hvis du igen repeterer de lagringsmetoder, som vi tidligere har nævnt her i forum,
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333.php
så bør du nok også erkende, at udvalget er så stort og uoverskueligt, at det vanskeligste ikke er at lagre vindenergi, men nærmere at udvælge de mest lovende metoder, og så give dem fuld støtte til videre bæredygtig produktionsmodning.

Reguleringsproblemerne må også bliver mindre, når vi anvender flere super høje tårne, og når vi bygger langt større og sammenhængende vindmølleparker.
Bygger vi f.eks. en elektrisk jernbane langs vestkysten fra Tyskland til Skagen og installerer den med 25.000 volts jævnstrømskabler, så må vindmøllerne hele vejen ned langs vestkysten kunne komme af med deres energi dertil.
Når f.eks. en kastevind derefter rammer en vindmøllepark i en statsskov nær Klitmøller, så vil der næppe i samme splitskund ske det samme for alle andre parker ned gennem Jylland.
Så derfor vil spændingen variere mindre på jernbanekablet, end hvis det kun blev forsynet fra en enkelt park.
En stærkstrømsingeniør vil måske ømme sig lidt over den forsimplede beskrivelse, men mon ikke den holder nogenlunde stik?
Mere enkelt er det for lægmand med sikkerhed at afgøre, at højere tårne vil medføre en større og mere jævn vindstrømsproduktion.
.
02-11-2011 18:39
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Vi har haft over 25 år til at finde disse løsninger, men pga. den fortrinsstilling som vind-el har haft, er det alle andre elproduktionsformer, der har måttet vige, hvilket ikke har og nok ikke bliver den optimale løsning for en 100 % omstilling til et fossilfrit samfund.

Jeg ved ikke nok om, hvad der sker med vind, når den skal hen over et landskab - hvor megen turbulens opstår der, og hvordan indvirker denne turbulens på vindmøllens elproduktion.

NB: Under orkanen i 1999 holdt næsten samtlige vindmøller i Jylland op med at producere indenfor ca. 7 minutter. Det gav store problemer med at sikre elnettet fra at gå i "sort".


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-11-2011 12:06
Jakob
★★★★★
(9326)
.

DR Update angående Regeringens energiudspil:
http://www.dr.dk/NETTV/Update/Forside.htm?video={3F6FCF03-E7E2-40D8-9171-A65EF2F68735}


År 2020 skal mere end 50% af dansk EL-forsyning komme fra vindkraft.

I dag producerer vindmøllerne 3.800 MW

År 2020 skal denne produktion være forøget med:

1200 MW ved hjælp af havvindmøller

400 MW ved hjælp af kystnære vindmøller

1800 MW ved hjælp af landvindmøllerFor det første synes jeg, at målet over 50% 2020 er ganske godt.
Hvis det mål holder vind, så kan vi i fremtiden nok godt regne med, at når vi omstiller til EL-varmepumper og bygger gode store varmelagre, så kan hovedparten af vores varmeforbrug omlægges til vindkraft.
( Energilager evt. under boligens gulv: http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s400.php#post_22437 )
Varmeforsyningen står for ca. 40% af Danmarks totale energiforbrug, så det er meget store energimængder, der på den måde kan flyttes over på vindkraften. Især også fordi vindmøllerne producerer mest energi om vinteren, hvor varmebehovet er størst.

Angående fordelingen, så mener jeg, at der burde udbygges langt mere på land frem for på hav og kystnært. Men 1800 MW på land er i det mindste et udtryk for en vis vilje til at gøre en bæredygtig forskel.

Oppositionen udtrykker, at energiudspillet er "over over ambitiøst" ( Mike Legart ).
Selvom der stadig er meget langt igen, så må det set i det lys nok være en dag som denne, hvor klimadebattens tilhængere af vedvarende energi utvetydigt bør glædes over, at vi har fået en ny regering.
Det klinger hult, at oppositionen ikke vil være med, fordi det gøre det dyrere at være dansker. Som om de nogensinde har haft kontrol over verdensmarkedets priser på råstoffer.

Energiministeren varsler 100 kr stigning i energiudgifter pr husstand om året i 2012 , og i 2020 vil dette beløb være steget til 1700 kr.
Jeg ærgrer mig så over, at der ikke er beregnet længere frem, for det er sandsynligt først efter år 2031 , at den økonomiske og miljømæssige fordel ved landvindmøller vil vise sig.

.
25-11-2011 15:30
Kosmos
★★★★★
(5375)
År 2020 skal mere end 50% af dansk EL-forsyning komme fra vindkraft

- her er det nu nok 'EL-produktion', der reelt menes!?

Energiministeren varsler 100 kr stigning i energiudgifter pr husstand om året i 2012 , og i 2020 vil dette beløb være steget til 1700 kr.

- nu holder han (som minister!) næppe længe, men hvis blot han indvilliger i at refundere forbrugerne eventuelle yderligere merudgifter (helst af egen lomme!) i hans resterende ministerperiode, skal han ikke høre mange knubbede ord fra mig!
09-09-2012 10:41
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Vil man købe mange store vindmøller, så tænker de fleste nok på Siemens og Vestas og har svært ved at komme i tanke om andre virksomheder.

Men med hensyn til landvindmøller er der faktisk flere spillere på banen, og det vil nok være dumt at overse Nordex:

http://ing.dk/artikel/131414-vindmoelleproducenter-svigter-omstridt-testcenter-i-oesterild
---------------------------------
Nordex fik ved sidste års udbud af testpladserne foden indenfor på testcenteret ved Østerild. Men den tyske vindmølleproducent fik i april 2012 kolde fødder over for havvindmøllemarkedet, og de har lukket deres udvikling af dem for at satse massivt på landvindmøller i stedet.
---------------------------------

Flere udbydere er en stor fordel for at få konkurrencen til at fungere godt, når staten skal købe vindmøller og stiller store krav til støj, holdbarhed, servicevenlighed, råstofbevarelse, pris osv.
Meget generelt gælder der, at jo mindre vindmølle, jo flere udbydere.
Og flere vindmølleudbydere er selvfølgelig også en vigtig fordel, hvis staten ønsker selv at købe en hel fabrik .
Danmarks mål er 50% vedvarende energi år 2050
Det er et glædeligt fremskridt i forhold til mindre, men det er jo ikke godt nok, når man tænker på klima og miljø, og at vi i forvejen har haft mere end 50 års tilløb.
Og det er slet ikke godt nok, nærmere kun løgnagtigt, når man tager i betragtning, at vi importerer store mængder varer, som andre lande bruger fossil energi på at producere.
Vi skal være store eksportører af vedvarende energi, hvis vi skal kunne parle med, at vores samfund er drevet af 100% vedvarende energi.
I Vestjylland har vi en stor uudtømmelig råstofkilde i form af vind, som kan løse problemet og hjælpe Tyskland med vedvarende energi til at producere en stor del af de varer, som vi gerne vil kunne købe i Danmark.
Det må nok være rimeligt ofte at genoverveje, om der virkelig stadig er plads til de fine fornemmelser, som spærrer for at løse problemet på den måde.


Jeg har i øvrigt set, at man også kan benytte skvulpende væsker til at dæmpe svingningerne i høje konstruktioner. Det er måske yderligere en mulighed til dæmpning af lavfrekvent støj, som heller ikke er afprøvet endnu på landvindmøller.
Ligesom spiraler på tårnet og massestøddæmpere mv.:
http://www.klimadebat.dk/forum/ned-med-vindmoellestoej--d20-e814-s40.php#post_24168Det er måske kun et par hundrede år, de seje jyder skal holde ud. Derefter vil energilagringen være væsentligt forbedret, og solceller er blevet billigere, så de bedre kan overtage produktionen.
I mellemtiden bør sjællændere og fynboer helt ned på knæ og kysse jydens fødder og bønfalde ham om at sluge kamelen og lægge vindmøllejord til at redde verden for dem.


.
09-09-2012 13:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
.
Danmarks mål er 50% vedvarende energi år 2050
.


Jakob - Danmarks mål er at være fossil fri i 2050, hvilket er et helt andet mål end 50 % vedvarende energi.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
09-09-2012 16:29
Jakob
★★★★★
(9326)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jakob - Danmarks mål er at være fossil fri i 2050, hvilket er et helt andet mål end 50 % vedvarende energi.


Ja sorry, det var en smutter. De 50% er delmål for 2020.
09-09-2012 16:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

DEt sker for selv den bedste - men delmålet for 2020 er kun 50 % VE i elforbruget, hvilket er noget mindre end 50 % VE i al energiforbrug.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
09-09-2012 16:55
Jakob
★★★★★
(9326)
.
@ Boe Carslund-Sørensen


Der ligger selvfølgelig også det i det, at der satses på importeret atomstrøm, og det er ikke vedvarende energi.
Foruden, der også skal bruges biobrændsel, som næppe er bæredygtigt.
Og sådan kan der nævnes flere knaster.

Men så meget mere vigtigt må det kun være, at jydens fødder bliver kysset.

.
04-11-2012 07:44
Jakob
★★★★★
(9326)
.

http://ing.dk/artikel/133791-kommuner-skal-kunne-opkoebe-vindmoellenaboer
Citat:
------------------------------------
Problemerne med at placere nye vindmøller uden at genere naboerne med støj kan nu være løst. En arbejdsgruppe under miljøministeriet foreslår, at kommunerne skal kunne opkøbe eller ekspropriere enkelte huse nær nye vindmøller.

I dag kan en ny vindmølle opstilles, hvis nogen er villig til at sælge et stykke land til formålet. Men denne metode betyder, at vindmøllerne i mange tilfælde kan genere de nye naboer med støj.

Derfor foreslår arbejdsgruppen, at kommunen kan opkøbe eller ekspropriere enkelte huse, hvis de for eksempel ligger langt fra anden bebyggelse og derfor kan give en optimal placering til vindmøller.

Arbejdsgruppen er enige om forslaget på trods af, at mange forskellige interesser er repræsenteret, skriver Politiken.
------------------------------------Hvis det ikke bliver for dyrt for staten, så vil jeg da også gerne tilslutte mig den løsningsmodel.
Men det gør det nu nok. Det plejer typisk at være sådan, at når danskerne har taget hensyn til alle for at blive enige om den helt rigtige løsning, så bliver den alt for dyr.

Men i hvert fald må jeg betinge, at absolut ingen bliver smidt ud fra hus og hjem imod deres vilje. En vindmølle er ikke en motorvej! Der må være en mulighed for at blive boende og i stedet få en god erstatning og bopælspligten ophævet. Det skal så selvfølgelig tinglyses i skødet, at klager over vindmøllegener ikke er mulig, så det også gælder alle fremtidige ejere.

Jeg er jyde, og bliver jeg lukket ind i et lille rum med en gedebuk, så bliver det gedebukken, der først kommer ud for at gispe efter vejret.
Jeg vil da ikke flytte mig, bare fordi der kommer en pjalt vindmølle på 10 MW i min baghave. Det kan såmænd nok blive meget hyggeligt med lidt selskab fra sådan en vejrhane, og jeg er allerede vemodig ved tanken om, at den nok alt for hurtigt går i stykker og skal skrottes.
Min imødekommenhed overfor en stor vindmølle i baghaven kunne også belønnes med afgiftsfri vindstrøm fra den store mølle, men det går jo nok ikke, fordi EL afgifter er blevet statens hellige malkeko til helt andre formål end klima og miljø.
Men erstatningen kan jeg så bruge til mine egne husstandsvindmøller, og dem skal jeg selvfølgelig have lov til helt frit at opstille til 35 meters højde, selvom de står meget tæt på den store vindmølle. Ja, hvorfor ikke..? Er vi mænd eller er vi mus..?


.
04-11-2012 10:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Myten om det korruptionsfri Danmark

Peter Rørdam: Det siges i almindelighed, at Danmark er et af de mindst korrumperede samfund. Det lyder som sød musik, men heller ikke i Danmark vokser træerne ind i himlen.


Jeg har ikke den fornødne indsigt til i almindelighed at udtale mig om korruption her i landet, men på ét bestemt område har jeg et indgående kendskab. Det drejer sig om vindmølleområdet, hvor det er lykkedes vindmølleindustrien fuldstændig at korrumpere det politiske system.


http://www.b.dk/kommentarer/myten-om-det-korruptionsfri-danmark

Jakob - det er stadig min mening, at hvis vi fortsat skal satse på landvindmøller, så skal kommunerne udlægge områder til vindmølleparker på mindst 10 vindmøller pr. park - og kommunerne må ekspropriere, så der ikke bor en eneste person indenfor den nødvendige sikkerhedszone rundt om vindmølleparken. På den måde undgår lokalsamfundet at få de tilbagevendende debatter for eller imod vindmøller i "din baghave".


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-11-2012 11:02
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Myten om det korruptionsfri Danmark

Peter Rørdam: Det siges i almindelighed, at Danmark er et af de mindst korrumperede samfund. Det lyder som sød musik, men heller ikke i Danmark vokser træerne ind i himlen.


Jeg har ikke den fornødne indsigt til i almindelighed at udtale mig om korruption her i landet, men på ét bestemt område har jeg et indgående kendskab. Det drejer sig om vindmølleområdet, hvor det er lykkedes vindmølleindustrien fuldstændig at korrumpere det politiske system.


http://www.b.dk/kommentarer/myten-om-det-korruptionsfri-danmark

Jakob - det er stadig min mening, at hvis vi fortsat skal satse på landvindmøller, så skal kommunerne udlægge områder til vindmølleparker på mindst 10 vindmøller pr. park - og kommunerne må ekspropriere, så der ikke bor en eneste person indenfor den nødvendige sikkerhedszone rundt om vindmølleparken. På den måde undgår lokalsamfundet at få de tilbagevendende debatter for eller imod vindmøller i "din baghave".

Det forbavser mig såmænd ikke, hvis du som formand for SDE nu har fundet på, at landvindmøller også skal være til gene for dem, som ikke har noget imod dem.
Hvis gedebukke og vindmøller ikke stinker og støjer for meget, så kommer SDE og naturfredningsforeningen med politi og militær og landsforviser jyden.
De har måske endda allerede planlagt, hvor Danmarks Gaza skal ligge, så de landsforviste jyder har en ghetto at flytte til.?

Brug da bare statens penge til militær, politi og kriminalforsorg for at bekrige og fordrive landets egen befolkning fra hus og hjem uden nogensomhelst nødvendig grund. Efter din mening har staten åbenbart alt for mange penge, når du på den måde vil bruge masser af millioner skattekroner på at forsøge at standse en sund og evigt relevant debat om afstandskrav.
Jeg tror slet ikke, at du gør dig noget begreb om, hvor dyrt det kan blive, eller hvor totalt idiotisk det ser ud i mine øjne.
Men din bogreklame for konspirationsteorier omkring vindmøller fortæller jo også meget godt, hvor du og SDE stadig står. Føj.
.
07-11-2012 12:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Jeg har ingen anelse om, hvor dum eller idiotisk du ser ud med dine øjne


Jeg er meget forundret over, at du endnu ikke har lært at læse, hvad jeg og andre skriver. Jeg er faktisk også træt af at gentage mig selv og henvise til det materiale, der findes om vindmøllernes støj, lys og blinkgener.

Jeg er også fuldstændig overbevist om, at du mener, at vindmøller er det evigt saliggørende, og at der derfor ikke må eller kan være grund til andet end evig tilbedelse og taknemlighed over at være eller blive nabo til dette vidunder.

Jeg er også fuldstændig klar over, at når jeg formaster mig med at kritisere dine hellige symboler, så kan jeg kun forvente bål, brand og ukvemsord fra dig - for dig er der kun en sandhed, og det er den du bekender dig til.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-11-2012 15:00
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg er også fuldstændig overbevist om, at du mener, at vindmøller er det evigt saliggørende, og at der derfor ikke må eller kan være grund til andet end evig tilbedelse og taknemlighed over at være eller blive nabo til dette vidunder.

Jeg er også fuldstændig klar over, at når jeg formaster mig med at kritisere dine hellige symboler, så kan jeg kun forvente bål, brand og ukvemsord fra dig - for dig er der kun en sandhed, og det er den du bekender dig til.Ja, du er ganske afklaret om mange ting. Men hvad ved du egentlig, når det kommer til stykket.
Det meste af min barndom og ungdom har været fyldt med motorhobby på fossilt brændstof, og jeg elsker det stadig.
Hvis jeg kun skal se på mine egne personlige interesser, så vil jeg da langt hellere bruge olie.
Jeg har dårligt tal på, hvor mange fossile maskiner jeg ejer, og i hvert fald de første ti vil jeg meget nødigt undvære.
Det bliver knæk dyrt og meget tidskrævende at omstille dem til EL-drift, og jeg ved endnu ikke engang, om det lader sig gøre.
Det er på mange måder et mennekeligt og privatøkonomisk hårdt slag for mig, at der skal stilles om til bæredygtig vedvarende energi.
Men jeg går ind for det, fordi jeg ikke vil være en del af den svinske generation, som bliver skyld i utallige milliarder fremtidsmenneskers mangel på føde og livskvalitet.
Der er umiddelbart absolut intet saliggørende ved en vindmølle i baghaven. Men når det kan spare penge og forbedre innovationen, så energien bliver billigere, og det kan lempe vilkårene for både stat, private og ikke mindst grønne virksomheder, så vil min bevidsthed om dette pynte gevaldigt på vindmøllens aura.
Det handler ikke kun om at gøre det saliggørende, men om at redde verden.
Jeg har ingen børn, og skulle jeg ikke vælge det bedste for samfundet og fremtiden, men kun det mest saliggørende for mig personligt, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg vil foretrække den planlagte dommedag.

Og så skal jeg selvfølgelig beklage det, hvis ukvemsord løb af med mig. Det ligner da ikke noget, at jeg kan finde på at skælde ud, bare fordi jeg ser nogle organisationer, som truer med at kaste mig på gaden med magt, fordi de ikke synes, at jeg bor godt nok.
Men hvad angår sandheden om min vrede, hvis det bliver sådan, så har du intet set endnu.
"Sikkerhedsafstand" til vindmøller. Ja, det er selvfølgelig vigtigt, når man hører til dem, der tror, at de eksploderer som atombomber.
Omkring det danske vejnet findes i dag mange boliger, som ligger langt farligere steder end i nærheden af en vindmølle. Og når det åbenbart bare handler om at få brugt nogle flere af statens penge, så tilbyd i det mindste dem ekspropriation, før I begynder at spille bedrevidende omkring andres boliger i nærheden af vindmøller. Tak..!

.
23-11-2012 06:34
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Når kineserne er demokratiske og borgervenlige nok til at vise hensyn til folks ret til at blive boende i deres eget hus, så burde det nok også være muligt i Danmark.
Med mindre selvfølgelig, at det skal hedde sig, at ejendomsret og menneskerettigheder med politistatsmetoder trædes mere under fode i Danmark end i Kina.


http://gonews.dk.msn.com/wildnews/kinesisk-%C3%A6gtepar-n%C3%A6gtede-at-flytte-s%C3%A5-bygger-man-da-bare-udenom
Citat:
---------------------------------
Et ældre ægtepar i byen Wenling i Zhejiang-provincen i den vestlige del af landet nægter at flytte fra deres bolig, som de har beboet i mange år. Grunden er, at ægteparret ikke føler, at de ville blive tilstrækkeligt kompenseret af regeringen, så de kunne bygge eller købe noget lige så godt. Det skriver dailymail.co.uk.

Planen var ellers, at en ny vej skulle løbe, der hvor ægteparret Boagen bor og ind til den nærliggende togstation. En plan som regeringen derfor måtte se sig nødsaget til at ændre - moderat. For hvad gør man, når en halv boligblog ligger i vejen, jamen så bygger man da bare vejen rundt om.
---------------------------------.
Tilknyttet billede:

08-10-2013 20:35
Jakob
★★★★★
(9326)
.

Opstilling af flere landvindmøller i Danmark
Det kan være vanskeligt at blive klog på, om folketinget ønsker at opstille flere landvindmøller eller ej.
Der tales ikke meget om det, og der kegles rundt med skiftende regler, tilskud og afgifter, som får incitamenterne til at svinge op og ned som en jojo.

Måske er det på tide, at offentligheden begynder at deltage konstruktivt i debatten og hjælper myndighederne med at udforme mere kontrollerede tilstande.
Så kan vi om ikke andet nok lære, at det faktisk slet ikke er så nemt.


Man bør nok begynde med meget store vindmøller, men her et udkast til en idé med udgangspunkt i en 18 kW mølle:

Staten skal agere indkøbsforening for borgere, som ønsker en 18 kW husstandsvindmølle.
Det kan evt. praktisk blive et kontor i energiministeriet ( vindkontoret ).

Kontoret organiserer i samarbejde med DR en præsentation af de 18 kW vindmøller, som ønsker at deltage på det danske marked, og befolkningen stemmer sammen med et dommerpanel om, hvilke vindmøller der helst må opstilles i Danmark ( vindmøllen med størst "vind-faktor" går videre. ).


Ønsker du på det grundlag at opstille en udvalgt husstandsvindmølle på 18 kW, så send koordinaterne til vindkontoret.
Den må max stå 100 meter fra nærmeste bygning, og den må ikke hindre, at andre vindmøller kan opstilles af naboer ned til 20 meter fra skel, dog skal andre møller holde en afstand på mindst 50 meter i vestlig og østlig retning +-45 grader.

Vindkontoret vil så undersøge med kommune og andre myndigheder, om det overhovedet kan lade sig gøre, at du får tilladelse til opstillingen, eller om det evt. skal være en mindre mølle.

I løbet af et års tid har vindkontoret samlet information om, hvor mange 18 kW vindmøller, der er marked for i Danmark, og de kan derefter indhente tilbud til borgerne.

Disse tilbud vil blive udformet på grundlag af forhandlinger mellem vindkontoret og vindmølleproducenterne, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad det kan ende med.

Men først og fremmest skal det ende med en meget fordelagtig pris, fordi der bliver tale om en kæmpe stor ordre.

Borgerne skal nok selv betale for tilslutning og fundament, men derudover kunne man måske forestille sig, at det kan blive næsten gratis f.eks. hvis husstanden kun tildeles 1/3 af strømmen, når den produceres og ikke mere, resten får staten..?
Af hensyn til ejendomsværdien kan man måske definere vindmøllen som løsøre.
Næste omgang kan gælde 12 kW møller og derefter 6 kW møller osv.

På den måde kan staten få styr på sine udgifter, fordi den kender antal potentielle købere. Altså meget mere sikkert og klart end at lade de smarte slipsedrenge ændre på opstillingsregler, tilskud og afgifter, som ingen reelt aner, hvad vil betyde for markedet.


Hvad mener man, er jeg måske på sporet af en genial idé til familien Danmark..?

.
09-10-2013 12:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Jacob

Når du er så glad for vindenergi,forstår jeg ikke,hvorfor du ikke foreslår vindturbiner f.eks. Phønix Tag´s Wind Heat Silence.

Den har da mange fordele fremfor en vindmølle,og er,efter min mening,en mere nutidig og elegant løsning
-skal ikke igennem de samme godkendelsesprocedurer
-kan monteres tættere
-2,2 gange så effektiv,som standard vindmøller med samme vingefang
-nem at integrere på et tag,arkitektonisk pænere
-ingen lavfrekvent støj

Som du selvfølgelig ved,forskes der også i andre typer avancerede og bedre integrerbare aggregater ,som kan konvertere vindenergien til strøm.

Såfremt landet skal bestrøes med vindenergianlæg,synes jeg det skal være den nyeste teknologi og anlæg,som lader sig integrere i bygninger og tilpasset landskabet og ikke virker så skæmmende og støjende,som vindmølletårnene i hobetal.
Vindmøllerne er jo blot et teknologisk levn fra vores forfædre.
Redigeret d. 09-10-2013 12:27
09-10-2013 23:44
Jakob
★★★★★
(9326)
.@ Kjeld Jul


Vindturbiner er ikke en ny opfindelse, og jeg tror måske, at du overvurderer deres ydeevne lidt.
Men jeg synes selvfølgelig også, at de skal have en chance.


Hvad siger du ellers til mit forslag om at lade demokratiet og nogle dommere kåre udvalgte vindmøller og etablere en statslig indkøbsadministration til at indhente tilbud til de interesserede borgere..?Blandt virksomhederne vil der selvfølgelig være vindere og tabere.
Men det vil der under alle omstændigheder.
Her er endnu et trist eksempel på, hvordan det kan gå, når politikerne ændrer på de afgifter eller tilskud, som er med til at styre markedet for landvindmøller:

http://ecowind.dk/
Citat:
---------------------------------
EcoWind A/S er lukket.


Efter Energiminister Martin Lidegaard i juli 2012 meldte ud, at nuværende regler for husstandsmøller stopper, har EcoWind intet kunne sælge, med undtagelse af november 2012 (som blev sidste frist for at komme på gammel ordning).


Da de nye regler blev kendt og besluttet af folketinget i november 2012, betød det total død i hele markedet for husstandsmøller, udover sol som loveændringen var tiltænkt.


Det helt nye lovforslag kun for vindmøller, som blev kendt i januar 2012, giver ikke EcoWind bedre mulighed for salg.


Derfor har vi været nødsaget til at lukke EcoWind A/S.
---------------------------------

Så indfører de en 6 kW tilskudsordning, så bygger Ecovind en 6kW vindmølle specielt til det formål, så flytter Gaia ud af landet fordi de ikke producerer 6 kW vindmøller, og så ændres tilskudsreglerne igen, og så lukker Ecovind, mens Gaia kommer tilbage.

Der må da kunne gøres bedre og landvindmølleproducenterne og deres kunder gives mere sikre vilkår..?
.
10-10-2013 10:29
Jakob
★★★★★
(9326)
.
Video: Energiminister Martin Lidegaard besøger Ecowind:
http://www.youtube.com/watch?v=xYhI8NSMCFg&feature=youtu.be

Læg mærke til, at manden fra Gaia ( 11:XX minutter inde i videoen ) fortæller, at de med stabile vilkår og stor volumen kan reducere kostprisen på deres vindmølle med ca. 50%
Det samme gælder nok også for andre end Gaia, og måske bør Dong og Siemens involveres.
Men en stor ordre i Danmark kan sætte det igang, så en automatiseret produktionslinje kan etableres, og derefter vil møllen kunne fortsætte konkurrencedygtigt ud på det globale marked, og vi vil være sikret reservedele og service mange årtier frem i tiden, fordi møllen er talstærkt repræsenteret og i god renoverbar kvalitet.

.
13-10-2013 17:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Jacob

Det er selvfølgelig udfra de bedste hensigter og din overbevisning,du forsøger at få danskerne til at investere i vindmøller og tænke grønt;men først her lidt om produktionen af vindenergi i Tyskland,som flere "grønne" danskere,betragter som det store forbillede for produktionen af VE.

I Tyskland er der nu installeret ca. 32.000 MW vindproduktion.
Lørdag d. 5.10.2013 blev der kun produceret ca. 1000 MW,siden da har produktionen konstant været mindre end 3% af den installerede ydelse,i perioder sank produktionen til kun 330 MW,ca. 1% af den installerede kapacitet.

I Tyskland er målsætningen hos "den grønne" regering,at vindmølle produktionen i 2030 skal dække 60% af tyskernes strømforbrug.
Når man tager de målte lave produktionstal i betragtning,skal der opstilles ca. 1 mill. vindmøller for at nå dette mål,dvs det tyske landskab skal plastres til med disse tårne.

Omkostningerne til etablering af alle disse møller er enorme,uden at have indregnet omkostningerne til etablering af elnettet,vil prisen pr. husstand blive på 5.000 Euro pr. år.

Såfremt vi i Danmark kommer i en lignende situation p.gr. af den politiske målsætning,bør befolkningen tage til genmæle,inden de danske forbrugere bliver bebyrdet med yderligere store energiafgifter,som er ødelæggende for både den private- og virksomhedernes økonomi.

Udfra ovennævnte,mener jeg ikke,der skal opstilles flere ordinære tårn-vindmøller på land i Danmark,såfremt vindenergien skal øges,skal det være fra havvindmøller.

Jeg bor selv i et område med mange vindmøller,300 m. fra vores ejendom er en vindmølle,når det blæser støjer den en del,og i perioder forekommer der generende lys/sol reflekser fra vingerne.
De mange møller virker også som fremmedlegemer i naturlandskabet.

Jeg håber,at ovennævnte oplysninger og anskuelser også giver stof til eftertanke for dig.
14-10-2013 01:01
Jakob
★★★★★
(9326)
.@Kjeld Jul


Det gør ikke indtryk, og jeg synes, at din tilgang er meget lidt konstruktiv, når det handler om, hvorvidt vindmøller bør placeres til lands eller til vands.
Angående Tyskland, så undrer det mig ikke, at de har mindre vindstrømsproduktion i perioder med stille vejr. Det plejer lissom at være vindmøllernes natur, at det skal blæse, før de kan producere energi.


Lad mig prøve at forklare det simpelt.

Vil man have vedvarende energi..?
Ja, det er allerede givet i tråden, når den handler om to mulige placeringer af vindkraft.
Det er trådens præmis.
( Det er for mig også en sag af principiel karakter, fordi jeg anser fossile og nukleare alternativer for at være generationstyveri af værste skuffe. )
Og så forstår jeg, at du er meget bekymret for økonomien, men du vil ikke have vindmøller på land.
Det hænger så dårligt sammen i min verden, at jeg har svært ved at tage dig seriøst.

Men hvis du synes, at vi har råd til det, og du under ingen omstændigheder for en million kan tåle at se flere vindmøller i det danske landskab, som du åbenbart vil bestemme over, så må vi jo nok som skatteydere bare se at punge ud, så du kan få dem ud på havet. Og så må vi også se, hvem der har råd til at udskifte disse havvindmølleparker om 20 år, hvor de skal fornys, mens landvindmølleejerne vil stå på land og grine, fordi de kan nøjes med en renovering, som kun koster det halve.
Men det er f.eks. ikke sikkert, at de griner på plejehjemmene og på sygehusene, hvor der bliver dårligere råd til hjælp, fordi havvindmølleudskiftningen og udbygningen til den tid vil koste kassen endnu mere.

Man kan selvfølgelig håbe på nye videnskabelige gennembrud i vindforskningen, så havvindmøller kan gøres billigere og mere bæredygtige måske i sejlende form, hvor de også udnytter bølgeenergi. Men så er vi i mine øjne igen på vej ud i det moralske forfald, hvor vi gør regning til næste generation i håb om, at den får lært at trylle.

Derimod er det meget realistisk, at vi selv med ringe konstruktive evner kan gøre generne fra landvindmøller betydeligt mindre f.eks. med branding.
http://www.klimadebat.dk/forum/ned-med-vindmoellestoej--d20-e814-s40.php#post_19106

Men det ville være rart, om der kunne blive lidt mere vilje til forskning og udvikling i VE.
Heri er jeg vist endda enig med Lomborg.
.
13-04-2014 15:41
Jakob
★★★★★
(9326)
.
Det går for nuværende ikke særlig godt med opstillingen af landvindmøller.
Klimaministeren er i øjeblikket for svag til at finde mange flere landvindmøllepladser, og han vil gerne have de mere stabile laster fra havvindmøller samt udvikle teknologien til opstilling af flere havvindmølleparker.
Jeg tror, det bliver en dyr fornøjelse, og oppositionen presser da også på for at ændre energiforliget med henblik på at reducere antallet af vindmølleparker for at lette energiafgifterne for erhvervslivet.
Politisk ser det altså ud til at vippe imellem dyr strøm eller sort strøm, og der er allerede sået tvivl om et fossilfrit Danmark år 2050.
Tilmed er der faldet en dom i landsretten om erstatning for nabovindstøj fra en vindmøllepark, og denne dom vil muligvis åbne for flere andre sager og skabe en midlertidig økonomisk usikkerhed for store dele af landvindmøllesektoren.
Det ser endnu også ud til, at der er lang vej, før almindelige EL-forbrugere får en EL-måler, som viser EL-prisen totalt evt. 1 kr/kWh, når det blæser, og 4 kr/kWh i stille vejr. Der mangler altså stadig økonomisk incitament til privat lagring af vindenergi.


Storpolitisk truer Rusland Ukraine, og det overvejes pludselig som et lyn fra en klar himmel, hvor meget det egentlig vil skade EU, hvis Putin lukker for gassen.
Men selvom det ikke går så galt, så vil meget af EU's hjælp til Ukraine formentlig gå til at betale for russisk gas ( måske lidt paradoksalt, hvis EU samtidigt importerer biobrændsel fra Ukraine ).

Ønsker man fred og samarbejde om vedvarende energi, så kan det ligge lige for at tænke således:
http://www.klimadebat.dk/forum/ulve-faar-og-vogtere-d32-e2554.php#post_41205
Både Ukraine og Rusland må vel også have et gigantisk potentiale for landvindmøller..?
Når lavtrykket driver mod øst, og vi får stille vejr i Danmark, så blæser det op i Ukraine og Rusland, så de kan sende vindstrøm til vest..?
Sydtyskland lægger et kabel til Østukraine, og Danmark lægger et kabel Fra Bornholm gennem Litauen og Letland og direkte videre helt til Moskva.


Desværre er det ikke politiske udmeldinger i den retning, der popper op. Vindmølleparken på Bornholm tales nærmere ned, selvom Rønne gerne vil være en vindmøllehavn.
Det kan måske være fornuftigt, og det er bedre i stedet at satse mere på Norge eller affald. Men timingen for at lukke døre for VE udbygningen, finder jeg uheldig.
Videre tales der om mere kernekraft, mere kul, mere olieimport fra mellemøsten og tilmed import af skifergas fra USA.
Når man tænker lidt over disse politiske strømninger, så kan man godt fristes til at erkende, at der endnu vil gå mange årtier, før der kommer bæredygtig grøn strøm i stikkontakten, og i frustration over dette bør man måske først som sidst gå "off-grid", hvis man kan.

Skal man søge et økonomisk lys i mørket for vindkraften på nationalt plan, så bør man nok kigge på testvindmøllerne i Østerild og lytte til dem og erkende, at de bedste af disse vindmøller kan vi sagtens finde mange flere pladser til på land, endda selvom de får betydeligt højere tårne.


.
18-12-2016 12:36
Jakob
★★★★★
(9326)
­Angående de ca. 4-5.000 kæmpe store (min.6MW) landvindmøller, som i de kommende år bør opstilles i Danmark.
( Ja 1.500 stk er for lidt, når vi også skal have varmeforsyning og transport med, og der også skal være til eksport til hungrene nabolande. )


Sørg nu for at finde de rette betingelser.


Staten bør eje vindmøllerne 100%.
Især de dele, som sandsynligt vil stige i værdi og som kan blive en mangelvare, når næste møllegeneration skal bygges.
http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s320.php#post_54865


Forskningsministeren ( Søren Pind ) skal arbejde på at gemme vindenergi og løse problemer med vindmøllestøj.
Vi har en lang tråd imod vindmøllestøj, og hvis der senere kommer skribenter til forum, og de klager over vindmøllestøj, så vil jeg nok som det første spørge dem, om de har udvist rettidig omhu og tjekket, at der forinden var politisk engagement i at finde nye og bedre løsninger på støjproblemer:
http://www.klimadebat.dk/forum/ned-med-vindmoellestoej--d20-e814.phpJeg mener, at det er nu, der skal rykkes stort, og der er ingen god vej udenom.

For klima, miljø og Danmarks selvstændighed burde det have været for mange år siden, men i dag er vi tilmed så langt fremme, at prisen på vindmøllestrøm fra landvindmøller kan udkonkurrere enhver anden EL-produktion..!
https://www.information.dk/indland/2014/11/fjerde-gang-vindmoeller-paa-land-billigst

Hvad angår adgang til råstoffer og prisen på dem, må det også være særdeles vanskeligt at pege på et mere gunstigt tidspunkt end netop nu.


God arbejdslyst, og her lidt mere inspiration til landvindmøller i stor skala:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-daarlige-for-miljoeet-d20-e1504-s240.php#post_56122
­
­­­
19-12-2016 10:30
Euro
★★★☆☆
(486)
5000 6mwh møller vil producere 30mio kwh.

Hvis vi er 2mio huse og 1 mio virksomheder, skal vi så ikke prøve at antage et forbrug på ca. 6mio kwh er rimeligt - heraf får vi i forvejen 2,5mio kwh fra vind og sol. Jeg bruger ca. 2kwh i et elopvarmet hus.

Hvis møllen ellers yder 50%, så burde 1000 stk være nok, men da de jo kun skal køre når vinden blæser (50%af tiden) burde vi kunne klare os med 500. Det er forudsat at ALLE skifter til el opvarmning og elkomfur og vi skal have 50% el fra vindmøller.

Undskyld min indblanding men synes 4-5000 nye 6mwh møller lyder lidt voldsomt.
24-12-2016 18:29
Jakob
★★★★★
(9326)
­Det er i al beskedenhed vel blot en hel lille masterplan i julegave til familien Danmark.


2050 målene for energi kan vi nå allerede år ca. 2020 og endda på en meget bæredygtig måde, der tilmed giver gode fremtidsudsigter for energiøkonomien.
Den klimapolitiske fordel vil være enorm, og det er min vurdering, at de økonomiske ulemper ved at vente nemt risikerer at overstige fordelene.
­­
29-01-2017 19:21
Jakob
★★★★★
(9326)
­https://nordjyske.dk/nyheder/vindmoelle-i-oesterild-saetter-verdensrekord/93aac171-b2f6-4669-a541-9fea113c181b/4/1513

Vindmølle i Østerild sætter verdensrekord

Testmølle producerede 216.000 kilowatt-timer på ét døgn
Hvem kan ved sine fulde fem mene, at sådan en prægtig vindmølle skal ud på havet og få reduceret sin rentabilitet og levetid betydeligt på grund af saltsprøjt og ringere servicemuligheder.
Lad den dog blive på land og opret flere testcentre og skovmøller og find de få tusinde pladser, som til overmål kan dække hele Danmarks energiforbrug.
Og gør møllerne statsejede, så danskerne ved, at de ikke primært er til ære for en fremmed investeringsfond, som vil score kasse på deres bekostning.

­
30-01-2017 08:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Uanset størrelsen af disse monstre,havde det ikke givet en energi forøgelse i det næsten vindstille nord Europa de sidste måneder.
Uden brunkulsværker,kernekraft og hydro,samt gas fra Putin havde europæerne ikke haft tilstrækkelig strøm.
03-02-2017 15:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vind og sol i Tyskland i uge 2 og 3, 2017.

Vindkraft installeret : 194,4 GW.
Ydelse i uge 2, - 32 GW,i uge 3, -7 GW

Solenergi installeret : 45 GW
Ydelse i uge 2 , - 2 GW , i uge 3, - 10 GW
13-12-2017 15:03
Jakob
★★★★★
(9326)
­
Landvindmøller og flygtningeMan tænker måske ikke umiddelbart, at der kan være god synergi imellem at give Danmark den på alle måder mest bæredygtige energiforsyning og samtidigt løse flygtningeproblemer.
Det burde da heller ikke være nødvendigt.

Men der kunne måske alligevel være noget, som det er for dumt at overse:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvad-goer-vi-ved-klimaflygtninge-d7-e1087-s80.php#post_64140


Skal et stort stykke Jylland alligevel rømmes, så må det nok siges at være særdeles vigtigt snarligt at sikre en koordinering i planlægningen med opstilling af store landvindmøller og landvindmølleparker i disse zoner.
­
­
24-12-2017 18:50
Jakob
★★★★★
(9326)
­Rambøll:


http://www.ramboll.dk/megatrends/feature-artikler/landvindmoller-global-viden-lokal-fokus
Således viser flere prognoser at det store vækstpotentiale for landvindmøller fortsætter. Den Internationale Energi Organisation (IEA) forudser for eksempel en vækst på næsten 40 % på blot 4 år, fra 433 GW i 2016 til 602 GW i 2020. Væksten vil være størst i udviklingslande, men selv i relativt modne markeder som Europa, vil der være en vækst på over 20 %, fra 141 GW til 170 GW.
---
"I mange EU medlemslande oplever vi store lovgivningsmæssige udfordringer i forhold til vindmølleparker." udtaler Benjamin Wilhelm, talsmand for WindEurope - tidligere kendt som 'The European Wind Energy Association'. "I det sydlige Tyskland, for eksempel, skal afstanden mellem en vindturbine og beboelsesområder være mindst 10 gange spidshøjden. Og i Storbritannien er vi udfordret af, at vi ikke kan bygge højere end 125 meter" fortsætter han.
---
Lokalt ejerskab og samarbejde

Ifølge Benjamin Wilhelm vil et bedre og tættere samarbejde mellem politikere, borgere og vindmølleindustrien kunne planlægge og ikke mindst skabe de bedste tekniske løsninger.

Stefan Chun, afdelingsleder i Rambøll Energy er enig.

"At involvere de lokale borgere er essentielt i planlægningen på dette område - og det er noget, der ikke rigtigt er blevet arbejdet med førhen." udtaler Stefan Chun.
Respekt til Rambøll for at tage bladet fra munden. De burde have skiftet det ud med en megafon.

Jeg ønsker at betone det kraftigere, og jeg mener, at det viser, hvor langt industrien, forskningen og politikerne halter bagefter, når det er lokale lægfolk som jeg og andre, der skal fortælle, hvad der skal gøres for at øge landvindmølle kapaciteten.
Det tyder også på, at politikernes armslængdeprincip er blevet overholdt med en så lang arm, at følingen med både folket, energisystemet, klimaet og økonomien er gået tabt.

Denne og flere andre tråde blev da heller ikke oprettet i går.
Og til vindmølleindustrien og politikere interesserede i samme:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleindustriens-opsang-d7-e3325.php


Det vil koste de danske energiforbrugere både klima, miljø, dårlig samvittighed og milliarder af kroner i tabt konkurrenceevne, at man satser på alt muligt andet end de landvindmøller, som kan levere den biligste og mest bæredygtige strøm.
Vi ser dette politiske nøleri, hvergang der skal gøres noget mindre behageligt i en enkelt valgperiode eller to, som kunne gøre det betydeligt bedre i de næste 20 eller mere.


Men vi skal da ikke være i tvivl om, at politikerne gør noget. Se bare her:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse?publisherId=9426318&releaseId=11583465
183 mio. kroner i støtte til fremtidens energiteknologi
Flydende havvindmøller


Det er da nok ok.
Men man kunne måske også mene, at der må være noget med armslængdeprincippet, som er gået over gevind, når der bevilges penge til den slags fråseri ude på havet, før vi overhovedet er begyndt på seriøs landvindmølle integration i Danmark.
Som det fremgår af opsangen til vindmølleindustrien kan ingen endnu finde f.eks. en husstandsvindmølle, som sælges med en fjernbetjening til bremsen. Det er typisk noget med at gå ud til tårnet og trække i en snor eller trykke på en hovedafbryder. Og de små vindmøller kan ofte ikke engang bremses til fuldstændig stilstand.
Der kan måske udvikles nogle fornuftige og økonomiske koncepter for få millioner kroner, men dette og meget andet i samme skuffe har politikerne altså ikke valgt at gøre.
Hvorfor ikke..?
Har man sovet i timen,,, blev armen for lang..?


I mine øjne er Danmark efterhånden desværre at betragte som et tilbagestående land for især små landvindmøller.
Og så tilskuds styret og lovstyret, som det har været, så må politikerne og embedsmændene bære hovedansvaret for bølgedalen.
Det kan være vanskeligt at tro på, at de samme mennesker evner at drive landvindmøllernes udvikling frem igennem de næste kvantespring.
­
­
28-12-2017 14:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Så lidt effektive er vindmøller,det er tyske målinger,men kan tages som et realistisk mål for vindkraft i alle lande - også i Danmark.

Onshore møller.
Inst. ydelse : 42000 MW
Fuldlasttimer 2016: 1548
Dage : 64,5
18,4%

Offshore
Inst. ydelse: 4000 MW
Fuldlasttimer: 3100
Dage: 129 i 2016.
35%.

Til sammenligning, - konventionelle fossile kraftværker og kernekraftværker har ca. 8000 fuldlasttimer om året, kun sfbrudt af driftseftersyn.
28-12-2017 15:24
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Man kan dagligt følge med i, hvor energien til elektricitet kommer fra i Europa på flg. side, når man klikker på "Europe's electricity mix":

Daily Wind Power Numbers

Vedhæftet viser fordelingen en dag her i december.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-12-2017 15:24
28-12-2017 16:14
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,grafen viser tydeligt,hvor lidt vind,sol og bio bidrager med.
28-12-2017 16:22
Jakob
★★★★★
(9326)
­­Ja, der er endnu masser af EL-marked for landvindmøllerne at overtage.

Mange fossile kraftværker og deres tilhængere må ryste i buksen for konkurrencen.

@Kjeld Jul

Hvis effektivitet skulle måles i driftstimer, så ville den lille vandmølle i bækken være den allermest effektive.
­
28-12-2017 17:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vandkraft i Danmark.
Bindslev o,3 GWh årligt
Christiandals 0,3
Gudenåcentralen 11
Hsrteværket 2
Holstebro 2,6
Karlsgårdeværket 5
Tørning Mølle 0,2
Vestbirk 1,8
01-01-2018 15:24
Jakob
★★★★★
(9326)
­


http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleindustriens-opsang-d7-e3325-s80.php#post_64503
Kjeld Jul skrev:
I Danmark og i det hele taget på det europæiske kontinent,vil der ikke blive opført mange flere landmøller i fremtiden.
Det viser alle undersøgelser


Du begynder det nye år dårligt med fortsat at undergrave din egen troværdighed.
Du havde åbenbart så travlt med at svare på ovenstående indlæg, at du ikke engang nåede at læse og forstå det.

Du får det lige igen, så du kan finde det uanset, om du scroller op eller ned:Jakob skrev:
­

Rambøll:


http://www.ramboll.dk/megatrends/feature-artikler/landvindmoller-global-viden-lokal-fokus
Således viser flere prognoser at det store vækstpotentiale for landvindmøller fortsætter. Den Internationale Energi Organisation (IEA) forudser for eksempel en vækst på næsten 40 % på blot 4 år, fra 433 GW i 2016 til 602 GW i 2020. Væksten vil være størst i udviklingslande, men selv i relativt modne markeder som Europa, vil der være en vækst på over 20 %, fra 141 GW til 170 GW.
---
"I mange EU medlemslande oplever vi store lovgivningsmæssige udfordringer i forhold til vindmølleparker." udtaler Benjamin Wilhelm, talsmand for WindEurope - tidligere kendt som 'The European Wind Energy Association'. "I det sydlige Tyskland, for eksempel, skal afstanden mellem en vindturbine og beboelsesområder være mindst 10 gange spidshøjden. Og i Storbritannien er vi udfordret af, at vi ikke kan bygge højere end 125 meter" fortsætter han.
---
Lokalt ejerskab og samarbejde

Ifølge Benjamin Wilhelm vil et bedre og tættere samarbejde mellem politikere, borgere og vindmølleindustrien kunne planlægge og ikke mindst skabe de bedste tekniske løsninger.

Stefan Chun, afdelingsleder i Rambøll Energy er enig.

"At involvere de lokale borgere er essentielt i planlægningen på dette område - og det er noget, der ikke rigtigt er blevet arbejdet med førhen." udtaler Stefan Chun.
Respekt til Rambøll for at tage bladet fra munden. De burde have skiftet det ud med en megafon.

Jeg ønsker at betone det kraftigere, og jeg mener, at det viser, hvor langt industrien, forskningen og politikerne halter bagefter, når det er lokale lægfolk som jeg og andre, der skal fortælle, hvad der skal gøres for at øge landvindmølle kapaciteten.
Det tyder også på, at politikernes armslængdeprincip er blevet overholdt med en så lang arm, at følingen med både folket, energisystemet, klimaet og økonomien er gået tabt.

Denne og flere andre tråde blev da heller ikke oprettet i går.
Og til vindmølleindustrien og politikere interesserede i samme:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleindustriens-opsang-d7-e3325.php


Det vil koste de danske energiforbrugere både klima, miljø, dårlig samvittighed og milliarder af kroner i tabt konkurrenceevne, at man satser på alt muligt andet end de landvindmøller, som kan levere den biligste og mest bæredygtige strøm.
Vi ser dette politiske nøleri, hvergang der skal gøres noget mindre behageligt i en enkelt valgperiode eller to, som kunne gøre det betydeligt bedre i de næste 20 eller mere.


Men vi skal da ikke være i tvivl om, at politikerne gør noget. Se bare her:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse?publisherId=9426318&releaseId=11583465
183 mio. kroner i støtte til fremtidens energiteknologi
Flydende havvindmøller


Det er da nok ok.
Men man kunne måske også mene, at der må være noget med armslængdeprincippet, som er gået over gevind, når der bevilges penge til den slags fråseri ude på havet, før vi overhovedet er begyndt på seriøs landvindmølle integration i Danmark.
Som det fremgår af opsangen til vindmølleindustrien kan ingen endnu finde f.eks. en husstandsvindmølle, som sælges med en fjernbetjening til bremsen. Det er typisk noget med at gå ud til tårnet og trække i en snor eller trykke på en hovedafbryder. Og de små vindmøller kan ofte ikke engang bremses til fuldstændig stilstand.
Der kan måske udvikles nogle fornuftige og økonomiske koncepter for få millioner kroner, men dette og meget andet i samme skuffe har politikerne altså ikke valgt at gøre.
Hvorfor ikke..?
Har man sovet i timen,,, blev armen for lang..?


I mine øjne er Danmark efterhånden desværre at betragte som et tilbagestående land for især små landvindmøller.
Og så tilskuds styret og lovstyret, som det har været, så må politikerne og embedsmændene bære hovedansvaret for bølgedalen.
Det kan være vanskeligt at tro på, at de samme mennesker evner at drive landvindmøllernes udvikling frem igennem de næste kvantespring.


­
­
­
01-01-2018 15:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob -
Læser du ikke hvad Rambøll skriver -
IEA mener,at interessen for vindkraft vil være størst i udviklingslandene,(hvad jeg betvivler,her ønsker man en stabil og sikker energiforsyning fra fossil eller kerne.)
IEA mener derimod,at interessen og investeringerne i onshore vind i EU pgr. af store lovmæssige udfordringer vil være begrænsede, det svarer meget godt til mine oplysninger.
10-01-2018 12:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ad. problemerne med strømforsyningen i Tyskland grundet vindmøller.
Da vindmøllerne har en meget flukturerende elproduktion,som de konventionelle backup kul- og kernekraftværker hele tiden skal tilpasse deres drift til,fører det flere gange dagligt til strømudfald og ustabilitet i strømnettet.
Strømoperatøren Tennet TSO kostede det i 2017 ca. 1 mia euro at holde nettet nogenlunde stabilt,i 2016 var det 660 mio euro,i 2015 710 mio euro.
Disse ekstaordinære omkostninger bliver pålagt elforbrugerne.
10-01-2018 13:13
Jakob
★★★★★
(9326)
­Kjeld Jul skrev:
Jacob -
Læser du ikke hvad Rambøll skriver -


Jeg læser nu, at du ikke bare er utroværdig, men åbenbart også umådelig tungnem og småt begavet.


Rambøll:


http://www.ramboll.dk/megatrends/feature-artikler/landvindmoller-global-viden-lokal-fokus
Således viser flere prognoser at det store vækstpotentiale for landvindmøller fortsætter. Den Internationale Energi Organisation (IEA) forudser for eksempel en vækst på næsten 40 % på blot 4 år, fra 433 GW i 2016 til 602 GW i 2020. Væksten vil være størst i udviklingslande, men selv i relativt modne markeder som Europa, vil der være en vækst på over 20 %, fra 141 GW til 170 GW.

­­
Side 2 af 5<1234>>>

Deltag aktivt i debatten Vindmøller til lands eller til vands..?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik