Husk mig
▼ Indhold

Vision om Danmark som mønstersamfund


Vision om Danmark som mønstersamfund02-12-2009 19:40
Come Back Tree
☆☆☆☆☆
(1)
Vision: Ved klimakonferencen i 2009 er Danmark et mønstersamfund
– et eksempel til kopiering for verdens øvrige nationer


Plan for visionen:
Jordforbindelse eller luftkastel?
Du vælger, du styrer, du handler?

Hvis ikke du passer på jorden – hvor passer du så ind?

Din viden, din erkendelse,
din vilje, din beslutning
varmer...
men kun din handling
- skaber forvandling!

ET PRAKTISK FORSLAG:

>> Vi drejer om og afl everer Nøglen.

>> Banken overtager alle materielle værdier.

>> Alle eksperter og andre immaterielle værdier deponeres i Banken.

>> Jordens arbejdsdyr, får også alle en fast ydelse for at pleje Samfundet
(Jorden og alle dens levende væsener).

>> Eksperterne i Banken fungerer som konsulenter/vejledere UDE hos/sammen med arbejdsdyrene.

>> Ligestilling og retfærdighed betaler/arbejder vi os fra – det giver respekt og velstand.

STØTTER DU NATUREN I DENS VIRKNINGER?

Kan vor arts oprindelige succes kriterier, en overskuelig verden, alskens teknik, kommunikationsudstyr og Finanskrisen hjælpe os tilbage på Jorden?

Verden er nu igen overskuelig og enhver ved, om man indrømmer det eller ej, at der skal ske ændringer over tid med mindre, at man ønsker Jordens økosystems kollaps, med Menneskehedens udryddelse som den naturgivne følge.

Erfaringer for kulturers kollaps har været der – men er ikke blevet brugt. Dommedagsscenariet kan kort beskrives som:
Plan A: Vi gør, som vi plejer – arbejder på
Overtid.


"Noget" er gået galt... Vor Naturlige udvikling, succesfuld over alle Grænser, bærer IKKE et uundgåeligt KOLLAPS i sig. Mennesket kan
som alle andre arter ikke "tåle" grænser og indespærring, begrænsninger for os, som den sociale art vi er, skal ske imellem os – i en rolig hverdag – fuld af kommunikation – hvorfor har vi ellers udviklet sprog?

Vi Skifter fra Forbrug af - til Pleje af - Jorden.:
Plan B: Er du klar til et skifte? Er du bange (for menneskene omkring dig?) Er det for meget? På linje med, at de muslimske kvinder skal smide Burkaen?

Den kollektive bevidsthed nærmer sig et niveau som kan fremstilles således:
- Konkurrencen er død.
- Krige mellem kommunikerende nationer er slut.
Der er kun en vej frem, Respekt for andre kulturer, samarbejde, viden deling, nul stilling af befolkningstilvæksten, begrænsning af forbrug.

"Enkelte testosterondampende yngre mænd holder fast i konkurrence/ kamp/ vækst adfærden. Disse "aber" må og skal vi have tilbage i Træerne – det er her, i nyanlæg af Skov at deres energi, ukuelighed og råstyrke kan udfoldes frit."

"Verdensstjernerne".

Levestandarden!

Kan du klare den højere?
- En Verden hvor du frit med din pengepung og din arbejdskraft støtter netop det, du ønsker.
- En Verden hvor vi mænd tager vare på, beskytter, driller, jager og elsker kvinderne (som vi altid har gjort det) – hvorfor skulle de ellers have udviklet sådanne følelser og tillade sig at gå så gevaldigt op i sig selv og deres udseende?
- En Verden hvor al unødigt og tvunget arbejde (næsten) er lagt på hylden.

Alligevel tøver vi med forandringer for Jordens – vort eget livsgrundlags skyld... Vi ved hvad vi har, mellem mennesker.

Hos "os" i Skoven, vidste vi også, hvad vi havde.

Efter 1982 vidste vi, hvad der ventede os, det fortalte træer tydeligt med millioner af års erfaring. Vi råbte vagt i gevær... slog Alarm...
Men... man kan ikke løse et problem, før flere i flokken erkender det – med mindre altså, at man er Leder.
Historien viser, at Ledere såvel som mangelen på samme (også) er et problem...

Decentral ledelse:
I de sidste 3 år, har vi hos os, af egen fri vilje begrænset os. Stop. Produktionen er droslet ned til vedligeholdelsesdrift, vi arbejder målrettet med alternative ikke forurenende energikilder, alle tekniske indretninger, der kan undværes
fornyes ikke – deres nuværende levetid er kunstig kort. Stop. Vi sparer på alle former for energi. Stop. Vi spiser mindre kød, fl ere grønsager, drikker vand, hjælper hvor vi kan, kører på vand - og det er sjovt. Svært at Stoppe. Den enorme friværdi som var opsparret til formålet – at bekæmpe flokkens vej mod afgrunden gennem et uhæmmet forbrug – er med stor fornøjelse, skæg og ballade brugt. Slut.

Erfaringerne er gode. Vi kan stadig leve et bedre liv! Pengene er IKKE en værdi, men det er værdifuldt at kunne give dem ud.

Vi er klar med et forslag ud fra iagttagelser af Årsager og Virkninger i Samfundet – den filosofi som vi Skovfolk anlægger for:
"at støtte Naturen i dens virkninger" – styre den (eller dig) – DET kan vi ikke.

Hvordan kan et bedre menneskeligt Klima sammensættes?

Stop for Plan A.

Hvordan kan en bedre Klima mellem mennesker forbedre Jordens tilstand og Klima?

Start på Plan B:

Du må gerne åbne dit sind for muligheder nu – glem begrænsningerne et øjeblik, glem indvendingerne, modstanden – tænk på Mulighederne
og Nødvendigheden.
Tænk på, at vi (du) ved hvor skoen trykker, Tænk på hvor mange vi er og hvad vi sammen kan udrette, tænk på alle de erfaringer og den viden, den samlede Verden besidder.

Første forhindring... den bevidste løbende...

Plan A kan udtrykkes således:

Vi udrydder mennesket så hurtigt som muligt – faster Master!

Plan A har den indbyggede fordel, at den netop er menneskeskabt...menneskets verden ER menneskeskabt... og dermed kan gennemskues og ændres af mennesker.

Det er nok svært, at finde mennesker som ØNSKER det... lige nu... men en naturfunktion og erfaring er det, at vi (mænd) i kampsituationer går på, slår, bider og sparker når livet ikke står til at redde. (for andre end de "derhjemme".) Tænk på hvor mange ord og begreber, der er overført fra Krigssituationen til Direktionen.

Tænk på at begrænsning ikke indgår i Krigens termer.

Hvad med en Plan B:
Vi ændrer Værdisæt... Vi Plejer Jorden i fællesskab, frem for at konkurrere indbyrdes, vi restaurerer Planeten i fællesskab.

Det er bare en BESLUTNING vi tager. Vi vælger samarbejdet, vi vælger at lære af andre.

Pyh..! det var det – det sværeste.

OVERSKRIFT
Burkaen bruges af mennesker, der lever i ørkenområder fordi Solen er brændende og dermed skadelig, hyppigt forekommende sandstorme trænger ind alle steder, i øjne næser og mund. Cowboys bærer hatte og tørklæder af samme grund – og de er endda fortrinsvis mænd.

Både mænd og kvinder beskytter sig... mændene bare for det værste, kvinderne går i detaljer, betyder mere i Samfundet og beskytter sig derfor væsentligt bedre.

Visionen:

Ved klimakonferencen i december 2009 er Danmark et mønstersamfund til kopiering for Verdens øvrige Nationer.


Plan B, et forslag som alle bør overveje grundigt – taber du noget, du har i forvejen?

Et par præciseringer:
Det er ikke pengene, der er værdien, det er Jorden, dens Natur, Jordens Ydeevne.

"Samfundet" defineres derfor som: Jorden og alle dens levende skabninger.

Leveregelen "Du må ikke stjæle, kun låne" kan blive den vejledende røde tråd for din og min adfærd.

Vi Handler herefter: Vi sætter Jorden, Huset, Patenterne, de immaterielle rettigheder - alt af "værdi", ligesom Pengene - i Banken. Vi afleverer nøglen til de, der sidder på prioriteterne og slipper for gæld, renter og afdrag. Nu har de, der sætter disse værdier højt, alt hvad de kan drømme om! Nu er problemet deres!

Naturens styresystem virker således!

Alle værdier deponeres i Banken – men brugsretten forbliver hos "ejeren" og "brugeren" en skov, en savanne, en sø, en dyreart, en person eller de personer, der er tilknyttet en foretagsomhed. Brugsretten er ukrænkelig efter princippet om at Låne, ikke Stjæle.

Alle personer i DK har et CPR nr. Den enkelte er ansvarlig for sig selv i sit netværk af individer, der lærer og lærer fra sig.

Alle Virksomheder har et CVR nr. Den enkelte virksomhed er ansvarlig for sine produkters bæredygtighed – her og nu. Nødvendige produkter vil lynhurtigt blive "opdateret"! Alle kender de fejl, alle har de selv lavet - med vilje. Banken vil ikke acceptere salg, de er ansvarlige overfor forbrugeren.

Kontanterne, pengene, med hvilke man skjult, fordækt og egoistisk kan fremme foretagsomhed af enhver art, afskaffes.

I fremtiden eksisterer kun Jordens/ Bankens værdier – fysiske værdier og aktivitet – eller arbejdsværdier.

Banken kender gennem besøg ude hos Parterne - "Køber" og "Sælger" – dig og mig – betalingsvillighed og produkternes kvalitet og fremstillingsforløb. Banken garanterer for at bytteforløbet, levering og instruktion, finder sted uden problemer og holder det "nødvendige" regnskab med varemængder, eventuelle afgifter, garantiforpligtelser.

Svigter en af "parterne", vejledes vedkommende naturligt. Manglende vilje til at efterleve den simple regel: "du må ikke stjæle fra Samfundet"
medfører udelukkelse fra salg.

Tjenesteydelser mellem personer, virksomheder og varer er numre, og (kan) registreres i Banken. Herved gemmes på neutral vis til udligning
de tjenester vi yder hverandre, men som i tilfælde kan give skærmydsler grundet vor utilstrækkelige hukommelse eller fejl.

Alle modtager Plejeydelsen digitalt, hver den 1.

Alle fordeler efter bedste evne, de overskydende beløb til gavnlige aktiviteter – spørg din konsulent – eller kloakarbejderen, hvordan det
ser ud dernede.

Er der ingen gavnlige produkter, er der kun få neutrale varer på markedet, kan Donationsydelsen ikke anvendes og går tilbage til en speciel pulje i Banken.

Denne puljes størrelse fortæller hvor stor det menneskelige forbrug på Jorden er, i forhold til Jordens bæreevne.

Depotværdier og Naturværdier falder nu sammen. "Overskud" ender her! Du skal om i Naturen for gennem Pleje og "Lån" at skaffe "værdier"
frem.

Alle kan ved at restaurere Naturen trække pulje - midler ud til sig "selv", til Forbrug eller Donation. F. eks.: hvis du planter en ørken med træer, hvis du genskaber liv, er puljeværdien din. "overenskomsten" for plantning af træer i sand, er højt sat 1 krone pr stk.

En mand planter 1000 træer om dagen...

If you plant a tree, you can have the Planet for free.

Ville du gøre dig i en sådan foretagsomhed?

Et arabisk ordsprog lyder nogenlunde således: En byrde der tynger den enkelte til Jorden løftes af mange, som var det en fjer.

Naturen er fantastisk! Kvinderne går efter guldet! Som mand bliver du igen sendt i marken/ om i Naturen for, at hente Ressourcer hjem! Er det (te forslag) også din naturlige adfærd og din naturlige drøm vil du tilrette, acceptere og fremme... – hvis ikke... er det lige meget...

We go zero too... together with you...

Det er det bedste... Sådan!

PS. Er du dygtig, talentfuld, sjov, charmerende... optager du megen plads – ja så bliver du dynget til i donationer... Den tid, der går med at få dem placeret – hos nogen, der vi modtage dem og dermed arbejdet, eller forpligtelsen – bliver lannnnng.

Enkeltindivider vil ikke længere dominere billedet – deres egen succes passiviserer dem.

Vi må fremtidigt alle deles om, at stå for underholdningen.

PPS. Naturligvis vil der være nogen, der laver skader. Ud over at miste donationer, vil det være virksomt at fratage dem det redskab, hvormed
de har forvoldt skaden. Kan du ikke håndtere et "gevær" uden at skyde med det, bliver det taget fra dig.
02-12-2009 23:55
hestpåhjul
☆☆☆☆☆
(41)
Jeg håber fandme at det her er satire!
03-12-2009 00:01
Kosmos
★★★★★
(5374)
Jeg håber fandme at det her er satire!

-me2: Det leder tankerne i retning af DRs 'Rytteriet' og 'Selvsving'!

Men jeg er desværre bange for, vi tager fejl!?
03-12-2009 01:01
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jeg håber fandme at det her er satire!


Mennesket ER ikke perfekt.
Se et dog i øjnene.
Men når det er sagt det vært at forsøge at spotte de gode, klare og logiske tanker det også svirre rundt i den "syge" verden. Måske er der håb der.
Deltag aktivt i debatten Vision om Danmark som mønstersamfund:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
KlimaCamp09 - Fra vision til virkelighed216-01-2009 11:20
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik