Husk mig
▼ Indhold

Vore KlimaforskereSide 1 af 5123>>>
Vore Klimaforskere22-10-2022 18:28
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Jens Hesselbjerg Christensen, professor,
Physics of Ice, Climate and Earth,
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

14:44 inde i udsendelsen:
Debatten: Glemmer vi klimaet? @ dr.dk, 20-Okt-2022.

Jens Hesselbjerg Christensen udtaler:
For det første - uanset Paris eller ej - så bliver exsempelvis mange af de ekstremvejrsbegivenheden, vi har oplevet i år, med tørke og brande og kraftige regnskyl og oversvømmelser, det er kommet for at blive. Det går ikke væk, det bliver kun værre. Det gør det uanset hvad. Man kan så sige, at graden af hvor meget værre det bliver, det afhænger af, hvor meget vi skruer op for varmen.

Det næste der er i det, og det er det, vi ikke rigtig har realiseret endnu, det er vandstandsstigninger. Og de vandstandsstigninger, som vi taler om for Danmark, har jo været af størrelsesorden måske en halv meter, men vi kan ikke udelukke, at hvis vi skruer yderligere op for varmen, at de over de næste par hundrede år bliver væsentlig mere. Og med "væstentlig mere" så mener jeg til så taget over her på bygningen står under vand, altså op mod 15 meter. Og det er virkelig noget, som burde få enhver til at sige: "det kan ikke være noget, vi overhovedet kan acceptere".

Jeg vil blot addressere påstandene fra Jens Hesselbjerg Christensen omkring vandstanden. Flg. graf er fra DMI ang. vandstand i Danmark fra 1890 til og med 2004:Kilde: Stiger havet omkring Danmark? @ DMI via Internet Archive

Jens Hesselbjerg Christensen har tidligere i en årrække været ansat hos DMI.
Tilknyttet billede:

22-10-2022 22:42
Kosmos
★★★★★
(5371)
Måske også værd at lytte til interview med Dorthe Dahl-Jensen - sendt på DR P1 d.d. kl 1215 - 1300 ("Ubegribeligt: Is")...har desværre ikke et direkte link.

Jeg synes, hun slipper lidt for let om ved at (bort)forklare fortidens varme perioder -uden at blive udfordret af studieværten (/mikrofonholderen?!

Redigeret d. 22-10-2022 22:44
24-10-2022 01:14
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Havniveauet har ikke ændret sig målbart i mere end 130 år. Der er nemme måder, hvorpå enhver rationel voksen kan bekræfte dette. De, der hævder, at havniveauet har ændret sig i et målbart omfang, prædiker en religion.

På samme måde prædiker enhver, der hævder at kende temperaturer fra den uopdagede fortid eller at have data om uregistrerede temperaturer, blot en religion.

Disse mennesker kan ikke hævde, at de anvender nogen videnskab.
24-10-2022 07:51
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
https://www.geus.dk/natur-og-klima/tilpasning-til-klimaaendringer/havniveaustigninger


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Hesselbjerg hos Clement - DR03-07-2023 11:16
John Niclasen
★★★★★
(6370)
I fortsættelse af Vore Klimaforskere 22-10-2022 18:28

Jeg lytter meget sjældent til Danmarks Radio de seneste år, men det sker nogle gange, når jeg har en mindre travl arbejdsdag. Igår, søndag d. 2. juni, 2023, var jeg på arbejde, tændte for P1 og lyttede til Akkurat med Clement

Episoden handlede bl.a. om klima, og Clement Kjersgaard havde i 2. time blandt andre inviteret professor Jens Hesselbjerg Christensen i studiet.

Jeg vil ikke kommentere yderligere på denne udsendelse nu, men det er efter min mening et godt eksempel på den propaganda, Danmark Radio fylder danskerne med.

Det er værd at bemærke, at Danmarks Radio fortsat inviterer en alarmist som Hesselbjerg, der i efteråret på TV forudsagde op til 15 meter vandstandsstigning i Danmark de næste par hundrede år.

Det er et svaghedstegn, at Niels Bohr Institutet har alarmister som Hesselbjerg ansat - og endda i position af professor.

Og det er et svaghedstegn, at den nationale public service-selskab, Danmarks Radio, i stigende grad fylder danskerne med politisk motiveret pseudovidenskabelig propaganda, i dette tilfælde serveret af Clement Kjersgaard.

Jeg vil opfordre til at gemme denne udsendelse og i fremtiden sammenligne propagandaen med, hvad der rent faktisk kommer til at ske i den virkelige verden.

De to sektioner i udsendelsen med Hesselbjerg er på flg. tider:
01:02:30 - 01:11:42 og
01:20:41 - 01:24:44

Billedet er af Jens Hesselbjerg Christensen og findes under Staff @ Niels Bohr Institute.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 03-07-2023 12:14
RE: Kommentar 104-07-2023 12:35
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Og så til nogle kommentarer til udtalelser af alarmisten, professor Jens Hesselbjerg Christensen.

Hesselbjerg udtaler:
Vi flytter fokus fra de nationale rekorder.
...
I virkeligheden er det sådan at vejr, det er i atmosfæren / luften, og klima det gemmer sig i havet, fordi det er den lange hukommelse.

Det er værd at bemærke, at man flytter fokus til dér, man mener, man kan have en pointe. Det er ikke sådan, rigtige videnskabsfolk arbejder, hvis de vil informere politikere og andre. I videnskab søger man sandheden om den virkelige verden. I et kompleks eksempel som Jordens atmosfære og oceaner, vil videnskabsfolk søge at give et så komplet og fyldestgørende billede som muligt.

En aktivist derimod - med en politisk agenda - vil gøre som Hesselbjerg siger og flytte fokus til dér, man kan komme igennem med sine synspunkter til gavn for sin agenda.

De har i årtier råbt og skreget især om varmerekorder målt i atmosfæren (selvom der også er rigtig mange kulderekorder, men de bliver gemt væk), og nu flyttes fokus til havene (måske fordi der er en El Niño under opsejling, som de kan bruge til deres aktivisme).

Jeg er enig i, at energien i Jordens oceaner har meget mere at sige end energien i atmosfæren. Det er fordi, oceanerne har langt langt højere varmekapacitet end atmosfæren. En fysiker regnede ud, at hvis man rørte al vandet sammen i oceanerne, blandede det godt op til samme temperatur, så ville havene få en temperatur overalt på ca. 3,5°C. Så kolde er oceanerne, og derfor er der ingen fare for katastrofal menneskeskabt global opvarmning. Det kan ikke lade sig gøre.

Se dette tidligere indlæg: Why is the ocean cold? 23-11-2017 11:10
, som har flg. grafik:Og læs flg. blogindlæg af geofysiker, Robert Grumbine:

Why is the ocean cold?

Overfladevandet kan blive varmt, som Hesselbjerg kommer ind på, i en periode, men der skal uhyrlige mængder energi til at varme al vandet i oceanerne op i nævneværdig grad, så det sker ikke.
Redigeret d. 04-07-2023 12:46
RE: Kommentar 204-07-2023 22:50
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Hesselbjerg udtaler:
...
Det er det, vi kalder drivhuseffekten. Det er det, der gør, at Jorden faktisk er beboelig , så den er 34 grader varmere, end hvis ikke vi havde haft en affære i atmosfæren med en drivhuseffekt.

Hesselbjerg gentager her noget, der er blevet sagt mange gange tidligere. Mange, som har fulgt med i emnet, har hørt noget tilsvarende.

Jeg vil forklare, hvor de 34 grader kommer fra. Det er 34°C, der menes.

Jorden og Månen, som er i samme afstand til Solen, bestråles med energi fra Solen. Noget af denne energi reflekteres f.eks. af hvide skyer, og resten absorberes. Jorden (og Månen) stråler rundt regnet samme mængde energi pr. tidsenhed tilbage til Verdensrummet, som der absorberes. Så netto modtager Jorden og Månen ikke energi fra Solen, når der er balance.

(Jorden modtager lav entropi fra Solen, men det er en anden historie.)

Man kan så regne Jordens effektive temperatur ud, og man får ca. 254 Kelvin svarende til ca. -19°C. Dette er den temperatur, et legeme ville have, hvis det blev bestrålet med den mængde energi pr. tidsenhed pr. areal, som Jorden gør, og hvis legemet var en perfekt emitter ved de bølgelængder, som Jorden stråler med (varmestråling).

34 grader mere end -19°C er omkring 15°C, hvilket er en typisk temperatur, man kan måle på Jorden nær den faste overflade.

Der er mange problemer med påstanden om, at Jorden er 34°C varmere, end hvis der ikke var vanddamp og kuldioxid, der af de såkaldte klimaforskere betegnes som drivhusgasser.

Hvis man f.eks. fjernede vand fra atmosfæren, så ville der ikke være hvide skyer bestående af dråber af vand, og så ville Jorden reflektere Solens lys anderledes, end den gør nu.

Jordens albedo er estimeret til 0,306. Hvis den var 1, ville al stråling reflekteres, og hvis albedo var nul, ville intet reflekteres. Månen er skabt af det samme materiale som Jorden (stort set bortset fra f.eks. mængden af vand), og Månens albedo er estimeret til 0,11, hvilket giver en effektiv temperatur på godt 270 Kelvin svarende til ca. -3°C.

Hvis Jorden uden drivhuseffekt ville være ligesom Månen (hvilket giver mening), så er en typisk temperatur målt på Jorden kun ca. 18 grader højere, ikke 34.

Et andet problem er, at Jorden ikke har en veldefineret temperatur.

Og man skal også kigge på emissivitet, evnen til at stråle på baggrund af den temperatur, der findes forskellige steder på Jorden, og som ændrer sig hele tiden. Dette vil givet ændre sig, hvis man fjerner elementer i atmosfæren.

Det Hesselbjerg udtaler, er populistisk og en ofte brugt "forklaring". Det er blot ikke særlig præcist og givetvis forkert eller meningsløst afhængig af, hvordan man ser på det.

Det grundlæggende problem er forklaringen med drivhuseffekten, der er en dårlig model for en planetatmosfære opvarmet nedefra.

På Månen, som næsten ingen atmosfære har, kan man måle temepraturer fra 95 Kelvin til 390 Kelvin svarende til -178°C til 117°C. Man kommer ikke i nærheden af disse ekstremer på Jorden.

Kilde: Moon Fact Sheet

En atmosfære gør, at temperaturvariationer bliver mindre. Det er mængden af atmosfære, der kan hæve temperaturen, som er tilfældet på Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, og Neptun. Alle disse planeter har temperaturer langt højere end på Jorden under deres tunge atmosfærer. Begrebet drivhusgas og "forklaringen" om drivhuseffekten er årsag til meget forvirring og forkerte konklusioner.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 04-07-2023 23:06
RE: Kommentar 304-07-2023 23:21
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Hesselbjerg udtaler:
... Marianergraven, det ligger 18 km under havoverfladen.

Marianergraven er ca. 11 km dyb.

Hesselbjerg har i efteråret på TV sagt, at der kan komme 15 meter vandstandsstigninger de næste par hundrede år i Danmark, og nu siger samme Hesselbjerg, at havene er op til 18 km dybe.

Jeg får den tanke, om Hesselbjerg er talblind, ligesom nogle mennesker er ordblinde.

Jeg mødte en ansat på Niels Bohr Institutet indenfor de fysiske fag, da jeg studerede på universitetet, der ikke kunne matematik, og som selv erkendte det.

Det er rystende!

Der er gode kompetente fysikere på Niels Bohr Institutet, men der er også dem med alvorlige mangler i forhold til, hvad de beskæftiger sig med. Jeg skal ikke kunne sige, om dette er tilfældet med Hesselbjerg, men jeg får som sagt tanken, når jeg hører det vrøvl, der kommer ud af mandens mund.
Redigeret d. 04-07-2023 23:28
05-07-2023 05:50
Peter Villadsen
★★★★★
(2680)
Talblindhed eksistere jo. Nogle render rundt og siger kloden ikke opvarmes baseret på fornægtelse af massiv evidens.
De globale temperaturer stiger, til lands. I oceaner, overalt, dog undtage dele af Antarktis, hvor der er status quo.

Lad os bekæmpe talblindhed i det offentlige rum.
RE: Der er ikke global opvarmning05-07-2023 09:33
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Peter Villadsen skrev:
De globale temperaturer stiger

Så der er ikke én men flere globale temperaturer!?

, til lands. I oceaner, overalt, dog undtage dele af Antarktis, hvor der er status quo.

Det er enorme havområder i og omkring området Antarktis, der er blevet koldere. Og det er enorme havområder på den Nordlige og Sydlige Halvkugle i det østlige Stillehav, der er blevet koldere.

Bevis: Delta SST Antarktis og Verden 02-03-2020 09:29
, hvor jeg viste flg. grafik:Yderligere beviser findes i links til indlæg samlet i flg. indlæg:
Koldeste polar mørke periode ved Sydpolen 11-11-2021 12:21

P.V., du er ikke videnskabeligt uddannet, vel? Du kan kun som en anden papegøje gentage pseudovidenskabeligt sludder, du har fået flydt i hovedet gennem årtier. Og du er ude af stand til at gøre noget ved det.

Det er en solid falsificering af hypotesen om global opvarmning, at det netop er et kæmpe område omkring Sydpolen, der ikke er varmet op, og derimod blevet koldere. Store ændringer træder igennem ved polerne i Arktis og Antarktis. Temperaturer generelt svinger mindre på den Sydlige Halvkugle end den Nordlige Halvkugle, fordi det meste hav med en større varmekapacitet netop findes på den Sydlige Halvkugle. Og Antarktis og et stort område omkring Antarktis er blevet koldere.
RE: Kommentar 405-07-2023 10:16
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Hesselbjerg udtaler:
Der er nogle sovende drager i klimasystemet, og nogle af dem har den karakter, at vi faktisk ikke helt ved præcist, hvad der skal til at vække dem andet end når vi skubber langt nok til kanten ... med det forbehold, at jeg ikke ved præcist, hvad det er ... mest alvorlige, der bliver nævnt ... tipping points ... pludselig accelererer deres massetab ... meget voldsomme vandstandsstigninger ...

Vores store udfordring på sigt er at holde is og kulde væk.

Vores store udfordring her og nu, er at få uvidenskabelige tosser som professor Jens Hesselbjerg Christensen smidt ud af vores universiteter, ud af Niels Bohr Institutet. Det er nogle år siden, jeg var der, og måske det er blevet så slemt nu, at det er bedre at lukke instituttet helt og starte forfra med nye kræfter på alle niveauer.

Og det er en stor udfordring at få smidt bøllerne ud af Folketinget. Der venter så et stort oprydningsarbejde med at tage en masse kæmpe vindmøller ned igen og få retableret en billig og stabil energiforsyning i landet.

M.h.t. det sidste, så rækker problemet langt ud over landegrænserne til EU og videre til globale organisationer som UNEP, WHO, WEF, og hvad de ellers hedder.
05-07-2023 18:53
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Hesselbjerg udtaler: Det er det, vi kalder drivhuseffekten. Det er det, der gør, at Jorden faktisk er beboelig , så den er 34 grader varmere, end hvis ikke vi havde haft en affære i atmosfæren med en drivhuseffekt.

Der er ingen "drivhuseffekt", og der er ingen 34 grader celsius af spontan opvarmning. "Drivhuseffekt" er en samling af videnskabelige og matematiske fejlslutninger, der markedsføres til videnskabeligt analfabeter.
There is no "greenhouse effect" and there is no 34 degrees Celsius of spontaneous warming. "Greenhouse Effect" is a collection of scientific and mathematical fallacies marketed to the scientifically illiterate.

John Niclasen skrev:Jordens albedo er estimeret til 0,306.

Intet menneske har nogensinde indsamlet et gyldigt sæt data, hvorfra et nøjagtigt estimat af Jordens emissivitet kunne foretages inden for enhver brugbar fejlmargin. Vores planets emissivitet er blevet estimeret mellem 0,21 og 0,83, og alle værdier har været vilde gæt. Ingen ved, hvad Jordens emissivitet er, og derfor ved ingen, hvad Jordens albedo er. Ingen kender heller månens emissivitet. Ingen ved, om månen har en højere emissivitet end Jorden eller lavere, og hvor meget. Ingen ved. Bemærk: Hvis vi skulle lære Jordens emissivitet, ville vi ikke have brug for albedo. Albedo er ikke nødvendigt.
No human has ever collected a valid set of data from which an accurate estimate of Earth's emissivity could be made within any usable margin of error. Our planet's emissivity has been estimated between 0.21 and 0.83, and all values ​​have been wild guesses. No one knows what the Earth's emissivity is, and therefore no one knows what the Earth's albedo is. No one knows the emissivity of the moon either. No one knows whether the moon has a higher emissivity than Earth or lower, and by how much. No one knows. Note: If we were to learn Earth's emissivity, we would not need albedo. Albedo is not necessary.
John Niclasen skrev:Hvis Jorden uden drivhuseffekt ville være ligesom Månen (hvilket giver mening)

Nej, det giver ingen mening. Der er ingen drivhuseffekt, og jorden er ikke som månen. At have en betydelig atmosfære og en 24-timers rotationsperiode gør en forskel fra en 30-jord-dages rotation med stort set ingen atmosfære. Det er klart, at forskellene vil være mest mærkbare i bunden af ​​atmosfæren.
No, that makes no sense. There is no greenhouse effect and the earth is not like the moon. Having a significant atmosphere and a 24-hour rotation period makes a difference from a 30-Earth-day rotation with virtually no atmosphere. Obviously, the differences will be most noticeable at the bottom of the atmosphere.

John Niclasen skrev:Og man skal også kigge på emissivitet, evnen til at stråle på baggrund af den temperatur, der findes forskellige steder på Jorden, og som ændrer sig hele tiden. Dette vil givet ændre sig, hvis man fjerner elementer i atmosfæren.

Nej, der er ingen ændring i jordens stråling.
No, there is no change in the earth's radiation.

John Niclasen skrev:På Månen, som næsten ingen atmosfære har, kan man måle temepraturer fra 95 Kelvin til 390 Kelvin svarende til -178°C til 117°C. Man kommer ikke i nærheden af disse ekstremer på Jorden.

Dette er et meget vigtigt punkt. Dumme mennesker, der tror på drivhuseffekten, er tvunget til at benægte de ekstremt varme temperaturer på månens dagside. De synger, at en atmosfære specifikt gør en planet varmere, men alligevel bliver månens dagside, som ikke har nogen atmosfære, meget varmere end noget sted i bunden af ​​Jordens atmosfære. Faktisk forbliver havene kolde i stedet for at jordens oceaner koger væk ved 120 grader celsius.
Der er ingen drivhuseffekt. Det er absurd at tro, der er.
This is a very important point. Stupid people who believe in the greenhouse effect are forced to deny the extremely hot temperatures on the moon's day side. They sing that an atmosphere specifically makes a planet warmer, yet the dayside of the moon, which has no atmosphere, gets much hotter than anywhere at the bottom of Earth's atmosphere. In fact, the seas stay cold instead of the Earth's oceans boiling away at 120 degrees Celsius.
There is no greenhouse effect. It's absurd to think there is.
RE: Jason Box05-07-2023 21:11
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Jason E. Box Research Professor,
Department of Glaciology and Climate, GEUS

D. 28-Jun-2023 skriver Prof. Jason Box på sin twitterkonto, @climate_ice, om smelteudbredelsen i Grønland. Jeg har gengivet hans tweet øverst i vedhæftede billede.

Box skriver blot:

Greenland melt punching off the charts

Nederst har jeg inkluderet et tilsvarende plot fra NSIDC, hvor alle år fra og med 2012 til og med 2023 er vist. Nu ser man, at toppen i slutningen af juni, 2023, ikke er noget særligt.

Kilde: Greenland Surface Melt Extent Interactive Chart @ NSIDC

Det er en typisk taktik fra alarmister som Jason Box, ikke at vise det fulde billede. Jason Box er ikke videnskabelig. Jason Box er en aktivist med en politisk agenda, som har forvildet sig ind på et dansk forskningsinstitut, og som vi sandsynligvis betaler en høj løn for at fylde os med pseudovidenskabelig nonsens og politisk propaganda.

Jeg skrev om den store smelteudbredelse i flg. indlæg:

Smelteudbredelse 29-Jun-2023 30-06-2023 10:53
, der er et af en række indlæg, hvor jeg dokumenterer den store akkumulerede masse på Indlandsisen, også i juni, 2023. Den seneste måned før begivenheden, Jason Box skriver om, er der akkumuleret ca. 70 mia. ton på overfladen af Indlandsisen i Grønland.

Smelteudbredelsen er blot de allerøverste få mm, som på et tidspunkt på døgnet har nået en temperatur over frysepunktet, så sne kan smelte, og det kan så måles fra satellit. Indlandsisen kan netto stadig akkumulere masse, selvom der er en smule smeltevand på overfladen, fordi det fortsat sner. Og meget af smeltevandet fryser sandsynligvis igen om natten.

Ikke at fortælle det fulde billede er utilgiveligt.
Det er et svaghedstegn, at GEUS har aktivister som Jason Box ansat.

Jason Box er også kendt her på sitet fra historien om "Spalte"-fjordgletsjeren:
Spalte 14-Sep-2022 14-09-2022 08:37

Det er påtrængende at rydde op på vores højere læreanstalter og få smidt disse klimatosser ud. Man burde sagsøge dem for at misbruge offentlige midler, der er øremærket til videnskabelig forskning, og i stedet udføre politisk aktivisme for midlerne.
Tilknyttet billede:

RE: Jason E. Box, GEUS05-07-2023 22:06
John Niclasen
★★★★★
(6370)
I fortsættelse af ovenstående indlæg.

Til dokumentation af, hvem Jason E. Box er.
Tilknyttet billede:

07-07-2023 09:29
Kosmos
★★★★★
(5371)
Vores store udfordring her og nu, er at få uvidenskabelige tosser som professor Jens Hesselbjerg Christensen smidt ud af vores universiteter, ud af Niels Bohr Institutet

- Jesper Theilgaard (som i DR lanceres som 'meteorolog og klimaekspert') har for nyligt opfordret medierne til at skrue op for retorikken, idet han mener at danskerne endnu ikke har forstået alvoren. Dette har åbenbart omgående givet pote, for hele DR P1s 'morgenflade' - radioaviser og kommentarer - har d.d. været oversvømmet af indslag med JT og andre ('eksperter') om Verdens snarlige undergang, hvis 'vi' ikke pronto kommer til fornuft og 'stiller om' for fuld skrue!
RE: Jesper Theilgaard07-07-2023 11:43
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Kosmos skrev:
- Jesper Theilgaard (som i DR lanceres som 'meteorolog og klimaekspert') har for nyligt opfordret medierne til at skrue op for retorikken, idet han mener at danskerne endnu ikke har forstået alvoren. Dette har åbenbart omgående givet pote, for hele DR P1s 'morgenflade' - radioaviser og kommentarer - har d.d. været oversvømmet af indslag med JT og andre ('eksperter') om Verdens snarlige undergang, hvis 'vi' ikke pronto kommer til fornuft og 'stiller om' for fuld skrue!

Klimaekspert, forfatter, foredragsholder, m.m., Jesper Theilgaard, var igennem på telefonen til P1 Morgen idag:

P1 Morgen 7. jul. 2023 @ dr.dk

Indslaget med Jesper Theilgaard i telefonen til P1 begynder 1:09 inde i udsendelsen.

Theilgaard giver i udsendelsen udtryk for, at mediernes gengivelse af den globale opvarmning er overfladisk. Lidt overraskende får jeg det indtryk af udsendelsen, at DR's ansatte hos P1 virker lidt trætte af og uinteresserede i emnet. Det var et andet mere propagandistisk indtryk, jeg fik, da jeg lyttede til Hesselbjerg hos Clement. Måske de godt ved inderst inde, at det hele er noget nyreligiøst, pseudovidenskabeligt pladder. Eller måske de blot ikke helt var vågne endnu på P1 Morgen. Theilgaard er igennem på telefonen i få minutter.

Theilgaard reklamerede selv for udsendelsen på sin twitter-profil.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-07-2023 11:50
07-07-2023 13:51
Kosmos
★★★★★
(5371)
Theilgaard er igennem på telefonen i få minutter

- jeps, men han får omtale adskillige gange, såvel i radioaviserne som i P1morgen!
07-07-2023 17:15
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Højeste globale gennemsnitstemperatur siden optegnelsens start.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

08-07-2023 08:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jesper Theilgaard er en uvidende og uforbederlig alarmist.
RE: Jesper Theilgaard og Nordatlanten08-07-2023 08:44
John Niclasen
★★★★★
(6370)
D. 14-Jun-2023 skriver Jesper Theilgaard på sin twitter profil:

Jesper Theilgaard skriver:
Nordatlanten med en særdeles høj temperaturanomali - altså meget varmere end normalt. Det må både få konsekvenser for livet i havet og med vejret over havet.

Ved vedhæftede billede.

For snart otte år siden, d. 30-Sep-2015 udtalte samme Jesper Theilgaard i Vores Vejr på DR, at Nordatlanten er ualmindelig kold, at at det skyldes, at "Grønland smelter i stor hast i øjeblikket".

Se flg. indlæg:
Vores Vejr 30-Sep-2015 01-10-2015 21:25
Havtemperaturer i Nordatlanten 10-11-2021 10:28
Havtemperaturer i Nordatlanten tidsserie 22-06-2023 09:26

Hvis en kold Nordatlant er et tegn på, at Grønland smelter, så er den logiske følge, at en varm Nordatlant er et tegn på, at Grønland ikke smelter. Hvis en kold Nordatlant er et tegn på noget skidt, så er den logiske følge, at en varm Nordatlant må være tegn på noget godt.

Men Jesper Theilgaard gør ikke brug af logik. Jeg tvivler stærkt på, at Theilgaard er i stand til at gøre brug af logik. For Jesper Theilgaard er enhver ændring tegn på noget skidt, som man skal være bange for.

Jesper Theilgaard er ikke videnskabelig.
Jesper Theilgaard er en alarmist.
Jesper Theilgaard er sandsynligvis et bange menneske.
Jesper Theilgaard er sandsynligvis ikke særlig begavet.

Hvorfor betaler vi i Danmark sådanne mennesker for at fylde danskernes hoveder med pseudovidenskabelig nonsens og propaganda?
Tilknyttet billede:

08-07-2023 09:41
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
Højeste globale gennemsnitstemperatur siden optegnelsens start.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

08-07-2023 09:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jesper Theilgaard er en uvidende og uforbederlig alarmist.

Han vidste eksempelvis ikke, at der igennem de sidste 100 år er sket et stort fald i antal døde p. g. a. natur katastoffer. Han kendte således ikke til dette, da jeg var i kontakt med ham for nogle år siden.
Tilknyttet billede:

09-07-2023 00:35
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu

Global gennemsnit af temperatur på havoverfladen mellem 60°N og 60°S.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 09-07-2023 00:38
RE: Jesper Theilgaard og Frygten10-07-2023 11:20
John Niclasen
★★★★★
(6370)
I fortsættelse af Jesper Theilgaard og Nordatlanten 08-07-2023 08:44

I optakten til de seneste dages snak om rekordvarm planet, og Theilgaards medvirken bl.a. i en DR udsendelse på P1, skriver samme Jesper Theilgaard på sin twitter-profil d. 11-Jun-2023 et svar til et indlæg fra en Bill McGuire.
Se vedhæftet!

Bill McGuire indleder med:

Bill McGuire wrote:
If this doesn't scare the sh*t our of you, it should.
...

Det er sådan en opfordring til at være skidebange, som Jesper Theilgaard reagerer på, og ikke som en videnskabsmand ville gøre, at slå koldt vand i blodet og klarlægge det nonsens, men derimod hopper Theilgaard med på vognen:

Jesper Theilgaard skrev:
Det kan godt være, det er svært at overskue, men planeten er rekordvarm, og vi er ikke begyndt at se el Niño endnu. Hvor er
@dkmedier
henne? Det burde være på forsiden, men der er mange problemer, der skal dækkes fra Trump til Ukraine. Det svækker dog ikke bekymringerne #dkpol

Kilde: Jesper Theilgaard @ twitter

Theilgaard erkender, at det er svært at overskue. Jeg er ikke i tvivl om, at Theilgaard har enddog meget svært ved at overskue ret meget. Derpå gentager Theilgaard det pseudovidenskabelige nonsens, at planeten er rekordvarm.

Derefter søger han dækning af dette pseudovidenskabelige nonsens fra medier (som måske er ved at være trætte af al dette nonsens fra klimaalarmister som Theilgaard). Theilgaard får også nævnt Trump!? Måske Theilgaard - som mange andre - også lider af TDS (Trump derangement syndrome)!?

Og til sidst erkender Theilgaard, at han har bekymringer.

Jeg vil gå skridtet videre og erklære - ud fra hvad jeg har oplevet af nonsens fra Theilgaard gennem årene - at han er bange, måske endda meget bange.

Mennesker, der rammes af frygt, er ikke i stand til at tænke rationelle tanker, og de er ude af stand til at foretage fornuftige beslutninger.

Dette er også tilfældet med mange politikere.

For 100 år siden frygtede man andre racer.
Nu frygter man planteføden, kuldioxid.
De to situationer har meget til fælles, når man dykker ned i fakta.

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
----
Tilføjelse: Bemærk på kortet nederst, at Grønland er koldere end 'normalt'. Ligeledes er store havområder Verden over koldere end 'normalt'.
Hvad der er koldere eller varmere end 'normalt' skifter som vinden blæser.
Langsigtede trends viser, at der ikke er global opvarmning.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 10-07-2023 11:27
10-07-2023 12:15
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
John Niclasen skrev:
Og til sidst erkender Theilgaard, at han har bekymringer.

Jeg vil gå skridtet videre og erklære - ud fra hvad jeg har oplevet af nonsens fra Theilgaard gennem årene - at han er bange, måske endda meget bange.


De eneste der er bange her er klimarealister, der frygter for deres verdensbillede. Ud fra det jeg oplever her, vil jeg enda gå skridtet videre og sige, at de er ved at skide i bukserne da det efterhånden bliver sværere og sværere at opretholde deres illusion om, at der ikke findes menneskeskabt globsl opvarmning.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

10-07-2023 21:03
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Jesper Theilgaard og Propaganda10-07-2023 21:14
John Niclasen
★★★★★
(6370)
I fortsættelse af Jesper Theilgaard og Frygten 10-07-2023 11:20

D. 5-Jul-2023 skriver alarmisten, Jesper Theilgaard, på sin twitter profil:

Jesper Theilgaard skrev:
Så kom ⁦@DRNyheder⁩ også med en god artikel om den rekordhøje temperatur på kloden. Lad nu fokus blive mere på data end på katastrofer, for dem risikerer vi at få mange af.

Kilde: Jesper Theilgaard 5-Jul-2023 @ twitter

Theilgaard ser ud til at være glad for, at det nationale Danmark Radio også gentager løgnen om rekordhøje "temperaturer".

Og så skriver Theilgaard noget bemærkelsesværdigt:

- Lad nu fokus blive mere på data end på katastrofer

Hvad er motivationen for at skrive sådan? Jeg er enig i, at man bør holde fokus på data, når det handler om videnskab, men disse data er jo manipuleret til ukendelighed, og det giver slet ikke mening videnskabeligt at snakke om en global "temperatur"!? Måske Theilgaard fornemmer, at rigtig mange mennesker er træt af de evindelige dommedagsprofetier, som aldrig bliver til noget, så han forsøger at styre medierne til en ny taktik for at få den ønskede politiske effekt? Hvis dette er tilfældet, så er det jo besynderligt, at Theilgaard fortsætter sætningen med:

- , for dem risikerer vi at få mange af.

Så han vil ikke have, man fokuserer på katastrofer, fordi "dem risikerer vi at få mange af"!? Det giver ikke mening!

Det er et typisk eksempel på nonsens, som ofte kommer ud af munden på alarmister, og som vi også har oplevet det mange gange gennem årene med denne alarmist, Jesper Theilgaard.
Tilknyttet billede:

11-07-2023 07:50
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
11-07-2023 09:41
Kosmos
★★★★★
(5371)
Theilgaard ser ud til at være glad for, at det nationale Danmark Radio også gentager løgnen om rekordhøje "temperaturer"

- han omtales også her.
11-07-2023 12:23
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
12-07-2023 16:58
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.

Kun tåber besøger den hjemmeside og bliver narret af fidus.

Dagens afsnit af Trold Wagner blev bragt til jer af ordet "godroende".


Only fools visit that website and get fooled by the scam.

Today's episode of Trold Wagner was brought to you by the word "gullible".
12-07-2023 23:57
Euro
★★★☆☆
(443)
Undskyld, jeg har svært ved at tage jer seriøst når i refererer til andre som f.eks. Theilgaard, når i skal beskrive jeres syn på verden. I har da vel selv en mening?

Det burde ikke være nødvendigt at referere til andre individuelle individer, der sikkert har mindre indsigt end jer selv.

Selv om jeg ikke altid er enig med jer ved jeg dog at i har en del indsigt i det i taler om.
13-07-2023 02:01
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Eksperter og Bedrag13-07-2023 11:25
John Niclasen
★★★★★
(6370)
Euro skrev:
Undskyld, jeg har svært ved at tage jer seriøst når i refererer til andre som f.eks. Theilgaard, når i skal beskrive jeres syn på verden. I har da vel selv en mening?

Det burde ikke være nødvendigt at referere til andre individuelle individer, der sikkert har mindre indsigt end jer selv.

Selv om jeg ikke altid er enig med jer ved jeg dog at i har en del indsigt i det i taler om.

Det er helt nødvendigt at fremhæve det vrøvl, som personer, der refererer til dem selv som eksperter, og som bliver præsenteret i store nationale medier som eksperter, fremkommer med.

Ikke mindst i lyset af hvor omfattende dette bedrag er, vi er tvunget til at betale til.
13-07-2023 11:43
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Jesper Theilgaard og FN14-07-2023 11:19
John Niclasen
★★★★★
(6370)
I fortsættelse af Jesper Theilgaard og Propaganda 10-07-2023 21:14

D. 7-Jul-2023 skriver alarmisten, Jesper Theilgaard, på sin twitter profil:

Jesper Theilgaard skrev:
We have never wanted to hear these words
"climate change out of control". But it is a reasonable question if that is the case. Temperature continue to rise just like emission of GHG - and we know the consequences and the solutions too. #dkpol #climate

Kilde: @JesperTheilgard 7-Jul-2023

Theilgaard henviser til en artikel i The Guardian, som er kendt for bl.a. klima-alarmisme, og som igen henviser til udtalelse fra FN (Forenede Nationer).

The Guardian skrev:
The UN secretary general has said that "climate change is out of control", as an unofficial analysis of data showed that average world temperatures in the seven days to Wednesday were the hottest week on record.

"If we persist in delaying key measures that are needed, I think we are moving into a catastrophic situation, as the last two records in temperature demonstrates," António Guterres said, referring to the world temperature records broken on Monday and Tuesday.

Er det korrekt, at det er varmere end nogensinde?

Siden man begyndte meteorologiske observationer i moderne tid, er den officielt højeste temperatur målt på Jorden, 56,7°C, som blev målt 10-Jul-1913 ved Furnace Creek Ranch, Death Valley, Californien, USA.

Kilde: World: Highest Temperature @ wmo.asu.edu

Er der målt højere temperaturer her i juli, 2023?

Nej!

Hvad er de højeste temperaturer målt på Jorden i juli, 2023?

Det er omkring 50°C, f.eks. i Omidleh, Iran, der kortvarigt nåede 50,2°C.

I skrivende stund er de højeste temperaturer målt på Jorden det seneste døgn under 50°C.

Kilde: World Temperature & Rainfall Extremes

Disse temperaturer er jo ikke i nærheden af at være det varmeste på Jorden nogensinde! Det er 6-7°C under rekorden.

Hvorfor siger FN så, at det er varmere end nogensinde, at klimaet er ude af kontrol, og at de tror, vi bevæger os ind i en katastrofal situation?

FN er en international organisation, der i 2020 tæller 193 medlemslande. FN blev officielt grundlagt 24.10.1945 (FN-dagen) af de oprindelige 51 medlemmer, herunder Danmark, "for at frelse kommende generationer fra krigens svøbe ...".

Kilde: FN (Forenede Nationer) @ Den Store Danske

Som jeg ser det, har FN ændret sig fra at undgå krig til at føre propaganda omhandlende dommedagsprofetier.

Dette nonsens gentager aviser som The Guardian, uden at stille spørgsmål ved udtalelserne fra FN.
Og dette nonsens gentager alarmisten, Jesper Theilgaard, igen uden faktisk at stille spørgsmålstegn ved det.

Klima-alarmister lever i et ekkokammer af dommedagsprofetier og pseudovidenskabelig nonsens.
Tilknyttet billede:

14-07-2023 12:27
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
14-07-2023 16:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fortidens naturkatastrofer var langt langt være end nutidens. Eksempelvis mistede omkring 10.000 mennesker livet under den anden store mandedrukning.
https://da.wikipedia.org/wiki/Anden_store_manddrukning
15-07-2023 06:18
Robert Wagner
★★★★★
(3496)
4 helt usædvanlige klimagrafer, du skal kende lige nu.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: "Gennemsnitstemperatur"24-07-2023 11:51
John Niclasen
★★★★★
(6370)
I skrivende stund er den højeste temperatur målt på Jorden det seneste døgn angivet til +49,6°C, og den laveste temperatur målt på Jorden det seneste døgn angivet til -79,9°C.

Kilde: World Temperature & Rainfall Extremes

Gennemsnittet er -15,15°C:

(+49,6 + -79,9) / 2 = -15,15

Kan man så sige, at gennemsnitstemperaturen på Jorden er -15,15°C?

Hvis nej, hvorfor ikke?

----
Og videre:

Hvis jeg har et glas vand på +40°C og et glas Gløgg på +60°C, kan man så sige, at gennemsnitstemperaturen for de to glas er +50°C?

Hvis nej, hvorfor ikke?

Hvad vil temperaturen blive, hvis man blander indholdet af de to glas sammen i en kande?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 24-07-2023 11:56
Side 1 af 5123>>>

Deltag aktivt i debatten Vore Klimaforskere:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Politiken: Choktal fra Nasa får klimaforskere til at måbe6109-04-2016 10:06
IPCCs eksperter er langt fra alle klimaforskere818-01-2008 10:28
Klimaforskere er innovative misfostre!4131-08-2007 18:14
NyhederDato
Hackerangreb mod klimaforskere får nettet til at gløde22-11-2009 16:02
Førende klimaforskere mødes i Nuuk25-08-2009 12:10
Klimaforskere har problemer med skyerne01-02-2007 18:35
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik