Husk mig
▼ Indhold

Vore PolitikereSide 1 af 6123>>>
Vore Politikere16-04-2013 16:00
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Connie Hedegaard

Nogle politikere vælger at sætte sig ned på samme niveau omkring argumentationen, som den har været i stigende grad i klimadebatten og peger således fingre af den danske politiker, Connie Hedegaard, i EU:

'Man-made global-warming hypothesis' is dead in the water - Godfrey Bloom MEP

Måske det er det, der skal til, for at få vore politikere til at tænke klart!?

Der blev så i dag afholdt afstemning i EU om Connie Hedegaards forslag:

Connie Hedegaard taber vigtig afstemning om EU's klimapolitik

Og således kan man læse om de danske politikere i EU:

Ingen danskere stemmer nej
De 13 danske medlemmer af Europaparlamentet har generelt været positivt stem over for forslaget.

Alle fem socialdemokrater har erklæret, at de stemmer ja. Det samme gælder SF's Margrete Auken, de konservatives Bendt Bendtsen samt Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. De tre medlemmer af Venstre har også erklæret, at de nikker ja til forslaget.

Kun 1-2 stykker vælger at stemme blankt:

Omvendt stemmer DF's Morten Messerschmidt blankt, mens løsgænger Anna Rosbach Andersen har erklæret, at hun havde i sinde enten at stemme blankt eller ja alt efter udfaldet af et par ændringsforslag.

Modstanderne har blandt andet argumenteret for, at både virksomheder og forbrugere bliver udsat for urimelige omkostninger, hvis EU forsøger at hæve prisen for CO2-kvoter.

, og det selvom Venstre udtaler:

Venstre: Vi stemmer for Connie Hedegaards dårlige forslag

, hvor man bl.a. kan læse:

Det er planen, at parlamentet skal stemme om forslaget engang efter middag. Der har dog været rygter om, at man vil forsøge at udskyde den sprængfarlige afstemning til i morgen.

"Det er jo ren taktik - for at tippe et flertal", siger Jens Rohde.

Rygtet lyder, at hvis afstemningen udskydes, er flere konservative parlamentarikere forhindret i at stemme, fordi de skal til Margaret Tatchers begravelse i London, hvilket kan hjælpe ja-siden.

334 stemte mod forslaget, 315 for, mens 63 stemte blankt. Forslaget sendes nu tilbage i udvalg.


17-04-2013 11:04
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Lars Løkke Rasmussen

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, er idag at finde øverst i Global Green Growth Institute (GGGI), hvor han er blandt de fire "Experts or non-state actors" sammen med bl.a. Nicholas Stern.

Lars Løkke har for nylig sagt velkommen til Australian Ambassador Howard Bamsey to lead GGGI:

The Chairman of the Council of the Global Green Growth Institute, Mr. Lars Løkke Rasmussen is delighted to welcome Howard Bamsey and thanks Richard Samans for his service: "We welcome Ambassador Bamsey and extend our best wishes for the future to Richard Samans. Richard has played an important part in formulating the strategies and concepts offered by GGGI and in transforming GGGI to a fully-fledged international organization. GGGI now needs to consolidate and focus on successfully implementing its various programs and activities in a streamlined fashion and we are confident that Howard Bamsey can contribute positively to this process."

Hvem er Howard Bamsey?

Howard Bamsey var blandt de 114 delegerede fra Australien, der drog til 2009 United Nations Climate Change Conference (eller COP15) i København, hvor man forsøgte at få vedtaget en "Copenhagen Treaty" (FN traktat), hvor der bl.a. var beskrevet nogle ubehagelige tiltag til en verdensregering. Den blev heldigvis ikke til noget.

Lars Løkkes 'kompagnon' i GGGI, Nicholas Stern, var Chief Economist og Senior Vice-President for Verdensbanken fra 2000 til 2003. Det var i samme periode, hvor James Wolfensohn var præsident for Verdenbanken. Det er ham med de tætte forbindelser til Maurice Strong.

Nicholas Stern må siges at være en udpræget alarmist m.h.t. klima, hvilket man kan se af hans udtalelser fra januar 2013:
Nicholas Stern: 'I got it wrong on climate change – it's far, far worse'

En video introduktion til GGGI med Lars Løkke Rasmussen.

Er Lars Løkke blevet en vandmelon, som James Delingpole så malerisk betegner dem?

Jeg kan ikke kende ham længere.
Redigeret d. 17-04-2013 11:54
17-04-2013 11:24
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jeg vil gerne kvitterer for dine seneste indlæg. De er ikke så ringe endda


Er Lars Løkke blevet en vandmelon, som James Delingpole så malerisk betegner dem?


Det tror jeg ikke du behøves at frygte. Løkke arbejder seriøst på at generobre statsministerposten og er derfor nødt til at virke tillokkende på vælgere som er røde i kanten. Nu har DF godt fat i en del af dette segment, men favner bestemt ikke alarmisterne, ligesom LA. Betragt det som Løkkes bidrag til at skrabe vælgere sammen til et borgerligt flertal.
18-04-2013 09:57
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Poul Nyrup Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen

Odense Staalskibsværft, også kaldet Lindøværftet, lukkede i 2012. Samlet beskæftigede Odense Staalskibsværft-koncernen omkring 5.500 medarbejdere (2007), og endnu et håndværk må siges at være i krise i Danmark. Værftet blev grundlagt af skibsreder A.P. Møller i 1917/1918. Bygger vi i det hele taget skibe mere i dette land omgivet af alt det hav?

Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) blev dannet i 2009 og har tidligere socialdemokratisk statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand.

I 2011 kunne man så læse:

Lindø får millioner til testcenter
Det nye testcenter søgte egentlig kun om 75 mio. kr. fra Green Labs, men har fået bevilget 87 mio. kr. Det skyldes, at testcentret har fremskudt aktiviteter og allerede har fået penge fra en kommende ansøgning. Bevillingen vakte jubelstemning hos ansøgerne.

- Det er næsten en ubegribelig sejr. Vi har fået vurderet projektets tekniske og finansielle holdbarhed, og vi har nu den løftestang, vi skal bruge for at komme i mål, siger Claus Hviid Christensen, direktør for LORC.

Flere fonde giver tilskud
Ud over støtten fra Energistyrelsen har projektet tidligere fået støtte fra Fornyelsesfonden. Det er desuden offentliggjort, at EU's globaliseringsfond vil yde tilskud til omskoling af de tidligere medarbejdere på skibsværftet.

Det gamle skibsværft Lindø er ved at afvikle skibsproduktionen og satser i stedet på at blive udviklings- og testcenter for vindmøller under navnet LORC (Lindoe Offshore Renewables Center).

Så man skal igang med at bygge vindmøller på værftet, som tidligere har bygget skibe. Og man får mere støtte, end man søger om!?

Og således kunne man igår d. 17. april 2013 læse:

Første spadestik til testhal

Nu starter byggeriet af testhallen til Lindoe Offshore Renewables Center (LORC), der skal huse en af verdens mest avancerede faciliteter til test af naceller til offshore-vindmøller.

En video med Poul Nyrup Rasmussen:
LORC Potential, Poul Nyrup Rasmussen, Chairman

LORC på Lindø Industripark blev indviet af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Et videoklip:
Statsminister Lars Løkke Rasmussen - uddrag af tale

Jamen det lyder da meget godt! Eller hva'?

Iflg. Energistyrelsen:

Der har lige fra slutningen af 1970'erne været ydet støtte til elproduktion fra vindmøller. I de første år både i form af anlægsstøtte og elproduktionstilskud. Siden begyndelsen af 1990'erne alene som en garanteret afregningspris eller som et pristillæg til markedsprisen. Støtten ydes som kompensation til vindmølleejerne, fordi elproduktion fra vindmøller endnu ikke kan konkurrere økonomisk med konventionel elproduktion på kraftværker, der anvender kul, naturgas eller olie.

Det aktuelle pristillæg til markedsprisen udbetales af Energinet.dk, der opkræver beløbet som et PSO-bidrag (Public Service Obligation er engelsk begreb for offentlige forpligtelser). Størrelsen fremgår af elregningerne.

I de senere år, hvor den gennemsnitlige markedspris på det nordiske spotmarked har svinget mellem 20 og 35 øre/kWh, har PSO-tariffen udgjort ca.10 øre/kWh. Foruden vindmøller, der modtager ca. halvdelen af disse PSO-midler til miljøvenlig elproduktion, bruges midlerne også til at støtte decentrale kraftvarmeværker, elproduktion fra biomasse, solceller m.v.

Problemet er, og dette er et stort problem, som jeg ser det, så betyder disse tiltag, at det bliver dyrere at være dansker. Som jeg læser det, skal der betales op mod halvdelen af den normale pris på el oven i, for at elpriser fra vindmøller er sammenlignelig. Hvem skal betale det? Hvorfor mon arbejdspladserne fosser ud af Danmark? Bl.a. derfor.

I hårde tider må det da dreje sig om at gøre det så billigt at drive virksomhed som overhovedet muligt. Det er virksomheder, der i sidste ende gennem eksport betaler regningen for al vores velfærd. Virksomheder har behov for energi, ligesom os borgere har behov for energi. Dyrere energi betyder dyrere at være dansker, og for tiden også tab af arbejdspladser.

Er vore politikere ved at fjerne grundlaget for vores samfund?
18-04-2013 10:56
Morten Riber
★★★★★
(2298)
I hårde tider må det da dreje sig om at gøre det så billigt at drive virksomhed som overhovedet muligt. Det er virksomheder, der i sidste ende gennem eksport betaler regningen for al vores velfærd. Virksomheder har behov for energi, ligesom os borgere har behov for energi. Dyrere energi betyder dyrere at være dansker, og for tiden også tab af arbejdspladser.


Nu finder de godt nok nogle penge via sociale reformer mv., som skal gives til virksomhederne, men er det overhovedet nok? Og hvad når pengene fra nordsøolien slipper op? Så er det i hvert fald ikke nok. Det ville uden lige være bedre om disse penge kunne være gået til skattelettelser, som igen kunne lette presset på lønningerne. Så uanset hvordan man vender og drejer det så har du ret i at de alt for dyre energipriser er på vej til at blive det altoverskyggende og væsentligste problem vi har i Danmark
21-04-2013 11:54
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Rasmus Helveg, Martin Lidegaard og Helle Thorning
(Klima- og energiordfører og -minister samt en Statsminister)

De Økonomiske Råd publicerede d. 28. februar 2013 en rapport, Økonomi og Miljø 2013. Rapporten starter med en kritisk gennemgang af EU's og Danmarks energi- og klimapolitik.

Uddrag fra Resume:

Energi er en central produktionsfaktor, og sikker adgang til billig energi er derfor en forudsætning for en stabil økonomisk udvikling.

En ensidig ambitiøs klimapolitik i Danmark eller EU er omkostningsfyldt og har kun en meget begrænset effekt på den globale opvarmning.

En overgang til VE (Vedvarende Energi) vil ikke afskærme Danmark eller EU fra fremtidige prisstigninger på fossile brændsler. Satsningen på VE udover det, der er velbegrundet i klimamålsætningerne, betyder derfor, at vi pådrager os store omkostninger nu, uden at der vil være et afkast i form af lavere energipriser senere.

... en ensidig ambitiøs klimapolitik vil ikke have en nævneværdig effekt på den forventede temperaturudvikling, fordi Danmarks og selv EU's drivhusgasudledning kun udgør en mindre del af den samlede globale udledning.

En ensidig ambitiøs klimapolitik i nogle lande vil samtidig føre til højere udledninger i andre lande. Den ambitiøse politik vil sænke efterspørgslen efter fossile brændsler i disse lande og vil derved føre til en lavere global pris, hvorfor forbruget i andre lande øges. Samtidig øger klimapolitikken produktionsomkostningerne, især for energiintensive varer, hvorfor en del af produktionen vil flytte til lande med en mindre ambitiøs klimapolitik.

EU og Danmark fører en mere ambitiøs klimapolitik, end hvad internationale aftaler forpligter til. Den ambitiøse klimapolitik i EU og især i Danmark begrundes blandt andet med, at der er behov for foregangslande, der viser, at en sådan politik er mulig uden store omkostninger. Det er imidlertid ikke oplagt, at dette argument er korrekt.

Der er et stærkt politisk ønske om, at udvikling og produktion af klimateknologi foregår i eget land. Der ønskes grundlæggende en bid af kagen på markedet for klimavenlige løsninger, der forventes at vokse i fremtiden. Med dette udgangspunkt argumenteres ofte for, at statsstøtte er nødvendig i startfasen, for at industrien kan blive konkurrencedygtig (det såkaldte "børneindustri-argument"). Samtidig skulle det især være en fordel at være den første, der udvikler og producerer en ny klimavenlig teknologi, da det kan føre til et varigt forspring i forhold til konkurrenterne ("first-mover"-argumentet). Dette fører til ønsket om, at staten skal understøtte forskning i og udvikling af nye klimavenlige teknologier. Hverken teoretisk eller empirisk er der meget belæg for børneindustri- og first-mover argumenterne. Begge disse to argumenter bygger blandt andet på, at staten er bedre end private investorer til at udvælge de sektorer, der har mest potentiale. Dette "Pick-the-winner"-argument er problematisk. Der er al mulig grund til at forvente, at virksomheder og private investorer, der agerer på markederne til daglig, vil have bedre informationer om, hvilke markeder det er lønsomt at investere i.

(Det fremgår forøvrigt af rapporten, at De Økonomiske Råd går ud fra, at der er et klimaproblem ved udledning af CO2. Diskussionen blandt klimaforskere går på, hvor stort dette potentielle problem er, og om det i det hele taget er et problem, når man tager alle konsekvenser i betragtning.)

De Radikales klima- og energiordfører, Rasmus Helveg Petersen, udtaler i Deadline på DR2 tidligere i år, 2013, i forb. m. nogle uheldige ("stærkt bekymrende" vil nogle måske sige) udtalelser omkring cementfabrikken Aalborg Portland:

Det vi snakkede om, journalisten fra Nordjyske og jeg, var min ambition om at få skabt en masse nye arbejdspladser i den grønne sektor, det der "Clean Tech Sector", og det er en vækstsektor, der kommer til at stå for skabelsen af mange mange nye arbejdspladser.

Senere i samme udsendelse udtaler Rasmus Helveg Petersen:

Det er måske det mest attraktive marked at være på, overhovedet. Jeg kan ikke forestille mig et andet marked, som vi har kendskab til, som kommer til at fordobles frem til 2020.

Det er også værd at bide mærke i den afsluttende bemærkning fra Ole Birk Olesen:

Men der er jo en stor omkostning forbundet med at omlægge sin produktion, både i forhold til NOx-afgiften, og i forhold til de nye energiafgifter, som I vil strø ud over landet. Det gælder alle virksomheder, der udleder NOx og bruger energi, at de vil blive pålagt store afgifter, som deres konkurrenter i udlandet ikke bliver pålagt. Det er dér, I ødelægger rammevilkårene for dansk erhvervsliv og sørger for at dansk vækst og arbejdspladser flytter ud af landet.

De Radikales Energi- og Klimaminister, Martin Lidegaard, udtalte sig således d. 28. februar 2013 om rapporten fra De Økonomiske Råd:

Vismændene glemmer, at vi ikke bare har nogle klima-politiske mål, vi har altså også et ønske om at blive uafhængige af den meget store import af fossile brændstoffer, som både Danmark og Europa har.

Det var i tv-avisen, som jeg så samme dag. (Danmark er eksportør af olie fra Nordsøen.)

Iflg. et læserbrev fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, skulle Martin Lidegaard også have udtalt:

Det Økonomiske Råds rapport bliver ikke mere rigtig af at de gentager sig selv år efter år.

D. 29. februar 2013 var der møde i Folketingssalen, hvor der var spørgsmål til den socialdemokratiske statsminister, Helle Thorning Schmidt, bl.a. omhandlende rapporten fra vismændene i De Økonomiske Råd:

Video: Møde i Folketingssalen

På vanlig vis danses der lidt rundt om de kritiske spørgsmål, og man får vel egentlig det ud af statsministerens udtalelser, at man vil "fortsat satse på bred forskning" (som i virkeligheden er meget målrettet på grøn teknologi) og at man fortsat "har gode rammebetingelser for vores erhvervsliv" (som i virkeligheden i stadig højere grad bliver ramt af nye afgifter som f.eks. energiafgiften).

Hvad bliver konsekvensen af vore politikers politik for Danmark? Mister vi i stigende grad arbejdspladser?
12-05-2013 14:36
Heltkold
☆☆☆☆☆
(13)
Ja vel Statsminister fortæller sannheten om klimapolitikken.
Bemærk især første og sidste del i filmen.


http://tv.nrk.no/serie/ja-vel-statsminister/koif60001613/sesong-1/episode-6

Kun tilgængelig denne uge.
12-05-2013 15:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kun tilgængelig denne uge.


Kun tilgængelig i denne uge i Norge!
28-08-2013 09:59
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Connie Hedegaard

DR2 - Deadline 26-Aug-2013 - Klima - Kampen går langsomt
16-01-2014 09:57
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Karen Christiana Figueres Olsen

(Hun er ikke helt en af 'vore' politikere, men hun er halv dansk og kommer oprindelig fra Costa Rica.)

Historien: Biggest Emitter China Best on Climate, Figueres Says

Se også: En mere farverig udgave af samme historie.

Og: Københavnermødet var en succesfuld fiasko
Redigeret d. 16-01-2014 10:03
03-11-2014 16:01
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Rasmus Helveg Petersen
Klima-, energi- og bygningsminister

For nylig blev der på Københavns Universitet afhold "IARU Sustainability Science Congress", hvor ministeren var blevet inviteret af Katherine Richardson til at tale ved "Closing sessions", altså ved afslutningen af kongressen. Det blev optaget på video, som kan ses her:

Closing session

Rasmus Helveg Petersen starter sin tale 25:30 inde i optagelsen efter introduktion af K.R., og han udtaler bl.a.

Recently I saw for myself how the climate is changing when in Greenland, when I visited there, standing on the inland ice realizing that the measurement station, I was standing next to, had sunk by five meters prior to the year before, simply because of melting ice, and in the fact I could actually hear the global warming through hearing all the water flowing away in cracks in the ice. You could actually hear the ice melting. That was a terrifying experience.

Det sner ret meget i Grønland henover året, og sådanne målestationer bliver hurtigt begravet i al den nye sne. DMI har en side om Aktuel massebalance på Grønlands indlandsis, hvor man bl.a. kan læse:

Hen over året sner det mere, end der smelter,

Det undrer sikkert, hvordan en minister for klima kan vide så lidt om de faktiske forhold, men nogle siger, vi har de politikere, som vi har fortjent. DMI skriver videre:

men kælving af isbjerge indgår jo også i indlandsisens totale masseregnskab.

Det er korrekt, at der iflg. målingerne netto bliver mindre indlandsis i Grønland i disse år, men det skyldes altså ikke afsmeltning. Iskappen kælver mere for tiden, og det er vist et ikke helt forstået fænomen. Det kan være en overgang, mens massen forøges inde på isen, hvor det sner mere, end der når at smelte.

Videoer findes også på konferencens side: Session webcasts
Redigeret d. 03-11-2014 16:02
03-11-2014 19:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Rasmus Helvegs genvordigheder har tilsyneladende ingen ende - for udeklimaet er CO2 et problem,nu er CO2 sandelig også et problem for indeklimaet

Redigeret d. 03-11-2014 19:27
RE: Rasmus Helveg04-11-2014 22:28
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
Kjeld Jul skrev:
Rasmus Helvegs genvordigheder har tilsyneladende ingen ende - for udeklimaet er CO2 et problem,nu er CO2 sandelig også et problem for indeklimaet
Rasmus Helveg er blevet et offer for årtiers misinformation om at vi kan klare alt med Sol og Vind.
Jeg har ikke lyst til at købe stearinlys til brug ved vindstille.
16-03-2015 12:56
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Gitte SeebergGitte Seeberg er generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden siden 1. september 2008. Oprindeligt repræsenterede hun Det Konservative Folkeparti i Folketinget 1994-2004 og i Europa-Parlamentet 2004-2007. Hun var blandt stifterne af Ny Alliance og blev indvalgt i Folketinget for partiet ved valget i 2007. Hun forlod partiet den 29. januar 2008 og blev løsgænger for en kort periode.

D. 11. marts 2015 forfattede Gitte Seeberg et blog-indlæg på Jyllandspostens webside:

Kære klimaskeptikere, skal vi også tro jorden er flad?

Hun indleder med:

Nogle klimabenægtere er tilsyneladende så desperate, at de helt forbyder ord som klimaforandringer og global opvarmning

Da jeg læste det var min første tanke, at hun da må være ganske desperat. Jeg fik helt lyst til at fremstille en T-shirt med skriften: Jeg er klimabenægter! Det siger Gitte Seeberg selv.

Hvorfor snakker hun om at tro på, at Jorden er flad?

Hun har givet denne retorik fra den amerikanske udenrigsminister, John Kerry., som netop er nede på et plan, hvor han kalder mennesker for grimme ting:

John Kerry calls climate change deniers members of 'Flat Earth Society'

Ved et besøg i Jakarta, Indonesien, i februar 2014 udviste John Kerry en udpræget manglende forståelse for videnskaben bag atmosfærer og klima:

This is simple. Kids at the earliest age can understand this.

Try and picture a very thin layer of gases - a quarter-inch, half an inch, somewhere in that vicinity - that's how thick it is. It's in our atmosphere. It's way up there at the edge of the atmosphere. And for millions of years - literally millions of years - we know that layer has acted like a thermal blanket for the planet - trapping the sun's heat and warming the surface of the Earth to the ideal, life-sustaining temperature. Average temperature of the Earth has been about 57 degrees Fahrenheit, which keeps life going. Life itself on Earth exists because of the so-called greenhouse effect.

Kilde: Remarks on Climate Change

Når jeg læser Gitte Seeberg, så får jeg en fornemmelse af, at også hun ved meget lidt om, hvad hun snakker om, bl.a. når hun skriver:

Hvad bliver det næste? At man tilskynder til bogafbrænding? At man igen påstår, jorden er flad?

Netop bogafbrænding foretages f.eks. af hendes meningsfæller ved Department of Meteorology and Climate Science, San José State University:Kilde: NEWS UPDATES, April 2013

Vi hører ofte, at "debatten er ovre", Gitte Seeberg giver udtryk for dette, og John Kerry siger det direkte. Når en politiker siger, at "debatten er ovre", så kan man være ret sikker på, at debatten langt fra er ovre, og at de er ved at tabe den.

Gitte Seeberg afslutter sit blog-indlæg med ordene

Så jeg håber, I vil slukke lyset sammen med mig den 28. marts.

Vi kan opleve en delvis solformørkelse her i Danmark d. 20. marts 2015, og måske vi kan blive enige om, at det er mørke nok i denne omgang. Derfor vil jeg opfordre alle til at tænde så meget lys, som muligt, d. 28. marts, når WWF erklærer Earth Hour. Lad disse sortseere vide, at vi vil lyset og livet, at vi ser lyst på fremtiden og ikke lader os påvirke af deres skræmmekampagner og mørke tanker.
RE: Kære danske politikere11-05-2015 12:52
John Niclasen
★★★★★
(6429)
D. 7. maj 2015 blev der afholdt valg i United Kingdom:

United Kingdom general election, 2015
På dansk: Parlamentsvalget i Storbritannien 2015

Lige op til valget gav premierminister David Cameron udtryk for, at han ville stoppe fremtidige offentlige midler til vindmølle farme:

'We'll scrap funds for windfarms'

Camerons parti gik 28 mandater frem ved valget, og de har nu det absolutte flertal.

Bl.a. den siddende "Energy and Climate Change Secretary" mistede sin position:

Ed Davey becomes first cabinet minister to lose seat since 1997

Kunne man håbe på, at nogle danske politikere vil samle denne op og gøre noget tilsvarende ved det forestående valg her i Danmark? Jeg tror, at rigtig mange danskere er trætte af vindmøller. Vores land ligner jo efterhånden nærmest et udvidet Tvind. Og jeg fornemmer, danskerne er trætte af de alt for høje priser på elektricitet, og mon ikke det generelt også vil være godt for vores økonomi med færre vindmøller?
Redigeret d. 11-05-2015 12:56
14-05-2015 10:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ad. skifergas.
Rasmus Helveg Idag i News- ; boringerne skal fortsætte;men vil ikke bruge den fossile skifergas- ; hvilken en begavet udtalelse af vores energiminister
14-05-2015 12:47
Kosmos
★★★★★
(5371)
...hvilken en begavet udtalelse af vores energiminister

- indeed; han kunne lære en del af sin britiske kollega!:

Britain's new energy secretary is expected to prioritise the development of shale gas in Britain, following the chancellor's request last year to ministers to reduce planning delays
19-05-2015 22:22
Jeha
☆☆☆☆☆
(8)
Det kunne være en lækker tænketank at få til danske politikere!
17-06-2015 08:05
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Rasmus Helveg PetersenAsger Juhl fra Radio 24-7 havde besøg af Frank Lansner, hvor de ringede til Klima-, energi og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, og snakkede klima.

Alt det vi burde tale om under valgkampen

Indlægget starter 38:28 inde i udsendelsen.

@ 48:38 kommer Rasmus Helveg med 97% konsensus argumentet. Det viser sig dog, at Rasmus Helveg ikke ved, at undersøgelsen med de 97% drejer sig om videnskabelige udgivelser, og ikke antal videnskabsfolk. Derudover er argumentet skudt i sænk flere steder. Bl.a. i denne analyse af Richard Tol, professor i økonomi ved University of Sussex:

Global warming consensus claim does not stand up (author's cut)

Ophavsmanden bag papiret med påstanden om de 97% konsensus er tegneserie-tegneren og web-programmøren, John Cook, også kendt fra den alarmistiske side, skepticalscience.com:

About Skeptical Science

@ 49:00 hiver Rasmus Helveg så konspirationsteori-kortet, tsk tsk.

@ 49:56 benytter Rasmus Helveg sig af den manipulation, at han siger, vi udleder "kulstof". Sandheden er, at klimaspørgsmålet drejer sig om den menneskelige udledning af "kuldioxid", hvilket er noget helt andet. Ved "kulstof" tænker man måske sodpartikler, partikelforurening og smog, "kuldioxid" er planteføde og en nødvendighed for fotosyntesen og dermed nødvendigt for alt liv på Jorden. At "kuldioxid" er skiftet ud med "kulstof" i propagandaen fra alarmisternes side ses også i udlandet, hvor "carbon dioxide" er udskiftet med "carbon".
Redigeret d. 17-06-2015 08:16
17-06-2015 08:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John Niclasen-
Den udsendelse ville jeg gerne have set,hvordan forholdt Rasmus Helveg sig til modargumenterne?
17-06-2015 09:05
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Den udsendelse ville jeg gerne have set, hvordan forholdt Rasmus Helveg sig til modargumenterne?

Det er en radio-udsendelse, der er tilgængelig online. Klik på linket:

Alt det vi burde tale om under valgkampen

Derefter klik på højttaler symbolet "Hør seneste" eller "Hør podcast".

Indlægget starter 38:28 inde i udsendelsen.
Redigeret d. 17-06-2015 09:07
17-06-2015 09:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Er lige på mobilen,vil høre udsendelsen senere.
Redigeret d. 17-06-2015 10:01
17-06-2015 11:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Tehe... :-)

Jeg er gået lidt stille med dørene med det radio interview fordi jeg fik IKKE sagt alt det jeg ville sige, men derimod en masse jeg havde besluttet mig for IKKE at sige AAARGH!!

Så jeg betragtede det egentligt bare som lidt træning. Helt vildt som tingene flyver en helt anden retning af hvad man havde tænkt sig.

Men ja, det blev en snak om 97% papiret hvor f.eks Roy Spencer (skeptiker) er med i de 97%, og hvor producenterne af 97% IKKE har spurgt folk om deres holdninger, men derimod selv udvalgt artikler og selv konkluderet derudaf.

Nej, dem der reelt skal spørges når spørgsmålet jo er om Solen er drivkraft eller ej, det er selvsagt solforskerne og ikke alle mulige koral og isbjørneforskere etc. som Helveg og co. blåøjet accepterer. (fjolser ! :-) ) .

Alene dette at nogen kan finde på at bruge åbenlyst ikke-egnede forskeres papirer til deres "undersøgelse" burde få alle røde lamper til at lyse, også hos godtroende Helveg.


Men jeg var skuffet over Helveg : Det er jo 100% sandt at jeg stemte på netop ham sidste gang, det gør oplevelsen for mig endnu mere bizar.
Kort sagt: Jeg synes ikke han var sød. Jeg sagde intet tarveligt eller unfair, fremlagde bare nogle synspunkter han ikke deler, og så synes jeg altså - som jeg oplevede det - at han var lidt usympatisk, eller er det bare mig?

Jeg indledte endda med at sige at jeg har stemt på ham, netop for at lige tage toppen af en evt und tunge. Han siger da også fra start at der er plads til forskellige meninger, men åbenbart ikke hvis disse meninger er forskellige fra hans meninger...

NÆSTE gang ved jeg lidt bedre hvordan jeg skal gribe den slags an, promise!!

Men rart at der i det hele taget kom noget ud i æteren der ikke bare støtter op om klimareligionen.

Ja, Helveg reagerede nærmest som hvis man fortæller en Jehovas vidende at man ikke tror på at alle dyr har en sjæl eller lignende kætteri.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
17-06-2015 11:36
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og så en tak til Eyvind Dekaa - hvis i kender ham - for at interview kom på benene!


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
17-06-2015 12:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Frank Lansner-
Har nu hørt udsendelsen-
klima er i sig selv et meget komplekst emne,at opnå en saglig diskussion om dette tema på ca. 15 min med en "overbevist" som Rasmus Helveg er en umulighed,som du gjorde dit bedste for at give mening - blot ærgerligt,at der ikke var tid til at drøfte den totale udbredelse af havisen,her lød det til,at du havde fat i den lange ende.
17-06-2015 12:50
Kosmos
★★★★★
(5371)
...Så jeg betragtede det egentligt bare som lidt træning. Helt vildt som tingene flyver en helt anden retning af hvad man havde tænkt sig

- bare fint, at du gjorde det; og at du åbenbart har mod på at gøre det igen!


(Fandt du nogensinde ud af, hvad der i grunden skete med LA??).
19-06-2015 19:56
Kosmos
★★★★★
(5371)
Men jeg var skuffet over Helveg : Det er jo 100% sandt at jeg stemte på netop ham sidste gang, det gør oplevelsen for mig endnu mere bizar.
Kort sagt: Jeg synes ikke han var sød. Jeg sagde intet tarveligt eller unfair, fremlagde bare nogle synspunkter han ikke deler, og så synes jeg altså - som jeg oplevede det - at han var lidt usympatisk, eller er det bare mig?

- hvorom alting er: Han har åbenbart nu indkasseret sin (fortjente?) 'straf'!
RE: Vores Vejr 19-jun-201521-06-2015 12:45
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Flyttet til: Klima Kampen
Redigeret d. 21-06-2015 12:48
24-06-2015 20:24
perhag
☆☆☆☆☆
(41)
Med bopæl i Nordsjælland har man vist ikke kunnet stemme Rasmus Helveg Petersen i hverken 2011 eller 2015, så har man stemt Helveg er det nok Morten Helveg Petersen til Europaparlamentet.

Martin Lidegaard blev valgt for De Radikale i Nordsjælland, så i det tilfælde gælder det ikke at vælgerne har fravalgt alarmistiske klimaministre. Han har ellers tidligere haft store problemer med at få nok personlige stemmer til at blive valgt, men han har så også været væk fra klimaministerposten ved at være udenrigsminister i mellemtiden.
31-01-2016 18:10
John Niclasen
★★★★★
(6429)
Connie Hedegaard

I 2009, mens Connie Hedegaard var Klima- og energiminister, udviklede Dansk Energi sammen med Det Danske Spejderkorps en lille bog til spejderne (børn og unge), hvori Connie Hedegaard skriver en hilsen:Den lille bogs indhold:Bogen indeholder megen misinformation:Man bilder spejderne ind, at tørke og oversvømmelser kan undgås ved at stoppe udledningen af CO2:, og man opfordrer de unge til at være aktivister for en absurd ideologi:Er det virkelig så længe siden, man sidst mobiliserede spejderbørn til en absurd ideologi, at man har glemt, hvad det kan føre til?

Har du børn, så vær opmærksom på, hvad de bliver udsat for af propaganda!

Bogen kan stadig hentes på siderne hos Dansk Energi og Det Danske Spejderkorps.
31-01-2016 19:24
Kosmos
★★★★★
(5371)
Har du børn, så vær opmærksom på, hvad de bliver udsat for af propaganda!

- spejderkorpsene er én ting, der er sandsynligvis tale om langt mere omfattende propagandaudbredelse i skolerne...se blot på formuleringerne af nogle af de skoleprojekter, der fra tid til anden omtales her i spalterne.

For et par år siden fortalte mit barnebarn (folkeskolens 7. klassetrin) mig, at den grønne omstilling nu var så fremskreden, at 50% af Danmarks energiforbrug hidrører fra vindmøller!
Han troede fuldt og fast på det - men jeg kan naturligvis ikke vide, om han har 'hørt ordentligt efter i timen'!?
Man skulle dog tro, at dette var noget, eleverne taler om - så mon ikke han var blevet sat på plads, hvis han stod ene med dét indtryk?
31-01-2016 20:29
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
John Niclasen skrev:
Connie Hedegaard

I 2009, mens Connie Hedegaard var Klima- og energiminister, udviklede Dansk Energi sammen med Det Danske Spejderkorps en lille bog til spejderne (børn og unge), hvori Connie Hedegaard skriver en hilsen:Den lille bogs indhold:Bogen indeholder megen misinformation:Man bilder spejderne ind, at tørke og oversvømmelser kan undgås ved at stoppe udledningen af CO2:, og man opfordrer de unge til at være aktivister for en absurd ideologi:Er det virkelig så længe siden, man sidst mobiliserede spejderbørn til en absurd ideologi, at man har glemt, hvad det kan føre til?

Har du børn, så vær opmærksom på, hvad de bliver udsat for af propaganda!

Bogen kan stadig hentes på siderne hos Dansk Energi og Det Danske Spejderkorps.Hmm ja den er ikke helt god, pointen med at få en mere co2 neutral og bæredygtig energiform er god nok, det vel de færreste der er uenige med, men når man så går videre som her at lave en folder så har man gået over grænsen fra god information til propaganda desværre.

Men siger lidt om hvad man giver de helt unge mennesker indtrykket af, det jo helt forrykt, min skolegang blev afsluttet for 6 år siden, ganske vidst nok sket noget siden, men kan nu godt huske den måde det blev fortalt på, det skræmte i hvert fald mig dengang.

En ting jeg blandt andet hæfter mig ved er man helt skal undgå at udlede co2? hvad med lige at undervise dem i kulstofkredsløbet og hvordan man måske kan udnytte co2 til energi frem for at gør den til noget der slet ikke må udledes.

EN anden ting er man reder altså ikke verden ved at blive helt co2 fri, tørke opvarmning og andre ekstremer vil stadig finde sted, så man burde undervise i naturens klimasystem og derefter hvad den ekstra mængde af drivhusgasser kan påvirke dette.

Og til sidst uden co2 - ingen fotosyntese og den grænse går ved 150ppm, planterne har brug for det til at overleve, før vi brændte de fossile brændsler af var co2 indholdet omkring 280ppm det trods alt ikke meget og ganske tæt på den nedre grænse alligevel.

Hvis den slags skulle ligge i min postkasse eller få den udleveret ender det samme sted som det man modtager fra Jehovas vidner - som optændingspapir til fyret
noget godt kommer der ud af det. (spøg til side)

Mvh.
Redigeret d. 31-01-2016 20:36
31-01-2016 21:13
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:Og til sidst uden co2 - ingen fotosyntese og den grænse går ved 150ppm, planterne har brug for det til at overleve, før vi brændte de fossile brændsler af var co2 indholdet omkring 280ppm det trods alt ikke meget og ganske tæt på den nedre grænse alligevel.


... hvilket sært nok ikke har været noget problem overhovedet i hverken historisk eller geologisk tid, - først da nogen fik den ide at tanken om at undlade at hæve CO2-niveauet var et eller andet socialistisk komplot fra FNs side om en verdensregering ... så blev det pludselig et problem.

... go figure.
31-01-2016 22:03
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
christian-roskilde skrev:Og til sidst uden co2 - ingen fotosyntese og den grænse går ved 150ppm, planterne har brug for det til at overleve, før vi brændte de fossile brændsler af var co2 indholdet omkring 280ppm det trods alt ikke meget og ganske tæt på den nedre grænse alligevel.


... hvilket sært nok ikke har været noget problem overhovedet i hverken historisk eller geologisk tid, - først da nogen fik den ide at tanken om at undlade at hæve CO2-niveauet var et eller andet socialistisk komplot fra FNs side om en verdensregering ... så blev det pludselig et problem.

... go figure.


jeg vil ikke blande den slags ind i det her sammenhæng og har ingen kommentar til det.

Men man kan så debattere om et lavt co2 indhold i troposfæren er et problem i større eller mindre grad eller om det vil kunne blive det, denne del af emnet er nyt for mig og kan se der temmelig delte meninger om det, men på ingen måde uinteressante.

Når man snakker om Co2, så det som om det kun fremstår som en farlig og giftig gasart, det bare ikke korrekt, det er en af byggestenene for liv kan eksistere på jorden og hvis grænsen for fotosyntese går ved 150ppm så har vi være temmelig tæt på, det høre man ikke meget om, man kan sige det sådan for meget af noget er dårligt, samme med for lidt, alt med måde.

Mvh.
31-01-2016 22:06
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
jeg vil ikke blande den slags ind i det her sammenhæng og har ingen kommentar til det.


Men du er godt klar over at de første, der bekymrede sig om et scenarie med for lav CO2 til fotosyntese var folk, der ville forsøge at finde en undskyldning for ikke at gøre noget ved at vi nu har hævet CO2-niveauet langt over det niveau der har været ikke bare i hele vores arts (homo sapiens) levetid, men 4 gange så lang tid.
- ikk'?
31-01-2016 22:12
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
christian-roskilde skrev:
jeg vil ikke blande den slags ind i det her sammenhæng og har ingen kommentar til det.


Men du er godt klar over at de første, der bekymrede sig om et scenarie med for lav CO2 til fotosyntese var folk, der ville forsøge at finde en undskyldning for ikke at gøre noget ved at vi nu har hævet CO2-niveauet langt over det niveau der har været ikke bare i hele vores arts (homo sapiens) levetid, men 4 gange så lang tid.
- ikk'?Det har jeg på ingen måde tænkt over, men skulle ikke forbavse mig nogle ville det, men kommer ikke sagen ved for mig, men selve emnet der spændene.

Hvis nu vi helt og konkret holder os til omkring co2 og dens effekt og smider hvad folk har af interesser væk.

Hvad så forkert i de ting jeg har påpeget? det vil jeg hellere bruge tid på.

Mvh.
Redigeret d. 31-01-2016 22:13
31-01-2016 22:18
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
Det har jeg på ingen måde tænkt over, men skulle ikke forbavse mig nogle ville det, men kommer ikke sagen ved for mig, men selve emnet der spændene.


Det er IMNHO ikke særlig spændende hvis vi absolut ingen grund har til at tro det skulle være et muligt scenarie.
Er det sket før? .... nej.
Hvorfor skulle det ske i fremtiden?

Jeg mener ... Du/I/man har vel ikke tænkt sig at opfinde et 100% hypotetisk scenarie blot for at kunne lave et argument imod jeres kæphest?
31-01-2016 22:26
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
christian-roskilde skrev:
Det har jeg på ingen måde tænkt over, men skulle ikke forbavse mig nogle ville det, men kommer ikke sagen ved for mig, men selve emnet der spændene.


Det er IMNHO ikke særlig spændende hvis vi absolut ingen grund har til at tro det skulle være et muligt scenarie.
Er det sket før? .... nej.
Hvorfor skulle det ske i fremtiden?

Jeg mener ... Du/I/man har vel ikke tænkt sig at opfinde et 100% hypotetisk scenarie blot for at kunne lave et argument imod jeres kæphest?
For mig er det spændene at gå i dybden med og sikkert også andre med interesse for den slags.

Og hvor ser du det ikke er sket i historien? har du noget om det vi andre kan bruge til at skubbe en debat op inden for det felt?.

Ang. fremtiden ved jeg det ikke, men det kan da ikke skade at stille spm, det godt man har debat man kan få taget den slags op og se hvad andre har af argumenter, nødvendigvis ikke enighed så mere en forståelse af ting man ikke selv har haft i tankerne, det sundt en imellem.

Det sidste du skriver må du gerne forklare noget bedre, er ikke helt med i din pointe.

Mvh.
31-01-2016 22:30
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
christian-roskilde skrev:
Og hvor ser du det ikke er sket i historien? har du noget om det vi andre kan bruge til at skubbe en debat op inden for det felt?


Var det ikke nemmere at dem, der påstår at det er et muligt scenarie kommet med et eksempel - f.eks. på hvor det skulle være sket tidligere.

Man kan som bekendt ikke "bevise" ikke-eksistensen af noget. - ud over at påpege der ikke er nogen som helst evidens for det.
31-01-2016 22:56
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Peter Mogensen skrev:
christian-roskilde skrev:
Og hvor ser du det ikke er sket i historien? har du noget om det vi andre kan bruge til at skubbe en debat op inden for det felt?


Var det ikke nemmere at dem, der påstår at det er et muligt scenarie kommet med et eksempel - f.eks. på hvor det skulle være sket tidligere.

Man kan som bekendt ikke "bevise" ikke-eksistensen af noget. - ud over at påpege der ikke er nogen som helst evidens for det.Det ganske rigtig der ikke forelægger direkte beviser for det, men det udelukker så hverken det ene eller det andet, derfor kan emnet være interessant at tage op, og det kan være når en tager det første skridt til en debat at andre med mere information kan bringe nogle ting på banen om dette.

Dvs om vi i den geologiske tidsalder har været under den nedre grænse som jeg har fået indtrykket af ligger på 150ppm eller må det gerne rettes.

i så faldt påpeget jeg også blot vi trods alt ikke var forfærdelig lagt fra den grænse i førindustriel tid, så vi har også haft et rimeligt lavt indhold af co2 alligevel, uden at sige det retfærdiggøre at vi bare skal ose løs uden omtanke.

Mvh.
Redigeret d. 31-01-2016 22:58
Side 1 af 6123>>>

Deltag aktivt i debatten Vore Politikere:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Danske politikere er parat til at aflive sæler326-03-2019 19:24
Forskere som politikere?2002-11-2010 13:13
Artikler
Samtale med politikere
NyhederDato
Amerikanske politikere spiller sikkerhedsargumentet15-09-2009 06:04
Svenske politikere vil stoppe flytrafik med skat25-08-2008 07:05
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik