Husk mig
▼ Indhold

xxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxx09-10-2019 19:25
kfl
★★★★☆
(1852)
Bier er til blomsterne og biavlerne er til rotterne

Hvoraf denne provokerende overskrift?

Fakta er, at der er umuligt at tjene penge på biavl i Danmark, dels på grund af import af billig honning fra bl.a. Kina, dels på grund af pesticider og dels på grund af livsbetingelser for honningbier i Danmark. Når rapsen er afblomstret, sulter bierne på grund af monokulturer uden blomster.

Hvorfor inddrage biavl i klimadebatten?
Biavl er vigtig af hensyn til fødevare produktionen. I dag regner man med at biavleren bidrager med en omsætning på ca. 1 milliard kroner primært via bestøvning af kulturplanter. Hvis der ikke fandtes bier, vil det går voldsom ud over biodiversiteten.

For at undersøge denne provokation, har jeg samlet dokumentation til belysning af overskriftens provokation.

Antal bier i Danmark 1860-2018
Den vedlagte graf viser udviklingen i antal bier i perioden 1860-2018.Denne graf er stykket sammen af forskellige kilde herunder data fra Per Kryger, Århus Universitet. Det store antal bistader omkring 2. verdenskrig skyldes dels at bivoks blev brugt til ammunitionsbælteren i 2.verdenskrig og dels at biavlerne fik adgang til sukkerrationeringer til deres bier og til privatforbrug.

Varrora-miden blev introduceret i 1984, men den har tilsyneladende ikke haft den store effekt på antal bistader, men bag dette skjuler sig en indsats vedr. bekæmpelse af bisygdomme.

I perioden 1864 – 1920 tilhørte Sønderjylland Tyskland. Der er så vidt jeg ved ikke korrigeret for dette i antal bistader.

Antal bistader ligger i dag på omkring 150,000 og der sker import af bistader fra Tyskland til bestøvning.

Den Kemisk Industri og bier
Den kemiske industri, Bjørn Lomborg, Bæredygtig Landbrug har igen og igen påstået, at der er masser af bier i Verden og indirekte påstået "ja så kan man bare sprøjte løs med neonikotinoider". Her er et link til Bæredygtig Landsbrugs formidlingen af dette budskab Verden vælter sig i honningbier.

Dette budskab er analog til følgende vedr. vand.

Verden vælter sig i vand.

Der er korrekt, men det er også korrekt, at der findes store ørkenområder.

Ifølge FAOSTA , er der områder/lande, hvor bestanden af honningbier er under pres og der er også områder, hvor en vækst i bestanden. Hvor vidt dette er udtryk en egentlig vækst, en fejl i FAOSTAT estimationsmetode eller blot forbedrede registreringer er et åbent spørgsmål. Ca. 50% af alle de tal vedr. antal bistader er estimeret af FAOSTAT selv.

Indberetning af bistader til FAOSTAT og Jakob Ellemann Jensen
Det bemærkes, at der ikke i dag sker indberetninger til FAOSTAT, hverken af antal bistader eller tons honning. Jeg har pt. et spørgsmål til Miljøminister Jakob Ellemann Jensen vedr. indberetninger til FAOSTAT. Det er uforstående, at Danmark ikke automatisk understøtter FN ved at indberette tal vedr. biavl til FAOSTAT. Du kan se dokumenterne vedr. spørgsmålet til Miljøministeren Sprøgsmål til og svar fra Jakob Elleman Jensen

Her skal blot vises et uddrag af Ministerens første svar:

Danmarks Statistik oplyser, på forespørgsel fra Landbrugsstyrelsen, at der generelt ikke er et krav om indberetning af antallet af bistader til FAOSTAT, og der er ifølge Landbrugsstyrelsens oplysninger heller ikke er blevet anmodet fra FAOSTAT om at fremsende den nævnte oplysninger.


Irina Kovrova, Statistician, FAOSTAT har svaret mig følgende:

Denmark has never provided us any official data of the number of beehives in the country, that is why FAOSTAT doesn't report the beehives data for Denmark.


Jeg forstår Irina Kovova's svar på den måde, at man faktisk forventer at få indberetninger fra Danmark, men aldrig har fået dem.

Jeg følger op på sagen.

Årsagen til at jeg er ved at studere bier og biavl skyldes flere ting herunder "Anvendelse af FAOSTAT til analyse af udviklingen i antal bistader", "Mandelproduktion i USA", "Neonikotinoider" og "Manuka -honning". Noget af dette vil blive vist på Klimadebat på et tidspunkt.

For dem der vil undersøge udviklingen i antal bier i Danmark eller Worldwide, har jeg fundet nogle links/dokumenter af interesse:

Links:
Rapport om Dansk Honningproduktion, En SWOT analyse

Viden syntese om honningbier, Danmarks Jordbrugs Forskning Forskningscenter Flakkebjerg

Udviklingen i antal bistader i New Zealand Manuka og Raps Honning

FAOSTAT - Antal bistader i EU og Colony Collapse Disorder

Link til bi dokumenter


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten xxxxxxxxxxx:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvad mener du om skoleelevernes klimastrejke?

Jeg bakker dem op

Jeg forstår deres bekymring, men de bør tilbage på skolebænken

Det hører ingen steder hjemme

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik