Husk mig
▼ Indhold

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udkast


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udkast20-12-2020 18:24
kfl
★★★★★
(2132)
De norske klimarealister forståelse af drivhusgasser
De norske klimarealister har angrebet de norske skolebøger for at være med Grove feil og utelatelser i lærebøkenes klima- og miljøstoff. I denne publikation er der et afsnit, der omhandler "drivhusgasser" Du kan finde det i Bilag A.Drivhusgasser på side 67-69.

Det centrale i deres behandling af emnet er, at vanddampe er den væsentligst drivhusgas. Der er den væsentlige forskel på CO2 og vanddampe, nemlig at CO2 er en forcing, medens vanddampe er en feedback. Se Climate forcing and feedback

Forcing betegner en ekstern indflydelse på et karakteristisk træk ved klimasystemet. Eksempel: Øget udledning fra solen fører til en stigning i temperaturen.

Feedback betegner reaktionen fra (klima)systemet til en forcing, som til gengæld fører til en ændring i forcing.

Det er uredeligt, at de forsøger at redefinere begreberne og forskyde interessen fra CO2 til vanddampe.

Et argument, der har være fremført adskillige også af Klimarealisterne, er at der er marginal effekt på den globale opvarmning fra CO2, idet forcing fra co2 hævdes at aftage logaritmisk. Dette er noget sludder, idet logaritme funktioner er en voksende, konkav funktion.

Den naturlige logaritmefunktion hedder ln(x) og den første afledede ln'(x)=1/x, og den anden afledede ln''(x)=-1/x^2. Deraf følger at ln(x) er en voksende konkav funktion. Jeg forstår godt, hvad der menes, selv om det formelt er noget sludder.

No tricks zone
No triks zone er efter min opfattelse en anti-videnskabelig og anti-klima hjemmeside drevet af Pierre Gosselin. Der udspyes løbende den ene bandbulle efter den anden mod klimavidenskaben. Notrikszone bruges i mange sammenhænge som en kilde til klimaskeptiske artikler bl.a. fra de norske kilimarealister.

Ud over at Klimarealisterne forsøger at nedvurdere co2's betydning for den globale opvarmning, forsøger de også at beviser, at klima sensitivitet er faldende og nu næsten nul. Dette begrundes med en analyse af fra Pierre L. Gosselin.Notrickszone

120+ Papers Find Extremely Low CO2 Climate Sensitivity

Følgende graf som vises igen og igen i på de klimaskeptiske hjemmesider:Scafetta 2017 Natural climate variability, part 2: Interpretation of the post 2000 temperature standstill - se side 25.

Artiklen omfatter både equilibrium climate sensitivity (ECS) og transient climate response (TCR )

TCR=temperaturtilvæksten frem til en fordobling af co2

ECS=ligevægtstemperaturen ved en fordobling af co2

Det er ret alarmerende, hvad denne graf visser, nemlig. CO2 har ingen indflydelse på klimaet. Er det virkelig lykkedes for den etablerede klimavidenskab at ramme så meget ved siden af? Næppe!

CarbonBrief.
CarbonBrief er et UK-baseret websted, der dækker den seneste udvikling inden for klimavidenskab, klimapolitik og energipolitik. De specialiserer sig i klare, datadrevne artikler og grafik for at hjælpe med at forbedre forståelsen af klimaændringer, både hvad angår videnskaben og den politiske reaktion. De offentliggør en bred vifte af indhold, herunder videnskabs baserede forklaringer, interviews, analyse og fakta checks samt daglige og ugentlige e-mail-oversigter over avis- og online-dækning.

Carbonbrief har i 2018 offentliggjort følgende artikel Explainer: How scientists estimate 'climate sensitivity',hvor man har indsamlet data fra ECS studier frem til 2018.

Det er nyttigt for at blive informeret at gennemgå artiklerne på CarbonBrief.

Man har indsamlet 142 artikler ved brug af Google Scholars. Alle artikler skal indeholder ordet "climate sensivity". Man har desuden interview forfatterne selv. Fået et skøn over minimum, middel og maksimum sensitivitet. Her er en graf over deres middel skøn:Der er ingen trend og i middel er klima-sensitiviteten på ca. 3 Celcius med store udsving.

De følgende grafer viser de 142 data, inddelt i forhold til den metode, der er anvendt til beregning af ECS.Uanset metoder, er der ingen voksende trend.Det er metoderne "instrumental" og "paleo", der giver henholdsvis den mindst og største værdi af ECS.


Medens artiklen af Scafette 2017 viser en systematisk aftagende trend både i TCS og ECS , er resultatet fra Carbonbrief stabilitet af ECS. Hvorfor?

Hvorfor?
Jeg har forsøgt at forstå, hvorfor Notrikszone og Carbonbrief når frem til så forskellige resultater. Indtil nu har jeg ikke få svar fra Notrikszone på, at få et regneark deres data.

Ved grafisk aflæsning har jeg i nogle tilfælde kunne afstemme data.

Gregory 2002:
Carbonbrief: min 1.62,middel 2.1,maks 10.0 Celcius-
Notrikszone: 6.0 Celcius

Knutti 2002:
Carbonbrief: min 2.0, .middel 4.8,maks 9.2 Celcius
Notrikszone: 5.0 Celcius

Andronova and Schlesinger 2001
Carbonbrief: min 1.0, middel 2.0,maks 9.3 Celcius
Notrikszone: 3.0 Celcius

De ser ud til, at Notrikszone har anvendte (min+max)/2 og afrundet.

Eksempler på artikler, hvoraf kun én er med i Notrickszone


Eksempler på artikler, der ikke er med i NotrickszoneMin konklusion er, at de to undersøgelser ikke bygger på samme datagrundlag.

Notrikszone mangler de officielle artikler fra IPCC og CMIP samt noget mere.

Man kan undre sig over, at de norske klimarealister benytter Notrikszone som en kilde. De hævder, at der er mange fejl i norske skolebøger og ser ikke deres egen fejl.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Deltag aktivt i debatten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx udkast:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik