Husk mig
▼ Indhold

Golfstrømmen

KATEGORI: GOLFSTRØMMEN

Af Ole Terney, biolog

Disse svar blev oprindeligt skrevet som et supplement til tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden. Du kan tegne et abonnement på bladet her.GOLFSTRØMMEN/SVÆKKELSE

Vil Golfstrømmen stoppe?

Golfstrømmen er ganske robust, og vil næppe stoppe helt. At Golfstrømmen kan stoppe helt er altså en "Low risk - high impact" risiko. Temperaturen ville blive 10 grader koldere uden den. Golfstrømmen kan dog blive svækket noget af klimaændringerne.

En norsk forsker, Helga Kleiven fra Bergens universitet har i Science i nov. 2007 (link5754/link5755 /link5756 ) publiceret sin forskning i havbundsaflejringer syd for Grønland. Hun har påvist, at Golfstrømmen stoppede, da Lake Agassiz og Lake Ojibway (der samlet indeholdt mere vand end alle nutidens Great Lakes tilsammen) ophørte med at eksistere, og som med en vandmængde som 15 Amazonasfloder løb ud i Atlanterhavet og stoppede Golfstrømmen - og at det tog omkring 100 år, inden Golfstrømmen begyndte igen, og 200-400 år inden det igen blev varmere i Europa. Det er ny viden, at klimasystemer kan reagere så hurtigt på ændringer i saltkoncentrationen i havet. Iskerneboringer i Grønland viser, at temperaturen pludselig styrtdykkede med op til 8 grader Celsius.

Helga Kleivens undersøgelser af sedimenterne på bunden af Labrador-havet viste tydelige tegn på de forventede ændringer Der sås et lag af fint sediment, oprindelig medbragt af floder fra det omgivende landområde, samtidig med et skarpt fald i mængden af partikler af magnetit, som normalt føres til denne område af dybe havstrømme. Ændringerne var hurtige, og må være sket i løbet af ca. et årti eller lignende.

Udtømningen af søen i Atlanterhavet skete ifølge radioaktiv-kulstofmåling for 8380 år siden. Man antager, at søen fra Canada udtømte ca. 100.000 kubikkilometer vand. Udtømningen skete via Hudson-strædet til Labrador-havet (simulering af begivenheden).

Grønland har 10 gange mere ferskvand end Lake Agassiz, men det vil antageligt tage mindst 1000 år, inden Grønlands indlandsis smelter. Derfor vil smeltning af Grønlands indlandsis have en meget svagere virkning på Golfstrømmen, end da Lake Agassiz tømtes ud i Atlanterhavet.

Den Transatlantiske Havstrøm er en del af Den Termohaline Cirkulation (termohalin = varme-salt, da den drives af varme og salt). Golfstrømmen drives nemlig af salt og varme. Varmen får vandet til at fordampe, medens Golfstrømmen flyder mod Norge. Vandet bliver derved saltere og altså tungere, hvorved det ud for Nordgrønland synker ned, og derved nærer en kold undervandsstrøm, som driver Den Termohaline Cirkulation", havenes store transportbånd.

Da Lake Agassis tømtes ud i Atlanterhavet, blev Golfstrømmen afbrudt, fordi det tungere saltvand i havoverfladen fortyndedes med søens ferske (og dermed lettere) vand.

Der forventes en 20-30% svækkelse af Golfstrømmen over de næste 100 år. Dette vil modvirke den generelle tendens til et varmere klima i Nordeuropa. Vandføringen i de store floder i Sibirien er steget 30% over 50-60 år, og dette vand løber ud i det arktiske ocean. Dette har medført en 5-10% svækkelse af Golfstrømmen, men det er så lidt, at det ikke vil kunne mærkes.

Golfstrømmen har tidligere varieret noget. Der var i 1930-1940'erne en opvarmning af det arktiske område. Man mener, at dette skyldtes, at Golfstrømmen af ukendt årsag var kraftigere. Der var omvendt en svækkelse af Golfstrømmen i 15-1600 tallet.

Især nordmændene er blevet bekymrede for Golfstrømmen, for Norges klima er helt afhængig af Golfstrømmen. De to politiske blokke i norsk politik indgik i januar 2008 et politisk forlig om, at Norge i år 2030 skal være CO2-neutralt, og at 2/3 af dette mindre CO2-udslip skal ske i selve norge. Det vil bl.a. betyde dyrere bompenge i myldretiderne. Politikerne har også vedtaget et tilskud til forskning i vedvarende energi på 1 milliard norske kroner over de næste 3 år.

Man har i Norge set mange eksempler på det varmere klima. Den 2. jan. 2008 var det 6 grader varmt på Svalbard. Det var plus 20 grader højere end normalt på denne dato. Der har været store oversvømmelser og andre klimaekstremer i Norge. Den store norske avis Aftenposten har en fast rubrik "Hed Klode".

Vi tager klimaet som en selvfølge. Men forskellen på Danmark og Canada er den varme Golfstrøm. Klimahistorisk har den undertiden ændret sig hurtigt. En afbrydelse af Golfstrømmen og resten af den nordatlantiske cirkulation ville medføre alvorlige virkninger for havets økosystemer og for fiskeriet (3654 s.186).

Omkring det sted, hvor Golfstrømmen slutter højt mod nord i Atlanterhavet, ville en opvarmning af overfladevandet og tilførsel af ferskvand kunne bremse havstrømmen af afkølet saltholdigt vand, der (tung som den er på grund af saltindholdet) dykker ned i havdybet. Dette ville kunne stoppe Golfstrømmen og betyde meget mindre varmetilførsel til Nordeuropa. Golfstrømmen og andre havstrømme, som har forbindelse med nedsynkende koldt saltvand og dermed danner "oceanpumpen", vil blive svækket af tilførsel af ferskvand i form af øget nedbør eller smeltet is.

Stop om 200-300 år

Klimamodeller når frem til 20% reduktion af pumpen ved år 2100 (3654 s.136). Ifølge nogle klimamodeller vil havstrømmene stoppe, hvis man lader klimamodellerne fremskrive klimaet 200-300 år (3654 s.136). Noget sådant ville medføre alvorlig kulde i nordvest-Europa og nordatlanten, f.eks. en generel 5 graders temperatursænkning (3654 s.137).

En afbrydelse af Golfstrømmen og resten af den "nordatlantiske termohaline cirkulation" samt tilhørende stop for dannelsen af bundvand ved Antarktis, ville ikke fremkalde en istid ifølge en kilde. Ifølge en anden kilde, har en computersimulation baseret på en global opvarmning på bare 3°C vist, at en sådan klimaændring (ifølge computerens klimamodel) ville reducere temperaturen i Europa og Nordamerika drastisk, fordi det ville stoppe Golfstrømmen fra at føre varmt vand mod nord og øst (3614 s.93). Ifølge denne computersimulation ville Nordeuropa blive isdækket og isbjerge ville flyde helt ned til de Canariske øer (3614 s.93). Sneen ville tilbagekaste det meste af sollyset, og ville kunne starte en ny istid. Overgangen til et sådant koldt klima kan ske på få årtier. Et stop for havets varmepumpe ville også betyde, at CO2 i atmosfæren ikke mere vil blive midlertidigt oplagret i dybet af havene, men forblive i atmosfæren og yderligere accelerere Jordens opvarmning (3614 s.93).
Den norske by Narvik har isfrit hav hele året. Den canadiske by Inuvik, som ligger på sammenlignelig breddegrad, har i januar minus 30°C.

GOLFSTRØMMEN/ENERGI

Hvor meget energi er der i Golfstrømmen?

Selv små ændringer i den regionale fordeling af havenes varmetransport kan have stor virkning på klimaet (3654 s.95). fig. 5. 16. I det nordlige Atlanterhav transporterer vandet over 1000 Terawatt (TWatt, million million Watt, 1012 Watt). Til sammenligning producerer et stort kraftværk 1000 millioner Watt, så det nordlige Atlanterhav svarer altså til ikke mindre end 1 million kraftværker (3654 s.95). Den samlede mængde af kommerciel energi, som mennesket producerer globalt, er til sammenligning cirka 12 Terawatt. (3654 s.95).

I en situation, hvor luften i det arktiske område er 20°C koldere end Golfstrømmens overflade, vil et areal af havet på 10 kvadratkilometer afgive lige så meget energi, som der produceres i alle Tysklands 19 atomkraftværker (3614 s. 93).

GOLFSTRØMMEN/CIRKULATION/VARIGHED

Hvor mange år tager det for Golfstrømmen at flyde fra Grønland og tilbage til Grønland igen?

Man har beregnet det til 1000 år (3614 s.93).

GOLFSTRØMMEN/OCEANPUMPEN/VANDMÆNGDE

Hvor meget vand synker til bunds i den varmepumpe, som Golfstrømmen fodrer?

17 millioner kubikmeter vand synker i det nordlige Atlanterhav hvert sekund (3614 s.93).


> Skriver du opgave om klima og energi? Stil dit spørgsmål og få hjælp i debatkategorien Opgaver og eksamen.

 0 kommentar(er) · 23527 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Golfstrømmen:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
En svækkelse af Golfstrømmen (Mernilds Klumme, maj 2015)
NyhederDato
Golfstrømmen holder stand endnu25-09-2008 11:32
DebatterSvarSeneste indlæg
Golfstrømmen er stadig et stridspunkt3125-03-2021 16:22
GW, Golfstrøm og politik10902-05-2018 06:27
Golfstrømmen svækkes?11513-10-2015 08:11
Er Golfstrømmen ved at forsvinde?127-09-2015 18:28
Loop current (Golfstrømmen)511-08-2010 09:19
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik