Husk mig
▼ Indhold

Helbredelse og forebyggelse

Af Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker (Ph.D.) ved International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks, USA.

Isen i Grønland smelter, og det globale havniveau stiger. Derfor vil amerikanske indlandsisforskere til sommer på en noget atypisk måde forsøge at tage kampen op mod de globale klimaforandringer og den hastigt smeltende gletscheris. Forskerne vil overdække et område af Indlandsisen (10.000 kvadratmeter) med forventningen om, at det hvide udrullede kunststoftæppe vil minimere afsmeltningen og afstrømningen af smeltevand fra den smeltende Indlandsis.
Et pilotprojekt som dette er en interessant idé og kan vel mest af alt betragtes som et pædagogisk eksperiment. Men at tro, at en 'tæppebombning' af samtlige gletschere og iskapper, der er truet af global opvarmning, er vejen frem, synes som en fjern tanke, samt en tidskrævende og uoverkommelig opgave i forbindelse med en reduktion af massetabet fra de enorme ismasser.
Idéen om en tildækning af Indlandsisen er blot et eksempel på, hvordan videnskaben gennem den seneste tid via kreative alternative løsningsmodeller – via de såkaldte 'geomanipulationstiltag' – forsøger at minimere effekterne af de globale klimaforandringer. Af andre kreative forslag kan nævnes tiltag, der bl.a. har til hensigt at sænke den globale temperatur ad kunstig vej. Dette gennem teknologier, der enten reducerer solindstrålingen ved menneskeskabte midler eller uddrager CO2 fra atmosfæren.

Problematikken omkring klimaforandringerne stikker dybere end de nævnte manipulationstiltag. Det handler ikke om, hvorvidt vi kun skal helbrede klodens tilstand – minimere effekten af igangværende klimaforandringer – gennem videnskabelige tiltag og nye teknologier, men ligeledes omkring, hvad der skal til af politiske tiltag for at forebygge effekten af fremtidige formodede klimaforandringer. Politiske CO2-reduktionstiltag som af klimaforskere vurderes til at være for små og komme for sent: jo længere tid der fra politisk hånd går med forhandlinger samt en ratificering af en kommende afløser for Kyoto-aftalen, jo sværre og dyrere bliver det at begrænse temperaturstigningen til 2–3 grader ved udgangen af dette århundrede.
En helbredelse af klodens tilstand – af klimaforandringernes effekt – gennem geomanipulering bør af det politiske system ikke opfattes som et alternativ til en forebyggelse af fremtidige CO2-reduktionsforhold; som en kattelem for en kommende traktat, der skal afløse den nuværende Kyoto-aftale. Men derimod som en aktiv medspiller i kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer i det omfang, at tiltagene ikke griber forstyrrende og ødelaggende ind i klodens økosystemer.

Et afgørende spørgsmål er, om vi for fremtiden vil acceptere, at atmosfæren anvendes som losseplads for vores CO2? For perioden 2000 til 2007 var CO2-udledningen til atmosfæren steget i gennemsnit 3,5 procent pr. år, hvilket er mere end tre gange den observerede stigning i 1990'erne (0,9 procent i gennemsnit).
For Danmarks vedkommende står det skidt til! Så skidt, at Danmark vil udlede 35 millioner tons flere drivhusgasser, end regeringen har forpligtet sig til, hvis ikke der strammes op på den danske klimastrategi (for yderligere info se http://concito.info). Det vil betyde, at Danmark har svært ved at leve op til Kyoto-forpligtelserne for perioden 2008 til 2012. Dette synes en smule pinligt, da Danmark som vært for COP15 ikke selv er i stand til at leve op til egne krav.

Men hvordan knækkes CO2-kurven, så koncentrationen af drivhusgasser ikke fordobles inden udgangen af dette århundrede? Vil det kunne ske med allerede kendte teknologier – gennem for eksempel en optimering af energiforsyningen, teknologier til forbedret energiudnyttelse, ved energibesparelse og effektivitestforbedringer samt ved en intensivering af geomanipulerende tiltag? Eller er det, som Stanford-professoren Paul Ehrlich (se klimaklummen fra februar 2009) udtrykker det, ikke langsigtet nok kun at fokusere på energibegrænsende og energieffektiviserende initiativer i en tid, hvor kloden står over for stigende overbefolkning og overforbrug. Problemer verden bør løse indledningsvis ifølge Ehrlich.
Spørgsmålene er mange, og interessante. Hvis ikke vores atmosfære skal ende som losseplads, bør forebyggelse og helbredelse gå hånd i hånd. Og endda måske i kombination med Ehrlichs ideer? En agressiv holistisk klimapolitisk indsats er nødvendig. Grundlaget for en sådan bør være fælles ansvarlighed og fælles forpligtigelser. Det er vigtigt at have i hukommelsen, at klimaproblematikken er et globalt anliggende og en udfordring, som kræver globale løsninger: hvis nogen taber, taber vi alle.

1. marts 2009, 12:10 10 kommentar(er) · 7150 fremvisninger

Kommentarer
vagn hofman 4. marts 2009, 15:18
Vor gode norske geolog Tom V. Segalstad har allerede i 1992 udfra massebalanceberegninger vist, at kulstofisotoperne i luftens Co2 udpeger et antropogent /biogent materiale på maksimalt 4%!!- og ikke IPCC's 21-26%.
Segalstad har ligeledes udfra massebalanceberegninger vist (1992) en residenstid for CO2 i atmosfæren på 5.4 år.
En skandale for det er først for nylig erkendt af IPCC,idet det er kommet som et ændringsforslag (2008) i Europa-Parlamentets klimabetænkning :" på grundlag af en korrigeret levetid for CO2 i atmosfæren på 5-6 år og ikke 50-200 år)!! Det er da en alvorlig fejl IPCC har levet med i mange år.
96% af det aktuelle atmosfæriske CO2 kommer således fra ikke-antropogene fossile kilder.
Af atmosfærens ca. 750 Gt udgør antropogent CO2 kun (4%) 30Gt og med en residenstid på 5.4 år vil 139 Gt blive udskiftet hvert år - det er langt mere end de ca. 7 Gt/år antropogent Co2 der udsendes i atmosfæren.
Konlusion: Ingen ophobning af antropogent fossilt Co2 i atmosfæren og ingen "missing sink"
Det antropogene CO2 udgør kun 4% af CO2's totale drivhuseffekt på ca. 2% (0.7C) (ref.: Raval et al. Nature 1989) svarende til 0.03C af den totale drivhuseffekt 35C(-21C - 14C)
Dette kan kun have en minimal indvirkning på jordens klima - dog lidt har også ret - et højere CO2 er ingen katastrofe.
Da planter er bunden i fødekæden for dyr og mennesker og da luftens CO2 er afgørende for planters vækst og produktivitet gør mennesket for en gangs skyld noget godt ved at udnytte fossil energi og derved øge atmosfæren med CO2 - selvom det kun er på et minimal niveau. Et niveau på 600 ppm Co2 vil være fantastisk for vore skove og afgrøder. For lad os ikke glemme trods IPCC' skrækscenarier så bliver jorden totalt grønnere.
Kina og Indien m.fl. kan roligt udnytte deres kæmpelagre af fossil energi, men naturligvis bør de bruge den mest moderne teknologi i deres kulkraftværker.
mernild 5. marts 2009, 06:38
@ Vagn Hofman:
Interessant reference! Kan du ikke for god ordens skyld lige liste hele referencen til Segalsted (1992)? Det virker som om, at det er noget der er vaerd at se naermere paa...

Bedste hilsner fra Los Alamos National Lap, NM
Sebastian H. Mernild
Kosmos 5. marts 2009, 16:34
Her er i hvert tilfælde et 'spor'.
Og her er en mere omfattende litteraturliste!
vagn hofman 5. marts 2009, 17:47
Referencerne kan du finde i Kosmos litteraturliste:
1992, "The amount of non-fossil-fuel CO2 in the atmosphere"
1993," Stable isotope geochemistry applied to paleoclimatological and greenhouse gasproblems"
gødsbøll 9. marts 2009, 04:03
Global løsning er ikke muligt med vores nuværende økonomiske model!!
overvej følgende....
Den mest fornuftige måde at klare det på ville være at gøre alle til medejere af jordens resourser(selvskaber, guld, jord). Det ville så betyde at alle er sikret et eksistensmininum(hus,mad og hvad vi ellers har brug for det givne sted). Ejendoms retten ophæves og brugsretten indføres. Bæredygtighed bliver et "krav"(gennem forståelse for det fælles bedste). Og istedet for at bekrige hinanden økonomisk. Kunne vi konkurerre på holdbarhed og funktionsevne. og selvfølgelig kun producere det bedste.
Vi har nået et teknologisk nivau hvor vi sagtes kunne sørge ordentligt for hele jorden. Men så længe vi tænker penge og ikke vilje sååå.......der er iøvrigt lige så mange hænder nu som før den økonomiske krisen. Og i bund og grund er det arbejdstimer der er resoursen!! Men så længe folket lader den sædvanlige dekadente overklasse gå amok, er disse forandringer næppe på vej.

Prøv og tænk den mængde af timer der ikke længere behøvedes at til at holde styr på gæld..... bankfolk....forsikring...investeringsselvskaber...jeg kunne blive ved.

Ja ja jeg ved utopia... Men som vi kan konstatere er der ikke megen villighed til at overholde selv de indgået aftaler. Så forandringer kommer som altid fra græsset så tænk over det - golbalt ansvar - globalt medejerskab
vagn hofman 11. marts 2009, 01:18
CO2 - en usynlig minimal drivhusgas - har mærkeligt nok ikke nogensinde i jordens historie skadet jordens liv, men lige netop modsat. Men alligevel er den valgt som værende en trussel mod jordens liv af et FN konglomerat IPCC - er det ikke det man betegner som VOO-DOO!
gødsbøll 12. marts 2009, 00:03
hej Vagn
Et forslag kunne være at læse lidt om kuldioxidforgiftning......!!!
Voodoo - næppe.
Kosmos 14. marts 2009, 20:53
Et forslag kunne være at læse lidt om kuldioxidforgiftning......!!!

- det lyder da ellers ret eksotisk!
Har du henvisninger?
Umiddelbart ville jeg mene, at CO2-forgiftning af mennesker ville forudsætte så høje atmosfæriske CO2-koncentrationer, at disse langt fra ville kunne opnås - selv ved afbrænding over ganske kort tid af klodens samlede fossile brændstofreserver!
Kirsten Katholm 23. marts 2009, 12:16
Til Sebatian H Merrild
- vil du til efteråret kunne holde et foredrag på Syddjurs Bibliotek om det overordnede emne: klimaforanderinger

- og havd skal du i så fald have for et foredrag?

Hilsen Kirsten Katholm
Syddjurs Bibliotek
mernild 24. marts 2009, 17:55
Til Kirsten Katholm,
Har du modtaget min mail? Den er sendt til din biblioteksadresse.

Bedste hilsner fra Alaska
Sebastian H. Mernild
Deltag aktivt i debatten om artiklen Helbredelse og forebyggelse:

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen 'Helbredelse og forebyggelse (Mernilds Klumme, marts 2009)'.
Meget godt
100%[2 Stemmer]
Godt
0%[Ingen stemmer]
Middel
0%[Ingen stemmer]
Dårligt
0%[Ingen stemmer]
Meget dårligt
0%[Ingen stemmer]

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik