Husk mig
▼ Indhold

Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?

Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?


Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti:
Ved at erstatte kul med biobrændsler giver man umiddelbart forbrugere og virksomheder en højere energiregning. Det svækker danske virksomheders konkurrenceevne. Jeg er også tvivlende over for, om udfasning af kul vil have nogen klimaeffekt i globalt perspektiv. Hvis danske værker udfaser kul, frigøres CO2-kvoter, som i stedet går til andre EU-lande, hvor kvoterne måske anvendes til mere partikelforurenende CO2-udledning end på danske kulværker. Derfor giver det en bundlinje med samme CO2-udledning, men mere partikelforurening.


Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre:
Jeg er enig. Kul er den største klima-skadevolder, og skal så hurtigt, det er praktisk muligt, ud af den danske energiforsyning. Det er oplagt en bedre ide at anvende biomasse. Der er også masser af ubrugt potentiale i de danske skove, som vi kan udnytte til fælles bedste.


Villum Christensen, Liberal Alliance:
Det er vigtigt, at vi sikrer os, at biobrændsler reelt reducerer drivhusgasserne, så det skal ikke gå hurtigere, end det ”klima”-fagligt og økonomisk kan begrundes. Ellers er det selvsagt en god ide.


Benedikte Kiær, Konservative:
Jeg mener, at det er en god ide at arbejde for en hurtig udfasning af fossile brændsler. Både fordi vi dermed sikrer forsyningssikkerheden, og fordi vi nedbringer udslippet af CO2. Vi har i Danmark gode muligheder for at være fri for at bruge fossile brændsler i 2050.


Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokraterne:
Vi har i regeringens energiudspil 'Vores energi' en målsætning om, at kul udfases inden 2030. Skiftet fra kul til biomasse i central kraftvarmeproduktion skal hjælpes på vej via øget aftalefrihed mellem producenter og aftagere af varme. Al biomasse er dog ikke helt uproblematisk, hvorfor vi vil have undersøgt området grundigt. Det er vigtigt for at finde frem til de helt rigtige rammevilkår, der sikrer en både effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasse i danskernes energiforsyning.


Steen Gade, Socialistisk Folkeparti:
Vind og biomasse skal være hovedtraktorerne, der trækker os ud af kulsporet og dermed det mest CO2-intensive brændsel. Men ikke ukritisk. SF lægger afgørende vægt på, at bioenergien baseres på bæredygtige råstoffer – dvs. overskud fra fødevareproduktion, organisk affald fra industri og husholdninger. Men vi mener også, at vi ud fra nogle ret skrappe krav til biodiversitet, natur m.v. kan producere biomasse fra flerårige energiafgrøder. Hele omtanken vedrørende biomasse skal naturligvis indbefatte, at vi også fremover skal bruge biomasse som råstof til produkter, der i dag produceres ud fra fossile råstoffer.


Per Clausen, Enhedslisten:
Kul skal udfases hurtigt, men anvendelsen af biobrændsler skal begrænses mest muligt, og vi skal undgå enhver anvendelse af de biobrændsler, hvor CO2-reduktionen reelt er meget lille, eller hvor CO2-udslippet reelt stiger. Det er hverken økonomisk eller miljømæssigt fornuftigt at satse på biobrændsler som en væsentlig del af fremtidens energiforsyning.


< Tilbage til hovedsiden: 12 spørgsmål til en klimaordfører


18. december 2011, 12:46 6 kommentar(er) · 5687 fremvisninger

Kommentarer
rolf dupont 15. januar 2012, 13:56
Interessant at Dansk Folkepartis ordfører har fat i den ene grund, hvorfor omstillingen af de danske kraftværker fra kul TIL BIOMASSE er et skud i ovnen. Hans påpegning af at CO2-kvoter dermed går til andre forurenende virksomheder i EUs kvotesystem blev i november måned fremført af een af kvote-systemets fædre og Klimakommissionens medlemmer, nemlig Jørgen Henningsen, på et møde i Ingeniørforeningen. Han accepterede desuden den af tænketanken Concito formidlede videnskabeligt i mellemtiden velfunderede postion, at man når det handler om træ, bør tage hensyn til tidsforløbet, inden start-gælden i CO2 fra skov og fra fyringsanlæggene - selv når der trækkes kreditter fra for erstatning af kullene - , er kompenseret gennem ny vækst i skovene. Det kan tage årtier eller århundreder, alt efter hvor tæt skoven var bevokset osv. osv. Derfor mente Henningsen at f.eks. Københavns Kommune hellere skulle opkøbe CO2-kvoter og destruere dem: det ville give både en højere CO2-kvotepris (som er nødvendig for at afføde nogle positive teknologiskift på anden vis) OG mindre CO2-udledning på kort og mellemlang sigt. Og det er jo her, vi skal have KNÆKKET CO2-udledningskurven fremfor at bidrage til dens fortsatte vækst.
Altså ½:0 til Dansk Folkeparti i opposition!
rolf dupont 15. januar 2012, 14:18
Nedslående at et parti med så stor indflydelse i regeringen som Det Radikale Venstre udtaler sig så uvidende, som Rasmus Helveg Petersen gør. At kul er den største klima-skadevolder, skal først bevises. Hvad med de over 15% af den globale udledning af CO2, der stammer fra afbrænding af tropiske skove? Det er vel træ, der forurener her med global opvarmning til følge. - Det er heller ikke oplagt en bedre idé at anvende biomasse, som RHP mener, medmindre man siger hvilken slags biomasse det skal være, nemlig energiplanter, hvis vækst vi kan have under kontrol - modsat skovene, der selv sandsynligvis vil tage skade af den globale opvarmning således at de taber pusten og udleder mere CO2 end de optager.- Endelig skal det ubrugte potentiale i de danske skove, hvis det overhovedet kan udnyttes bæredygtigt, ikke tages som undskyldning for, at det som regeringen nu støtter, bliver hovedsagelig en kæmpeimport af træpiller fra skove, hvis CO2-binding var større uden vores efterspørgsel (som man skal regne en masse andre europæiske el-giganters efterspørgsel sammen med). Prøv at se på Greenpeace Canadas rapport fra november 2011 for at finde ud af, hvor skadeligt det bl.a. var at Greenpeace Norden har vredet armen om på politikerne med deres anbefaling af at omstille kraftværkerne til træfyring - pyntegrønt der dækker over ROVDRIFT uanset at røverne vil finde på bæredygtigheds-kriterier (når EU nu ikke kan enes om dem).
rolf dupont 15. januar 2012, 14:26
Godt der er forskel mellem de Konservative, hvis Bendicte Kjær kun går efter det nye fjendebillede 'fossile brændsler' (naturgas var jo det gamle fjendebillede, inden det blev indført i 1984; og ingen tør røre ved det sidenhen i debatterne) på den ene side og på den anden Liberal Alliance, der udnytter fordelen ved at være i opposition til at anvende det forsigtigheds-princip, som 'sejrherrerne' fra sidste valgkamp har så travlt med at forlade. Husk: Concito-rapporten fra 25.november 2011 blev ganske vist kritiseret af de lokale skovforsknings-autoriteter, men kun i en pressemeddelelse. Det viste sig at være aldeles forkert, at Concito-rapporten skulle indeholde forkerte påstande. Dette fremgår tydeligt af deres fælles pressemeddelelse i december måned.
rolf dupont 15. januar 2012, 14:35
Pernille Rosenkrantz-Theil skal have tak for den rammende bemærkning at ikke al biomasse er helt uproblematisk: Trækker man det jyske understatement fra, kan man bedre forstå, at hun hentyder til den biomasse-handlingsplan, der var et krav for at dæmpe på tvivlen. Dog kunne hun have været mere klar i spyttet og peget på det problem, at det drejer sig om bevarelse af skovene i nogenlunde den form vi kender i dag. Og gerne både herhjemme og f.eks. i Canada. Der er i Nordamerikas skove over 500 værker under opførelse, hvor skov forarbejdes til træpiller - de skal bl.a. af det danske rederi Norden fragtes til europæiske havne - fordi der jo ikke kan tjenes CO2-kvotepræmier uden for Europa. Det giver på denne måde bagslag at Kyoto-aftalen er og foreløbigt bliver ved med at være en TORSO. Derfor burde ansvarlige politikere sige STOP for al import af træpiller.
rolf dupont 15. januar 2012, 14:47
Kære Steen,
jeg har holdt meget af Din skarpsindighed, men her i udtalelsen er Du godt nok kommet af sporet. Hvem har dog fortalt Dig at kul er det mest CO2-intense brændsel? Sammenlignet med biomassen forholder det sig ifølge DMUs internationale indberetninger klart således, at biomassen indtager toppositionen, når det gælder CO2-udledning per energienhed. Endda sammenlignet med kullene - og dette er ikke noget nyt. Det er nemlig forankret i en forskellig kompleksitet af molekylerne, hvor det er kulstof-brint-bindingernes antal der er afgørende set i forhold til hele molekylet. Det er simpel kemi, at gassen (methan) er mest energieffektiv fordi det hedder CH4.
Kun i sammenligning med de andre fossile brændsler er kullene de mest CO2-intensive (men det kan ingen forstå af Din udtalelse).
Så, jeg er ærligt bange for at Jeres politik -som er de store energikoncernes politik i en stor del af Europa- gennem sin favorisering af træpille-importene vil omdanne skove til 'flerårige energiafgrøder'. Det er ikke en økologisk og social optimal politik. Tværtimod.
rolf dupont 15. januar 2012, 15:01
Per Clausen skal have ros for at give klimapolitikerne et par gode retningslinjer med på vejen. Hovedsageligt den: "vi skal undgå enhver anvendelse af de biobrændsler, hvor CO2-reduktionen reelt er meget lille, eller hvor CO2-udslippet reelt stiger." CO2-udslippet stiger således uundgåeligt, når en enhed energi skal frembringes gennem afbrænding af biomasse (kulhydrater) fremfor de i Jorden raffinerede fossile brændsler (kulbrinter). Se min kommentar til Steen Gade. Hertil kommer utroligt 'dårlige' resultater klimamæssigt der er dokumenteret fra omstillingen af elkraftværker i Nordamerika til træfyring. Se f.eks. websiten fra Partnership for Policy Integrity på www.pfpi.net.. Det kan være at de højt-effektive danske kraftvarmeværker kan reducere denne CO2-manko ved omstillingen til træpiller, men det betyder stadigvæk, at der vil gå årtier, inden den start-CO2-gæld, der stammer fra skovenes akutelle beskadigelse og fra mere-emissionen af CO2 fra kraftværkernes skorstene, kan være kompenseret gennem skovdriften eet eller andet sted på denne klode. (Hvor iøvrigt?) Og derfor må man indføre et øjeblikkeligt moratorium for brugen af træpiller i kraftværkerne og bede anlægs-ejerne om at skaffe den fornødne dokumentation for, HVORNÅR deres projekt vil opnå fuld CO2-neutralisering. Blåstemplet 'CO2-neutralitet' skal ikke gives på forhånd - kun for læbebekendelser.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Bioenergi
Biobrændsel
Kul
NyhederDato
Regeringen vil udfase kul til fjernvarme23-02-2011 12:19
Vi bruger mindre olie og kul30-09-2009 08:15
Kina vokser hurtigst på "rent" kul12-05-2009 06:45
Danske energiselskaber bejler til kul-penge18-02-2009 05:34
Ekspert: Kul vil erstatte olie19-12-2008 08:06
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvor meget CO2 udleder kul?721-03-2020 14:32
1 kg CO2. Svare til X kg naturgas eller kul?203-07-2017 19:39
Kul bekæmper fattigdom1221-05-2016 16:12
Klimadebat: "Hvordan kan vindenergi gøre Danmark uafhængig af kul, olie og gas i 2050 ?"002-06-2015 00:25
Fem gode grunde til at udfase kul, olie og naturgas320-06-2011 22:55
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik