Husk mig
▼ Indhold

Jes Fenger: Drivhuseffekt og økologiForlagets beskrivelse:
Temabog om klimaproblematikken med hovedvægten på de biologiske konsekvenser i naturlige og menneskestyrede økosystemer.

Undervisningsmiddelprisen: anden prisen blev i 2001 tildelt Drivhuseffekt og økologi. Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris tildeles en gang om året et undervisningsmateriale af bemærkelsesværdig høj kvalitet. I begrundelsen for tildelingen hedder det om bogen bl.a.: 'Den er særlig ved at dække et helt centralt emne på en samlet, overskuelig og oplysende måde. Den er veldisponeret, levende og udnytter fint de grafiske virkemidler.' Drivhuseffekt og økologi er en temabog der kan anvendes i biologi og geografi og til tværfagligt samarbejde på tilvalgsniveau i gymnasiet, HF og HTX.
Den giver først en kortfattet, men præcis indføring i klimaproblematikken og modeller for fremtidige, tænkte eller forventede situationer.
Hovedvægten er derefter lagt på de biologiske konsekvenser i naturlige og menneskestyrede økosystemer: Hvordan vil jordens vegetationszoner ændre sig? Hvordan vil arter reagere på temperaturstress? Kan økosystemer »vandre«? Hvilke tilpasninger skal skov- og landbrug igennem? Skal der fiskes efter nye arter? Hvordan vil de vektorbårne sygdomme udbredes?
Til slut redegøres der for overvejelser over tekniske og politiske muligheder for at bremse eller tilpasse sig drivhuseffekten.


Forord

Drivhuseffekten er et naturligt fænomen der har fået sit navn fordi den har visse lighedspunkter med det der sker i et drivhus. Den betyder at Jorden bliver ca. 35 °C varmere end den ellers ville have været, og er dermed en forudsætning for at der overhovedet kan være liv i den form vi kender det.

Problemstillingen
Problemet er bare at vores påvirkning af atmosfæren forøger drivhuseffekten. Tidens store skræmmebillede er de deraf forventede menneskeskabte klimaændringer der truer med at ændre betingelserne for både mennesker og natur på hele kloden i løbet af de næste par hundrede år. Miljøaktivisters snakken om 'varmedøden' vækker religiøse associationer om en ubehagelig skæbne der venter os hvis vi ikke opfører os ordentligt. Men hvad er realiteterne i denne problemstilling?

Bogens struktur
Bogen belyser dette spørgsmål idet den, efter en almen indledning, i et vist omfang følger IPCC's, det mellemstatslige klimapanels, opdeling i tre arbejdsgrupper vedrørende klimaændringer, effekter af klimaændringer samt økonomiske og sociale forhold. Hovedvægten er lagt på effekterne og mulighederne for en tilpasning til de eventuelle klimaændringer. Et stikordsregister med over 200 indgange henviser til de væsentligste emner.

Målgruppen
Bogen er specielt skrevet for elever i gymnasiet og HF, men kan læses af alle med en lignende baggrund og interesse for emnet.

Hvis man vil vide mere
Der udgives voksende mængder litteratur om den menneskelige påvirkning af klimaet – og på alle faglige niveauer. Litteraturlisten side 58-60 indeholder derfor dels almene, mere eller mindre populære bøger og artikler, dels en henvisning til IPCC's rapporter der kan benyttes som indgang til den omfattende internationale videnskabelige litteratur.
Mange helt nye oplysninger kan i dag findes via Internettet. Forskellige nyttige adresser er angivet; specielt kan Danmarks Meteorologiske Institut og det engelske 'The Met. Office' anbefales. Hvor figurer eller tabeller er direkte baseret på tidligere offentliggjort materiale er det vist i teksten. Det samme gælder enkelte specielle referencer. I flere tilfælde er der dog henvist til IPPC's rapporter hvor sagen er nærmere diskuteret.
En bog som denne kan ikke referere det nyeste videnskabelige arbejde. Lad det dog også være sagt at forskningen på dette område nok er intens, men de dramatiske resultater kommer ikke nær så tit som den offentlige debat undertiden giver det indtryk af.


Anmelderklip fra BIOFAG nr. 4, 2000
'Mange særdeles gode illustrationer og henvisninger både frem og tilbage i bogen hjælper læseren over også de tungere fordøjelige dele af teksten. Ligeledes kan den udmærkede litteraturliste og henvisninger til www bagest i bogen inspirere.
Bogen er hensigtsmæssig til at være igangsætter til tværfagligt projektarbejde med andre fag især naturvidenskabelige men også humanistiske, der beskæftiger sig med sprog og holdninger til, hvordan Jorden bør behandles.
Bogen er glimrende som grundlag for og inspiration til projektarbejde på mellem- og højniveau i biologi, ligesom dele af den kan anvendes med udbytte i slutningen af 1.g.
Den er hermed varmt anbefalet.'
Bjarne Heebøll-Holm og John W. Thomsen
Fjerritslev GymnasiumUdgivet 2000
Nucleus
63 siderAnmeldelser
Denne bog er endnu ikke anmeldt.

Deltag aktivt i debatten og anmeld bogen Jes Fenger: Drivhuseffekt og økologi:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik