Husk mig
▼ Indhold

Når politikerne fejler, må vi tage ansvaret i egen hånd

John Nordbo
John Nordbo, klima- og miljøchef, WWF Verdensnaturfonden

Katrine Ehnhuus
Katrine Ehnhuus, researcher, WWF Verdensnaturfonden
Af John Nordbo, klima- og miljøchef, og Katrine Ehnhuus, researcher, WWF Verdensnaturfonden

Regeringen trodser forskeres advarsel og søsætter plan for at tømme Nordsøen for olie.

Den danske regering vil tømme Nordsøen for olie. Sammen med de vigtigste olieselskaber i Nordsøen har den danske regering netop afsat 1 milliard kroner, som i løbet af de næste 10 år skal bruges på at udvikle metoder, der kan suge mere olie op fra den danske undergrund. Dette er i strid med budskabet fra verdens førende klimaforskere.

FN’s klimapanel har erklæret, at hovedparten af de kendte reserver af olie, kul og gas skal forblive i jorden, hvis vi skal holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. Helt konkret fastslår Det Internationale Energiagentur (IEA), at mindst 2/3 af de kendte reserver skal blive i undergrunden. Hvis vi ignorerer klimavidenskabens advarsler, så har det enorme konsekvenser for fremtiden. Klimaet taler sit eget klare sprog. Oversvømmelser, tørke, orkaner etc. er Jordens måde at fortælle os, at der skal handles ansvarligt nu. Jo længere tid handling udskydes, jo dyrere vil det blive, og i sidste ende vil klimaet komme ud af kontrol.

Hvis der skulle herske nogen som helst tvivl, så kategoriseres det at suge Nordsøen tom for olie ikke som en ansvarlig klimahandling. Nogle vil sige, at hvis Danmark stopper for olieproduktionen i Nordsøen, så er vi blot nødt til at importere olie fra andre lande. Det er korrekt, så længe Danmark ikke er fuldt ud omstillet til vedvarende energi. Når det er sagt, så er det vigtigt ikke at undervurdere betydningen af, at Danmark går forrest. Hvis alle lande, som Danmark nu også er på vej til, siger, at netop deres oliereserver er blandt dem, vi godt må afbrænde, så ender det med, at ingen stopper olieproduktionen, og at størstedelen af den eksisterende olie, i stedet for at hvile i undergrunden, bliver en del af Jordens allerede CO2-forurenede atmosfære. Som en af verdens rige lande bør Danmark gå forrest og sige stop for at udvinde olie. Det kan få andre til at følge trop.

Med nordsøpolitikken som eksempel er der ikke noget at sige til, at man som klimabevidst dansker indimellem kan føle sig magtesløs. Hvad kan man selv stille op mod politikere, virksomheder og store investorer, der fortsætter ud ad den vej, forskerne har fordømt? Svaret er heldigvis, at man kan gøre en hel del. Sammen med andre danske vælgere kan man presse politikerne til grønne løsninger, der får Danmark til at blive et grønt eksempel, som andre lande kan følge. Man kan som forbruger tage klimabevidste valg og skære i sit eget CO2-aftryk, og så kan man presse sit pensionsselskab til at afhænde sine investeringer i fossile brændsler.

Pensionsselskabernes rolle i den grønne omstilling må ikke negligeres. Selv Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær, har fremhævet vigtigheden af pensionskasser, da disse gennem investering af deres pensionsformuer kan fjerne finansiering fra sort energi og geninvestere pengene i den grønne omstilling.

En få måneder gammel undersøgelse fra WWF Verdensnaturfonden viser, at de 16 største danske pensionsselskaber tilsammen har aktieinvesteringer for godt 7,3 mia. kr. i olieselskaber med højrisikable udvindingsprojekter. Samlet set giver disse investeringer anledning til en potentiel CO2-udledning, som er mere end 4,6 gange større end hele Danmarks årlige udledning.

Højrisikable olieprojekter defineres af tænketanken Carbon Tracker Initiative som projekter med så store kapitalomkostninger, at det kræver en markedspris på over 95 USD pr. tønde olie for at kunne betale sig. Disse høje omkostninger skyldes typisk områderne, olien udvindes i (fx Arktis eller dybtvandsboringer) eller typen af olie (fx tjæresand, der kræver meget energi for at blive udvundet). Det betyder, at pensionskassens investeringer i disse selskaber, foruden at gamble med fremtidens klima og miljø, også gambler med deres medlemmers pensionsopsparinger.

Den seneste tids fald i oliepris, til under 50 USD pr. tønde, har bidraget til at tydeliggøre denne risiko. Prisfaldet har betydet, at de højrisikable olie- og gasselskaber har mistet omkring 4.000 mia. kr. i værdi, hvilket svarer til omtrent det dobbelte af Danmarks bruttonationalprodukt. Med udgangspunkt i de senest tilgængelige aktielister har PFA lidt et samlet tab på godt 560 mio. kr., og Unipension har mistet det, der svarer til 1.300 kr. pr. medlem (disse beregninger er med forbehold for usikkerheder med valutakurser og ikke noterede frasalg).

Denne udvikling punkterer pensionsselskabernes tilbagevendende argument om, at investeringer i fossile brændsler giver mere sikre afkast til kunderne end grønne investeringer. Faktisk har undersøgelser vist, at investeringer i virksomheder med fokus på klima, miljø og menneskerettigheder har haft et markant højere afkast end virksomheder uden dette fokus. Det er også vigtigt at holde for øje, at klimasituationen på et tidspunkt vil tilspidses, hvilket angiveligt vil indebære restriktioner mod at udvinde nye forekomster af kul, olie og gas. Hvis det sker, vil pensionsselskabernes aktier vise sig at være det, man kalder ”stranded assets”, som betyder, at værdipapirernes værdi pludselig forsvinder.

Der er altså god grund til at presse pensionsselskaberne til at stoppe deres investeringer i kul-, gas- og olieselskaber – både af hensyn til miljøet og klimaet, men også for din økonomis skyld. Det kræver stor opbakning i hvert enkelt pensionsselskab, hvis de skal tvinges til at afhænde investeringerne i fossile brændsler. I den forbindelse har gruppen Ansvarlig Fremtid igangsat et vigtigt initiativ, som man kan læse mere om på hjemmesiden AnsvarligFremtid.dk.

Landet over kan medlemmer af pensionsselskaber tilmelde sig initiativet via ovenstående link. Når Ansvarlig Fremtid har samlet nok støtter inden for et bestemt pensionsselskab, vil de fremsætte forslag om, at selskabet frasælger deres investeringer i fossile brændsler. Samtidig vil de sende mails ud til alle støtterne om, at det er tid til at stemme forslaget igennem til pensionsselskabets generalforsamling. Det er dog ikke alle pensionsselskaber, hvis medlemmer kan fremstille forslag. Hvis du er medlem af et af disse mindre demokratiske selskaber, kan du stadig støtte op om initiativet, da Ansvarlig Fremtid samtidig samler underskrifter ind. Disse underskrifter vil bl.a. blive brugt over for ATP, som alle danskere lovpligtigt betaler til.

Regeringens udmelding om at opsuge al Nordsøolien tyder på, at vi ikke bare trygt kan overlade klimaansvaret til politikerne. Men så er det godt, at vi kan tage ansvaret for vores og Jordens fremtid i egen hånd.

1. marts 2015, 12:16 13 kommentar(er) · 7771 fremvisninger

Kommentarer
N A Nielsen 3. marts 2015, 16:51
Klimaet taler sit eget klare sprog. Oversvømmelser, tørke, orkaner etc. er Jordens måde at fortælle os, at der skal handles ansvarligt nu.


Ifølge IPCCs seneste rapport kan der ikke påvises hverken flere oversvømmelser, tørke eller orkaner.

Så hvad mener I med det I siger her?
yaknudsen 4. marts 2015, 21:07
Man skal nok ikke lægge så meget i den udtalelse. Selvom det videnskabelige belæg for de til hudløshed gentagne økofascistiske mantraer efterhånden er reduceret ganske betragteligt, så vil vil ekkoet fra CAGW tilhængernes vildfarne ideologiske korstog gjalde i mange år endnu.

Det er udtryk for en udbredt udgave af faktaresistens som især vinder genklang blandt mennesker der mener at menneskehedens fremtid, udvikling og kultur kan baseres på kolort og vindmøller i et samfund der har naturforvaltning på stenalderniveau som ideal.
Kosmos 4. marts 2015, 23:21
Enig med yak. Mange af disse evindelige jeremiader synes i sidste instans at bunde i god, gammeldags (Luthersk) skyldfølelse/White Man's Burden: Det er det (heteroseksuelle) hvide menneske/mand, der via rovdrift på naturens ressourcer har nedkaldt 'klimaforbandelsen' over jordkloden - så dét må 'han' nu vandre bodsgang for!


(Mht. pensionsselskaberne tror jeg, at de fleste pensionister in spe vil foretrække, at deres indskudte kapital forvaltes økonomisk optimalt. I så henseende vurderer jeg, at selskabernes ekspertise vedr. (langsigtet) investeringspolitik overgår Verdensnaturfondens).
Boe Carslund-Sørensen 5. marts 2015, 15:25
Hvis CO2-udledningen skal reduceres, hvorfor satses der så så meget på biomasse ? Afbrænding af biomasse reducerer ikke CO2-udledningen, og i nogle tilfælde bla. ved brug af biomasse til elproduktion, vil CO2-udledningen øges.

Jeg kunne fristes til at påstå, at alvoren ikke er gået op for ret mange ngo'er eller politikere, når de går ind for at skifte brændsel i stedet for at forbyde afbrænding. Det eneste biobrændsel, der reelt reducerer CO2ækv-udledningen, er biogas. Desværre vil politikerne helst bruge biogassen til el- og varmeproduktion, hvorefter transportsektoren efterlades uden drivmiddel.
neanderTaleren 8. marts 2015, 15:10
NA Nielsen: hvis du læser side 5 i den danske oversættelse af IPPCs materiale, så kan du se de vurderinger, der ligger til grund for bla oversvømmelser, orkaner, tørke mm nu og ikke mindst efter 2050.
http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/DKC/Klimaforandringer_2013__dansk.pdf
Omstillingsprocessen er igang, det store åbne spørgsmål er, hvor meget er nødvendigt, her kan kun yderligere forskning bringe mere klarhed over situationen.
Boe Carslund-Sørensen 9. marts 2015, 11:13
Omstillingsprocessen er igang, det store åbne spørgsmål er, hvor meget er nødvendigt, her kan kun yderligere forskning bringe mere klarhed over situationen.


Normalt plejer det at være den stærkeste lobby, der vinder - en tendens der tydeligt kan ses på de forskellige "energilobbyers" indflydelse på dansk energipolitik, og IPCCs indflydelse på "klimapolitikken".
N A Nielsen 12. marts 2015, 22:05
@neanderTaleren 8. marts 2015, 15:10

Nordbo og Ehnhuus lader som om, at oversvømmelser, tørke, orkaner etc. taler et klart sprog til os nu:

Klimaet taler sit eget klare sprog. Oversvømmelser, tørke, orkaner etc. er Jordens måde at fortælle os, at der skal handles ansvarligt nu.


Men det er ganske enkelt ikke sandt, selvom medierne gerne vil give det indtryk. IPCC siger i den seneste rapport AR5, at

Nej, der er ikke flere orkaner:

"Current datasets indicate no significant observed trends in global tropical cyclone frequency over the past century ... No robust trends in annual numbers of tropical storms, hurricanes and major hurricanes counts have been identified over the past 100 years in the North Atlantic basin"

Der er heller ikke flere oversvømmelser:

"In summary, there continues to be a lack of evidence and thus low confidence regarding the sign of trend in the magnitude and/or frequency of floods on a global scale"

Nå ja, der kan heller ikke konstateres nogen trend i hagl og tordenvejr:

"In summary, there is low confidence in observed trends in small-scale severe weather phenomena such as hail and thunderstorms because of historical data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems"

Tørke kan der heller ikke konstateres mere af:

"In summary, the current assessment concludes that there is not enough evidence at present to suggest more than low confidence in a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century due to lack of direct observations, geographical inconsistencies in the trends, and dependencies of inferred trends on the index choice. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, it is likely that the frequency and intensity of drought has increased in the Mediterranean and West Africa and decreased in central North America and north-west Australia since 1950"

Stormvejr på vores breddegrader? Nej, det er der heller ikke mere af:

"In summary, confidence in large scale changes in the intensity of extreme extratropical cyclones since 1900 is low"

Så hvad er det for et klima, som taler sit eget tydelige sprog? Nu? Det er tydeligvis ikke det jordiske. Jeg tror fantasien spiller Nordbo og Ehnhuus et pus.
N A Nielsen 12. marts 2015, 22:14
http://www.eurotrib.com/story/2013/10/4/52343/3981


In line with IPCC's previous reports, the AR5 finds a discernable increasing trend for temperature extremes and extreme precipitation events at the global scale and increasing frequency of heat waves at regional scales since the 1950s. In contrast with findings in AR4, no trend is discerned for droughts, floods, or tropical storms at the global scale.

Furthermore, globally catastrophic doom scenario's such as the abrupt shutdown of the Atlantic thermohaline circulation, dramatic ice sheet collapse or methane release (either from permafrost or oceanic clathrates) are presently considered unlikely. With the exception of the scenario for disappearing Arctic summer ice, other abrupt scenario's have no scientific agreement or evidence, that is, no decisive answer.

With the scientific consensus as captured in the AR5 report, the IPCC puts to rest general yet popular claims that climate change already results in increasing floods, droughts or hurricanes, and invalidates claims that climate change already risks the above listed catastrophic scenario's, as such claims are both scientifically unsupportable and outside the scientific consensus.
neanderTaleren 14. marts 2015, 15:40
Ja, der er betragtelig usikkerhed forbundet med klimaforskningen, hvad er bevist, hvad er ikke bevist, hvad kan måles, hvad kan ikke måles. Jeg mener dog det er betænkeligt at klippe nogle citater ud af IPPCs gedigne arbejdsnoter og bruge det som argument for, at det er forkert, at påstå, at der over tid ikke vil blive mere tørke, orkaner, oversvømmelser.
Jeg har som eksempel udklipper følgende af AR5, WG2:

"Increases in the frequency or intensity of ecosystem disturbances such as droughts, wind storms, fires, and pest outbreaks have been detected in many parts of the world and in some cases are attributed to climate change (medium confidence). Changes in the ecosystem disturbance regime beyond the range of natural variability will alter the structure, composition, and functioning
of ecosystems (high confidence). Ecological theory and experimentation predict that ecological change resulting from altered disturbance regimes will be manifested as relatively abrupt and spatially patchy transitions in ecosystem structure, composition, and function, rather than
gradual and spatially uniform shifts in location or abundance of species (medium confidence). {4.2.4.6, 4.3.3, 4.3.2.5, Box 4-3, Box 4-4, Figure 4-10}

Increased tree death has been observed in many places worldwide, and in some regions has been attributed to climate change (high confidence). In some places it is sufficiently intense and widespread as to result in forest dieback (low confidence). Forest dieback is a major environmental risk, with potentially large impacts on climate, biodiversity, wood production, water quality, amenity, and economic activity. In detailed regional studies in western and boreal North America, the tree mortality observed over the past few decades has been attributed to the effects of high temperatures and drought, or to changes in the distribution and abundance of insect pests and pathogens related, in part, to warming (high confidence). Tree mortality and associated forest dieback will become apparent in many regions sooner than previously anticipated (medium confidence). Earlier projections of increased tree growth and enhanced forest carbon sequestration
due to increased growing season duration, rising CO2 concentration, and atmospheric nitrogen deposition must be balanced by observations and projections of increasing tree mortality and forest loss due to fires and pest attacks. The consequences for the provision of timber and other
wood products are projected to be highly variable between regions and products, depending on the balance of the positive versus negative effects of global change"

Ovenstående er jo ikke helt ligegyldigt, men da det er klippet ud af en større sammenhæng, så kan det let misforstås ift de mange andre oplysninger, der er i AR5, WG2 1150 sider lange rapport.
N A Nielsen 15. marts 2015, 13:46
NeanderTaleren:
Ja, der er betragtelig usikkerhed forbundet med klimaforskningen, hvad er bevist, hvad er ikke bevist, hvad kan måles, hvad kan ikke måles. Jeg mener dog det er betænkeligt at klippe nogle citater ud af IPPCs gedigne arbejdsnoter og bruge det som argument for, at det er forkert, at påstå, at der over tid ikke vil blive mere tørke, orkaner, oversvømmelser.


For det første: Jeg klipper ikke citater ud af "arbejdsnoter". Det er IPCC's egne konklusioner og resuméer om globale trends i oversvømmelser, tørke og orkaner, som jeg gengiver.

For det andet: Nordbo og Ehnhuus's påstand er ikke om, hvad der over tid vil ske. De taler ikke fremtid men nutid.

Klimaet taler [et verbum i nutid] sit eget klare sprog. Oversvømmelser, tørke, orkaner etc. er [et verbum i nutid] Jordens måde at fortælle os, at der skal handles ansvarligt nu.


Dette er ganske enkelt forkert, når man ser på det videnskabelige grundlag. Det er intet andet end politisk motiverede påstande for at at få læseren til at støtte op om Nordbo og Ehnhuus's dagsorden.

Hvis de havde været så hæderlige, at de havde formuleret sig som dig, så kunne vi have sat spøgsmålstegn ved forudsigelserne. De klimamodeller, som anvendes til at forudsige diverse virkninger af udledningen af drivhusgasser er meget dårlige til at forudsige globale temperaraturer, som vi har set. De er endnu dårligere til at forudsige regionale temperaturændringer. Og forudsigelser af udviklingen i oversvømmelser, tørke og orkaner....Glem det.

Dine citater er fra WG2 "Impacts, Adaptation and Vulnerability". Det er IKKE den hårde del af rapporten. Kritikken af denne del af den forrige rapport, hvor litteraturlisten i høj grad består af såkaldt grå litteratur (ikke videnskabelige publikationer. Man kan måske huske den fejlagtige oplysning om Himalays gletcehere der vist stammede fra en Greepeace-publikation), har ført til en mere afdæmpet tone i den seneste rapport, AR5.

Se for eksempel: http://e360.yale.edu/feature/new_un_report_is_cautious_on_making_climate_predictions/2750
neanderTaleren 15. marts 2015, 15:51
Ja, "the more we know, it seems, the less we know for sure". Meget interessant artikel om IPPC, jeg fandt en anden der viser, at der inden for IPPC er delte meninger om hvad rapporten skal medtage i sine konklusioner. Og at nogle risici slet ikke er regnet ind i modellerne.
Klimadebatten kommer til at fortsætte mange, mange år ud i fremtiden...
http://e360.yale.edu/feature/has_the_un_climate_panel_now_outlived_its_usefulness/2696/
ole nielsen 5. april 2015, 22:25
Vurdering af menneskers holdning til klima.....
Det at vi skal have martrielle goder som fladskærme, intelegente mobiltelefoner mm, optager mennesker i hele verden.
Stiller man et menneske i Danmark spørgsmålet om klimaændringer og det at redde jorden for vores børnebørn,. Er svaret ,,ligegyldighed,, det at blive opdateret på sine elektroniske medier er den nye virkelighed for dem,. Jeg var med i fredsbevægelsen i 80 erne, her kunne man samle 100 000 mennesker og der var møder og fredskomitter i hver en lille by i Danmark...i dag kan man højest samle 30 mennesker til et offentligt klimamøde i København. Hele forskerverden beskæftigere sig med nano teknologi og universets kortlægning som det vigtigste i deres verden og politikerne om at producerer os ud af den økonomiske krise....tv og medier er mest optaget af enkelt personers private handlinger og kulturen ser kun på sig selv, i sig selv.
Jeg tror at Marx havde ret. Mennesket er blevet fremmedgjort og tingliggjort og indgår nu i produktionen med deres kultur og visioner....
Tror ikke at menneskeheden kan løse klimaændringer, men vil løbe forvirrede rundt og bygge dæmninger og stormsikrede huse og købe nødrationer til kælderen, følge med på de elektroniske medier og være opdateret i de klima katestrofer som om at det var en film de så,. Men bare vi er opdaterede på det nyeste elektronik, er vi lykkelige
Påske hilsen
Ole Nielsen
ole nielsen 25. april 2015, 18:04
Klimaflygtninge og klimaændringer....

I både over Middelhavet kommer der med fremtidens klimaflygtninge i massevis.....hvordan er danskernes holdninger til disse flygtninge når man hører på tonen om dem fra almindelige mensker som handler ind...i sportsklubber på arbejdspladsen.....
Mine vurderinger er at de holdninger som beg hører ud mellem sidebenene er som nazistpartiets holdninger i 1930 og 1940 ......egoisme og svinehund er den samme.......samlet vurdering.. ,, lad lortet drukne,, i hvores holdninger til koncentrationslejrene eller middelhavets bådflygtninge den samme her 75 år senere.
Klimaændringer.....
De samlede holdninger gælder ligeledes her.....ligesom alle ventede på 2 verdenskrig var en naturlov .....danskerne sagde....det er ikke et spørgsmål om krigen kom, men hvornår den kom...alle ventede på den og der var vel ca 500 modstandsfolk i Danmark mens 12000 danskere mente sig til SS....
Jordklodens opvarmning er en naturlov....det er ikke et spørgsmål om at global opvarmning kommer men om hvornår tippingpointet bliver overskredet...... De få som vil gøre modstand mod kul olie og gas er ganske få hundrede....
Resten acceptere deres skæbne med stolthed og dumhed mod global opvarmning......
Spørgsmål .......hvorfor reagere vi som mennesker så konservativt på disse store katastrofer...
På spørgsmål om FN klimapanel og NATO s klimaafd.....reagere de fleste mennesker med.
Videnskaben har ikke altid ret
Klima forskere dyrker deres egen ego
Metrologer er ligeså dårlige til deres arbejde som en 14 årig kriminel
Man kan ikke stole på videnskaben!
Hilsen
Ole nielsen
Deltag aktivt i debatten om artiklen Når politikerne fejler, må vi tage ansvaret i egen hånd:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
WWF (Verdensnaturfonden)
WWF Internationals klimabeskrivelse set med sublime øjne
Hvem har ansvaret for at løse det globale klimaproblem?
NyhederDato
Ny formand for WWF vil fortsætte klimalinje08-07-2008 16:52
WWF: Det danske CO2-udslip i stigning23-06-2008 02:06
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik