Husk mig
▼ Indhold

Hvad er det, vi skal debattere?

Katherine Richardson
Katherine Richardson, professor, leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet
Af Katherine Richardson

Der går dårligt en uge, hvor jeg ikke er blevet bedt om at bidrage med ”klimadebat”-indlæg eller ”klimadebat”-oplæg. Det er dog uklart for mig, hvad det er for en ”debat”, jeg skal bidrage til. Ordvalget ”debat” fremkalder med det samme det indtryk, at der er mindst to forskellige synsvinkler, der skal forsvares. I en organiseret ”debat” stilles to individer eller hold op mod hinanden for at forsvare forskellige synsvinkler. Vinderen af debatten er den, der fremkommer med de mest overbevisende argumenter. Naturvidenskab ligger til grund for vores forståelse af klimaforandringer, og naturvidenskab – og derved om der er klimaforandringer eller ej – egner sig ikke til debat! Naturvidenskabelig forskning kan ikke bevise noget som helst. Derfor kan jeg ikke med 100 % sikkerhed sige, at der er klimaforandringer, og at de er menneskeskabte. Så er det sagt!

Naturvidenskabelige forskere samler observationer, og ud fra en statistisk analyse af de klimadata, der er blevet indsamlet siden midten af 1800-tallet, når FN’s klimapanel, IPCC, i deres seneste delrapport frem til, at lufttemperaturerne i de sidste tre årtier er blevet varmere end i alle andre årtier, siden målingerne begyndte. Det kan de sige med over 99 % sikkerhed. Naturvidenskabelige forskere kan også ”tolke” de data, der indsamles, dvs. de forsøger at finde frem til den mest sandsynlige forklaring på de observationer, de har samlet. Ved at teste forskellige hypoteser som mulige forklaringer på den observerede globale opvarmning i den senere tid, er IPCC nået frem til, at der er over 95 % sikkerhed for, at menneskelige aktiviteter (primært vores udslip af drivhusgasser) er ansvarlige for hovedparten af denne opvarmning. Da IPCC består af forskere, som er udvalgt af de offentlige myndigheder i deres respektive hjemlande, og da deres rapport er godkendt af myndigheder fra de lande, som er medlem af FN’s klimakonvention, ville det være usandsynligt, hvis FN’s klimapanel nåede frem til meget radikale konklusioner, som ikke repræsenterede den gængse videnskabelige forståelse af klimaforandringer og deres årsag. Derfor kan det ikke overraske, at undersøgelser viser, at langt de fleste (op mod, men ikke helt 100 %) af klimaforskerne er overbeviste om, at de klimaforandringer, vi oplever nu, i høj grad skyldes menneskenes udslip af drivhusgasser.

Vi diskuterer, om vi har ”råd” til at afbøde klimaforandringer, men menneskeskabte klimaforandringer udgør en enorm risiko for samfundet. Når der er tale om andre (og langt mindre) risici, eksempelvis om terrorister skulle finde Tirstrup Lufthavn, eller om en bro vil kollapse, betaler vi glædeligt for at mindske risikoen for, at der kommer en terrorist om bord på et fly, og for at broen kan modstå langt mere vægt, end vi nogensinde regner med, at den vil blive udsat for. Hvordan kan det være, at når der er tale om klimaforandringer, så skal vi ”debattere”, om de finder sted og er menneskeskabte eller ej, i stedet for at afsætte penge til at afværge den samfundsmæssige risiko, de udgør?

Hvorfor holder vi os fast i ”klimadebatten”? Hvad er det, vi skal debattere? Det eneste rimelige vil være, at vi debatterer, hvordan vi som samfund skal reagere på de klimaforandringer, som videnskaben mener, vi er ansvarlige for.

2. november 2013, 15:07 11 kommentar(er) · 7525 fremvisninger

Kommentarer
Birger Wedendahl 2. november 2013, 21:40
Klimavidenskab er wicked science og i rivende udvikling. Det betyder at vi løbende tilføres ny viden, der afslører fejl og mangler i den forskning, der tidligere er udmeldt som " settled science".
Det er ikke muligt at adskille/isolere diskussionen om hvordan vi skal handle på et problem fra en vurdering af problemets karakter og omfang. Vi står midt i en proces hvor man må sige at denne kortlægning kun lige har taget sin begyndelse.
Så jo, der er så rigeligt brug for en klimadebat og et klimadebat.dk
kulden-varmen 3. november 2013, 03:50
IPCC er et politisk udpeget udvalg, og arbejder ikke på en Objektivitet videnskabeligt grundlag.

Der hvor IPCCs porter har den største svaghed, er at alle historieske optegnelser siger at et varmer klima er et bedre klima, for mennesker.
N A Nielsen 3. november 2013, 13:10
Katherine Richardson, det er størrelsen af problemet, der er "debat" om, og det ved du selvfølgelig godt. Som en anden politiker forsøger du at foregøgle læseren, at blot vi ved, at CO2 er en drivhusgas, som alt andet lige vil opvarme jorden, så kan vi gå over til at debattere, hvordan vi skal reagere på det!

Det er jo særdeles væsentligt at vide hvor stort problemet er, før man bruger en masse penge på det.

Som du sikkert ved er der mange nylige studier, som er kommet frem til at klimaets følsomhed overfor klimagasser er under 2C. Det er i øvrigt konsistent med den stilstand i de observerede globale temperaturer i de seneste 10-15 år, der betyder, at klimamodellerne har forudsagt signifikant mere opvarmning de sidste 20 år, end den opvarmning, vi faktisk har set.

Du kender sikkert det nylige studie publiceret i Nature, der viser, at opvarmningen er signifikant mindre end forudsagt.

http://www.see.ed.ac.uk/~shs/Climate%20change/Climate%20model%20results/over%20estimate.pdf

Ifølge IPCC vil en opvarmning på under 2C have fortrinsvis positive konsekvenser. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at vide, hvor følsom klimaet faktisk er, inden vi kaster et hav af ressourcer efter problemet. Vi kan ikke rigtig nøjes med at vide, at CO2 er en drivhusgas.

Det må du kunne forstå, fru Richardson.
kulden-varmen 3. november 2013, 13:35
At menneskeskabte klimaforandringer udgør en enorm risiko for samfundet, er en udokumentet påstand.

Hvorfor skal der bruges miliarder af miliarder på måske at udskyde den globale opvarmning nogle få år, når alle kunne få hus, bil og uddannelse for de samme penge?
Kosmos 3. november 2013, 16:26
Et ganske modigt - men også konfrontatorisk/provokerende - indlæg; det er vist allerede blevet behørigt kommenteret - so I abstain!
Jørgen Petersen 4. november 2013, 18:37
@Katherine Richardson

Dit indlæg bekræfter til fulde hvor snævert synede forskere som dig grundlæggende er.

Du siger grundlæggende, at vi har et problem. Det er menneskeskabt. Det skal der gøres noget ved. Det er der ingen grund til at diskutere.

Om omkostningerne ved at reducere CO2-udledningen, står i et fornuftigt forhold til udbyttet herved, overvejer du overhovedet ikke.
Boe Carslund-Sørensen 6. november 2013, 14:09
Jeg har svært ved, at skille energi- og klimadebat fra hinanden, men jeg fortrækker, at det er de på tidspunktet bedste / mest rigtige data, der indgår i debatten, så der ikke investeres i blinde. Desværre er der mange, der prøver at mele deres egen kage. Derfor er det nødvendig, at grundlaget hele tiden efterprøves - især når der er et stort flertal, der ensidigt støtte en given udlægning af, hvad forskning mv. viser.
Magnus Hansen 7. november 2013, 17:57
Imponerende omgang udstilling af dumhed i kommentarsporet her.

IPCC er et meget konservativt organ, og lytter man til James Hansen m.fl. står det faktisk langt værre til end IPCC kan presses af politikerne til at sige.

"kulden-varmen":
Der hvor IPCCs porter har den største svaghed, er at alle historieske optegnelser siger at et varmer klima er et bedre klima, for mennesker.


Ved ikke, hvad det er for en porter, du snakker om, men det er vist dig, der har kigget for dybt i ølflasken. Læs igen her: http://www.skepticalscience.com/global-warming-positives-negatives.htm.
ib lynæs hansen 9. november 2013, 11:17
Vi kunne f.eks. debattere, hvorfor den øgede temperatur, der slår igennem i is-afsmeltning, flytning af klimabælter mod polerne og opvarmning af havet over hele jordkloden ikke viser sig i dette ene tal, jordens gennemsnitstemperatur.
Allerede professor dr. phil. Ragnar Spärck, påviser i sin artikel "Klimaændringerne - og deres biologiske betydning" i VOR VIDEN, Fredag d. 3. april 1953, Hefte 92, at klimaet i Skandinavien og nordligere er blevet mildere - navnlig om vinteren -men samtidigt mere regnfuldt og blæsende.
Endvidere kunne vi diskutere geo-ingeneering http://realnewsaustralia.com/2013/08/04/corpus-delicti-geo-engineering-whistleblower-speaks-out/
Peter Mogensen 12. december 2013, 18:09
"NA":
"Ifølge IPCC vil en opvarmning på under 2C have fortrinsvis positive konsekvenser."


Mener du oprigtigt at det er det scenarie vi går imod hvis vi ingenting gør og bare fortsætter business-as-usual?
Holger Skjerning 17. marts 2014, 17:43
Der er både her og i andre debatter nogle, der argumenterer, at når temperaturen ikke er steget i ca. 10 år, så må IPCC's prognoser være forkerte!
Det er helt forkert. Temperaturen har i årtusinder varieret 0,1-0,2 grader op og ned med 20-30-40 års perioder. Den menneskeskabte del er jævnt voksende, fordi indholdet af drivhusgasser i atmosfæren er jævnt voksende.
Og nå man sammenlægger en svingende og en voksende temperatur, så får man naturligvis en temperatur, der i perioder vokser hurtigt - og andre, hvor den ikke vokser, nemlig når de to påvirkninger er modsat rettede. - Det makabre er så, at når begge "peger opad" om 5-10-15 år, så vil temperaturen stige hurtigt, - måske så hurtigt, at vi ikke kan nå at kompensere for det, - selv ved en (uventet!) høj indsats.
Der behøver derfor ikke at være modstrid mellem IPCC og de målte temperaturer.
Hvis dette er rigtigt, er det ekstra vigtigt, at vi handler nu, selv om der er pause i temp.-udviklingen.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Hvad er det, vi skal debattere?:

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen 'Katherine Richardson: Hvad er det, vi skal debattere?'.
Meget godt
50%[3 Stemmer]
Godt
0%[Ingen stemmer]
Middel
0%[Ingen stemmer]
Dårligt
33%[2 Stemmer]
Meget dårligt
17%[1 Stemme]

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Katherine Richardson i 2. sektion918-03-2014 10:02
Spændende indlæg af Katherine Richardson124-04-2008 22:59
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik