Husk mig
▼ Indhold

Cyklernes oversete klimapotentiale

Klaus Bondam
Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet
Af Klaus Bondam

Transportsektoren står over for meget svære mål om at nedbringe CO2-udledningen i de næste årtier. Men sektoren gemmer på et lyspunkt: Nemlig en overset mulighed for, at transportens klimadukse – cyklerne – kan være med til at knække CO2-kurven. Det er lande verden over ved at få øjnene op for.

Et effektivt transportsystem giver den mobilitet, som både vores samfund, vores vækst og vores økonomi er dybt afhængig af.

For med økonomisk vækst følger vækst i transport i et nærmest i 1 til 1-forhold, og det samme er tilfældet, når det går ned ad bakke. Men man er langt fra at finde nøglen til, hvordan man begrænser transportens CO2-udledning og samtidig dækker det stigende behov for transport og mobilitet.

Transportsektoren er en af de store syndere i det samlede klimaregnskab. I Danmark står transporten for ca. en tredjedel af den samlede CO2-udledning, og selvom det fælles EU-mål er, at transportsektoren skal reducere sin udledning med 30 % i 2030, så er udledningen i Danmark siden 1990 vokset med ca. 15 %. Udledningen fra andre sektorer, f.eks. erhvervene og husholdningerne, er i modsætning hertil faldet markant. På EU-plan ser det heller ikke let ud. Transportsektoren står her for ca. en fjerdedel af CO2-udledningen og vejtrafikken alene repræsenterer ca. en femtedel af de samlede CO2-emissioner.

Ingen smutveje
Forklaringen på denne situation er enkel. Det er de fossile brændstoffer, der har drevet væksten i transporten, og da biler, lastbiler, skibe og fly som bekendt er storforbrugere af fossile brændstoffer, så er CO2-udledningen fulgt med væksten.

Transportsektoren hører sammen med landbruget og boligområdet til de såkaldt ikke-kvotebelagte sektorer. Det betyder, at transportsektoren ikke kan ”handle” sig til CO2-besparelserne på det internationale kvotemarked. Besparelserne skal derfor findes ude på vejene, havene og i luften, og indtil videre snakkes der næsten kun om alternative drivmidler og udvikling af nye teknologier som løsning. Men man venter stadig på det afgørende gennembrud i teknologien.

Så hvorfor ikke også satse markant på de løsninger, vi allerede har, som ikke udleder CO2? Tohjulede trafikanter er nærmest forureningsfri, og selvom rugbrødsmotoren suppleres med elkraft, som vi lige nu ser en eksplosiv stigning af med el-cykler, så ligger CO2-belastningen stadig på et så lavt niveau, at de kan sammenlignes med de allermest miljøvenlige el-tog.

Men cyklens potentiale i forhold til at nå CO2-reduktionsmålene har stort set været fraværende i klimadebatten. Det skyldes sandsynligvis, at cykling med undtagelse af enkelte lande såsom Danmark og Holland er blevet anset som en fritidsaktivitet, snarere end en reel transportform på linje med kollektiv trafik og privatbilisme. Og så fylder cyklerne relativt lidt i det samlede transportregnskab og har nogle naturlige begrænsninger i afstand og kapacitet, hvilket har gjort, at et stort trafikalt potentiale i mange år er blevet overset.

En europæisk cykelrevolution
Men det billede er ved at ændre sig. Over hele Europa og i storbyer verden over sker der for tiden noget, der ligner en regulær cykelrevolution. Cykelstier, cykeldeleordninger, bilfri dage, cykelzoner og utallige andre cykelfremmende initiativer igangsættes i rekordantal i europæiske storbyer. Cykling er ved at blive anerkendt som ligeværdig transportform og en del af løsningen på de voksende trængsels- og klimaudfordringer. Og det er ikke kun i byer som Paris, London og Berlin, at cyklen vinder frem. Næsten hver dag hører man om nye cykelinitiativer fra steder, hvor man ellers ikke før har set det. I Ljubljana har de malet røde cykelbelægninger på fortovene og anlagt nye cykelstier. I Chicago og Delhi bygger de cykelstier og lukker veje, mens en række latinamerikanske byer har indført bilfri dage. Selv i bilismens højborg Los Angeles er man i stor stil begyndt at investere i cyklisme – inspireret af København.

I multimillionbyen Seoul holdt jeg for nyligt oplæg ved Seoul Bike Symposium. Her er der et stort fokus på at forbedre sikkerheden for cyklister, som en af måderne til at få flere cyklister og begrænse byens enorme udfordringer med trængsel og forurening. Og de er mildest talt ivrige efter at forstå, hvordan Danmark og København har gjort cyklen til en reel trængsels- og CO2-besparende transportform.

Også i EU har man fået øjnene op for cykling som transportform. EU’s transportministre har for nyligt underskrevet en regulær cykeldeklaration efter en hel dags drøftelser viet alene til cyklisme. Declaration on Cycling as a Climate friendly Transport Mode hedder deklarationen, som er første skridt i retning af en strategi for mere cykling i Europa, der berører alle områder af cykelpolitikken. Også her var Danmark i centrum med to danske talere på mødeprogrammet.

Over hele verden er man altså ved at indse, at man er nødt til at tage cyklen alvorligt som transportmiddel. Det er man tvunget til på grund af trængsels- og miljøudfordringer. Men det er slet ikke nogen dårlig ide heller.

Kæmpe potentiale
Det europæiske cyklistforbund (ECF) har lavet beregninger, der viser, at hvis cykelandelen i resten af EU var den samme som i Danmark, så ville det bidrage til at nå 12-26 % af transportsektorens CO2-reduktionsmål frem mod 2050, afhængig af hvilken transportform, de mange cykler ville erstatte.

Det er selvfølgelig et teoretisk scenarium, at alle lande ville kunne nå samme standard som Danmark, som er blandt de to førende cykellande i verden. Men det viser, at man må tage cyklen seriøst – også når man snakker klima og CO2-besparelser.

Og selvom byer som København og Amsterdam er verdenskendte for deres cykelbrug og har cykelandele på over 40 % af alle foretagne ture, så er de ikke enestående eksempler. I Tokyo og mange andre japanske byer ligger cykelandelen på over 20 %, og i mange byer i Kina, Indien og USA ligger andelen også højt. Så det er ikke sådan, at der i Amsterdam og København er sket mirakler, der har ledt til, at cykling har vundet frem. Det kan lade sig gøre alle steder, men det kræver politisk vilje.

High Shift Cycling Scenario
Og cyklens potentiale for at nedbringe CO2 i verdens byer er enormt. I en netop offentliggjort rapport har en række organisationer, herunder ECF, regnet på et såkaldt High Shift Cycling Scenario (HCS). Det beskriver de energi- og CO2-besparelser, der på verdensplan kan opnås ved en markant politisk satsning på cykler og el-cykler som reel transportform.

Kort fortalt konkluderer rapporten, at de tidligere analyser af cyklens potentiale for at løfte de forventede stigninger i transportbehovet – bl.a. som følge af stigende befolkningstæthed og trængsel i byområder – har været undervurderet. Samtidig har man fundet frem til, at flere byer end man tidligere har troet, allerede i dag har høje cykelandele, og at potentialet for at løfte cykelandelen i byer i den industrialiserede del af verden også er større end hidtil antaget.

I de lande, der har tilgængelige data for antallet og længden af ture i byer, viser rapporten, at over halvdelen af alle ture er på under ti kilometer. I både USA og Danmark er ca. 35 % af alle ture i byerne på under fem kilometer. En stor del af disse ture kan altså tages på cykel.

Og ikke kun passagertransporten har cykelpotentiale. I EU’s nye cykeldeklaration ser man også kæmpe muligheder for, at ladcykler kan fragte mindre varetransporter. Halvdelen af alle motoriserede varetransporter i byer i EU vil kunne tages med ladcykel, som typisk kan transportere op til 200 kg i en afstand på 7 km. ECF konkluderer samlet, at et High Shift Cycling-scenarie vil kunne skabe en årlig CO2-reduktion fra urban transport på op til 10 % i 2050.

Det er store tal, rapporten jonglerer med for at nå et High Shift-scenarie af cykelandelen i verdens byer. Samtidig er tallene behæftet med store usikkerheder og betinget af, at der sker en kraftig stigning i anlæg af tryg og sikker cykelinfrastruktur, cykeldelingsprogrammer, sikkerhedstiltag, byplanlægning, tiltag for begrænsning af biltrafik, trængselsafgifter og meget mere verden over.

Men der er ingen tvivl om, at cyklen verden over vil vinde frem i takt med, at behovet for transport stiger og CO2- og trængselsudfordringerne vil følge med. Vi har i Danmark gjort en stor del af det arbejde, ved at tænke cykelinfrastruktur ind i stort set hele vores transportsystem, allerede inden man for alvor havde klima- og trængselsproblemer. Det er i dag en af vores stærkeste fordele, når vi sammenligner vores transportsystem med andre lande, som først nu er ved at indse nødvendigheden af cyklen som transportform.

1. december 2015, 19:05 2 kommentar(er) · 6469 fremvisninger

Kommentarer
helios 7. december 2015, 10:44
Jamen lad os da få pumpet cyklerne, de har sikkert samme effekt som at slukke for en lampet i stuen.
Det er et problem med at cykle på arbejde og til fester på landet, hvor der ofte er mere end 50 km til arbejde.
Men et udmærket forslag, der er på linje med den effekt man opnår ved at erstatte brandsprøjter med vandpistoler, bare der er nok af dem.
Der skal mere til. Man kunne f.eks. begynde så småt med at rationere flytrafikken, det er ikke nogen menneskeret at flyve på solferie i syden. Man kunne nøjes med en blød start - nedsætte afgangene med 10% - og derefter 1-2% mere årligt.
Det vil betyde mindre CO2 afsat i det for drivhuseffekten mest effektive sted - i 5-10 km højde.
Hvad gør politikerne? For nogle år siden diskuterede de drivhuseffekt i valgkampen - i en flyvemaskine, der cirklede rundt mens man diskuterede!
Lad os få nogle seriøse bud på banen som vil have en målelig effekt på klimaproblemerne.
Morten Riber 9. december 2015, 02:22
Helios skrev: Man kunne f.eks. begynde så småt med at rationere flytrafikken, det er ikke nogen menneskeret at flyve på solferie i syden.

Ja, eller mange former for sport kunne forbydes uden at gå ud over andet en - sport
Deltag aktivt i debatten om artiklen Cyklernes oversete klimapotentiale:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Reportage: Morgencyklister i pitstop02-07-2010 18:15
DebatterSvarSeneste indlæg
Cykel der kører 140kmt320-03-2018 13:17
Klimatilpasning: Cykler og cykelstier1506-11-2009 00:10
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik