Husk mig
▼ Indhold

Klaus Illum: I drivhuset

I DRIVHUSET - Fortællinger om naturens energi og samfundets energikrise er skrevet af Klaus Illum og udgivet første gang af 3F i 2006.

Med tilladelse fra Klaus Illum er bogens indhold gjort tilgængeligt på Klimadebat.dk. Klik på en af overskrifterne i inholdsfortegnelsen nedenfor for at gå direkte til det pågældende afsnit.> Indledning
    3F's forord
    Forfatternes forord
    Baggrund, formål og indhold

DEL 1. NÅR VI TÆNKER OVER DET

> 1. Vækst og velfærd
    1.1 De nye hestekræfter
    1.2 Det næste kapitel i historien
    1.3 Vækstens matematik
    1.4 Vækstens globalisering
    1.5 Et nyt ressourcegrundlag for velfærdssamfundet

> 2. Energi i politisk og økonomisk tænkning
    2.1 Da "energi" blev et politisk ord
    2.2 Energiregnskaberne
    2.3 Hvad er meningen?
    2.4 Hvad er forklaringen?
    2.5 Forskellige "energikvaliteter"
    2.6 Hvad er problemet?

> 3. Energi på Jorden
    3.1 Livet, atmosfæren og de fossile brændsler
    3.2 I drivhuset
    3.3 Termodynamik
    3.4 Industrisamfundets energi
    3.5 Maskinerne frembringer deres fossile brændstoffer
    3.6 Olieproduktion fra sollyset

> 4. Energi til arbejde
    4.1 Arbejde
    4.2 Energeia
    4.3 Energien bevares. Energeia går tabt
    4.4 Joule's forsøg - energiens bevarelse
    4.5 Grænser for det opnåelige
    4.6 Et nyt ord: Exergi
    4.7 Effektivitet og tab
    4.8 Udviklingen skrider frem - der er ingen vej tilbage

DEL 2. OLIETIDEN

> 5. Det sorte guld
    5.1 Olieudvinding
    5.2 Oliereserver
    5.3 Forbrug og produktion i de kommende år
    5.4 Uheldssvanger optimisme

> 6. Transport
    6.1 Fra hestehove til stempler til ... ?
    6.2 De elektriske transportmidler
    6.3 Bilsamfundet
    6.4 Fart, kilometertal og økonomi
    6.5 Det olie-industrielle kompleks
    6.6 Op ad bakke

DEL 3. ENERGITEKNIK

> 7. Om at spilde mindre hen ad vejen
    7.1 Bygninger og el-apparater
    7.2 Varmepumper
    7.3 Naturgas og varme
    7.4 Vindkraft og varme
    7.5 Vindmøller i det samlede energisystem

> 8. Kraft- og kraftvarmeværker
    8.1 Dampturbine-kraftværker
    8.2 Dampturbine-kraftvarmeværker
    8.3 Decentrale stempelmotor-kraftvarmeværker
    8.4 Brændselsceller
    8.5 Mini-kraftvarmeværker til naturgasforsynede huse

> 9. Drivkraft til transportmidler
    9.1 Mere energiøkonomiske transportmidler
    9.2 Overførsel af elektrisk kraft til transportmidler

DEL 4. TEKNISKE OG SAMFUNDSØKONOMISKE UDVIKLINGSMULIGHEDER

> 10. Energisystemets sammensætning
    10.1 Bestanddele og sammenhænge
    10.2 Lokale energisystemer

> 11. Scenarier for den fremtidige udvikling
    11.1 Energipolitisk planlægning efterlyses - af de store virksomheder
    11.2 Konstruktiv planlægning forudsætter viden om det mulige
    11.3 Scenarieberegninger for det danske energisystem
    11.4 Passivitet er ikke en valgmulighed
    11.5 A-, B-, C-scenarierne
    11.6 Samfundsøkonomi
    11.7 Vækster
    11.8 Olieprisen
    11.9 Investeringer i faste anlæg
    11.10 Forandringer på transportområdet

DEL 5. ENERGIPOLITIK I EL- OG CO2-KVOTEMARKEDET

> 12. El-markedet
    12.1 National, regional og lokal forsyningssikkerhed før markedet
    12.2 Fra monopol til marked
    12.3 El-markedskonstruktionen
    12.4 Ulige konkurrencevilkår for el-markedets forskellige producenter
    12.5 El-markedet og frihedsrettighederne
    12.6 Opfattelsen af elektrisk kraft som en vare
    12.7 Forestillingen om en el-sektor
    12.8 Markedet, den professionelle kompetence og personalenedskæringer

> 13. El-markedet, forsyningssikkerheden og klimaet
    13.1 El-markedet og forsyningssikkerheden - nye el-værker
    13.2 El-markedet og forsyningssikkerheden - mindre el-forbrug
    13.3 El-markedet og CO2-markederne
    13.4 Et alternativt el- og CO2-kvotemarked

> 14. Samtale med politikere
    14.1 Den energipolitiske problemstilling
    14.2 De fremlagte scenarieberegninger
    14.3 Energipolitiske handlemuligheder

> 15. I virkeligheden
    15.1 Vækster
    15.2 Olieprisen
    15.3 Investeringer
    15.4 Forandringer på transportområdet
    15.5 Der kan fås meget mere for meget mindre
    15.6 Banen er kridtet op

> Scenarie-eksempler. Beregningsresultater
    Beregningsresultater
    Energipolitisk strategi
    Energienheder

> Noter


BAGSIDETEKST:
JORDENS LIV
Det nøje samspil mellem livets og atmosfærens udvikling er en fantastisk kemisk proces. Når man tænker over den, forstår man, at livet her på Jorden består i et forunderligt samspil mellem alt det, der sker i atmosfæren, i havene og på landjorden.

DEN ØKONOMISKE VÆKST
Det er svært at forestille sig, hvordan en økonomisk vækst af den art, vi har oplevet siden 1950erne, kunne være blevet til noget, hvis der ikke i 1950erne og 1960erne var blevet fundet store oliefelter i USA, Mellemøsten og Sydamerika. Det er en geologisk tilfældighed i Jordens historie, at de overhovedet fandtes.

VELFÆRDSSAMFUNDET
Vores velfærdssamfund er nu så afhængigt af en meget skæv global produktions- og forbrugsfordeling og tilsvarende voldsomme skævfordelinger af forbruget af begrænsede ressourcer, at dets grundlag er spinkelt og hurtigt kan blive undermineret.

ENERGIREGNSKABER
Det er rigtigt, at 60 PetaJoule vindkraft + 35 PetaJoule varmt vand + 150 PetaJoule i form af forskellige brændsler giver 245 PetaJoule ialt. Det er også rigtigt, at 60 liter benzin + 35 liter varmt vand + 150 liter fløde giver 245 liter ialt. Men værdimæssigt er det åbenbart meningsløse regnestykker.

OLIEFORSYNING
Som vi skal se, viser det sig ved nærmere eftertanke, at den optimistiske vurdering af væksten i olieproduktionen i de kommende år må gøre os meget pessimistiske og bekymrede for samfundsøkonomiens grundlag på bare lidt længere sigt.

ENERGIPOLITIK
En energipolitisk strategi er en plan, der udstikker hovedretningslinier for en ønsket udvikling af energisystemet i de næste årtier. I praksis er den et investeringsprogram, der viser hvilke investeringer, man vil foretage for at opfylde de energipolitiske målsætninger.

ENERGIMARKEDERNE
At dele systemet op i en el-sektor og en varmesektor, svarer til at se på funktionen af den ene og den anden side af en lynlås hver for sig. I den almindelige familie- og virksomhedsøkonomi skal man lægge tallene på el-regningen, varmeregningen og transportudgifterne sammen. Det er summen, der er interessant.
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik