Husk mig
▼ Indhold

Klima handler om meget mere end energi

Af Martin Lidegaard, Formand, CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Debatten i kølvandet på Klimakommissionens rapport har været både god og spændende. Men på ét punkt er der grund til bekymring. Det er tilsyneladende en kollektiv vildfarelse, at hvis "blot" vi får udfaset de fossile brændstoffer fra vores energiforsyning, er klimaproblemet løst. Det er desværre langt fra tilfældet. Selvfølgelig er vores afhængighed af kul, olie og gas et af de helt store problemer, og selvfølgelig er vi kommet langt den dag, vi baserer vores liv og forbrug på vedvarende energi. Men faktisk står afbrænding af fossile brændstoffer kun for cirka 56% af verdens udledning af drivhusgasser, resten knytter sig især til vores produktion af fødevarer, herunder afskovning og et stigende forbrug af kød. For en almindelig dansker vil hendes CO2-fingeraftryk for 20% vedkommende stamme fra hendes forbrug af el, varme og benzin, mens hele 80% stammer fra hendes øvrige forbrug af varer. Da kravet ifølge FN's klimapanel er en reduktion i drivhusgasserne på 80-95% i 2050, kommer vi altså ikke uden om også at kigge på vores fødevareproduktion, vores forbrugsmønstre samt vores forvaltning af den landbrugsjord og de skove, vi stadig har til rådighed.

Denne vinkel på klimaet er på en måde mere uoverskuelig end energivinklen, fordi den medtager alle sektorer i samfundet og alle dele af vores liv. Men det er også en vinkel, der åbner mange nye løsninger, ikke mindst på kort sigt, og det er en vinkel, der har markante potentialer i forhold til både biodiversitet og sundhed. Passer vi på vores skove og naturområder, kan vi måske stoppe den fatale tilbagegang i antal arter på jorden. Spiser vi mindre kød, sukker og fedt, vil det have stor betydning for vores generelle sundhedstilstand.

Den helt store gevinst får vi imidlertid først, når vi tør tænke både vores energiforsyning og vores forbrugsmønster sammen i en langsigtet holdbar løsning, der fremstår bæredygtigt for både os selv, vores børn og børnebørn.


1. november 2010, 13:14 6 kommentar(er) · 4811 fremvisninger

Kommentarer
Boe Carslund-Sørensen 1. november 2010, 13:54
Til Martin Lidegaard

Er føde ikke en energikilde?
Er omlægningen af landbruget fra at være 100 % CO2-neutral og drevet af solenergi over til, at være afhængig af fossile brændsler så ikke en af de største fejltagelser, der er begået?
Er det ikke dette forhold snarere end sammensætningen af kosten, der skal være fokus på?
Er det ikke befolkningstilstrømningen til byerne, og den deraf medfølgende mangel på arbejdskraft i landbruget, der har gjort det nødvendigt at gå over til et mere og mere mekaniseret landbrug og fødevareproduktion, der er afhængig af mekaniskenergi (fossile brændsler)?
Martin Lidegaard 2. november 2010, 08:54
Ingen tvivl om, at fossile brændsler har været et skråplan, også i landbruget, men hvis man kigger på landbrugets bidrag til udledningen af drivhusgasser fylder metan og lattergas langt mere. begge dele er knyttet til en kødproduktion, der i sig selv betyder et meget stort tab af energi, når vegatabilske afgrøder bliver brugt som fodder. Kød er godt, men ikke i så overdrevne mængder, som vi i øjeblikket konsumerer.
Boe Carslund-Sørensen 4. november 2010, 21:55
Til Martin Lidegaard

Er det ikke byvefolkningen der konsumerer hovedparten af kødproduktionen?
GLAR 6. november 2010, 10:19
I Danmark er miljølovgivningen så hysterisk at de danske fødevarer ikke får f.eks. kvælstof nok til at kunne bruges i fødevareindustrien, f.eks. brødhvede er så fattig på proteiner, at brødet ikke vil hæve, derfor importeres 75% af brødhveden der bruges i Danmark fra Tyskland og Sverige.

Nu mangler vi bare at 'Carlsbergbyggen' ikke længere kan bruges til ølbrygning, så vågner folk sikkert op.
Boe Carslund-Sørensen 22. november 2010, 00:51
hvis man kigger på landbrugets bidrag til udledningen af drivhusgasser fylder metan og lattergas langt mere.


Udledning af lattergas kommer hovedsaglig fra overgødning af planter, og har således ingen indvirkning på kødproduktionen.
Hvorimod metan både kommer fra planter der rådner og fordøjelsen af planter i dyr.
john jørgensen 28. december 2010, 19:28
Mere om gasser, bl.a. Nitrogen

0.8 Tmol/yr reactive sulfur and 2.7 Tmol/yr nitrogen to the coastal and open ocean near major source regions in North America, Europe, and South and East Asia.
http://www.pnas.org/content/104/37/14580.abstract?sid=26b55267-f373-4c80-a4a0-766c8aef4a12
Deltag aktivt i debatten om artiklen Klima handler om meget mere end energi:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik