Husk mig
▼ Indhold

Klimakommissionen leverer - og skuffer

Af Martin Lidegaard, Formand, CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Så kom endelig den længe ventede rapport fra regeringens klimakommission. Rapporten, der skal anvise vejen til et fossilfrit Danmark og fortælle os, hvordan vi bedst betræder den. Og kommissionen skuffede ikke. Rapporten tager os gennem et utal af beregninger, der samlet fører frem til den befriende konklusion, at det er både muligt og en god forretning at begynde en systematisk omstilling til ren energi. Man kan indvende, at der heller ikke er de store overraskelser i rapporten, der bekræfter de mange scenarier og fremskrivninger, der er gennemført i de sidste to år af alle fra Dansk Energi over Greenpeace til CONCITO: Der skal satses massivt på energieffektivitet i kombination med mere vedvarende energi, der i de første ti år hovedsageligt vil bestå af vind, suppleret med biomasse. Det interessante ved kommissionens rapport er således ikke indholdet, men derimod afsenderne: Halvdelen af kommissionens medlemmer er økonomer, der én gang for alle slår fast, at det ikke er nævneværdigt dyrere at redde klimaet end at lade være - og så har de ikke engang medregnet alle fordelene for sundhed, forsyningssikkerhed, klima m.v.

Men på to områder skuffer klimakommissionen ved nærmere læsning. For det første indregner men ukritisk en bevidstløst vækst i de næste 40 år, som den har været i de sidste 10 år. Det synes ikke realistisk. Væksten vil ændre karakter, og i fremtiden vil vi ikke kunne tillade os en lige så sløset rovdrift på klodens ressourcer, som i de sidste tiår. Dette reflekteres der ikke meget over i rapporten. For det andet tages der slet ikke stilling til, at vi allerede i 2020 nu har en målsætning på 30% reduktion af drivhusgasudledningerne, ligesom vi burde have 40%, hvis vi skulle leve op til FN's anbefalinger. Rapporten fokuserer kun på 2050. I rapportens bilag kan man finde tal, der viser, at det bestemt ikke bliver let at nå målene i 2020, selv med de virkemidler, som Klimakommissionen har anbefalet.

Retfærdigvis skal det siges, at Klimakommissionen i sit kommissorium eksplicit blev bedt om at medregne en uændret økonomisk vækst og at forholde sig til udfasning af fossile brændstoffer, ikke til de klimaproblemer, som det haster stadig mere med at løse. Men det bør være en afgørende præmis for den politiske behandling af rapporten, at man tager klimaet alvorligt i de virkemidler og politikker, som man lægger sig fast på for fremtidens Danmark. Ellers spilder vi en historisk chance for klimaet.


5. oktober 2010, 11:18 5 kommentar(er) · 6729 fremvisninger

Kommentarer
Boe Carslund-Sørensen 9. oktober 2010, 14:24
Til Martin Lidegaard

Ja, klimakommissionens rapport kommer med bud på hvordan og hvilke virkemidler der kan anvendes, men jeg har på intet sted i rapporten læst, hvor forbrugernes interesser bliver varetaget.
Jeg stiller mig skeptisk overfor en omstilling til et fossil frit samfund, hvor forbrugerne / borgerne sættes uden for indflydelse.
Jeg er også skeptisk overfor anvendelse af biomasse, der skal importeres. Er der reelt biomasse nok i verden til at dække ikke kun Danmarks omstilling til fossil fri energi, men til hele klodens omstilling?
Thyge Jacobsen 13. oktober 2010, 08:31
Jeg har ikke læst rapporten, men jeg er helt sikker på at økonomerne ikke har brugt følgende udtryk:
"... at det ikke er nævneværdigt dyrere at redde klimaet end at lade være. ..."
Enten er det en useriøs eftergivelse fra Martin Lidegaard, eller useriøse økonomer (hvis de har brugt påstanden).
Thyge Jacobsen 13. oktober 2010, 08:39
eftergivelse = gengivelse
delphi 15. oktober 2010, 22:24
Det samlede varmeforbrug er i dag omkring 100 twh/år til boligopvarmning.

Strømforbrug 34 TWh/år.

Det samlede energiforbrug til strøm, fjernvarme, og individuel varmeforsyning ved gas og olie, er minimum 150 Twh, hvoraf noget er spild fra industrien, affald og biomasse. Men hvor disse co2 neutrale brændsler vil kunne yde strøm i kraftværker.

I dag forbruges i omegnen af 130 Twh til denne strømproduktion ved de værker som i dag har næsten 3 gange den nødvendige produktionskapacitet til strøm som landet behøver. Herunder at mange værker enten bypasser kul-energi til kun fjernvarme eller gas forbruges uden at producere strøm men kun fjernvarme, ved kraftvarmeværkerne.

Effektive kraftværker udnytter 60 % af gas til strøm og 50 % af kul når de producerer strøm uden fjernvarme og ca 3 % mindre hvis de skulle yde fjernvarme. Hvis sådanne store centrale værker ydede absolut minimal fjernvarme til bysamfund i oplandet til værkerne og resten at boligerne blev forsynet med individuel opvarmningssystemer så ville det fossile energiforbrug være markant mindre.

De centrale værker yder i dag omkring 30 % strøm af de brændsler som omsættes til strøm, fordi de skal yde fjernvarme.

Efter konceptet her seModtager en varmepumpe energi via et distributionssystem fra energikilder som spild fra industrien, overskudsvarme i gartnerier, spildvarme fra el-produktionen osv.

Pga af den forholdsvis høje temperatur hvor varmepumpen optager energi, kan varmepumpen nu øge temperaturen via et distributionssystem til mange huse som modtager varme, fra varmepumpen, det har nu den virkning at systemet som kan veksle mellem den temperatur boligens forskellige varmekapaciteter de behøver, at varmepumpen da kan afsætte energi i boligen ved at yde 5 Kw ved kun at forbruges 400 w strøm.

Bare en tredobling af den nuværende møllekapacitet vil yde landet 21 Twh/år. Med baggrund i data for 2009 vil hele 87 % af produktionen kunne tilflyde el-nettet og hele 19 twh ville komme fra møllerne.

Ved et 100 % varmepumpeforsynet varmesystem betinger varmepumperne 10 Twh strøm hvor minimum 1 Twh af den møllestrøm som ikke kunne tilflyde el-nettet fordi møllerne producerede mere end behovet, kan nu komme fra møllerne.

Samlet skal effektive kraftværker nu yde 15 Twh som møllerne ikke kan producere og 9 Twh til varmeforsyningen eller i alt 24 Twh strøm eller 45 Twh brændsler fra gas og kul.

Af de 43 Twh kan flis og halm erstatte 20 Twh.

Resultat 150 Twh overvejende energiproduktion ved fossil energi omlægges til at forbruge 23 Twh fossil energi hvoraf der er mulighed for 11 Twh fra biogas så behovet kun er 12 twh.

Omkostningen til omlægningen er minimal sammenholdt med det exorbitant bekostelige tiltag med boligisolering og distribution af energi i fjernvarmerør, og en højtemperatur energi som er så ekstrem bekostelig at frembring og som i praksis betinger at et eller andet brændes af som umuliggør at landet omlægges til VE.

Der mere eller mindre en arrogant holdning af det officielle Danmark på energiområdet og herunder Klimakommissionen at man så vedholdende ønsker at udskyde en omlægning til fossilfri varme og el-produktion og i stedet bruge enorme summer på at holde varme inde i boligmassen som er aldeles arrogant når varme kan produceres til overflod så det ikke forurener og er meget billigt.
Kosmos 31. oktober 2010, 13:10
Halvdelen af kommissionens medlemmer er økonomer, der én gang for alle slår fast, at det ikke er nævneværdigt dyrere at redde klimaet end at lade være - og så har de ikke engang medregnet alle fordelene for sundhed, forsyningssikkerhed, klima m.v.

- ahem!:

De vil lægge 50 mia. kr pr år i afgifter på olie/kul/gas. En slags CO2-afgift. Det er helt fint, MEN.... denne afgift medregnes, når prisen for de fossile sammenlignes med prisen for VE (især vindmøller). DERVED bliver prisen for VE den samme som for kul !!! - Og konklusionen: VE kan altså betale sig!!!! - Kald det bare svindel, for det er svindel!


Således skriver Holger Skjerning i 'Ingeniøren' den 13. okt 2010 kl 11:49 - læs hele artiklen/kommentarerne: De er guld værd!
Deltag aktivt i debatten om artiklen Klimakommissionen leverer - og skuffer:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Klimakommission viser vejen væk fra fossil energi28-09-2010 20:29
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik