Husk mig
▼ Indhold

Lærebog anvendt i gymnasiet er ekstremt ensidig og tendentiøs

Af Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker (ph.d.), Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA

Tilbage i 2008 og senest i Politiken, i sektionen Viden (s. 1 og 5), d. 3. april 2011 har der været rejst yderst skarp kritik af fagligheden i en hyppigt anvendt geografibog i de danske gynmasier. Der er tale om Geografihåndbogen fra forlaget Systime, af gymnasielærerne Arne Sestoft og Ole Schou Pedersen. Bogen har en markedsandel på omkring 30 procent. Klimaafsnittet ’Den kunstige drivhuseffekt’ (s. 231–238) er så fejlbehæftet, misvisende og ensidigt, at man som fagmand må anføre, at afsnittet enten bør radikalt omskrives eller helt fjernes fra bogen.

Det er absolut ikke første gang, at forlaget Systime kritiseres for bogen. Allerede tilbage i 2008 gjorde klimaeksperter med fingeren på pulsen opmærksom på, at klimaafsnittet indeholder flere deciderede fejl, usaglige spekulationer og en subjektiv fremlægning af klimaproblematikken, at det faktisk er ubrugeligt til undervisning, men alligevel valgte forlaget meget overraskende at ignorere anbefalingerne fra fageksperterne. Hvorfor? Klimaeksperterne mente dengang, at store dele af klimaafsnittet var ’humbug’ og ’ekstremt tendentiøst’. Ydermere tilbød klimaeksperter fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) at bidrage til, at klimaafsnittet i Geografihåndbogen blev korrekt og mindre subjektivt, noget forlaget afslog. Hvorfor? Et rettelsesark blev dog udarbejdet og vedlagt bogen, men også dette rettelsesark indeholder banale faktuelle fejl. DMI foreslog, at der på rettelsesarket blev anført ’at klimadelen af kapitlet er fejlbehæftet og ikke bør bruges i undervisningen’. Men alligevel anvendes bogen den dag i dag til undervisning i de danske gymnasier. Hvorfor? Man undres! Foragelsen over forlaget Systime og deres håndtering af sagen samt deres manglende velvilje til at forbedre og opdatere Geografihåndbogen til klimaundervisning i gymnasiet er ikke til at tage fejl af. Man kan yderligere undre sig over, at forlaget Systime ikke fra starten valgte fagmænd (klimaforskere) som forfattere til afsnittet.

Spørgsmålet er nu blot, hvor længe danske gynmasieelever skal blive ved med at undervises fra en lærebog, som er fejlbehæftet, ekstremt tendentiøs i sin viden om klimaforandringer, og som på misvisende måde informerer om hovedårsagerne til de igangværende klimaændringerne. Det svarer til, at matematikbøger er fyldte med regnefejl, og franskbøgerne fyldte med grammatiske fejl: hvem kan leve med det? Det synes, at forfatterne har en manglende forståelse for og subjektiv tilgang til klimaproblematikken, og at de med bogen vil holdningspåvirke eleverne til klimaskepsis, i stedet for på en reel objektiv måde at oplyse eleverne om hovedårsagen til de forandringer i klimaet, der er set gennem de seneste godt 40–50 år. Klima- og energiminister Lykke Friis har sågar udtalt følgende i sagen: ’Men jeg synes, at klimaafsnittet i denne bog kraftigt inviterer til, at eleverne undervises i kildekritik og informationssøgning i alternative kilder. Så vil de givet finde, at der blandt forskere er bred opbakning bag konklusionen om, at hovedparten af klimaforandringerne med meget stor sandsynlighed skyldes menneskelig udledning af drivhusgasser’.

Til sidst er der blot at minde om på objektiv vis, at den globale opvarmning er stærkt knyttet til menneskers stadigt voksende forbrug af fossile brændsler og det medfølgende stadigt stigende udslip af drivhusgasser til atmosfæren. Klimaeffekten af de drivhusgasser, vi udleder i dag, vil kunne ses fremover i århundreder, og behovet for meget omfattende og hurtige begrænsninger af de globale drivhusgasudledninger er på ingen måde aftaget.

2. maj 2011, 15:05 9 kommentar(er) · 7846 fremvisninger

Kommentarer
Boe Carslund-Sørensen 2. maj 2011, 19:31
Mernild!

Det ville måske hjælpe, hvis du havde bragt uddrag af bogen, så andre havde mulighed for selv at vurdere, om de vil give dig ret i din kritik. Det er ikke alle, der har den omtalte bog.
mernild 2. maj 2011, 20:47
@BC-S:

Copyright goer, at jeg ikke kan uploade de omtalte sider paa klimadebat.dk
kulden-varmen 5. maj 2011, 17:33
Jo, du har ret til at citere 10% af en hel bog, med kilde angivelse og alle faktuelle oplysninger er uden ophavsret. Copyright findes ikke i Danmark.
yaknudsen 8. maj 2011, 08:41
Det er rigtigt at Copyright ikke findes i dansk lovgivning,. I Dansk lovgivning taler man om ophavsret (som er cirka det samme). Der er ikke nogen 10% regel i dansk lovgivning, men der findes ganske rigtigt en citatret som er lovfæstet.

Mernilds kritik af lærebogen og argumentet for ikke at fremføre faktuel kritik på klimadebat er omtrent lige så tendentiøs som indholdet af lærebogen der kritiseres.

Klip fra Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Ophavsret
I henhold til den danske ophavsretslovs § 22 er det tilladt at citere fra et offentliggjort værk, såfremt det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Tilsvarende bestemmelser gælder i andre lande.

Der findes ingen matematiske grænser for, hvor meget man må citere af andres værker. Der gælder således ingen regel om, at det er tilladt at citere fx 1/20 af en bog på 200 sider eller ¼ side af en avisartikel. Hver enkelt citatsituation må bedømmes konkret, og i denne bedømmelse indgår både citatets omfang i forhold til det oprindelige værk og omfanget i forhold til den nye sammenhæng, som det bringes i. Værker af billedkunst kan som udgangspunkt ikke citeres.

Citatretten medfører dog på ingen måde, at et værk kan gengives i sin helhed, da ophavsretslovens § 2 giver eneret til fremstilling af eksemplarer. Yderligere indskrænkes citatretten af ophavsretslovens § 3, stk. 2, der medfører, at et værk hverken må ændres eller gøres tilgængeligt i en form eller sammenhæng der er krænkende for ophavsmanden.
Kosmos 8. maj 2011, 17:05
Yderligere indskrænkes citatretten af ophavsretslovens § 3, stk. 2, der medfører, at et værk hverken må ændres eller gøres tilgængeligt i en form eller sammenhæng der er krænkende for ophavsmanden

- hmm, dén § burde give visse litteraturanmeldere stof til eftertanke!
mernild 9. maj 2011, 19:01
Ok, jeg droefter lige sagen med JB, om hvor meget han er villig til at uploade fra bogen...

Mernild
kulden-varmen 10. maj 2011, 00:10
Der er ikke nogen 10% regel i dansk lovgivning, men denne regl er lavet af domstolene. Et nok så langt et citat på klimadebat, mindsker ikke salget af skolebøger. Tvært imod så må det være intetsandt hvis de er nødtil at lave nogen nye. Dels kan teksten fjernes hvis nogen klager.
kristianpagh 20. maj 2011, 11:46
En af de groveste fejl i Geografihåndbogen er en figur, der angivelig viser solaktiviteten plottet sammen med temperaturene. Figuren og en diskussion af denne, kan ses i en artikel i Energiforum Danmarks medlemsblad

http://www.energiforumdanmark.dk/fileadmin/Artikler/blad_56/klimadata.pdf

Figuren, der er brugt i artiklen er fra 4. udgave 1. oplag fra 2005, side 225. Utroligt nok bruges præcis den samme figur i 3. oplag fra 2010 - på trods af, at Systimes kommunikationsdirektør Ulla Krag Jespersen havde afgivet en offentlig erklæring om, at fejlene i Geografihåndbogen ville blive rettet. Hun, forfatterne (Poul Brøndum og Karl-Erik Christensen), redaktørerne og forlaget har tydeligvis ikke udøvet rettidig omhu i respons til de grove fejl, som blev påvist i deres lærebog. Det er utrolig uprofessionelt.
helios 14. oktober 2011, 15:34
Grove fejl?
Det er en grov fejl af Kr. Pagh at harcellere over den 2. kurve, idet Svenskarks/K Lassen/Eigil Cs teori jo netop gik på variationerne i solpletperioden - ikke på solplettallet!
Denne detalje ser ud til at være vanskeligt at få klimasektoren til at indse, de vil helle debattere den gamle , forældede teori med solplettallet.
Et andet argument med, at der ikke er nogen sammenhæng mellem solplettallet og temperaturen siden 1980 er af samme skuffe - nemlig man anvender en helt anden parameter end den oprindelige teori!
Samtidig begår de samme fejl som de pådutter andre - nemlig at man konkluderer på baggrund af en alt for kort tidsperiode.
Mernild/Pagh kunne med større vægt se kritisk på IPCCs fremstilling af de famøse "horspots" i seneste rapport - beregnet af alle klimamodeller. Desværre viser målingerne noget andet end modellerne.

Der er for lidt videnskab i kritikken af omtalte lærebog.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Lærebog anvendt i gymnasiet er ekstremt ensidig og tendentiøs:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Ekstremt vejr
NyhederDato
2010 – et ekstremt klimaår30-06-2011 06:40
Ekstremt vejr vil få millioner af asiater til at flygte07-02-2011 08:50
Fattige lande hårdt ramt af ekstremt vejr09-12-2008 20:37
Ny klimaportal til gymnasiet09-10-2008 22:02
DebatterSvarSeneste indlæg
Dødsfald p.g.a. ekstremt vejr711-03-2018 19:50
Ensidig Information2024-10-2017 14:06
Ekstremt vejr?525-03-2014 10:06
Verdens ekstremt vejr...29126-03-2013 17:25
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik