Husk mig
▼ Indhold

Litteraturliste

Af Helle Bager Eriksen og Andreas Brunsgaard-Jørgensen
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2008.


< Bilag om klimapolitikkens traktatmæssige udviklingIndholdsfortegnelseNoter >


Litteraturliste

Agence Europe. (1991). NO. 5579, 2.10.91.

Agency Europe. (1991). NO. 5552, 24.8.91.

Agence Europe. (1992). No. 5738, 27.5.92.

Andersen N. & Kjær P.(1996). Institutionel historie: en introduktion til diskurs analyse. COS-rapport no.10.

Andersen S, Svein. (2000). EU Energy Policy: Interests Interaction and Supranational Authority. ARENA Working paper NO.5.

Aspinwall, Mark D & Schneider, Gerald. (2000). Same menu, seperate tables: The institutionalist turn in political science and the study of European integration. European Journal of Political Research, Vol. 38, pp. 1–36.

Athanasios, A. P. (2005). Institutional Dynamism in the EU Policy-Making: The Evolution of the EU Maritime Safety Policy. European Integration, Vol 28, N2, 137-157.

Bryman, Alan. (2001). Social research methods. New York: Oxford University Press

Campbell, John L. (1994).Recent Trends in Institutional Analysis. COS-rapport no. 5, 1995.

Campbell, John L.(1997). Recent Trends in Institutional Political Economy. Institutional Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 17, Issue 7-8, pp. 15-56.

Capouet, Y (1992). Completion of the internal market fir electricity and gas. Energy in Europe 19/1992

Capros, P. L. Mantzos. (2000). The Economic Effects of EU-Wide Industry-Level Emissions Trading to Reduce Greenhouse Gases. Result from PRIME energy-system Model, Athens

Cass, Loren. (2005). Norm Entrapment and Preference Change: The Evolution of the European Union Position on International Emissions Trading. Global environmental politics, vol. 5, issue 2.

Christiansen, A. & Wettestad, J.(2003). The EU as a frontrunner on greenhouse gas emissions trading: how did it happen and will the EU succeed? Climate Policy, Vol. 3, Issue 1, 1st Quarter 2003, Pages 3-18.

Collier, RD & Collier, D. (1991). Shaping the Politcal Arena. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.

Collier, Ute. (1997). Cases in CLIMATE change policy – Political reality in the European Union: Earthscan Publications limited.

Damro, chad et Mendés Luaces. (2003). Emissions trading at Kyoto: From EU Resistance to Union Innovation. In: Andrew Jordan (ed): Environmental politics in the European Union. Earthscan, London.

Det Europæiske Råd (1990). Bilag til Formandskabets konklusioner - the environmental imperative Declaration. Dublin den 15. - 16. juni 1990.

Det Europæiske Råd (2001a). Formandskabets konklusioner – Göteborg den 15. og 16. juni 2001.

Det Europæiske Råd (2007) – Formandskabets Konklusioner fra den 8.-9. marts 2007 i Bruxelles.

Det Europæiske Råd. ( 2008). Formandskabets konklusioner – Det europæiske Råd i Bruxelles d. 13- 14 marts 2008.

DiMaggio, Paul J. and Walter W. Powell. (1991). Introduction. In: Powell and DiMaggio (eds), The New Institutionalism in Organizational Analysis (pp 1-40)). Chicago IL: University of Chicago Press.

Euractiv (2003a). Greenhouse Gas Trading: Meps Hope to Avoid Conciliation. 12 June.

Euractiv (2003b). EP member states find compromise on Greenhouse Gas Emissions trading.10 december.

Eurobarometer. (2007). Attitudes on issues related to EU Energy Policy, Flash Europebarometer (206a). The Gallup Organization, Hungary,Link: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/eurobarometer/2007_eu_energy_policy_eurobarometer_slides_presentation_en.pdf ,

Europa-Komissionen. (1988). Drivhusproblematikken og Fælllesskabet. Commission work Program Concerning the Evaluation of Policy Options to Deal with the Greenhouse effect. Kom (88) 656, 16 November.

Europa-Komissionen. (1990a). Europa-kommissionens konklusioner om drivhuseffekt, december 1990 (mimeo.).

Europa-Komissionen. (1990b).The Economics of Policies to Stabilize or Reduce Greenhouse Gas Emissions: The Case of CO2, II/335/90-EN, 11.10.1990.

Europa-Komissionen. (1991). Policy Options in the View of the Community’s CO2 Emission Stabilization Target, SEC (90) 496, reprinted in European Documents, No. 1681, 10.1.1991.

Europa-Komissionen. (1992a). Et program for Fællesskabets politik og handling inden for miljø og bæredygtig udvikling. Kom (92) 23.

Europa-Komissionen. (1992b). En strategi for begrænsning af karbon dioxid udledning og forbedret energi effektivitet. Kom (92)246 final, Brussels.

Europa-Komissionen. (1992c). Industrial competitiveness and protection of the environment. Communication of the Commission to the Council and to the European Parliament. SEC (92) 1986 final, 4 November 1992

Europa-Komissionen. (2000). Grønbog om handel med emissioner af drivhusgasser inden for Den Europæiske Union. KOM(2000)87, endelig udgave.

Europa-Komissionen. (2001a). Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EC. KOM (2001) 0581, endelig udgave.

Europa-Komissionen. (2001c). Commission Proposes Ratiacation of Kyoto Protocol and EmissionsTrading System. Pressemeddelse 23 Oct 2001.

Europa-Komissionen. (2001d). Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union. COM (2000)87. (Comments received to the Green Paper - part one).

Europa-Komissionen. (2001e). Ms. Margot WALLSTRÖM European Commissioner for Environment. The results of the Göteborg European Council with respect to sustainable development and climate change. Centre for European Policy Studies Brussels, 18 June 2001. Link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/00/476&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europa-Komissionen. (2001f). Ms. Margot Wallström, European Commissioner for Environment, European Climate Change Program: A Successful Approach to Combating Climate Change ECCP Conference Brussels, 2nd July 2001. Link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/00/476&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europa-Komissionen. (2001g).Tale til Europa-Parlamentet af miljøkommissær Margot Wallstöm om COP6, 19.27.10.2001. Link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/00/476&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europa-Komissionen. (2001h). Tale af Margot Wallström European Commissioner for Environment Combating climate change: The EU strategy The World Business Council for Sustainable Development conference on climate change Brussels, 26.10.2001 http://ec.europa.eu/environment/climat/speeches_archive.htm

Europa-Komissionen. (2002).Speech by Commissioner Wallström on Emissions Trading in Berlin, 8 November 2002. Link: http://www.ec.europa.eu/environment/climat/pdf/walstrom_021108.pdf

Europa-Komissionen. (2007a). Meddelelse fra Europa-kommissionen til Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet - En energipoltik for Europa. KOM(2007)1

Europa-Komissionen. (2007b). Begrænsning af den globale opvarmning til 2° C
Vejen frem for 2020 og derefter.
KOM (2007)2.

Europa-Komissionen. (2007c). Grønbog om markedsbaserede instrumenter til miljøpolitiske og andre beslægtede politiske formål. KOM(2007) 140 endelig.

Europa-Komissionen. (2007e). ECCP- rapport Final Report of the 1st meeting of the ECCP working group on emissions trading on the review of the EU ETS on The Scope of the Directive 8-9 March 2007. Link: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/report_1st_meeting.pdf

Europa-Komissionen. (2007f). Begrænsning af den globale opvarmning til 2° C
Vejen frem for 2020 og derefter.
KOM (2007)2 - vedhæftet konsekvensanalyse.

Europa-Komissionen. (2007g). Pressemeddelelse fra Europa-kommissionen. IP/07/29, Bruxelles, den 10. januar 2007. Link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/29&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

Europa-Komissionen. (2008a). To gange 20% i 2020 - Europas muligheder i forbindelse med klimaændringerne. KOM (2008)30.

Europa-Komissionen. (2008b). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING om medlemsstaternes indsats for at nedbringe deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020. KOM(2008) 16 endelig

Europa-Komissionen. (2008c). José Manuel Barroso, Europa-Europa-kommissionens formand : Kamp mod klimaforandringen/ vedvarende energipakke, pressekonference Bruxelles, 23. januar 2008. Link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/36&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europa-Komissionen. (2008d). President of the European Commission José Manuel Durão Barrosos tale til Europa- Parlamentet. Brussels, 23 January 2008. Link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/34&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europa-Komissionen. (2008e). Stavros DIMAS,Member of the European Commission, responsible for environment Climate action Energy for a changing world Press conference European Commission, Brussels Wednesday, 23 January 2008. Link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/37&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europa-Parlamentet. (2001a). Europa-Parlamentets beslutning om opfølgningen af Parlamentets udtalelse om Den Europæiske Unions strategi for Marrakesh-konferencen om klimaændringer. Protokol fra 25/10/2001 - Endelig udgave.

Europa-Parlamentet. (2008a). Pressemeddelelse fra formanden: President Pöttering welcomes legislative proposals on Climate Change and Energy: "We must go further" den 23. januar 2008. Link: http://www.europarl.europa.eu/president/defaulten.htm

Europa-Parlamentet. (2008b). Pressemeddelelse fra formanden: European-Parliament speeds up work on Energy and Climate package den 15.februar 2008 http://www.europarl.europa.eu/president/defaulten.htm

Europa-Parlamentet. (2008c). Lecture at the University of Copenhagen by President of the European Parliament:"Rising to the challenge - A European strategy for addressing climate change at a global level". Copenhagen, Copenhagen University, 1 April 2008. Link: http://www.europarl.europa.eu/president/defaulten.htm

Europa-Parlamentet. (2008e). Meddelelse fra udvalget for klimaændringer - Current mitigation effects insufficient. Link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20080401IPR25443+0+DOC+PDF+V0//EN&language=DA

Europe Environment. (2002). European Parliament Endorses Emission Permit Scheme. No. 620, 18 October: 14.

Europa- Ugebrevet (2008).Europa-kommissionen i Danmark: EU klar ti kamp for klima og kapital af Ole Vigant Ryborg, den 14.03.2008. Link: http://www.ugebrevet-europa.dk/artikel.asp?AjrDcmntId=539

Epstein, David, and Sharon O’Halloran. (1999). Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making under Separate Powers. New York: Cambridge University Press.

Gupta, Joyeeta, and Lasse Ringius. (2001). Climate Leadership: Reconciling Ambition and Reality. International Environmental Agreements (1) 2: 281–299.

Haas, Ernst B. (1958). The uniting of Europe - Political, Social and Economic Forces. London: Stevens and Sons Limited.

Haigh, Nigel (2004). Manual of Environmental Policy: The EC and Britain. London: Longmann/IEEP.

Hall PA & Taylor RCR.(1996). Political Science and the three new institutionalisms. Political Studies, Vol. 44, No 5, pp.936-57.

Helm, Dieter. (2007). European energy policy: meeting the security of supply and climate change challenges. European Investment Bank Papers, Vol. 12, 2007

Helm, Dieter. (2006). Russia, Germany and European energy policy. Link: http://www.dieterhelm.co.uk/publications/OD_RussiaGermany&Euro_Energy.pdf

Hovi, J., Skodvin, T., Andresen, S. (2003). The Persistence of the Kyoto Protocol: Why Other Annex I Countries Move on Without the United States. Global environmental politics, Vol 3, issue 4.

Huber, John D.& Charles R. Shipan. (2003). Deliberate Discretion: The Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy. New York: Cambridge University Press.

Ikenberry GJ. (1994). History’s heavy hand: institutins and the politics of the state. Presented at conf. on The New Institutionalism, Univ. Maryland, Oct. 14-15, 1994.

Jachtenfuchs Markus. (1996). International Policy-Making as a Learning Process. Mannhein Center for European Social Research. Ashgate Publishing Ltd.

Jachtenfuchs, Markus. (2001). The Governance Approach to European Integration. Journal of. Common Market Studies, Vol. 39, No. 2, pp. 245-264

Jordan, Andrew. (2005). Enviromental Policy in the European Union- Actors, Institutions and Processes - second edition. London: Earthscan.

Kelstrup, Morten. (1997). Regime theory and the European Integration, Arbejdspapir. København: Institut for Statskundskab.

Kelstrup, Morten. (1998). Integration Theories: History, Competing Approaches and New Perspectives, In: Anders Wivel (ed). Explaining European Integration. Copenhagen: Copenhagen Political Studies Press.

Kohler- Koch, B & Jachtenfuch M. (2004): Governance and Institutional Development; in: Wiener, Antje/Diez, Thomas (eds), European Integration Theory (pp. 97.116): Oxford, Oxford Press.

Kohler-Koch, Beate. (1996). Catching up with change: the transformation of governance in the European Union: Journal of European Public Policy 3 (3) pp: 21.

Kramer, John (2005): EU enlargement and the European Union: Six Challenges. In: Jonn Carmin and Stacy VanDeveer (ed.) EU enlargement and the Environment: Institutionel change and environmental policy in Central and Eastern Europe: London Routhledge, 2005.

Liefferink, Duncan & Andersen, Skou Mikael. (1998). Strategies of the ”green” member states and EU environmental policy-making. Journal of European Public Policy, Vol. 5:2 (1998) pp. 254-70.

Lindner, J. (2003). Institutional stability and change: two sides of the same coin. Journal of European Public Policy, Vol.10:6, December 2003, pp. 912-925.

Lindner, J & Rittberg B. (2003). The Creation, Interpretation and Contestation of Institutions – Revisting Historical Institutionalism. JCMS, Vol. 41, NO 3, pp. 445-73.

Lipset, Seymour Martin & Stein Rokkan. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. In: Seymour Martin Lipset & Stein Rokkan (eds.): Party Systems and Voter Alignments. Cross-national Perspectives: New York: The Free Press.

Lissabon- traktaten (2008). Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag, januar 2008. Folketingets EU-Oplysning.

Lyons, PP. K. (1994). Energy Policies of the European Union: London: EC Inform.

March, James G.& Johan PP. Olsen. (1989). Rediscovering Institutions. The organizational Basis for Politics. New York: Free Press

Marks, Gary. (1993). Structural policy and multilevel governance in the EC. In: Alan Cafruny & Glenda Rosenthal (eds.), The state of the European Community, Vol. 2, The Maastricht Debates and beyond, Loughman: Lynne Rienner Publisher.

Matlary, J.H. (1997). Energy Policies in the European Union: MacMillian Press.

McCormick, John. (2000). Enviromental Politics in the European Union. Palgrave: New York.

Millward A.S. (1992). The European Rescue of the Nation State. London: Routledge

North, D. (1981). Structure and change in economic history. New York: W.W. Norton & Co

North DC. 1990. Institution, Institutional change and Economic Performance. New York: Cambridge Univ. Press

O’Riordan, T & Jäger, Jill. (1996). Politics of Climate Change - A European Perspektive. London and New York: Routledge.

Peterson, John. (1995). Decision-making in the European Union: Toward a framework for analysis. Journal of European Public Policy, Vol. 2(1), pp. 69-93.

Pierson, Paul.(1993). When the effect becomes cause: policy feedback and political change. World Polit.Vol. 45(4), pp.595-628.

Pierson, Paul. (2004). Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis.Princeton: Princeton University Press.

Pollack. M. (2006). Rational Choice and EU Politics. Working Paper no. 12, 2006. Arena -Center of European Studies, University of Oslo.

(Quackenbush L. Stephen. (2004). The Rationality of Rational Choice Theory. International Interactions, Vol. 30 (2), Apr-Jun 2004, pp. 87-107.

Rissen-Kappen, Thomas (1996). Exploring the Nature of the Beast: International Relations Theory and Comparative Policy Analysis Meet the European Union. Journal of Common Market Studies. Vol. 34:1, ppp. 53-80.

Rosamond, Ben. (2000). Theories of European Integration. New York: St. Martin’s Press.

Ruggie, John Gerard. (1993). Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. International Organization, Vol.47 pp.139-74.

Rådet. (1990a).Konklusioner fra Miljø-og energiministerrådsmødet den 29. oktober 1990 reprinted in Churchill, Robert and Freestone, David (eds.) (1990)

Rådet. (1990b).Press Release No. 9482/90, reprinted in Churchill, Robert and Freestone, David (eds.).

Rådet. (1990c). Konklusioner fra energiministerrådsmødet den 21.maj 1990, reprinted in Europe Documents, No. 1621, 1,6.1990, paras 4 and 5.

Rådet. (1991). Press release,1544th Meeting of the Council (Environment/Energy), 9916/91, 13. 12.1991.

Rådet. (1996). Rådets Direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, IPPC.

Rådet. (2001b). Miljøsamling nr. 2334 den 8. marts 2001 i Bruxelles. Pressemeddelelse: 93 Nr: 6752/01.

Rådet. (2001c). Miljøsamling nr. 2378 den 29. oktober 2001 i Luxembourg. Pressemeddelelse:372 Nr: 12994/01.

Rådet. (2003). Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF.

Rådet. (2007a): Pressemeddelelse : Miljøministerrådsmøde den 20. februar 2007.

Rådet. (2007b). Rådets konklusioner, Information note: Review of the European Union Emissions Trading Scheme - Miljøministerrådsmøde den 28. juli 2007.

Rådet. (2007c). Decision by the Environment Council is a historic step for climate protection. Press release, 20.02.07. Link: http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/February/0220BMURat.html

Schreurs, A. Miranda & Tiberghien, Yves (2007). Multi-Level Reinforcement: Explaining European Union Leadership in Climate Change Mitigation. Project MUSE – Scholarly journals online.

Scott, W. Richard. (1995). Institutions and Organizations. Towards a Theoretical Synthesis: In W. Richard Scott, John W. Mayer and Associates (eds): Institutional Environment and Organizations. Structural Complexity and Individualism. London: SAGA Publications.

Skjærseth, Jon B. & Wettestad, Jørgen. (2007). Is EU Enlargement Bad for Environmental Policy? Confronting Gloomy Expectations with Evidence. In International Environmental Agreements, Online edition, 2 March 2007.

Stacey, Jeffrey & Berthold Rittberg. (2003a). Dynamics of formal and informal institutional change in the EU. Journal of European Public Policy, Vol. 10(6), pp 858-883.

Stern, N., S. et. Al. (2006), Stern Review: The Economics of Climate Change: HM Treasury, London

Thelen, Kathleen & Sven Steinmo. (1992). Historical Institutionalism in Comparative Perspective: In Sven Steinmo, Kathleen Thelen & Frank Longstrech (ed). Structuring Politics. New York: Cambridge University Press, pp.1-33.

Thelen Kathleen, (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. Political Science, Vol. 2, pp.369-404.

Vogler, john. (2005). The European contribution to globale environmental governance. International Affairs, Vol. 81(4), pp.835 -850.

Weale, Albert et. al. (2005). Environmental Governance in Europe-An even closer ecological Union? Oxford: Oxford University Press.

Wessels, Wolfgang. (1997). An Ever Closer Fusion? A Dynamic Macropolitical View on Integration Processes. Journal of Common Market Studies, Vol. 35(2), pp. 267-299.

Wettestad, Jørgen. (2005.). The Making of the 2003 EU Emissions Trading Directive: An Ultra-Quick Process due to Entrepreneurial Proficiency? Global Environmental Politics, Vol. 5(1), February 2005, pp. 1-23.

Wiener, A. & Diez, T. (2004). European Integration Theory. Oxford: Oxford Press.

Wynne, Brian. (1993). Implementation of Greenhouse Gas Reductions in the European. Community. Global Environmental Change, Vol. 3 (1), pp. 101–129.

Zapfel, Peter & Matti Vainio (2002). Pathways to European Greenhouse Gas Emissions Trading History and Misconceptions. European Commission, DG Environment, Brussels. http://www.feem.it/web/activ/_activ.html.

Zysman J. (1994). How institutions create historically rooted trajectories of growth. Ind. Corpp. Change, Vol. 3(1), pp. 243-83.

< Bilag om klimapolitikkens traktatmæssige udviklingIndholdsfortegnelseNoter >


 0 kommentar(er) · 3724 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Litteraturliste:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
10 spørgsmål til Per Ørum Jørgensen (C)
DebatterSvarSeneste indlæg
Skriv til Dan Jørgensen og Margrete Auken inden tirsdag1630-10-2008 00:28
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik