Husk mig
▼ Indhold

Litteraturliste

Af Mikkel Kjær og Rune P. Wingård
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2012.


< Afsluttende diskussion og konklusionIndholdsfortegnelseNoter >


LITTERATURLISTE
3F (2009): Sving dankortet. Fagbladet 3F. Besøgt den 14. september 2012. http://forsiden.3f.dk/article/20090918/FAGBLADET/909180302/2309/fagbladet

Abdallah, S., Michaelson, J., Shah, S., Stoll, L. & Marks, N. (2012): The Happy Planet Index: 2012 Report – A global index of sustainable well-being. New Economics Foundation: London.

Aitkenhead, D. (2012): Paul Krugman: “Sådan overvinder vi finanskrisen”. Dagbladet Information 16-17. juni 2012.

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (2012). Besøgt den 15. juni: www.alde.eu/nc/key-priorities/green-economy-climate-change/single-news/article/biodiversity-loss-costs-eu-450-billion-euros-peryear-37848

Auken, I. (2012): Økologi og økonomi skal gå hånd i hånd. Global Økologi nr. 2. 19. Årgang. Juni 2012.

Bendtsen, R. L. (2012): Europa-Parlamentet stemmer ja til finansskat. Børsen Finans. 12. december 2012.

Beskæftigelsesministeriet (2012): Besøgt den 14. oktober 2012. http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Ydelser/Efterloen/En%20trearig%20efterlon.asp

Blanchard, O., Dell’Ariccia, G. og Mauro, P. (2010): Rethinking Macroeconomic Policy. IMF staff position note.

Berg, A. & Hukkinen, J. I. (2011): The paradox of growth critique: Narrative analysis of the Finnish sustainable consumption and production debate. Ecological Economics 72 (2011) 151–160.

Bisschop-Larsen, E.M. (2012) : Et Danmark uden sprøjtegifte må da være målet. Præsidentens blog, Danmarks Naturfredningsforening 7. december 2012. Besøgt 13. december 2012. http://praesidentdn.blogspot.dk/

Boyle, D og Simms, A. (2009): The New Economics. A Bigger Picture. Earthscan: London.

Burck, J., Hermwille,L. og Krings, L. 2012: Climate Performance Index 2013: Results.Germanwatch og Climate Action Network Europe.

Chaffin, J. og Rabinovitch, S. (2012): China bars airlines from EU carbon tax. ft.com. Besøgt den 3. december 2012. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b33cdd2a-507a-11e1-a3ac-00144feabdc0.html

Chang, H. J. (2011): 23 things they don´t tell you about capitalism. Penguin Books. Great Britain.

Christensen, J., Jespersen P. H., Karlsson, K., Kaspersen, P. S., Klüver, L., Krawack, S. og Leisner, I. (2012): Dansk transport uden kul og olie - Hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050. Teknologirådet.

Christiansen, M. Ø. (2012): Danskerne er verdens lykkeligste folk - igen. Syddanske Medier 04. april 2012.

Commission on Growth and Development, (2008): The Growth Report: Strategies for Sustained Growth. Commission on Growth and Development: Washington D.C

Copenhagen Cleantech Cluster (2012): Global Cleantech Report 2012 - A snapshot of future global markets. Executive presentation. Maj 2012.

Cosbey, A., Droege, S., Fischer, F., Reinaud, J., Stephenson, J., Weischer, L. og Wooders, P. (2012): A Guide for the Concerned: Guidance on the elaboration and implementation of border carbon adjustment. IISD Publications Centre.

Costanza, R. (1989): What is ecological economics? Ecological Economics, vol. 1, no. 1, pp. 1-7.

Dagbladet Information (2012): Bjarne Corydon. 1-2 september 2012.

Daly, H. E. & Cobb, J. (1992): For the common good. Beacon Press. Boston.

Daly, H.E. (1997): Efter væksten - Den bæredygtige udviklingsøkonomi. Forlaget Hovedland: Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd og NOAH (2011): Sådan ligger landet... - tal om landbruget 2011. 2. reviderede udgave. November 2011.

Dansk Statistik (2012): Besøgt den 4. december 2012. http://www.statistikbanken.dk/AUF02

Davidson, P. (2009): The Keynes Solution - The Path to Global Economic Prosperity. Palgrave Macmillan. New York.

Dehlholm, F. (2012): Stop hetzen mod de ledige. Dagbladet Information 05. september 2012.

De Schutter, O. (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crises - regulation to reduce the risks of price volatility. Briefing note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food.

Det Miljøøkonomiske Råd (2012). Årets rapport til det Miljøøkonomiske Råd 2012.

Det Økologisk Råd (2011): Global økologi: Nye toner i dansk klimapolitik. Nr. 4. 18. årgang december 2011.

Dittrich, M., Giljum, S., Lutter, S. og Polzin, C. (2012): Green economies around the world? Implications of resource use for development and the environment. Wien.

Dobbs, R., Oppenheim, J., Thompson, F., Brinkmann, M., Zornes, M. (2011): Resource Revolution: Meeting the world´s energy, materials, food, and water needs. McKinsey Global Institute. McKinsey Sustainability and Resource Productivity Practice.

Eurostat (2012): Euro area unemployment rate at 11,7 pct. Eurostat newsrelease euroindicators. 30. november 2012.

Elmelund, R. (2012): Tænketank: Lavere skat får også danskerne til at arbejde mere. 12. juli 2012.

Enhedslisten (2012): Det mener vi om skattereformen. Besøgt den 4. november 2012. http://enhedslisten.dk/content/det-mener-vi-om-skattereformen

Esbensen, Brian (2012): Myten om hvorfor vi arbejder har sejret - men den er stadig forkert. Dagbladet Information. 07. juni 2012.

Food and Agricultural Organization (2009): More people than ever are victims of hunger. United Nations.

Finansministeriet (2010): Offentlig forbrug og genopretningsaftalen. Besøgt den 14. november 2012. http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/10/20101011-offentligt-forbrug-og-genopretningsaftalen/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/10/Offentligt_forbrug_og_genopretningsaftalen.ashx

Folke, C., S. R. Carpenter, B. Walker, M. Scheffer, T. Elmqvist, L. Gunderson, and C. S. Holling (2004): Regime shifts, resilience and biodiversity in ecosystem management. Annual Review in Ecology, Evolution and Systematics 35:557–581.

Færgeman, T. (2012): Annual Climate Outlook 2012. Danmarks Grønne Tænketank Concito.

Gjerding, S. & Lykkeberg, R. 2012: Det er kernesocialdemokratisk. Dagbladet Information 30-1 juni/juli 2012.

Global Carbon Project 2011: Carbon Budget 2010. Besøgt den 12. november 2012. www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/10/hl-compact.htm

Global Footprint Network 2011: Today is overshoot day. 26. sept. 2011. Besøgt den 23. juni 2012. www.footprintnetwork.org/en/index.php/gfn/blog/today_is_earth_overshoot_day1

Grooten et al. (2012): Living planet report 2012 - Biodiversity, biocapacity and better choices. WWF. Zoological society of London. Global Footprint Network og European Space Agency.

Hald, J. & Schaarup J. Z. (2012): SRSFs skattereformer sammenlignet med VKO’s skattereformer. Tænketanken Kraka.

Hansen, J., M. Sato, P. Kharecha, D. Beerling, R. Berner, V. Masson-Delmotte, M. Pagani, M. Raymo, D. L. Royer, and J. C. Zachos. (2008): Target atmospheric CO2: where should humanity aim? Open Atmospheric Science Journal 2:217–231.

Hansen, J. L. (2012): Billig kulkraft presser DONG’s rene energi. Dagbladet Information 02. november 2012.

Hansen, J. L. & Gjerding, S. (2012): Europas befolkninger siger nej. Dagbladet Information 14. november 2012.

Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J. (red.) (2012): World Happiness Report 2012. The Earth Institute Columbia University. CIFAR. Center for Economic Performance.

Hendricks, V. F. & Rasmussen, J. L. (2012): Nedtur! - Finanskrisen forstået filosofisk. Gyldendal Business. Letland.

Hestbæk, C. (2012): Denmark: European Smart Grid Hub. Asset mapping of smart grid
competencies in Denmark.
Copenhagen Cleantech Cluster. København.

Hoffmann, U. (2011): Some reflections on climate change, green growth illusions and development space. UNCTAD Discussion paper no. 205, dec. 2011.

IEA 2011.World Energy Outlook 2011. Besøgt den 14. oktober 2012. www.worldenergyoutlook.org

IMF (2011): World Economic Outlook. September 2011 - Slowing Growth, Rising Risks. World Economic and Financial Surveys. International Monetary Fund. Washington.

International Labour Organisation (2012): The youth employment crisis: A call for action. Resolution and conclusions of the 101st Session of the International Labour Conference, Geneva, 2012. International Labour Office, Geneve.

IPCC (2007): Climate Change 2007: Synthesis Report. International Panel on Climate Change.

Jackson, T. (2009): Prosperity without growth - Economics for a finite planet. Earthscan. London.

Jackson, T., McBride, N. & Abdallah, S. (2007): Contribution to Beyond GDP „Virtual Indicator Expo“ - (Regional) Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Resolve & New Economics Foundation. International Conference 19 & 20 november 2007, Bruxelles.

Jespersen, J. (1998): Miljøøkonomi. Jurist- og økonomforbundets forlag. Gylling.

Jespersen, J. (2009a): Macroeconomic Methodology: A Post-Keynesian Perspective. Edgard Elgar: Storbritanien.

Jespersen, J. (2009b): Introduktion til Makroøkonomi. 1. udgave. Jurist og økonomforbundets forlag: Danmark.

Jespersen, J. (2012a): Krise. Hvorfor stiger arbejdsløsheden i EU stadig? Dagbladet Politiken 22. juni 2012.

Jespersen, J. (2012b): Finansministeriets drømmemodel er ´Kejserens nye klæder´. Dagbladet Information 02. juli 2012.

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. og Turner, L. (2007): Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1, 112-133.

Jones, T. (2010): The great hunger lottery - How banking speculation causes food crises. World Development Movement.

Kaletsky, A. (2011): Capitalism 4.0 - The birth of a new economy in the aftermath of crisis. Bloomsbury Publishing. London.

Kar, D. og Freitas, S. (2011): Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2009. Global Financial Integrity.

Kasser, T. (2002): The high price of materialism. MIT Press: London.

Kasser, T. (2006): Materialism and its alternatives. I Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I.S. (red.): A life worth living: Contributions to positive psychology. Oxford University Press: Oxford.

Klima, Energi og Bygningsministeriet 2012: Energiaftalen i korte træk. besøgt den 8. oktober 2012. http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Energiaftale/Faktaark%201%20-%20energiaftalen%20kort%20fortalt%20final.pdf.

Kommunernes Landsforening (2012): Tre ud af fire kommuner er nu klimakommuner. 31. okt. 2012. Besøgt den 4. november. http://www.kl.dk/Om-KL/Tre-ud-af-fire-kommuner-er-nu-klimakommuner-id112782/

Kongshøj, K. (2012): Fattigdom jager ingen ud af hængekøjen. Dagbladet Information 13. juli 2012.

Kulaçoğlu, V. & Tamiotti, L. (2009): National Mitigation and Adaptation Policies and Trade Implications. I

Tamiotti, L., Teh, R., Kulacoglu, V., Olhoff, A. og Simmons, B. (2009): Trade and Climate Change. WTO UNEP Report. Renouf Publishing Company Limited.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009): Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing. 2. edition. Sage. Thousand oaks.

Københavns Kommune (2009): København CO2-neutral i 2025 - Københavns klimaplan. Miljømetropolen.

Larsen, E. (2012): Samtale om solen og dens hverv. Og andet julegøgl. Dagbladet Information 18. december 2012.

Lawn, P. (2010): Facilitating the transition to a steady-state economy: Some macroeconomic fundamentals. Ecological Economics 69(2010). 931-935.

Lawn, P. (2011): Is steady-state capitalism viable? A review of the issues and an answer in the affirmative. I Costanza, R., Limburg, K. & Kubiszewski, I. (red.).Ecological Economics Reviews. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1219: 1–25.

Layard, R. (2005): Happiness: Lessons from a new science. Penguin Press: New York.

Legatum Institute 2012: The 2012 Legatum prosperity index. Besøgt den 2. december 2012. www.prosperity.com

Lidegaard, M. (2008): Sidste Udkald - Sådan halverer vi Danmarks CO2-udslip på 10 år. Gyldendal: Gylling.

Lidegaard, M. (2012): Klimaet, der blev væk. Dagbladet Politiken 19. juni 2012.

Lieberman, E. (2005): Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research. American Political Science Review 99(3): 434-452.

Lin, J. & Chang, H. J. (2009): Should industrial policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang. Development Policy Review 2009 27(5).

Lockwood, M. (2011a): The limits to environmentalism - Part 3. Political Climate.net. Besøgt 12. oktober 2012. http://politicalclimate.net/2011/03/21/the-limits-to-environmentalism-%E2%80%93-part-3/

Lockwood, M. (2011b): The limits to environmentalism - Part 4. Political Climate.net. Besøgt. 12. oktober 2012. http://politicalclimate.net/2011/03/25/the-limits-to-environmentalism-4/

Lund, K og Hvass, J. (2012): Regeringen sadler om: Vi får lavere vækst og flere ledige. Dagbladet Politiken. 13. december 2012.

Lundkvist, A. (2012): Den store illusion. Dagbladet Information 10. september 2012.

Mandag Morgen (2012): Zombiedebat om Danmarks fremtid. Tænketanken Mandag Morgen 9. september 2012. Besøgt den 14. oktober 2012. https://www.mm.dk/zombiedebat-om-danmarks-fremtid

Marangos, J. (2008): The evolution of the anti-Washington Consensus debate: from “post-Washington Consensus” to “after the Washington Consensus”. Competition and Change, vol. 12, No. 3, pp. 227-44.

Mayer, J. (2009): Policy Space: What, for What and Where? Development Policy Review ,vol. 27, No.4, pp. 373-395.

Naturstyrelsen (2011): EU's vandrammedirektiv. Naturstyrelsens hjemmeside, senest opdateret 20. december 2011. Besøgt den 4. oktober 2012. http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/EU-vandrammedirektiv

New Economics Foundation (2012): http://www.neweconomics.org/about.

New Economics Foundation & Compass (2010): Better Banking: A manifesto to re-organise the UK banking system to serve and strengthen the British economy through structural reform. nef & Compass april 2010.

Nielsen, J.S. (2012a): Den store omstilling. Fra systemkrise til grøn økonomi. Informations forlag: København:

Nielsen, J.S. (2012b): Vismand: Ingen systemkrise, men et bump der snart er ovre. Dagbladet Information 12. juni 2012.

Nielsen, J.S. (2012c): 40 pct. af vores elforbrug er grønt - bilerne oser videre. Dagbladet Information 24. september 2012.

Nielsen, J.S. (2012d): Hårde odds for optimisme om vækst. Dagbladet Information 21. september 2012.

Nielsen, J.S. (2012e): 2020-planens grønne omstilling er varm luft. Dagbladet Information 08. maj 2012.

Nielsen, J.S. (2012f): Martin Lidegaard genintroducerer energiplaner. Dagbladet Information 12. september 2012.

Nielsen, J.S. (2012g): I finansministeriet er fremtiden ikke så relevant. Dagbladet Information 05. september 2012.

Nielsen, J.S. (2012h): Vigtig energisejr for Lidegaard - og langt igen. Dagbladet Information 15. juni 2012.

Nielsen, J.S. (2012i): Erhvervslivet må drive den grønne omstilling. Dagbladet Information d. 21 juni 2012.

Nielsen, J.S. (2012j): FN: EU’s nedskæringer kaster nye millioner ud i arbejdsløshed. Dagbladet Information d. 12. juli 2012.

Nielsen, J.S. (2012k): BNP falder når temperaturen stiger. Dagbladet Information. 21 august 2012.

Nielsen, J. S. (2012l): Dansk pres på G20 for at fjerne støtte til fossil energi. Dagbladet Information. 2. november 2012.

Nilsen, C. (2011): Samlet CO2-udslip i Danmark. Dong Energy. http://www.dongenergy.dk/privat/energiforum/sporgeksperterne/klimaeksperten/Pages/samlaetco2udslipidanmark.aspx

Nissan, S. & Spratt, S. (2009): Ecology of finance. New Economics Foundation. London. NOAH 2012: Besøgt den 14. oktober 2012. http://noah.dk/energi/kom-til-moede-om-klimaloven/

OECD (2012a): OECD Employment Outlook 2012 Summary in Danish.

OECD 2012b: Short-Term Labour Market Statistics : Harmonised Unemployment Rates (HURs). Besøgt den 14. december 2012. http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36324.

OECD (2012c): G20 Labour Ministers must focus on young jobseekers. Besøgt den 7. juni 2012. http://www.oecd.org/newsroom/g20labourministersmustfocusonyoungjobseekers.htm

OECD (2012d): OECD Economic Surveys. Denmark, january 2012 overview.

OECD (2012e): OECD Economic Outlook 2012. Vol. 2. november 2012.

OECD (2012f): Better Life Index. http://www.oecdbetterlifeindex.org/

OECD (2012g): Harmonised Unemployment Rates (HURs), OECD - Updated: September 2012. Besøgt den 20. december 2012. http://www.oecd.org/employment/harmonisedunemploymentrateshursoecdupdatedseptember2012.htm

O’Neill, D.W., Dietz, R., Jones, N. (red.), 2010: Enough is Enough: Ideas for a sustainable economy in a world of finite resources. The report of the Steady State Economy Conference. Center for the Advancement of the Steady State Economy and Economic Justice for All, Leeds, UK.

Pedersen, A. (2012a): Dansk bankstøtte topper i EU. Ugebrevet A4 2012.

Pedersen, K. (2012b): Eksplosiv middelklasse åbner for grøn revolution - Dagbladet Politiken 20. juni 2012

Pollitt, H., Barker, A., Barton, J., Pirgmaier, E., Polzin, C., Lutter, S., Hinterberger, F. & Stocker, A. 2010: A scoping study on the macroeconomic view of sustainability. Final report for the European Commission, DG Environment, Cambridge Econometrics, Cambridge.

Ragnarsdottir, K. V., Sverdrup, H.U. og Koca, D., (under udgivelse); Assesing Longterm Sustainability of Global Supply of Natural Ressources and Materials. I: Ghenai, C. (red.) Sustainable Development. Intechweb publishers.

Rasborg, K. (2011): Ulighed og social sammenhængskraft - i det senmoderne Danmark i Greve, B. (red) Grundbog i socialvidenskab (2011). Nyt fra samfundsvidenskaberne. Frederiksberg.

Regeringen (2011): Regeringsgrundlaget: Et Danmark, der står sammen. Oktober 2011.

Regeringen (2012a): Danmark i arbejde - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020. Finansministeriet.

Regeringen (2012b): På vej mod et stærkere Danmark. Finanslovsforslaget 2013. Finansministeriet.

Ritzau (2012a): Klimaminister: Ikke nogen prangende klimaaftale i Doha. Dagbladet Information 08. december 2012.

Ritzau (2012b): Jelved vil hæve boligskatterne om otte år. Denoffentligesektor.dk 2012. http://www.denoffentligesektor.dk/nyheder/jelved-vil-haeve-boligskatterne-om-otte-ar.

Ritzau (2012c): Finanslov: Milliardbeløb skal skabe grønne jobs. Dagbladet Politiken. 11. november 2012.

Ritzau (2012d): En kvart million lever i fattigdom i Danmark. Dagbladet Politiken. 24 september 2012.

Ritzau (2012e): Nye, dystre tal: Beskæftigelsen falder stadig. Dagbladet Politiken 18. december 2012.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., 1,2, Chapin, S., Lambin, E., Lenton, T., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H., Nykvist, B., 1,2, de Wit, C., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R., Fabry, V., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P., Foley, J. (2009): Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and society 14(2): 32.

Roslund, I. (2009): Eksperter: EU bestemmer det meste. Folkebevægelsen mod EU. Besøgt den 18. december 2012. http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/eksperter-eu-bestemmer-det-meste-i

Røpke, I. (2004): The early history of modern ecological economics. Ecological Economics, vol. 50, no. 3-4, pp. 293-314.

Røpke, I. (2011): Forbrug er benzin til vækstmotoren. I Holt - Andersen, J. (red.): Modvækst - Omstilling til fremtiden. Hovedland: Viborg.

Saad-Filho, A. (2010): Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth. Department of Economic and Social Affairs. Besøgt den 14. august 2012. http://www.un.org/en/development/desa/papers/2010

Scharmer, C.O. (2009): Theory U: Leading from the future as it emerges. Berrett-Koehler Publishers, Inc.. San Francisco.

Schytz-Juul, J. (2012): Gennem 00’erne har Danmark haft Vesteuropas største stigning i ulighed. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 22. august 2012.

Schytz-Juul, J. & Wandsøe, H.R.L. (2012): Fattigdommen vokser især på Sjælland. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 24. september 2012.

Sedlacek, T. (2012): Economics of good and evil - The quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street. Oxford University Press. New York.

Seminar om diskonteringsrenten (2012): Arrangeret af Økologisk Råd og Dansk Fjernvarme september 2012.

Shaheen, F. (2011): Ten reasons to care about economic inequality. New Economics Foundation.

Smith, R. (2010): Beyond growth or beyond capitalism? Real World Economics Review 53: 28–42.

Steen, J.J. & Wiese, K. (2012): Udbudsmanien er skadelig for dansk økonomi. Dagbladet Information 25. juli 2012.

Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and its discontents. W.W.Norton & Company, Inc. New York.

Stiglitz, J. E. (2010): Freefall - Free markets and the sinking of the global economy. Penguin Books. Great Britain.

Stiglitz, J. E. et al. (2006): Stability with growth: macroeonomics, liberalization and development: initiative for policy. Oxford University Press, UK

Stiglitz, J. E. et al. (2009): Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 14. sept. 2009.

Steffen, W., Crutzen, P.J. og McNeill, J.R. (2007): The Anthropocene: are humans now overwhelming the great forces of Nature? Ambio 36: 614-621.

Steffen, W., Persson, Å., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson, K., Crumley, C., Crutzen, P., Folke, C., Gordon, L., Molina, M., Ramanathan, V., Rockström, J., Scheffer, M., Schellnhuber, H. & Svedin, U. (2011): The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship. Ambio. November 2011, Volume 40, Issue 7, pp 739-761.

Sverdrup, H. og Ragnarsdottir, K.V.(under udg.): Challenging the planetary boundaries II: Assessing the sustainable global population and phosphate supply, using a systems dynamics assessment model. Applied Geochemistry.

Sørensen, P. B., Rosholm, M., Whitta-Jacobsen, H. J. og Amundsen, E. S. (2009): Boligmarkedet og krisen. De Økonomiske Råd.

Tedlie, C. og Tashakkori, A.: Foundations of Mixed Methods Research. Sage Publications: USA.

Udenrigsudvalget 2011: URU alm. del Bilag 202. Folketinget.dk. Udenrigsudvalget 2010-2011. Besøgt den 3. november 2012. http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/uru/bilag/202/1026105.pdf

Valutakurser.dk (2012): Vi har set på forholdet mellem pund sterling og danske kroner den 4. december 2012. http://www.valutakurser.dk/

Van der Leeuw, S.E. (2008): Climate and society: lessons from the past 10.000 years. Ambio 14 (Special Issue): 476-482.

Verdensbanken (2012a): Global Monitoring Report. Food Prices, Nutrition, and the Millennium Development Goals. Washington DC.

Verdensbanken (2012b): Vi søgte i deres database på størrelsen af Storbritanniens og Danmarks økonomi den 20. november 2012. http://data.worldbank.org/country

Victor, P.A. (2008): Managing without growth - Slower by design, not disaster. Edward Elgar Publishing Limited: Storbritanien.

Volcovici, V. (2012): Senate to EU: US airlines wont pay carbon tax. csmonitor.com. 4. december 2012 http://www.csmonitor.com/Environment/Latest-News-Wires/2012/0923/Senate-to-EU-US-airlines-won-t-paycarbon-tax

Wade, R. (2006): How can developing countries catch up? The case for open-economy industrial policy. Conference Paper, pp. 1-16.

Wilkinson, T. & Pickett, K. (2011): Lighed - Hvorfor alle har det bedre i et mere lige samfund. Informations forlag: Viborg.

Winham, G. R. (2008): The evolution of the global trade regime. I Ravenhill, J. (red.) Global Political Economy. 2. udg. Oxford University Press. New York.

Wolfhagen, R. (2012): Kritik: Skattereformen er slet ikke grøn nok. Dagbladet Information. 30. maj 2012.

Woodward, D. og Simms, A. (2006): Growth isn’t working - The unbalanced distribution of benefits and costs from economic growth. New Economics Foundation: London.

World Food Programme 2012: Rising food prices. 4. september 2012. http://www.wfp.org/stories/rising-food-prices-10-questions-answered.

Zarganis, N., Stouge, A., Palstrøm, B. og Brøndum, S. (2009): Cleantech - Guldægget i dansk økonomi - Kortlægning af cleantechfeltet i Danmark. Brøndum og Fliess.

< Afsluttende diskussion og konklusionIndholdsfortegnelseNoter >


 0 kommentar(er) · 2794 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Litteraturliste:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik