Husk mig
▼ Indhold

Metoder til udvikling af anbefalinger

Af Rose Maria Laden Holdt
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2009.


< Konsekvenser ved opgørelsesprincipperneIndholdsfortegnelseMetodeudvikling for emissioner fra kommuners vareforbrug >


Del 3: Kommunalt indsats for vareforbrug

11 Metoder til udvikling af anbefalinger

Del 3 er en handlingsorienteret del, der præsenterer eksempler på, hvordan kommuner kan forhold sig til skjulte emissioner fra vareforbrug, både hvad angår opgørelse og handling.

Anbefalinger - opgørelse

1. Hvilke anbefalinger kan gives om opgørelse af vareforbrug på kommuneniveau med for kommuner tilgængelige data?

Anbefalinger - handling

2. Hvilke anbefalinger kan gives om kommunal indsats over for vareforbrug på baggrund af erfaringer fra dansk forbrugerorienteret miljøpolitik?


Anbefalinger til kommunerne udvikles især på baggrund af de to følgende kapitler, men med alle foregående kapitler som basis. Se Figur 12.Figur 12: Analysernes bidrag til udvikling af anbefalinger samt datagrundlag

I Kapitel 12 udvikles simple beregningseksempler på emissioner fra vareforbrug i Københavns Kommune ved forskellige tilgange. Appendiks giver en detaljeret forklaring af beregningsmetoderne.

Kapitel 13 præsenterer 1990’ernes erfaringer med forbrug og miljø i en dansk kontekst med henblik på at diskutere værktøjer til at sætte udfordringen med det stigende vareforbrug på den politiske dagsorden og overføre erfaringer fra en miljødebat, som har ændret sig til at fokusere stærkt på klimaudfordringen.

I Kapitel 14 gives anbefalinger til kommuner om muligheder for at inddrage dimensionen med vareforbrug i klimaindsatsen.

< Konsekvenser ved opgørelsesprincipperneIndholdsfortegnelseMetodeudvikling for emissioner fra kommuners vareforbrug >


 0 kommentar(er) · 2340 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Metoder til udvikling af anbefalinger:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Anbefalinger til kommuner
Metoder til vurdering af vareforbrug
Metoder til vurdering af CO2-beregner
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimaborgertingets anbefalinger206-05-2021 17:30
Videnskabelige metoder og den globale opvarmning?2910-06-2008 18:21
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik