Husk mig
▼ Indhold

Nutidens store internationale miljøproblem

Artiklen er en del af Klimaproblematikken og kulstofkredsløbet, en onlineudgave af tidsskriftet Geoviden nr. 2, 2006.

< CO2-udslipIndholdsfortegnelseKlimaproblematikkens udvikling >

Nutidens store internationale miljøproblem

Globalisering

Miljøspørgsmål er vokset fra problemer med lokal forurening og sundhed, til en øget bekymring for Jordens fremtid. Drivhuseffekten er paradeeksemplet på miljøproblematikkens 'globale æra'. Det store gennembrud for den moderne miljøproblematik kom i 60'erne. Det var da, at miljøet for alvor kom ind i billedet. Ord som 'økologi' og 'miljø' i deres moderne betydning blev flittigt brugt, og der blev indført en miljølovgivning. Siden 70'erne er der oprettet nogenlunde ensartede miljøbeskyttelsessystemer i i-landene, dog med varierende ambitioner, ressourcer og effektivitet fra land til land.
Der var tidligt en international dimension i miljøproblematikken. Industrialismens problemer blev opdaget, diskuteret og afhjulpet i 1800-tallet i Storbritannien, og fik efterhånden også opmærksomhed i andre lande med tilsvarende udvikling. I 50'erne blev problematikken omkring luft- og vandforurening spredt fra industrialiserede storbyer til mere perifere dele af ilandene. I 70'erne øgedes bekymringen for Jordens langsigtede fremtid. Man begyndte at indse, at der er mange problemer, som ikke kan løses på nationalt niveau, og et internationalt miljøsamarbejde startede. De dominerende problemer var først 'befolkningseksplosionen' og Jordens begrænsede mineralressourcer, men efterhånden blev de afløst af ødelæggelse af regnskove, ørkenspredning, eutrofiering, voksende koncentrationer af giftige stoffer i naturen og klimaforandringer. Disse problemer er vanskelige at løse, og har ofte relativt snigende, men dramatiske og måske accelererende, virkninger.
Efter skovdød i Europa, opdagelsen af ozonhullet over Antarktis og iltsvind i havområder blev der lagt mere vægt på miljø i 80'erne i politik, både nationalt og internationalt. I 1987 kom FN's Brundtlandrapport hvis mest betydningsfulde bidrag var den tydelige erkendelse af miljøproblematikken som en global trussel og lanceringen af bæredygtig udvikling som målsætning. Efter Brundtlandrapporten og Riokonferencen i 1992 øgedes det internationale samarbejde. Og 90'erne blev præget af stor aktivitet indenfor miljøpolitik på alle niveauer. Der blev opstillet temmelig radikale målsætninger, og der blev indgået ambitiøse mål. Målsætningen bæredygtig udvikling kom i mange lande til at påvirke områder, hvor miljøspørgsmål ikke tidligere havde spillet så stor en rolle: handel, transport, husbygning, byplanlægning og forsvar.


© Stefan Anderberg, Bo Elberling, Lars Krogh, Kjeld Rasmussen, Henrik Søgaard, Torben Birch-Thomsen og GEUS Grafisk, Geocenter København. Tidligere udgaver af Geoviden kan findes på Geocenter Københavns hjemmeside www.geocenter.dk. Her findes også andre informationer om naturen og menneskers udnyttelse af jorden.

< CO2-udslipIndholdsfortegnelseKlimaproblematikkens udvikling >


 0 kommentar(er) · 8049 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Nutidens store internationale miljøproblem:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik