Husk mig
▼ Indhold

Opgavens opbygning

Af Catharina Magdalena Merle Toft
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2011.


< Teoretisk og metodisk tilgangIndholdsfortegnelseOpgavens afgrænsning >


2.1. Opgavens opbygning
Opgaven er delt i tre. Første del indeholder opgavens indledning og den teoretiske og metodiske tilgang. Anden del indeholder analysen, og opgavens tredje del indeholder metodekritikken samt opgavens konklusion.

I det følgende vil der af overskueligheds grunde blive redegjort for de tre deles indhold og dermed specialets struktur.

2.1.1. DEL 1
Indledende er der blevet redegjort for opgavens problemformulering samt hvorfor den er interessant.

I det følgende kapitel vil der blive redegjort for opgavens opbygning og afgrænsning dækkende over bl.a. hvad UNFCCC og klimadebatten er samt klimadebattens historik. Herpå vil der blive redegjort for specialets teori og fortolkningsramme med udgangspunkt i Københavnerskolens sikkerhedsliggørelsesteori. Som teoretisk baggrund for Københavnerskolen vil der være et afsnit om konstruktivismen og den klassiske realisme.

Derefter vil der blive forklaret, hvorledes diskurs- og talehandlingsteori inddrages for at underbygge analysen af de officielle slutdokumenter fra COPerne.

I metodeafsnittet vil der først blive set nærmere på forskningsstrategien, hvilket bl.a. involverer en uddybning af opgavens deduktive og induktive tilgang, de epistemologiske og ontologiske overvejelser samt den kvalitative forskningsstrategi. Herpå vil der blive redegjort for opgavens forskningsdesign.

2.1.2. DEL 2
Del 2 indledes med en analyse af de faciliterende omstændigheder for en sikkerhedsliggørelse af klimadebatten, som ifølge teorien betinger potentialet for sikkerhedsliggørelse.

Herpå følger diskurs- og talehandlingsanalysen af slutdokumenterne. For analysen er det kendetegnende, at diskurs- og talehandlingsanalyserne pga. overskueligheden er blevet placeret bagerst i opgaven under bilag. For at lette læseprocessen er de i den sammenhæng opdelt under de forskellige COPs efter navnet på aktøren.

Afsluttende diskuteres, hvilke konsekvenser en potentiel sikkerhedsliggørelse af klimadebatten kan have for den politiske proces.

2.1.3. DEL 3
Opgavens tredje del starter med en metodekritik, der vurderer den anvendte metodes fordele og ulemper samt opgavens relevans og troværdighed.

Det sidste kapitel konkluderer undersøgelsens resultater.

Derudover skal der henvises til, at der i bilagsafsnittet er vedlagt en oplistning af de i opgaven anvendte forkortelser.

< Teoretisk og metodisk tilgangIndholdsfortegnelseOpgavens afgrænsning >


 0 kommentar(er) · 4909 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Opgavens opbygning:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Opgavens afgrænsning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik