Husk mig
▼ Indhold

Oprettelse af Energimiljørådet 1996

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

< Fjerde officielle energiplan, Energi 21IndholdsfortegnelseLiberalisering af elmarkedet og miljøbevægelsernes protest >

Af Niels I. Meyer

Oprettelse af Energimiljørådet 1996

I forbindelse med miljø- og energiminister Svend Aukens energiplan Energi 21 [25] blev det foreslået, at der skulle oprettes et Råd for Bæredygtig Udvikling og Vedvarende Energi. Ved den efterfølgende reorganisering af den rådgivende struktur på energiområdet blev det besluttet at nedlægge VE-Rådet og at oprette det nye råd, som hurtigt fik det kortere navn Energimiljørådet (EMR). Ved de indledende forhandlinger forlød det, at det skulle være et råd på højt plan med ansvar for hele energiområdet og med relativt få medlemmer. Det endte med at blive et råd med mange (24) medlemmer og med fokus på en bæredygtig energiudvikling baseret på vedvarende energikilder og energibesparelser. Desuden skulle EMR være idé- og debatskabende og fungere som høringsorgan i forbindelse med lovforslag på energiområdet. Selvom VE naturligt ville blive et væsentligt emne for EMR betød det, at der fremover ikke ville være et særligt råd til at fremme VE.

Som formand og næstformand for EMR udpegede ministeren Anne Grete Holmsgaard og Ebbe Lundgaard. I december 1996 blev Lundgaard minister, og Tage Dræbye blev udnævnt til posten som næstformand i foråret 1997. Mellem rådets møder varetages beslutningerne af et forretningsudvalg bestående af formandskabet og Vilhelm Mørup, Hans Carl Nielsen, Rene Karottki og Niels I. Meyer. På grund af et længerevarende udlandsophold er Karottki dog senere udtrådt af forretningsudvalget. Medarbejdere fra Energistyrelsen fungerer som sekretariat for EMR, som har ca. 5 millioner kr. om året til egne aktiviteter.

I EMRs første funktionsperiode har rådet især beskæftiget sig med emner inden for transport, drivhuseffekt, energieffektivisering, el-liberalisering og støtteordninger for VE. I den forbindelse er der bl.a. udgivet rapporter med forslag til virkemidler for mere effektiv transport, konsekvenser af el-liberaliseringen, og ændring af støttefordelingen til VE. Desuden har rådet udgivet en dansk oversættelse af IPCCs hovedrapport om drivhuseffekt sammen med en populær beskrivelse af drivhuseffekten og dens konsekvenser.

EMR afholder hvert år en ”energidag” med en konference om et aktuelt emne (fx transport eller VE og el-liberalisering).

De faglige udvalg for vind, sol og biomasse er fortsat efter VE-Rådets nedlæggelse med reference til Energistyrelsens kontor for vedvarende energi. Desuden er der i forbindelse med finanslovsaftalen i 1997 oprettet rådgivende faglige udvalg for bølgekraft og brint. Der er ikke noget formelt krav om, at formændene for disse faglige udvalg også skal være medlem af EMR, men der har alligevel været et vist overlap. Generelt er der en svagere forbindelse mellem de faglige udvalg og EMR, end tilfældet var under VE-Rådets funktionstid.

< Fjerde officielle energiplan, Energi 21IndholdsfortegnelseLiberalisering af elmarkedet og miljøbevægelsernes protest >


 0 kommentar(er) · 3251 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Oprettelse af Energimiljørådet 1996:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Oprettelse af VE-Rådet 1991
Oprettelse af et energiministerium i 1979
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik