Husk mig
▼ Indhold

Økologi og klima

Per Kølster
Per Kølster, formand, Økologisk Landsforening
Af Per Kølster

At nedbringe udledningen af drivhusgasser er i dag en vigtig del af hverdagen for økologiske landmænd. Det er således en målsætning, at økologisk fødevareproduktion skal foregå ved størst mulig CO2-binding i jord og biomasse samt uden brug af fossil energi. Ser man tilbage på økologiens første 30 år, så har der været andre, presserende udfordringer at overkomme. Vi har først og fremmest skullet lære at dyrke jorden uden pesticider og kunstgødning, passe dyr under så naturlige forhold som muligt og derved undgå unødig brug af antibiotika og meget andet. Men i dag er klimaet og CO2-udledningen et centralt fokusområde i den økologiske branche.

Klimaet og vores CO2-udledning er vor tids største fælles udfordring. En stor del af vores klimabelastning stammer direkte eller indirekte fra den mad, vi spiser og producerer. Økologisk landbrug er mindre energikrævende og udleder mindre CO2 pr. hektar landbrugsjord end konventionelt landbrug. Det skyldes blandt andet, at økologer ikke anvender pesticider og kunstgødning, som kræver meget energi at producere. Til gengæld producerer økologien i vores del af verden typisk mindre mad pr. hektar for en række afgrøder, og derfor tipper klimaregnskabet ofte til det konventionelles fordel, når man opgør klimabelastningen pr. kg færdig fødevare.

En af de udfordringer, vi står med i økologien, er derfor at øge vores udbytter uden samtidig at øge klimabelastningen pr. hektar. Det økologiske sædskifte (skiftende afgrøder på markerne fra år til år) er et af de værktøjer, som den økologiske landmand anvender for at sikre en frugtbar jord med et højt humus- og kulstofindhold. Jo mere kulstof, der er i jorden, jo mere frugtbar og vandholdende er den, og samtidig betyder kulstofbinding i jorden, at det ikke frigives som klimaskadelig CO2. Økologisk biogas er et andet af de værktøjer, som i de kommende år vil være med til at øge de økologiske udbytter. Et økologisk biogasanlæg omsætter overskydende plantemateriale og husdyrgødning til lugtfri og effektiv plantegødning og vedvarende energi. Gødningen giver højere udbytter på marken, og energiproduktionen reducerer gårdens afhængighed af fossil energi og mindsker metanudledningen og klimabelastningen.

CO2-neutralt økolandbrug
I de senere år har en lang række økologiske landmænd lagt konkrete klimahandlingsplaner for deres gårde. Erfaringerne viser, at et husdyrbrug kan reducere sin klimabelastning med op mod en femtedel alene gennem et klimaoptimeret sædskifte, flere træer i læbælter og fokus på energibesparelser i den daglige drift. Enkelte økologiske husdyrbrug er i dag helt CO2-neutrale takket være gårdbiogasanlæg og/eller gårdvindmøller. De er i dag frontløbere og enkelttilfælde, men vi vil komme til at se en udvikling over de kommende 10-15 år, hvor det i stigende grad bliver normen.

De danske økologer vedtog i 2009 en ambitiøs klimastrategi, som sigter mod klimaneutralitet og udfasning af fossil energi. Det har resulteret i en række klimatiltag i det økologiske landbrug i praksis. På regelområdet halter det imidlertid bagefter, hvorfor vi i de danske økologiorganisationer har arbejdet for, at der indarbejdes konkrete klimakrav i EU’s økologiregler, som også ligger bag det røde Ø-mærke. Det er en langsommelig proces, og kravene ser desværre ikke ud til at komme med i den aktuelle revision af økologireglerne. Men det kommer en dag, for økologi skal være et godt klimavalg for forbrugerne. I mellemtiden arbejder vi for, at Danmark går foran og indarbejder klimakrav i reguleringen af det økologiske landbrug.

Økoforbrugere går foran
Når vi diskuterer klima i relation til vores fødevarer, er vi også nødt til at tage kødet med ind i snakken. Danmark er verdens mest kødspisende nation. Det udgør dels et direkte klimaproblem, fordi drøvtyggere som fx malkekøer prutter og bøvser klimagasser, men det udgør også et indirekte klimaproblem, fordi kødproduktion er enormt energikrævende. Der sker et stort energitab, fra kornet vokser på marken, til bøffen ligger på tallerkenen. Energitabet er så stort, at dansk landbrug teoretisk set ville kunne producere mad nok til næsten seks gange så mange mennesker, hvis vi kun lavede vegetabilske fødevarer. Med andre ord betyder mere brød og mindre kød på tallerkenen, at vores fødevarekæde fra jord til bord bliver mindre ressourcekrævende og langt mere klimavenlig.

Og i den henseende er der en stadig voksende gruppe af danske forbrugere, som går foran. De forbrugere, der køber mest økologi, spiser også markant mindre kød og i stedet flere grøntsager. Det er ikke alene godt for klimaet, men også for den enkeltes sundhed.

Det økologiske landbrug er mindre husdyrintensivt end det konventionelle. Så hvis vi forestiller os en større økologisk omstilling af landbruget, samtidig med en øget fremtidig efterspørgsel fra økobevidste forbrugere, vil det altså resultere i færre dyr, mindre kød og flere hektar landbrugsjord frigjort til produktion af klimavenlige, vegetabilske fødevarer. Men husdyr er også en del af et bæredygtigt og alsidigt landbrug for at sikre jordens frugtbarhed og kulstofskiftet. At køer udskiller metan og lattergas opvejes, så længe der er tale om et balanceret husdyrhold, af deres mange positive effekter for jordbruget. Køer, grise, høns og får er således også at finde på morgendagens bæredygtige bondegård.

God appetit, og husk at spise brød til.

1. maj 2016, 19:32 5 kommentar(er) · 14501 fremvisninger

Kommentarer
crank 1. maj 2016, 20:20
Nu nævner Per Kølster godt nok, at kødspisning er klimabelastende og tilføjer, at der kan skabes balance i CO²-regnskabet i landbruget, også ved husdyrhold.

Jeg synes lige, det skal understreges, at der er tale om dansk, økologisk landbrug. Og, at der spises tonsvis af importeret oksekød, der er produceret på bekostning af rydning af regnskov. Så i globalt perspektiv kan det angivne regnskab ikke holde, fordi der er en overproduktion af oksekød.

.
Boe Carslund-Sørensen 2. maj 2016, 14:36
Måske det næste og måske det største problem med øko-landbrug bliver, at afføringen fra fritgående dyr er svær at bruge til biogasproduktion. Biogas der kunne være anvendt som drivmiddel i landbrugsmaskinerne.
Jakob 17. juli 2016, 00:53
­@Per Kølster


Tak for din vinkel, skriv gerne noget mere.

Økologisk landbrug er mindre energikrævende og udleder mindre CO2 pr. hektar landbrugsjord end konventionelt landbrug. Det skyldes blandt andet, at økologer ikke anvender pesticider og kunstgødning, som kræver meget energi at producere. Til gengæld producerer økologien i vores del af verden typisk mindre mad pr. hektar for en række afgrøder, og derfor tipper klimaregnskabet ofte til det konventionelles fordel, når man opgør klimabelastningen pr. kg færdig fødevare.


Målingen pr. hektar må vel dokumentere, at hvis konventionelt landbrug bliver droppet og hele det danske landbrugsareal omstillet til statskontrolleret økologisk drift, så vil det gøre Danmark til et mere klimavenligt land..?
­­
johnj 14. januar 2017, 21:56
Jeg tæner du er for beskeden, Per. Iflg bla FAO har den dyrkede jord et potentiale på op imod 50ppm co2 som kan lagres ret stabilt i jorden. Det vil kræve meget mindre pløjning, som gir mikrolivet i jorden mulighed for at genopbygges, Landbruget kan altså blive leverandør af klimaforbedringer hvis man kan få ploven sendt ind i det bagerste hjørne af maskinhuset ;-)
http://cdm15738.contentdm.oclc.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/31337/filename/31338.pdf
helios 24. november 2017, 10:45
Per Kølster,
der er en del fejl og mangler i din fremstilling.
Husdyrene bliver nævnt som et klimaproblem, men faktisk er økologi afhængig af husdyrbrug.
Konventionel landbrug kan sagtens drives kvægløst med mineralgødskning efter behov.
100% økologi på global plan er ikke bæredygtigt, for der fjernes flere næringsstoffer med afgrøderne, end der tilføres. Det medfører med tiden en udpining af jorden, der i fortiden resulterede i at drive svedjebrug, afbrænding af skov tilførte nødvendige næringsstoffer, så der kunne dyrkes afgrøder nogle år.
Det mindre udbytte pr. ha medfører uvægerlig, at der på global plan skal udlægges flere arealer til landbrug. Det vil gå ud over natur- og skovarealer, hvad FAO da også har erkendt.
Problemet med stort økologisk areal er så ubetinget manglen på de nødvendige næringsstoffer, det er ikke bæredygtigt at indføre dem i form at kraftfoder fra udlandet.
Mange nævner at økologi kan fordoble udbytterne i feks. Afrika. I følge de såkaldte agro-økologiske metoder.
Det er forkert. Agro-økologiske metoder består bla. i, at man hverken udfører forsøg med vejninger og analyseringer af udbytterne, men på tilfældige tilbagemeldinger fra de indfødte, der naturligvis gerne ville glæde de flinke folk, der havde hjulpet dem.

Økologiske landmænd leverer nogle udmærkede produkter, som visse forbrugere efterspørger. Det gør de godt, på samme måde som traditionelle landmænd leverer kvalitetsfødevarer til både danske forbrugere og en meget stor eksport.
Men der er ingen grund til at fremhæve økologien som hverken bedre eller sundere, som man ofte hører.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Økologi og klima:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Inge Røpke: Klimaudfordringen i et økologisk økonomisk perspektiv
Bæredygtighed og økologisk fodaftryk (Bionyt: 500 svar om klima)
DebatterSvarSeneste indlæg
Solcelleintegration i økologisk landbrug901-06-2024 10:50
Økologisk bæredygtige græsplæner, ja tak.125-05-2024 15:23
Økologisk bekæmpelse af kattelopper kun med kam.1703-11-2019 16:54
Er "Økologisk = sundt" ..?124-04-2013 22:06
Økologi er nøgleordet.404-10-2009 17:03
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik