Husk mig
▼ Indhold

Peter Kemp og Lisbeth Witthøfft Nielsen: Klimabevidsthedens barriererForlagets beskrivelse:
Hvordan kan man overbevise den danske befolkning - og en stadig voksende del af verdens befolkning, der oplever klimaforandringerne som en trussel mod levevilkårene – om at mennesket, også den enkelte, kan gøre noget for at mindske denne trussel. Hvordan kan man omsætte, hvad man kan kalde "klimabevidsthed" til aktiv handling?

Denne bog viser, at vi ikke kan nøjes med at formidle viden om klimaets "sande tilstand". Ikke nøjes med at fortælle hvordan vores samfund kan tage højde for og tilpasse sig de klimaforandringer, der måtte komme. Først og fremmest må man finde den enkelte der, hvor han eller hun er – og begynde der.

Hvad er det der gør det vanskeligt for hvert enkelt individ, familie eller virksomhed at omsætte bevidstheden om, at der må gøres noget til handling? Problemet er i dag ikke, at bevidstheden om miljøproblemerne - og især den globale opvarmnings farer - mangler. Problemet er ikke miljøbevidstheden. Problemet er, at den miljøbevidsthed vi har, udmønter vi ikke i handlinger. Og de miljøskadelige handlinger, vi ikke vil gøre - dem gør vi.

Vores største problem i dag er ikke en manglende bevidsthed omkring faren ved den globale opvarmning. Problemet er snarere, at vi som individer har så umådelig svært ved at se, hvordan vi skal omsætte denne viden til handling. Paulus’ berømte sentens: ”det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” er blevet sand på et plan, vi ikke hidtil har kunnet forestillet os.

Peter Kemps og Lisbeth Witthøfft Nielsens bog handler om denne nye magtesløshed og viser, hvad vi hver især kan gøre ved den. Bogen koncentrerer sig om to typer af barrierer: de erkendelsesmæssige barrierer (vi kan hverken se eller mærke den globale opvarmning; vi må stole på forskerne) og de ideologiske eller psykiske barrierer, som blokerer vores handlinger og optræder under tre former: Skæbnetroen der er et negativt menneskesyn udtrykt i en mistillid til politiske beslutninger og styringsinstrumenter; ubetydelighedskomplekset, som udtrykker usikkerhed om egen indsats – og ikke mindst kortsynetheden, som er udtryk for en fortrængning af fremtidens trusler.

"Bogen munder ud i en række appeller, som jeg varmt kan anbefale. Udgangsbønnen er direkte smuk: Vi skal se klimaproblemernes alvor i øjnene uden at forfalde til undergangsstemning, og vi skal søge at finde verdensborgeren i os selv og den anden – leve vores liv hver sit sted, men forenet i en nødvendig omsorg for den hele verden, der er det fælles grundlag for vores liv."
Information

Udgivet 21-11-2009
Tiderne Skifter
111 sider


> Køb bogen

> Køb bogenAnmeldelser
Denne bog er endnu ikke anmeldt.

Deltag aktivt i debatten og anmeld bogen Peter Kemp og Lisbeth Witthøfft Nielsen: Klimabevidsthedens barrierer:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik