Husk mig
▼ Indhold

ProjectZero

ProjektZero’s formål er, at gøre Sønderborg til det første bæredygtige og CO2-neutrale vækstområde i Europa, hvilket skal ske inden for de næste 20 år. Det bliver gjort ved at sætte fokus på bæredygtig energiforsyning samt energianvendelse og både kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg er involveret i projektet.

Ideen er opstået i tænketanken i Futura Syd, og projektet er forankret af ProjectZero Fonden, som er økonomisk støttet af blandt andet Sønderborg kommune, Danfoss og SYD ENERGI.

Der er otte bærende initiativer i projektet, nemlig energiregnskaber, værdigrundlag, bæredygtig byplan, bæredygtige bygningskoncepter, bæredygtig havnebydel, bæredygtig transport, erhvervsklynger og Bright Green Youth.

Energiregnskab
I energiregnskabet bliver der sat fokus på CO2-udledningen og anden miljøbelastning i Sønderborg kommune. Det sker ved at måle de enkelte husholdningers og virksomheders energiforbrug af eksempelvis el, varme og olie. For at sikre, at tiltaget har en effekt, så skal husholdningerne periodisk måle deres forbrug, dette skal de sætte op mod et ideal og de skal herefter selv justere deres forbrug.

Værdigrundlag
Formålet er at skabe varige adfærdsændringer hos uddannelsesinstitutionerne, virksomhederne, kommunen og borgerne i Sønderborg. Det skal ske ved at ændre borgernes handlinger og adfærd i forhold til energiforbrug. Til institutionerne og skolerne i kommunen er der udviklet koncepter, som skal bidrage til den øgede bevidsthed. Derudover er det hensigten at gøre de unge i kommunen til ambassadører for bæredygtig adfærd i husholdningerne.

Bæredygtig byplan
Udgangspunktet er en kritisk gennemgang af kommunens nuværende byplan, så en mere moderne energiforsyning og optimeret energianvendelse kan blive tilføjet. Planen vil indeholde tanker omkring energi, trafik og miljø. Herudover vil den indeholde konkrete tiltag med hensyn til den kollektive trafik, kloaksystemet og vandafledningen.

Bæredygtige bygningskoncepter
Her er meningen at nytænke designet af en del af de nuværende bygninger i kommunen og på den måde sænke deres samlede energiforbrug. Kommunen udtænker et nyt energikoncept for og design af både boligforeninger, sommerhuse og parcelhuse.

Bæredygtig havnebydel
På havnen er et ca. 50.000 etagekvadratmeter byggeri under konstruktion. Her er der sikret en energimæssig bæredygtighed, da det indgår i som en integreret del af planen for områdets udvikling.

Bæredygtig transport
Den kollektive trafik skal omlægges, så flere bruger den offentlige transport frem for at tage bilen. Kommunen har bl.a. givet 23 millioner i tilskud til busdrift mv.

Erhvervsklynger
Der skal være et tættere samarbejde mellem bl.a. virksomheder, rådgivere og forskere i kommunen og det skal ske gennem erhvervsklynger.

Bright Green Youth
ProjectZero ønsker at skabe rammer, hvor unge kan mødes, diskutere og komme med eventuelle løsninger på klimaproblemet. Formålet er at skabe øget opmærksomhed på klimaudfordringerne og på mulige løsninger. I tre-fire dage op til FN’s klimatopmøde i København i 2009 vil ca. 1.000 unge fra hele verdenen mødes i Sønderborg og på Ærø og diskutere klimaspørgsmål.

Eksterne links/kilder:
ProjectZero

Kilde: Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.


 0 kommentar(er) · 3322 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen ProjectZero:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik