Husk mig
▼ Indhold

Referencer

Af Rose Maria Laden Holdt
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2009.


< PerspektiveringIndholdsfortegnelseAppendiks 1: Karakteristik af CO2-beregnerens virkemidler >


Referencer

Altinget.dk. 2009. CO2-udledning fra danske skibe i kraftig vækst. http://www.altinget.dk/energi/artikel.aspx?id=93943 (senest hentet eller vist den 4. maj 2009).

Bang, John Kornerup, Eivind Hoff, og Glen Peters. 2008. EU consumption, global pollution. WWF International.

Botin, Lars. 2008. »8. semesters kursus: Theories of Science.« Aalborg Universitet, Environmental Management.

Christensen, Toke Haunstrup, Mirjam Godskesen, Inge Røpke, Kirsten Gram-Hanssen, og Maj-Britt Quitzau. 2007. På vej mod et bæredygtigt forbrug? (Kapitel 8 i Økologisk Modernisering – på dansk). Side 259-286.

CICERO Senter for klimaforskning. 2009. Stor variasjon i kommuners klimafotavtrykk. http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=7343 (senest hentet eller vist den 5. juni 2009).

COWI. 2009. Deltagerliste - CO2-kursus i Vejle 21. oktober 2008. Internt dokument.

COWI. 2008a. Scenarier for danske drivhusgas reduktionstiltag i 2020 og 2050. Kromann, Mikkel T. og Helene Sneftrup Fleischer.

COWI. 2008b. Ny model beregner CO2-udslip i kommuner. http://www.cowi.dk/menu/news/newsarchive/society/Pages/nymodelberegnerco2udslipikommun er.aspx (senest hentet eller vist den 4. april 2009). COWI. 2008c. »Københavns Kommune CO2 regnskab 2005.« Internt dokument.

Danmarks Statistik. 2006. Miljø og energi, miljø-økonomi, MREG5. www.staistikbanken.dk (senest hentet eller vist den 4. maj 2009).

Danmarks Statistik. 2005a. Miljø-økonomi, MREG4. www.statistikbanken.dk (senest hentet eller vist den 14. maj 2009).

Danmarks Statistik 2005b. Miljø-økonomi, MREG6.www.statistikbanken.dk (senest hentet eller vist den 14. maj 2009).

Det Økologiske Råd. 2009. »Global Økologi. Klimaregnskab per indbygger?« http://www.ecocouncil.dk/global/global_okologi_2008/nr3_2008_s22_23.pdf (senest hentet eller vist den 28. maj 2009).

DMU. 2008. »Denmark’s National Inventory Report 2008 - Emission Inventories 1990-2006 Submitted under the United Nations Framework Convention.« NERI Technical Report No. 667.

DMU. 2009a. »Projection of Greenhouse Gas Emissions 2007 to 2025.« NERI Technical Report No. 703.

DMU. 2009b. »Drivhusgasopgørelse på kommuneniveau.« Faglig rapport nr. 700.

Eco-sufficiency. 2009. http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-sufficiency (senest hentet eller vist den 2. juni 2009).

Energinet.dk. 2007. »Baggrundsrapport til miljørapport.« Dok.løbenr. 133666-07.

Energistyrelsen. 2009a. Danmark opfylder Kyoto-målet. http://www.ens.dk/sw79842.asp (senest hentet eller vist den 26. april 2009).

Energistyrelsen. 2009b. Velkommen til de danske energibyer. http://www.energibyer.dk/DADK/MOEDDESEKSENERGIBYER/Sider/Forside.aspx (senest hentet eller vist den 26. april 2009).

Fallows, James. 2009. »Kina ved vendepunktet?« Weekendavisen, 8. april 2009: 8-9.

Frese, Signe Didde, John Kornerup Bang, og John Nordbo. 2008. Dansk forbrug, global forurening - En analyse af Danmarks CO2-fodaftryk med særligt fokus på Kina. WWF Danmark.

GEUS. 2009. Nyt informationshæfte om geologisk lagring af CO2. http://www.geus.dk/geuspagedk.htm?http://www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1233578117&cgifunction=form (senest hentet eller vist den 6. juni 2009).

Greenpeace. 2009. IEA undervurderer potentialerne i vedvarende energi. http://www.greenpeace.org/denmark/press/pressemeddelelser/iea-undervurderer-potentialern (senest hentet eller vist den 6. juni 2009).

Grontmij Carl Bro. 2009. »Kommunebarrierekatalog - Rapport vedrørende kommunernes barriereopfattelse for implementering af CO2 reducerende tiltag.«

Grundmann, Reiner. 2009. Climate Change and Science Studies: An Uneasy Relationship. Internt dokumnet, Aston University

Guba, EG, og YS Lincoln. 1989. Fourth Generation Evaluation.

Hansen, James. 2009. »Konferencen 'Our Oppotunity' d. 10.-12. marts.« København: Energy Crossroads

Hansen, James, Makiko Satoa, Pushker Kharechaa, David Beerling, og Robert Bernerd. 2008. »Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?« The Open Atmospheric Science Journal, 2008: Volume 2, 217-231.

IPCC. 2007. »Fourth Assessment Report.« Working Group III Report "Mitigation of Climate Change", Chapter 13.

IPCC. 2006. »IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories.« Overview.

Kejun, Jiang, Aaron Cosbey, og Deborah Murphy. 2008. Embedded Carbon in Traded Goods. Background paper, International Institute for Sustainable Development.

Klima- og Energiministeriet. 2009. Beregning af det personlige CO2-udslip. http://www.1tonmindre.dk/beregn_persCo2forbrug.asp?m=2&mID=105 (senest hentet eller vist den 28. maj 2009).

Klima- og Energiministeriet og KL. 2008a. »Virkemiddelkatalog CO2-beregning.« Vejledning.

Klima- og Energiministeriet og KL. 2008b. »Kom godt i gang med CO2-beregning.« Vejledning. Københavns Kommune. 2009. »Udkast Klima København - En vision og en plan.«

Laden Nielsen, Rose Maria. 2009a. Planning for Climate Change Action in Wellington - A Study of City Approaches to Climate Change Action.

Laden Nielsen, Rose Maria. 2009b. »Egen observation under praktikophold i Wellington, New Zealand.«

Lund, Henrik. 2009a. »Doctoral Defence: Choice Awareness and Renewable Energy Systems.« Aalborg Universitet 17. april.

Lund, Henrik. 2009b. CO2-lagring eller vedvarende energi? http://vbn.aau.dk/research/co2lagring_eller_vedvarende_energi(13865994)/ (senest hentet eller vist den 6. juni 2009).

Miljøsystemanalyse. 2008. MiSA har beregnet klimafotavtrykk for alle norske kommuner. http://www.misa.no/inhold/misa_har_beregnet_klimafotavtrykk_for_alle_norske_kommuner/60/(senest hentet eller vist den 3. maj 2009).

Naturvårdsverket. 2008. »Konsumtionens klimatpårverkan.« Rapport 5903.

Netherlands Environmental Assessment Agency. 2009. »China now no. 1 in CO2 emissions.« http://www.pbl.nl/en/dossiers/Climatechange/moreinfo/Chinanowno1inCO2emissionsUSAinsecondposition.html (senest hentet eller vist den 16. april 2009).

NOAH. 2009. Det globale råderum. http://www.klima-sos.dk/baggrundsmaterialer-og-links/max-2-gr.-celsius/ar-for-ar-reduktioner-hvorfor-det (senest hentet eller vist den 28. maj 2009).

Normander, Bo. 2005. Miljøtung industri på vej væk. Global Økologi Maj 2005, Det Økologiske Råd.

Orbeo. 2009. Glossary: Orbeo definitions around Kyoto credits and emissions - the CO2 market. http://www.orbeo.com/-Glossary-.html (senest hentet eller vist den 29. april 2009).

pers. komm. Benzon, Anne Mette: COWI. Ansigt-til-ansigt interview (27.02.09).

pers. komm. Deghan, Bahram: Frederikshavn Kommune. Telefoninterview (17.04.09).

pers. komm. Degn, Lise: Thisted Kommune. Telefoninterview (17.04.09).

pers. komm. Drejer Nielsen, Jane: Københavns Kommune. Ansigt-til-ansigt interview (13.03.09).

pers. komm. Elsborg, Karen: Århus Kommune. Miljøvurderingsdag på Aalborg Universitet (30.04.09).

pers. komm. Føns, Christina: KL. Telefoninterview (09.02.09).

pers. komm. Jensen, Gunnar: Danmarks Miljøportal. Mailkorrespondence (23.04.09).

pers. komm. LaCour, Jens: DN. Kortere telefonsamtale (26.02.09).

pers. komm. Larsen, Anne: Klima- og Energiministeriet. Telefoninterview (12.02.09).

pers. komm. Müller, Julie: Frederiksberg Kommune. Kortere telefonsamtale (23.04.09).

pers. komm. Nielsen, Ole-Kenneth: DMU. Telefoninterview (24.02.09).

pers. komm. Vestergaard, Mikkel: Sønderborg Kommune. Kortere telefonsamtale (23.04.09).

pers. komm. Werner Nielsen, Claus: COWI. Mailkorrespondence (24. april 2009).

Pöyry Energy Consulting. 2009. »Vurdering af forudsætninger og virkemidler for opfyldelse af Danmarks Kyotoforpligtelse 2008-2012.«

Reinvang, Rasmus, og Glen Peters. 2008. Norwegian consumption, Chinese pollution - An example of how OECD imports generate CO2 emissions in developing countries. WWF Norway, WWF China Programme Office, Norwegian University of Science and Technology.

Remmen, Arne. 2009. »Kombination af virkemidler - produkter.« Internt dokument.

Science for Environmental Policy. 2009. »Smarter climate change communications needed with public.« European Commission DG Environment News Alert Service, edited by SCU, The University of the West of England, Bristol. 2. April 2009. http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/147na4.pdf.

Stockholm Environment Institute. 2008. Carbon dioxide emissions associated with UK consumption increase. 2. Juli 2008. http://www.sei.se/news-a-events/news-archive/1276-carbon-dioxideemissions- associated-with-uk-consumption-increase.html (senest hentet eller vist den 22. Maj 2009).

Stockholms Stad. 2009. Åtgärder 2000-2005: Beräknad effekt, kostnadseffektivitet, samhällsnytta. http://stockholm.se/KlimatMiljo/Klimat/Det-har-gor-vi/Minskade-utslapp/ (senest hentet eller vist den 7. juni 2009).

Studiekreds om Københavns Kommunes klimaplan. 2009. »Udkast til høringssvar.« Internt dokument.

Teknologirådet. 2009. Bæredygtighedskriterier. http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p09_2gbio/p09_2gbio_Miljoe_og_baeredygtighed.pdf (senest hentet eller vist den 3. juni 2009).

Thøgersen, John. 1995. »Forbrugerundersøgelser med miljømæssigt sigte.« Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 1.

United Nations. 2008. Bali Action Plan (Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session, held in Bali from 3 to 15 December 2007).

United Nations. 1998. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

United Nations. 1992. »United Nations Framework Convention on Climate Change.«

Wang, Tao, og Jim Watson. 2007. »Who owns China's carbon emissions?« Tyndall Briefing Note No. 23, Tydall Centre for Climate Change Research.

Ward, Murray. 2004. »What about consumption?« Global Climate Change Consultancy.

Watts, Jonathan. 2009. »Consuming nations should pay for carbon dioxide emissions, not manufacturing countries, says China.« The Guardian: 17. Marts 2009. http://www.guardian.co.uk/environment/2009/mar/17/climate-change-china/print (senest hentet eller vist den 22. Maj 2009).

Weaver, Sean, og Murray Ward. 2008. Leader's Guide - Internationa Emissions Trading and Carbon Markets. GtripleC & Carbon Partnership, Version 1.

Wyckoff, A, og N Ahmad. 2003. Emissions Embodied in international Trade of Goods. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2003/15, OECD Publishing.

< PerspektiveringIndholdsfortegnelseAppendiks 1: Karakteristik af CO2-beregnerens virkemidler >


 0 kommentar(er) · 2927 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Referencer:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik