Husk mig
▼ Indhold

Referencer

Af Peter Nicolaisen
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2017.


< KonklusionIndholdsfortegnelse


Referencer
Agrawala, S. (1998a). Context and early origins of the intergovernmental panel on climate change shardul agrawala. Climatic Change, 39, 605–620.

Agrawala, S. (1998b). Structural and Process history of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Climatic Change, 39, 605–620.

Albæk, E. (2004). Eksperter kan være gode nok, men - om fagkundskabens politiske vilkår i dansk demokrati. Aarhus Universitetsforlag.

Anderegg, W. R. L., Prall, J. W., Harold, J., & Schneider, S. H. (2010). Expert credibility in climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(27), 12107–12109.

Andersen, J. G., & Borre, O. (2003). Politisk forandring - Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001 (1. udgave). Systime Academic.

Andersen, L. B., Hansen, K. M., & Klemmensen, R. (2012). Metoder i statskundskab (2nd ed.). Hans Reitzels Forlag.

Auken, S. (2001a). JP og klimaet: Vær ærlig som Bush, 10. december 2001. Jyllands-Posten.

Auken, S. (2001b). Klimaaftale: Bonn-aftalen er et stort skridt fremad, 31. juli 2001. Politiken.

Auken, S. (2001c). Politikens kovending, 2. september 2001. Politiken.

Auken, S. (2001f). Synsforstyrrelser i Viby, 6. september 2001. Jyllands-Posten.

Auken, S. (2001d). Vibys rituelle remser, 23. juni 2001. Jyllands-Posten.

Auken, S. (2001e). Vindkraft: Det lette synspunkt, 23. august 2001. Politiken.

Auken, S. (2002). Miljøpolitik: Vindmøller er fremtiden, 3. februar 2002. Politiken.

B 147: Forslag til folketingsbeslutning om reduktion af de midler, der bevilges som projektpenge gennem fonde, tilskudsordninger og puljer m.v. i Miljø- og Energiministeriet. Folketingstidende 14. marts. (2001).

B 194: Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. Folketingstidende 25. april. (2001).

B 28: Forslag til folketingsbeslutning om skærpede normer for bilers udstødning. Folketingstidende 6. december. (1988).

B 28: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af NOx-afgiften. Folketingstidende 14. november. (2014).

B 40: Forslag til folketingsbeslutning om forureningsafgifter på kul- og svovldioxid med erhvervsmæssig og social kompensation. Folketingstidende 8. februar. (1991).

B 52: Forslag til folketingsbeslutning om omlægning af energiafgifterne, indførelse af en miljøafgift på CO2-udledning og hermed sammenhørende foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget. Folketingstidende 19. februar. (1991).

B 70: Forslag til folketingsbeslutning om opretholdelse af Den Grønne Fond. Folketingstidende 8. februar. (2002). Bakker, R., de Vries, C., Edwards, E., Hooghe, L., Jolly, S., Marks, G., … Vachudova, M. A. (2015). Measuring party positions in Europe: The Chapel Hill expert survey trend file, 1999-2010. Party Politics, 21(1), 143–152.

Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R. C., & Vedung, E. (1998). Carrots, Sticks & Sermons. Transaction Publishers.

Benoit, K., & Laver, M. (2006). Party Policy in Modern Democracies. Routledge.

Benoit, K., & Laver, M. (2007). Estimating party policy positions: Comparing expert surveys and hand-coded content analysis. Electoral Studies, 26(1), 90–107.

Berman, S. (2009). The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe. Harvard University Press.

Bernthal, F. M. (1990). Policymakers Summary of the Response Strategies Working Group of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Working Group III).

Betz, G. (2009). Underdetermination, Model-ensembles and Surprises: On the Epistemology of Scenario-analysis in Climatology. Journal for General Philosophy of Science, 40(1), 3–21.

Bjurström, A., & Polk, M. (2011). Physical and economic bias in climate change research: a scientometric study of IPCC Third Assessment Report. Climatic Change, 108(1–2), 1–22.

Bolin, B. (1995). Climate change 1995: IPCC Second Assessment Report, 1–63.

Brænder, M., Kølvraa, C., & Bagge Laustsen, C. (2014). Samfundsvidenskabelig tekstanalyse. Hans Reitzels Forlag.

Burke, M., Hsiang, S. M., & Miguel, E. (2015). Global non-linear effect of temperature on economic production. Nature, 527(7577), 235–239.

Båtstrand, S. (2013). Klimaendringer i regjeringserklæringene, (2), 159–168.

Carlton, J. S., Perry-hill, R., Huber, M., & Prokopy, L. S. (2015). The climate change consensus extends beyond climate scientists. Environmental Research Letters, 10.

Carter, N. (2006). Party politicisation of the environment in Britain. Party Politics, 12(6), 747–767.

Christiansen, F. J. (2008). Politiske forlig i Folketinget - Partikonkurrence og samarbejde (2. oplag 2). Forlaget Politica.

Cook, J. (2013). Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental Research Letters, 8(2).

Cook, J., & Cowtan, K. (2015). Reply to Comment on “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature.” Environmental Research Letters.

Cook, J., Oreskes, N., Doran, P. T., Anderegg, W. R. L., Verheggen, B., Maibach, E. W., … Rice, K. (2016). Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters, 11(4).

Damgaard, E. (2000). Denmark: The Life and death of Government Coalitions. In C. W. Müller & K. Strom (Eds.), Coalition Governments in Western Europe. Oxford University Press.

Det Etiske Råd. (2016). Stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler en klimaafgift på oksekød | Det Etiske Råd. Retrieved August 8, 2017, from http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foedevarer/publikationer/etisk-forbrug-af-klimabelastende-foedevarer-2016/pressemeddelelse

Development, W. C. on E. and. (1987). Our Common Future - Brundtland report.

DMI. (n.d.). Ozon, halocarboner og klima. Retrieved November 13, 2017, from https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/atmosfaeren/ozonlaget/om-ozon-og-uv-straaling/ozon-halocarboner-og-klima/

Dunlap, R. E., McCright, A. M., & Yarosh, J. H. (2016). The Political Divide on Climate Change: Partisan Polarization Widens in the U.S. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 58(5), 4–23.

Easton, D. (1965). A systems analysis of political life. Wiley.

Energiaftale. (2012). Aftale om den danske energipolitik 2012-2020. Retrieved November 28, 2017, from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/EnergiKlimapolitik/aftale_22-03-2012_final_ren.doc.pdf

Energistyrelsen. (n.d.). Politiske aftaler på energiområdet. Retrieved November 28, 2017, from https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/politiske-aftaler-paa-energiomraadet

Evans, G., & Graaf, N. D. de. (Nan D. (2012). Political choice matters : explaining the strength of class and religious cleavages in cross-national perspective. Oxford University Press.

F 1: Forespørgsel til miljøministeren om, hvilke foranstaltninger regeringen påtænker at iværksætte for at leve op til IPCC’s rapport om klimaforandringer. Folketingstidende 23. oktober. (1990).

F 11: Forespørgsel til statsministeren, udenrigsministeren og miljøministeren om, hvad regeringen agter at foretage for at leve op til henstillingerne i Brundtlandrapporten og Folketingets dagsorden af 21. januar 1988. Folketingstidende 26. januar. (1989).

F 19: Hvordan vil regeringen - set i lyset af de planlagte besparelser på miljøområdet, herunder på vedvarende energi - sikre, at Danmark fremover kan opfylde nationale målsætninger og internationale forpligtelser på klimaområdet? Folketingstidende 5. feb. (2002).

F 39: Hvad kan ministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse? Folketingstidende 22. maj. (2015).

F 55: Hvad kan miljø- og energiministeren oplyse om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse? Folketingstidende 8. maj. (2001).

F 9: Hvordan agter regeringen – på baggrund af oplysningerne og de skærpede advarsler i FN’s klimapanels femte hovedrapport – at følge op på rapporten med hensyn til fastlæggelsen af Danmarks forhandlingslinje ved COP 20 i år og frem mod COP 21 i Paris 20. (2015).

Farstad, F. M. (2017). What explains variation in parties’ climate change salience? Party Politics, (January).

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University.

Fogh Rasmussen, A. (1992). Drivhuseffekt eller ej?, 7. februar. Weekendavisen.

Fogh Rasmussen, A. (2008). Tale på Venstres landsmøde, november 2008. Information.

George, A. L. (1980). Presidential Decisionmaking in Foreign Policy: The Effective Use of Information and Advice. Westview Press, Inc.

George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. MIT Press.

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? American Political Science Review, 98(2), 341–354.

Green-Pedersen, C. (2007). The Growing Importance of Issue Competition: The Changing Nature og Party Competition in Western Europe. Political Studies, 55, 607–628.

Green-Pedersen, C., Jensen, C., & Nannestad, P. (2015). Offentlig politik. Hans Reitzel.

Gustafsson, L. R. (2012). What did you learn in school today? How ideas mattered for policy changes in Danish and Swedish schools 1990-2011. Aarhus: Politica.

Hall, P. A. (1993). Policy Paradigms , Social Learning , and the State : The Case of Economic Policymaking in Britain New York. Comparative Politics, 25(3), 275–296.

Hansen-Nord, P. (1991). Nej til dansk enegang på afgifts-området, 26. marts. Jyllands-Posten.

Heath, Y., & Gifford, R. (2006). Free-market ideology and environmental degradation - The Case of Belief in Global Climate Change. Environment and Behavior, 38(1), 48–71.

Hibbs, D. A. (1977). Political Parties and Macroeconomic Policy. The American Political Science Review, 71(4), 1467–1487.

Houghton, J., Jenkins, G., & Ephraums, J. (1990). Policymakers summary prepared by Working Group 1.

Hsiang, S. M., Burke, M., & Miguel, E. (2013). Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict. Science, 341(6151).

Huber, J., & Inglehart, R. (1995). Expert Interpretations of Party Space and Party Locations in 42 Societies. Party Politics, 1(1), 73–111.

Hulme, M., & Mahony, M. (2010). Climate change: What do we know about the IPCC? Progress in Physical Geography, 34(5), 705–718.

Hækkerup, L. (1991). CO-afgiften giver den mindst forurenende energi, 9. juli. Berlingske Tidende.

Haas, P. M. (1992). Introduction: epistemic communities and international policy coordination. International Organization, 46(1), 1–35.

IPCC. (2001). Climate Change 2001: Synthesis Report Summary for Policymakers.

IPCC. (2014). Climate Change 2014 Synthesis Report Summary Chapter for Policymakers.

Joel, J. (2015). Grønt guldæg slår rekord, 13. maj. Arbejderen.

JydskeVestkysten. (2012). EL: Socialdemokraternes oplæg ligner noget fra Venstre | Indland | jv.dk. Retrieved from http://www.jv.dk/indland/EL-Socialdemokraternes-oplaeg-ligner-noget-fra-Venstre/artikel/1295873

King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry. Princeton University Press. Kingdon, J. (2014). Agendas, Alternativer, and Public Policies. Journal of Policy Analysis & Management (Vol. 4). Pearson Education Limited.

L 133: Forslag til lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v. Folketingstidende 28. febru. (2002).

L 135: Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Afgiftslempelse for miljøvenlige biler m.v.). Folketingstidende 14. december. (1988).

L 235: Forslag til lov om ændring af visse forbrugsafgiftslove. (Afgiftsnedsættelse for benzin og lavenergipærer m.v. samt afgiftsforhøjelse for elektricitet og stenkul m.v.). Folketingstidende 26. april. (1989).

L 237: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af benzin. (Nedsættelse af de samlede afgifter på benzin med 1 kr. pr. liter). Folketingstidende 26. april. (1989).

L 93: Forslag til lov om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker. Folketingstidende 17. november. (1988).

Laver, M., & Hunt, W. B. (William B. (1992). Policy and party competition. Routledge.

Lehmann, P., Matthieβ, T., Merz, N., Regel, S., & Werner, A. (2017). Manifesto Corpus. Retrieved from https://manifestoproject.wzb.eu/

Lewandowsky, S., Gignac, G. E., & Vaughan, S. (2013). The pivotal role of perceived scientific consensus in acceptance of science. Nature Climate Change, 3.

Lilleholt, L. C. (2015). Debat: Danmark fører det globale klimamaraton, 8. september. Politiken.

Loftager, J. (2004). Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. Aarhus Universitetsforlag.

Luhmann, N. (2012). Theory of Society, Volume 1. Stanford University Press.

Lykkeskov, A., & Gjerris, M. (2017). The Moral Justification Behind a Climate Tax on Beef in Denmark. Food Ethics.

Lykketoft, M. (1991). Spar på energien, 9. juni. Berlingske Tidende.

McCright, A. M., & Dunlap, R. E. (2011). The Politicization of Climate Change and Polarization in the American Public´s Views of Global Warming, 2001-2010. Sociological Quarterly, 52(2), 155–194.

Mehta, J. (2011). The Varied Roles of Ideas in Politics. In Ideas and Politics in Social Science Research (p. 288). Oxford University Press.

Mill, J. S. (1843). A system of Logic, Ratiocinative and Inductive. Cambridge University Press.

Nielsen, S. B. (2016). I morgen kåres årets ord: Her er de 13 finalister | Kultur | DR. Retrieved April 2, 2017, from https://www.dr.dk/nyheder/kultur/i-morgen-kaares-aarets-ord-her-er-de-13-finalister

Odell, J. S. (2001). Case Study Methods in International Political Economy. International Studies Perspectives, 2, 161–176.

Parsons, C. (2007). How to map arguments in political science. Oxford University Press. Paterson, M. (1996). Global warming and global politics. Routledge.

Petrocik, J. R. (1996). Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study. American Journal of Political Science, 40(3), 825–850.

Sartori, G. (1969). Politics , Ideology , and Belief Systems. The American Political Science Review, 63(2), 398–411.

Schlüter, P. (1988). Redegørelse i henhold til § 38 for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Folketingstidende, 4. oktober.

Schlüter, P. (1989). Redegørelse i henhold til § 38 for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Folketingstidende, 3. oktober.

Schlüter, P. (1990). Redegørelse i henhold til § 38 for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Folketingstidende, 2. oktober.

Schlüter, P. (1991). Redegørelse i henhold til § 38 for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Folketingstidende, 1. oktober.

Schlüter, P. (1992). Redegørelse i henhold til § 38 for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger. Folketingstidende, 6. oktober.

Schmidt, V. A. (2008). Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. Annual Review of Political Science, 11, 303–326.

Seeberg, H. (2016). Opposition Policy Influence through Agenda-setting: The Environment in Denmark, 1993-2009. Scandinavian Political Studies, 39(2), 185–206.

Severinsen, H. (1988a). Bedre miljø - men ad hvilken vej?, 23. oktober. Jyllands-Posten.

Severinsen, H. (1988b). En langsigtet miljøpolitik, 26. oktober. Berlingske Tidende.

Skjæveland, A. (2001). Party Cohesion in the Danish Parliament. The Journal of Legislative Studies, 7(2), 35–56.

Skaarup, P. (2017). Peter Skaarups ugebrev: Politik er først og fremmest følelser. Retrieved from https://lokal.danskfolkeparti.dk/Peter_Skaarups_ugebrev_Politik_er_først_og_fremmest_følelser_

Steen Nielsen, J. (2017). Trump er forelsket i en forældet drøm. Information 3. Juni 2017. Retrieved from https://www.information.dk/udland/2017/06/trump-forelsket-foraeldet-droem

Stern, N. H. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press.

Stone, D. (1989). Causal Stories and the Formation of Policy Agendas. The Academy Political Science, 104(2), 281–300.

Stone, D. (2002). Policy Paradox and Political Reason. Policy Paradox: the art of political decision making. W. W. Norton & Company.

Strom, K. (1990). A Behavioral Theory of Competitive Political Parties. American Journal of Political Science, 34(2), 565.

Stubager, R., Hansen, K. M., Callesen, K., Leed, A., & Enevoldsen, C. (2016). Danske vælgere 1971-2015 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Tegart, W. J. M., Sheldon, G. W., & Griffiths, D. C. (1990). Policymakers summary: A Report of Working Group II of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Thomsen, N., & Søllinge, J. D. (1991). De Danske Aviser 1634-1991. Dagspressens Fond.

Tol, R. S. J. (2015). Comment on “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature.” Environmental Research Letters, 11.

UNFCCC. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change.

Valgundersøgelserne. (n.d.). Data for alle danske valgundersøgelser fra 1971 til 2011. Retrieved November 18, 2017, from http://cssr.surveybank.aau.dk/webview/

Wallace-Wells, D. (2017). The Uninhabitable Earth. New York Magazine.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods (Fourth). SAGE Publications, Inc.

Bilag 1
Tabellen angiver de eksakte datoangivelser, der er anvendt til at fastlægger mediernes dækning af IPCC i henholdsvis en udgivelsesmåned og en tilfældig måned.

Bilag 1

< KonklusionIndholdsfortegnelse


 0 kommentar(er) · 1506 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Referencer:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik