Husk mig
▼ Indhold

Sebastian Houe: CO2-beskatningForlagets beskrivelse:
CO2-beskatning - i et EU-retligt og nationalt perspektiv

Det internationale fokus på global opvarmning har affødt et ønske om en markant reduktion i udledningen af drivhusgasser inden for en overskuelig årrække. Et vigtigt økonomisk instrument er i denne forbindelse miljø- og energirelaterede afgifter, herunder CO2-afgifter.
"CO2-beskatning – i et EU-retligt og nationalt perspektiv" indeholder en undersøgelse af reglerne for beskatning af CO2-udledning. Bogen tager afsæt i de rammer, EUretten opstiller for de enkelte medlemsstaters kompetence til at indrette nationale CO2-afgiftssystemer. Herefter analyseres reguleringen af den danske CO2-afgift med udgangspunkt i de EU-retlige rammer.
Med denne bog er der for første gang udarbejdet en samlet fremstilling af ovenstående emne på dansk.

Indholdsoversigt
Forord

DEL I: INDLEDENDE KAPITLER
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. CO2-beskatning og forureneren betalerprincippet

DEL II: DE EU-RETLIGE RAMMER
Kapitel 3. EU-rettens principper og hjemmelsgrundlag
Kapitel 4. Energibeskatningsdirektivet
Kapitel 5. EU’s ordning for handel med CO2-kvoter
Kapitel 6. CO2-beskatning og statsstøtte

DEL III: DEN DANSKE CO2-AFGIFT I ET EU-RETLIGT PERSPEKTIV
Kapitel 7. Den danske CO2-afgift
Kapitel 8. Den danske CO2-afgift og EU-retten

DEL IV: CO2-BESKATNING I EU OG DANMARK I ET FREMADRETTET PERSPEKTIV
Kapitel 9. Forslag til en harmoniseret CO2-afgift

DEL V: AFSLUTNING
Kapitel 10. Sammenfatning og perspektivering
Resumé
English Summary
Litteraturfortegnelse
Doms- og afgørelsesregister
Stikordsregister

Udgivet 09-12-2013
DJØF Forlag
308 sider


> Køb bogenAnmeldelser
Denne bog er endnu ikke anmeldt.

Deltag aktivt i debatten og anmeld bogen Sebastian Houe: CO2-beskatning:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik