Husk mig
▼ Indhold

Vindenergien skal blæse gang i Europas økonomi

Thomas Becker
Thomas Becker, administrerende direktør i EWEA (European Wind Energy Association)
Af Thomas Becker

Europa fejrer 1. maj med historisk høj arbejdsløshed, en miserabel makroøkonomisk udsigt og en vingeskudt klima- og energipolitik. Udfordringerne for Europas økonomi er mange. Men der er ingen tvivl om, at en gennemgribende modernisering af vores energisystem er en vigtig del af løsningen.

Hver evig eneste dag bruger vi næsten syv milliarder kroner på at importere olie i EU. Ikke ligefrem noget, der styrker hverken konkurrenceevne, offentlige finanser, beskæftigelse eller forsyningssikkerhed. Samtidig betyder forældede og dårligt forbundne elnet unødigt høje energipriser for virksomheder og forbrugere.

I mange medlemslande har krisen medført, at billig energi er blevet et mantra for erhvervsliv og politikere. Jeg kunne ikke være mere enig. Men det er altafgørende, at der ikke bliver snydt på vægten, når vi gør prisen op. Selvfølgelig skal omkostningerne ved at forurene medregnes, ligesom der må tages højde for den skjulte støtte, som både fossile brændsler og atomenergi modtager i enorme mængder. Hvorfor skal skatteyderne betale for, at nogen blindt insisterer på at fyre med kul som er en forældet og stærkt forurenende energiform, som ikke skaber arbejdspladser i Danmark?

Og samtidig skal vi holde os for øje, at hvad der er billigt i dag, ikke nødvendigvis også er det i morgen. Historisk set er det lykkedes os gang på gang at undervurdere olieprisens udvikling. For et kontinent som Europa, som ikke råder over nævneværdige fossile reserver, og allerede i dag importerer over halvdelen af sin energi, vil det derfor både økonomisk og sikkerhedspolitisk være overordentlig risikabelt at basere vores langsigtede energistrategi på, hvad der er billigt lige nu og her.

Energipolitisk står Europa lige nu ved en skillevej. I de sidste fem år har Klima- og energipakken sikret en offensiv udbygning af den vedvarende energi, som har sikret os en unik industriel styrkeposition og hundredtusindvis af arbejdspladser.

Men kombinationen af et kollapset kvotemarked og regeringer, der pludselig afvikler støtteordninger med tilbagevirkende kraft, har sået alvorlig tvivl om industriens rammevilkår og skabt nervøsitet blandt investorerne. I 2012 faldt investeringerne i vedvarende energi med 51 procent i Italien og hele 68 procent i Spanien. Og for nylig viste en rapport fra Kommissionen, at vi skal styrke indsatsen, hvis vi overhovedet skal nå 2020-målene!

Det haster med nye tiltag. Vi skal justere kvotemarkedet og få det til at fungere, fjerne administrative og tekniske barrierer og forbedre elnettet. Og så skal vi frem for alt have en ny ramme for klima- og energipolitikken i 2030.

Kommissionens grønbog skal hurtigst muligt følges op med konkrete politiske udspil. Skrækscenariet er, at bolden bliver sparket videre til den næste Kommission. For det kan i praksis betyde en fundamental usikkerhed omkring rammevilkårene frem til 2017 eller 2018, og det vil være en katastrofe for industrien.

Et ambitiøst CO2-mål er kernen i den nye ramme, fordi det bestemmer det miljømæssige niveau og kvoteprisen. Men hvis den nye ramme for alvor skal bidrage til innovation og beskæftigelse, er det afgørende, at den også indeholder et bindende mål for vedvarende energi.

Dels fordi vi dermed undgår, at en uforholdsmæssigt stor del af investeringerne går til atomkraften, som godt nok er klimavenlig, men også er både dyr, risikabel og skaber et centraliseret og ufleksibelt energisystem. Dels fordi et mål for vedvarende energi forpligter medlemsstaterne til at lave konkrete planer for, hvordan de vil nå målet. Og det giver igen netselskaberne noget konkret at planlægge udbygningen af deres elnet ud fra.

Sidst men ikke mindst vil et VE-mål sikre investeringer i en af Europas absolutte industrielle styrkepositioner. Vindenergi bidrager hvert år med over 200 mia. kr. til den europæiske økonomi og beskæftiger allerede i dag mere end 280.000 mennesker på tværs af kontinentet.

Hvis vi får genskabt tilliden, vil det tal stige til over en halv million i 2020 og overgå stålsektoren i beskæftigelse. Men vi har travlt. Andre har set potentialet, og mens VE-investeringerne i Europa faldt sidste år, så steg de med 20 procent i Kina.

At Europa står stille, er ikke ensbetydende med, at resten af verden også gør det. Men hvis vi tager os sammen og får skabt en stærk ny klima- og energipolitisk ramme for 2030, så vil vindindustrien uden tvivl kunne bidrage til at puste nyt liv i Europas skrantende økonomi.

2. maj 2013, 18:42 4 kommentar(er) · 8419 fremvisninger

Kommentarer
Kosmos 4. maj 2013, 23:53
Tjaeh...at direktøren i/for(?) 'European Wind Energy Association' advokerer for vejrmöllernes fortræffelighed kan vel i sig selv næppe betegnes som nogen større sensation? For Danmarks vedkommende kunne man mene, at vi nu har 'fået' så mange af dem, at 'balanceproblemerne' er blevet betydelige - og for elkunderne ganske bekostelige.
Kronikøren skriver, at "det er altafgørende, at der ikke bliver snydt på vægten, når vi gør prisen op" - men det er jo lettere sagt end gjort, eftersom vi på energiområdet ved diverse 'knopskydning' har fået opbygget et veritabelt Babelstårn af afgifter og tilskud, der gør 'vareprisen' så uigennemskuelig og udefinérbar, at afdankede planøkonomer fra det længst hedengangne GOSPLAN må kunne føle nostalgiens tårer pible frem i øjenkrogene!

Det er iøvrigt bemærkelseværdigt, at 'klima' kun omtales perifert og indirekte, og at der i hovedsagen argumenteres ud fra forsyningssikkerhedsmæssige og økonomiske argumenter.

At 'grøn omstilling' ligefrem skulle være Europas redning synes der da også at være særdeles divergerende opfattelser af, fx. denne:
"The U.K. government has "grossly underestimated" the engineering, financial and economic challenges posed by Britain's goal to decarbonize its electricity, Peter Atherton, utilities analyst at Liberum, said today in a note. Investors will face the bulk of the financial pain as the government seeks to shield itself and voting consumers from a crisis, he said....".
Birger Wedendahl 5. maj 2013, 11:55
Som kronikøren rigtigt skriver er Europas økonomi i bund og det skyldes ifølge IEA først og fremmest enorme energiomkostninger / olieimport.
Alt det der ikke bliver nævnt!:
Globalt befinder Europa sig i konkurrence med USA og Asien så nøglen til økonomisk overlevelse ligger i evnen til at styrke konkurrenceevnen.
Kronikøren laver trikket med at sætte lighedstegn mellem stigende/potentielt stigende oliepriser og udsigten til prisstigning på fossile brændsler.
Er kronikøren slet ikke opmærksom på den udvikling der handler om faldende kulpriser 30% på grund af omlægning fra kul til skifergas i USA. At gaspriser i Asien og USA er en femtedel af hvad de er i Europa.
At omlægning til gasfyring i elsektoren har reduceret USAs co2 emissioner med 20%.
At Kina har verdens største skifergasreserver.
At sol og vind igen ifølge IEA ikke har udsigt til at blive markedsduelige inden for en tidshorisont der er relevant i forhold til at få rettet op på krisen i Europa.
Klimaargumentet er blevet svækket kraftigt på det seneste med den nyeste forskning om klimafølsomhed på co2. Så ikke mindst for en miniput som Danmark er det en højrisikosatsning at lægge alle æg i en kurv hvor udfaldet alene bestemmes af politisk velvilje primært baseret på en klimaangst der synes at være i aftagende.(polls)
Kosmos 9. maj 2013, 14:52
Fra the Times i går:

Anti-turbine protesters from Scotland last night joined a European-wide action challenging the development of wind farms across 24 countries.
In a case brought at the European Court of Justice in Luxembourg, EPAW (the European Platform Against Windfarms) argues that the extension of the EC's renewable energy programme violates the Aarhus Convention. The international association, representing 596 groups across the continent, insist that the convention, adopted by the European Union in 2005, has been ignored...
(Kilde)
Jakob 11. maj 2013, 15:03
.
@Thomas Becker


Det er en interessant kronik om krise, økonomi og arbejdspladser.
Men den indeholder ikke så meget nyt om selve vindmøllerne.
Kommer der en senere kronik med en god fortælling om den nyeste teknologi, og hvor meget bedre vindmøllerne er blevet de senere år med hensyn til støj, reparationsvenlighed og holdbarhed, så de nu er klar til i langt højere grad end nogensinde før at blive opstillet tæt på byer og andre naboer..?
http://www.klimadebat.dk/forum/ned-med-vindmoellestoej--d20-e814.php
Eller handler udviklingsræset endnu ikke væsentligt om støjreduktion, men nærmere stadig blot om at bygge endnu større havvindmøller..?
Jeg håber også, at du kan medvirke til at kaste lys over, hvorfor politikerne for længe siden tillod DONG at opgive at opstille flere landvindmøller i Danmark.
På forhånd tak.
.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Vindenergien skal blæse gang i Europas økonomi:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
Økonomi (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Vindenergien går frem igen – men i lavere tempo24-03-2011 08:20
Minister: Vindkraft skal udbygges20-05-2010 06:48
Vindenergi reducerer elprisen22-04-2010 11:15
160 procent mere vindkraft om fem år20-04-2010 11:02
København bliver vært for Europas største vindkongres25-03-2010 06:11
DebatterSvarSeneste indlæg
Lidt tanker om vindkraft428-11-2023 14:24
Nyt vindenergi firma presser prisen718-11-2023 23:11
Sådan får vi vindenergi til en brøkdel af dagens priser3118-11-2023 20:29
Bør politikerne åbne op for privat mini vindkraft?003-06-2023 14:05
Vindenergi023-11-2016 11:36
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik