Husk mig
▼ Indhold

Divestment som redskab til at fremme grøn omstilling

Thomas Meinert Larsen
Thomas Meinert Larsen, talsperson for Klimabevægelsen i Danmark
Af Thomas Meinert Larsen

En nylig rapport udgivet af den grønne gruppe i Europaparlamentet fastslår, at pensionsbranchen, banker og forsikringsselskaber i Europa tilsammen har mere end 1.000 mia. euro investeret i kul-, olie- og gasvirksomheder, enten som aktier, virksomhedsobligationer eller anden form for långivning. Tilsvarende viser en opgørelse fra Klimabevægelsen i Danmark, at den danske pensionsbranche alene har ca. 20 mia. kr. investeret i fossilvirksomheder. Beløbene er gigantiske, og er med til at fastholde verden i afhængighed af kul, olie og gas.

Min pensionsopsparing skal sikre grøn omstilling
Mit eget pensionsselskab, MP Pension har således investeret 1239 mio. kr. (marts 2013) i kul-, olie- og gasvirksomheder, herunder ExxonMobile, BP, Shell og Statoil, samt mindst 80 andre fossile virksomheder over hele verden. Dermed bidrager jeg som pensionsopsparer til at fastholde en klode på klimakollisionskurs. Men jeg ønsker, at min opsparing skal fremme en grøn omstilling, baseret på CO2-neutrale teknologier, som kan sikre en tryg fremtid på en beboelig klode. Derfor vil jeg diveste!

Det internationale klimanetværk 350.org har startet divestment-bevægelsen ”Fossil Free”, som skal få investorer – herunder pensionskasser – til at flytte opsparinger i kul-, olie- og gasvirksomhederne til grønne teknologier. Hovedargumentet bag divestment er enkelt. Hvis vi synes, det er moralsk forkert at ødelægge planeten, som vi kender den, så er det er også forkert at tjene penge på ødelæggelsen. Derfor skal vi trække investeringerne ud.

Divestment er ikke en løsning, der bør bruges ofte. Normalt bør man som aktionær øve indflydelse på virksomhedens dispositioner gennem aktivt ejerskab. For de fossile virksomheder er det anderledes. Her er det selve den grundlæggende forretningsstrategi – nemlig fortsat og øget udvinding af kul, olie og gas – der er problemet. Hvis man ikke kan få disse virksomheder til at omlægge totalt til grøn energi, er det eneste valg at diveste.

Formålet er ikke at få de fossile virksomheder til at gå konkurs. Hvis man ser tilbage i historien, er det den opmærksomhed og det pres, der følger med en divestment-kampagne, der har medført forandringer, og tvunget virksomheder og regeringer til at ændre handlemåde. Det bedste eksempel på en succesfuld divestment-stategi er kampagnen gennemført mod sydafrikanske virksomheder i 1980’erne, hvor divestment spillede en vigtig rolle i kampen mod apartheid. Ærkebiskop Desmond Tutu har i et interview for nylig mindet os om, hvor afgørende divestment var for Sydafrika, og bad os om at gentage kampagnen – men denne gang rettet mod de fossile virksomheder over hele verden. Med de store skader, klimaforandringer allerede har påført Afrika, er det ikke svært at forstå hans opfordring.

Divestment reducerer økonomisk tab
Ud over den moralske begrundelse for at sælge aktiver i kul, olie og gas, så er der den økonomiske nødvendighed. Der er en stigende økonomisk risiko for store værditab, når pensionskassen ikke i tide får frasolgt aktiver i fossilsektoren. Årsagen er, at både FN’s klimapanel (IPCC), Det Internationale Energi Agentur (IEA) og tænketanken Carbon Tracker har regnet sig frem til, at verden maksimalt kan afbrænde 1/3 af de allerede kendte fossile reserver, hvis vi skal holde os under den 2-graders temperaturstigning, som verdens politiske beslutningstagere har defineret som det maksimalt acceptable. Det betyder, at mindst to tredjedele af de fossile reserver ikke kan brændes af, og værdien af disse ”ikke-brændbare fossile ressourcer” mister derfor deres værdi. Når verdens politikere, i takt med at klimaforandringerne bliver åbenlyst mere uacceptable, griber ind med øgede CO2-skatter, vil det derfor sænke indtjeningen for kul-, gas- og olieindustrien dramatisk. Det norske pensionsselskab Storebrand og den hollandske bank Rabobank har på denne baggrund allerede taget skridt til at afvikle investeringer i kul og tjæresand.

AnsvarligFremtid – et dansk divestment-netværk
Via netværket AnsvarligFremtid fremsætter jeg sammen med en række andre medlemmer af MP Pension et forslag på generalforsamlingen den 29. april 2014 – et forslag, som anbefaler bestyrelsen i MP Pension at stoppe for yderligere investeringer i kul, gas og olie, og desuden at afhænde al ejerskab af aktier i kul- olie- og gasselskaber senest i 2018. Et enslydende forslag vil blive fremsat på forårets generalforsamlinger i JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) og DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse). Med forslaget ønsker vi at signalere, at det haster rigtig meget med at få frasolgt de enorme investeringer i kul, olie og gas, som er med til at fastholde verden i stærk afhængighed af fossile brændsler.

1. april 2014, 18:58 5 kommentar(er) · 5559 fremvisninger

Kommentarer
Kosmos 3. april 2014, 23:52
Et enslydende forslag vil blive fremsat på forårets generalforsamlinger i JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse) og DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse)

- det ser dog ikke ud til, at DIP er ellevilde over idéen:

Bestyrelsen siger nej

Direktør Søren Kolbye fra DIP siger, at bestyrelsen har behandlet forslaget og ikke kan tilslutte sig det. Dels fordi det ville være et stort indgreb, da 5 pct. af aktierne i DIP ligger i denne type selskaber, dels fordi man mener, at selskabet er sat i verden for at give det bedst mulige afkast til medlemmerne, og at investeringer i kul-, gas- og olieselskaber er lukrative i den kommende tid

- og heller ikke kommentarerne til Ingeniørens artikel strømmer just over af begejstring!
Jørgen Petersen 4. april 2014, 19:36
Deinvestment af kul-, gas- og olieselskaber må siges at være en syg tanke, som kun fanatikere kan gå ind for. Det er der mange grund til:

1. En pensionskasse er til for at give det bedst mulig afkast til medlemmerne. Deres formål er således ikke at føre politik. Politik kan man overlade til politikkerne. Det er deres opgave.

2. Der er mange internationale investorer som er mere end villige til at gå ind i disse selskaber og høste den gevinst som pensionskasserne siger nej tak til jfr. ovenstående. Forslaget har derfor ingen effekt.

3. Energiaktier er gode at have i en aktieportefølje, da det reducerer risikoen for prissvingninger på energi. En passende mængde energiaktier i en aktieportefølje er således den klart bedste måde at eliminere risikoen for svingninger i energiprisen. Traditionelle virksomheder kan som bekendt ikke lide kraftige prisstigninger på energi.

4.Vi har ikke noget alternativer til fossilt energi på globalt plan. En udfasning af de fossile energikilder før der findes alternativer til en overkommelig pris vil derfor gøre mere skade end gavn.

4. Fattigdom og dertil relaterede problemer er et langt alvorligere globalt problem end AGW og klimaforandringer. Vi bruger derfor ressourcerne uhensigtsmæssigt ved at bruge en masse ressourcer på et problem, som grundlæggende kun er et bagatelproblem.

Sådan kunne man blive ved. Som bekendt går fornuften ud når fanatismen går ind.
Jørgen Petersen 4. april 2014, 19:47
Angående Afrika, så er det da åbenlyst, at der i Afrika findes mange problemer, som er afgørende større end problemet med klimaforandringer. Skal vi starte med at nævne problemer som fattigdom, sult, under- og fejlernæring samt banale infektionssygdomme. Blot for at nævne nogle af de mest oplagte.

At bruge Afrika som argument for kampen imod klimaforandringer er da de mest ugennemtænkte man kan forestille sig.
Kosmos 20. maj 2014, 00:08
'Initiativet' har fået et ord med på vejen her!
guldgås 31. maj 2014, 10:14
På sigt er der simpelthen ingen fremtidig økonomisk sikkerhed med hvad deraf følger, uden økologi og en biodiversibel bæredygtigheds fænomenologi hvor både andre arter kan trives såvel som den minoritet menneskeheden udgør.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Divestment som redskab til at fremme grøn omstilling:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Hvad skal der gøres for at fremme forskning i vedvarende energi og energibesparende teknologi?
NyhederDato
Stern: Finanskrisen kan fremme ren energi08-10-2008 08:33
DebatterSvarSeneste indlæg
Grøn omstilling.?1612-05-2024 19:07
Grøn omstilling i fremgang.?123-03-2024 20:29
Den såkaldte "grønne" omstilling er helt og andeles urealistisk508-11-2022 08:58
Konkurrence om at finde god synergi i den bæredygtige omstilling7418-06-2021 13:25
Har Danmark fart nok på den klimaøkologiske omstilling..?2924-09-2018 22:10
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik