Husk mig
▼ Indhold

Tredje officielle energiplan, Energi 2000

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

< Prøvestationer for VE og information om VEIndholdsfortegnelseOprettelse af VE-Rådet 1991 >

Af Niels I. Meyer

Tredje officielle energiplan, Energi 2000

Med Jens Bilgrav-Nielsens overtagelse af posten som energiminister i 1988 fik VE-udviklingen i Danmark en effektiv forkæmper. I løbet af få måneder efter sin tiltrædelse havde han nået den konklusion, at det er af central betydning at skabe en bæredygtig energiudvikling, ikke mindst under hensyn til truslerne fra den menneskeskabte drivhuseffekt. Bilgrav-Nielsen iværksatte derfor arbejdet med en ny officiel energiplan, hvor hovedmålsætningen skulle være en bæredygtig energiudvikling. Resultatet blev ”Energi 2000 – Handlingsplan for en bæredygtig udvikling” fra foråret 1990 [16].

Havvindmøller ud for Vindeby
Med Jens Bilgrav-Nielsens overtagelse af posten som energiminister i 1988 fik VE-udviklingen i Danmark en effektiv forkæmper. Resultatet blev ”Energi 2000 – Handlingsplan for en bæredygtig udvikling” fra foråret 1990, hvor et af elementerne var havvindmøller. Billedet viser møllerne ud for Vindeby på Lolland.
Udgangspunktet for Energi 2000 var Brundtland-rapporten fra 1987 og den internationale klimakonference i Toronto i 1988. Denne konference anbefalede en stabilisering af de globale CO2-udledninger inden år 2000 og en reduktion på 20 % inden år 2005 som en international målsætning. På lang sigt anbefalede konferencen en halvering af CO2-udledningen. Det er interessant at notere sig den afsmittende effekt, disse anbefalinger har haft på dansk energipolitik.

Det overordnede mål for Energi 2000 angives som en reduktion af den danske energisektors CO2-udledning med 20 % frem til 2005 i forhold til 1988-niveauet. Samtidig skønnes energiforbruget at falde med knap 15 %. Som det ser ud i begyndelsen af år 2000, er der problemer med opfyldelsen af begge disse mål.

Energi 2000 og dens mange bilagsrapporter og baggrundsrapporter indeholder et grundigt datamateriale som basis for rapportens tre beskrevne hovedforløb, hvor det såkaldte miljøforløb er det mest ambitiøse på VE-området. I tabel 3.3 er angivet nogle af VE-hovedtallene fra dette forløb. År 2000År 2030
Vindkraft1350 MW2800 MW
Biomasse53 PJ75 PJ
Solceller-730 MW
Bølgekraft 380 MW
Sol i fjernvarme1 %10 %
Varmepumper-30 % af oliefyr

Tabel 3.3: Måltal i år 2000 og 2030 for VE i miljøforløbet i Energi 2000 [16].

Danmark blev med Energi 2000 det første land i verden, som officielt forpligtede sig til så ambitiøse målsætninger for nye VE-kilder, idet der ses bort fra store vandkraftanlæg i den forbindelse.

I forbindelse med folketingsvalget i december 1990 blev posten som energiminister overtaget af Anne Birgitte Lundholt, som samtidig havde posten som industriminister. Hendes hovedinteresse lå helt klart i Industriministeriet, og hendes interesse for vedvarende energi var ikke påfaldende. Det mærkedes hurtigt i Energistyrelsen, hvor arbejdet med VE stagnerede indtil regeringsskiftet i januar 1993. Her blev Svend Auken energiminister, og samtidig fusionerede man dette ministerium med miljøministeriet. Auken var helt anderledes positiv over for VE, og der kom hurtigt skub i udviklingen af VE-området igen.

I de følgende år blev der fulgt op med en række nye initiativer, der skulle fremme gennemførelsen af de opstillede mål i ”Energi 2000”. Herunder kan nævnes, at der blev der indgået en biomasseaftale i 1993 med elsektoren, som forpligtede sig til at udnytte 1,2 millioner tons halm og 0,2 millioner tons flis om året i deres kraftværker. Tidsfristen for denne aftale er dog blevet udskudt flere gange, og endnu ved årtusindeskiftet er aftalen ikke opfyldt.

< Prøvestationer for VE og information om VEIndholdsfortegnelseOprettelse af VE-Rådet 1991 >


 0 kommentar(er) · 5033 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Tredje officielle energiplan, Energi 2000:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
EU's klima- og energiplan
Fjerde officielle energiplan, Energi 21
Anden alternative energiplan 1983
Anden officielle energiplan 1981
Første alternative energiplan 1976
NyhederDato
Gigantisk tysk energiplan i modvind15-04-2011 12:17
DebatterSvarSeneste indlæg
En forbrugerorienteret energiplan17027-05-2012 13:42
Regeringens Energiplan 2050611-03-2011 22:30
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik