Husk mig
▼ Indhold

Tynd klimaaftale ved COP20 i Peru – Hvad nu?

Troels Dam Christensen
Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling
Af Troels Dam Christensen

FN’s klimamøde COP20 i Peru gav ikke det resultat, som vi fra NGO-side havde håbet. Forud for mødet i Lima var ellers sket flere ting, der gav forventning om større fremskridt i de internationale klimaforhandlinger under FN. I september var der FN-klimatopmøde i New York, hvor statslederne, for første gang siden COP15 i København i 2009, var samlet for at tale klima og lovede handling. Under topmødet var over 600.000 mennesker på gaden verden over for at kræve mere klimahandling af deres ledere. I oktober udkom FN’s videnskabelige klimapanel IPCC med deres seneste rapport i København. Rapporten viser klart og tydeligt, at det haster mere end nogensinde med klimahandling. I oktober og november kom EU og USA og Kina med klimamål, der godt nok var for lave, men var gode for den politiske proces. Og der blev lovet op mod 10 mia. dollars til den Grønne Klimafond.

På trods af disse positive udviklinger kunne landene altså ikke komme ret langt i Peru. Det lykkedes efter hårde forhandlinger blot at lande en tynd beslutning. Forud for mødet var håbet, at der kunne besluttes en klar og tydelig proces for, hvordan landene skal melde deres nye mål ind under den nye globale klimaaftale, der skal indgås i Paris ved COP21 næste år. Men den aftalte proces endte med at blive meget uspecifik og frivillig. Det er dermed ikke sikret, at verden får et overblik over, hvad landene tilsammen vil gøre, og dermed hvor meget der mangler, før den endelige aftale i Paris. Det gør det svært at sikre tilstrækkelige mål i den nye aftale.

Heller ikke når det gælder øget handling på den korte bare, før den nye klimaaftale træder i kraft i 2020, kom aftalen fra Peru med tilstrækkelige beslutninger. Det bliver mest til relativt uforpligtende workshops, erfaringsudvekslinger m.m. Men intet der kan garantere den forstærkede indsats, som videnskaben siger, er helt nødvendig de kommende få år.

På Peru-mødet endte i- og ulande med at stå meget stejlt over for hinanden. Ulandene mener berettiget, at de klimamål og den finansiering, de rige lande er kommet med, ikke er tilstrækkelig, og frygter, at de så kommer til at hænge på regningen i den nye Paris-aftale. De rige lande – herunder EU – ville da heller ikke have ulandenes prioriteter, herunder faste mål for klimafinansiering, med i aftalepapiret. Resultatet blev en gentagelse af gamle fastlåste positioner, slet ikke den bevægelse vi har brug for nu, og dermed et meget begrænset ambitionsniveau.

På baggrund af den ellers relativt positive optakt på den internationale klimafront i efteråret, og det meget akutte behov for handling nu, kan man kun undres over, hvorfor landene havde så svært ved at bevæge sig i Peru. Et er dog sikkert, der mangler stadig i høj grad den politiske vilje fra mange af de vigtigste lande. En af grundene til dette er, at forhandlingerne fortsat er ramt af, at de rige lande aldrig har taget det historiske ansvar for klimaændringerne, de er skyld i. Den nye aftale næste år i Paris skal inkludere alle lande inkl. ulandene, men skal først gælde fra 2020. Der var i det oprindelige kompromis, som ulandene gik med til, forudsat at de rige lande så gjorde mere for at leve op til deres historiske ansvar ved øget handling inden 2020. Men siden dette kompromis blev indgået på COP17 i Sydafrika i 2011, har ingen betydende rige lande hævet deres klimamål op til 2020. Og som nævnt, vil de rige lande inkl. EU fortsat heller ikke give faste mål for den klimafinansiering, der skal hjælpe de fattigste ulande med at omstille sig. På den baggrund føler mange ulande, at de kommer til at bære en uretfærdigt stor del af byrden under den nye aftale, og det er uden tvivl en vigtig årsag til fodslæberiet og det dårlige resultat i Peru.

Hvis vi skal have en chance for en fornuftig klimaaftale i Paris i 2015, er det helt afgørende, at landene får løst op for denne fastlåste konflikt, og får forberedt det kompromis, der kan bringe den globale klimaindsats afgørende fremad. Danmark og EU har her en nøglerolle. Det kræver nemlig, at relativt progressive landeblokke som EU går i alliance med de progressive ulande, herunder de fattigste og mest sårbare, for at skabe en fælles front, der kan presse ambitionsniveauet fra USA, Kina og de andre store udlederlande op. Det er den eneste chance, vi har for en rimelig aftale næste år, men det kræver, at EU og Danmark griber den nu og har viljen til at imødekomme de fattige og sårbare landes behov og ønsker, så den nødvendige alliance kan opbygges. Og det haster. Der er kun et år til den nye aftale i Paris. Så Danmark og EU må nu kaste alle kræfter ind i denne indsats.

1. januar 2015, 18:23 13 kommentar(er) · 7935 fremvisninger

Kommentarer
thorkil 2. januar 2015, 15:01
Det er helt rigtigt at Kina, sammen med USA, er den store 'synder'.
Men i Kina prøver man at hale sig selv op med håret. Nok ikke så meget for det globale klima som for deres eget klima og specielt for deres økonomi.
Mainland China has 22 nuclear power reactors in operation, 26 under construction, and more about to start construction.
Additional reactors are planned, including some of the world's most advanced, to give more than a three-fold increase in nuclear capacity to at least 58 GWe by 2020, then some 150 GWe by 2030, and much more by 2050.

I mellemtidens sidder vi og bider negle og prøver at forklare det umulige med sol og vind.
Kosmos 2. januar 2015, 20:55
Resultatet blev en gentagelse af gamle fastlåste positioner, slet ikke den bevægelse vi har brug for nu, og dermed et meget begrænset ambitionsniveau

- javist, så længe 'U'-landene fortsætter med at afsynge"Send more money"-sangen, kan man vist roligt glemme enhver forhåbning om enighed, ikke mindst fordi flere s.k. U-lande fremviser økonomiske væksttal, der langt overgår de s.k. 'rige' landes!


Et er dog sikkert, der mangler stadig i høj grad den politiske vilje fra mange af de vigtigste lande
- som sikkert har blikket solidt fæstnet til denne (og tilsvarende) graf(er):

neanderTaleren 3. januar 2015, 23:15
Mon der er ret mange "lande", der gider se på en graf, der er klippet ud af nowhere uden angivelse af fra hvem og hvordan, data er fremkommet :-) ? Det er nok bare til hobby brug.
Kosmos 4. januar 2015, 00:06
Såfremt hr. n_Taleren højreklikker på grafen, vil han kunne se dens oprindelse!


(Den stammer fra dette websted,klik på 'Climate Reflections' i menuen øverst til venstre).
neanderTaleren 4. januar 2015, 10:56
Kosmos: du henviser til en hjemmeside, som administreres af Ole Humlum, solforsker og med en tyrkertro på, at solen er kilde til de fleste ændringer i klimaet, kan du ikke finde en mere objektiv kilde, fx NASA, så kan det være, jeg tror på dine data.
Diskussionen på COP handler iøvrigt om meget, meget mere, herunder spiller kommercielle interesser og landenes sær interesser en en stor rolle i, at der ikke kan findes fælles fodslag.
Kosmos 4. januar 2015, 11:47
Godmorgen, hr. n_Taler,

en hjemmeside, som administreres af Ole Humlum, solforsker...

- mig bekendt er han nu professor i geologi ved Universitetet i Oslo!
Men iøvrigt er grafen jo blot et enkelt udsagn - blandt adskillige - vedr. det ganske velkendte forhold, at der siden sen-90erne har været særdeles begrænset vækst (om nogen?) i det globale temperaturniveau, sideløbende med at den atmosfæriske CO2-koncentration har udvist uændret øgning!

(Såfremt du ønsker at videføre debatten vedr. 'Global Warming Hiatus', vil jeg forslå at dette henlægges til en passende tråd i Debatforum).
neanderTaleren 4. januar 2015, 16:26
Goddag Kosmos, du har helt ret, diskussionen og grafen fra Humlums egen hjemmeside har ikke noget med COP's manglende evne til at præstere resultater.
Bissen 5. januar 2015, 00:49
Magen til manipulerende og irrelevant graf som i kommentaren fra "Kosmos" skal man da lede længe efter. Pinligt for debatniveauet.
Kosmos 5. januar 2015, 09:57
Magen til manipulerende og irrelevant graf som i kommentaren fra "Kosmos"...

- kan du kvalificere, hvori det 'manipulerende' og 'irrelevante' består? I modsat fald fremstår din kommentar blot som et uartikuleret følelsesudbrud.

PS Brug helst Debatforum hertil.
neanderTaleren 6. januar 2015, 16:41
Jeg synes også grafen er malplaceret her. Grafen siger jo intet om emnet (tynd COP), men udtrykker en personlig holdning om et eller andet, som Kosmos ikke engang forklarer hvad er, og som Kosmos iøvrigt godt selv er klar over, ikke er relevant her.

Jeg synes også det er tyndt, at vores politikere ikke er i stand til at sætte klare og veldefinerede mål, da klimaproblemet er globalt, og problemerne vil over de næste mange år langsomt tiltage og ramme hårdest der, hvor midlerne er mindst. En CO2 betaling fra hver af os hver eneste gang vi udleder CO2 vil være en retfærdig måde, at få styr på problemet over tid. Herved vil de forskellige energikilder være i sand konkurrence, og derved ville energimarkedet være mere overskueligt for alle. Men det er åbenbart ikke til diskussion på COP møder?
Kosmos 6. januar 2015, 21:19
Grafen siger jo intet om emnet (tynd COP)

- jow, den giver en sandsynlig (del)forklaring på, 'hvorfor landene havde så svært ved at bevæge sig i Peru', som klummen udsiger det: Hvis I-landene ikke anser 'den globaliserede opvarmning' som værende noget større problem (hvad grafen antyder, næppe er tilfældet), vil de selvsagt være 'mindre tilbøjelige' til at overføre fantasillioner [som de iøvrigt ikke har og derfor i påkommende fald måtte låne hos kinøjserne
] til s.k. U-lande (hvoraf flere som sagt har ganske ansélige økonomisk vækstrater)


...udtrykker en personlig holdning om et eller andet, som Kosmos ikke engang forklarer hvad er, og som Kosmos iøvrigt godt selv er klar over, ikke er relevant her

- hvis 'pausen' tiltrænger supplerende forklaring, vil jeg anbefale denne artikel.
neanderTaleren 7. januar 2015, 21:01
Det er fine grafer og blogger indlæg Kosmos præsenterer, og jeg forstår, at din mission er, at du vil overbevise os om, at vi bare skal læne os tilbage, fyre den af og være ligeglade med, at nogle få ubetydelige forskere mener, at vi bør skrue lidt ned for blusset pga klimaændringer. Du hælder dig så op af forskellige skeptikere. Det handler om holdninger og tro, men du kan lige så lidt dokumentere dine holdninger, ligesom det er svært for forskerne, at bevise præcist, hvordan udviklingen vil gå. Har du mon læst Anders Eldrups læserbrev i Jyllands-posten? Overskriften er "Klimaskepsis vil koste danske jobs". Diskussionen om at skabe ændringer i vores energisystem er ikke alene en funktion af igangværende klimaændringer, men handler også om innovation og udvikling af det danske samfund, og hvordan vi skaber arbejdspladser til de næste generationer, sikrer vores fremtidige velfærd. Derudover det sikkerhedspolitiske som om vi vil være afhængige af Rusland, Irak og andre olieproducerende lande. Men det vejer måske ikke i dine overvejelse?
Kosmos 7. januar 2015, 23:40
...Du hælder dig så op af forskellige skeptikere

- bemærk, at grafen er bagudrettet ...det er altså virkeligheden, den reflekterer, og virkeligheden sondrer ikke mellem skeptikere og alarmister!

Hvis vi ud fra (forsynings-/sikkerheds)politiske rationaler vælger at omlægge vor energiforsyning, er det da helt OK med mig - selvom jeg nu ikke tror, at vejrmöller, solceller og 'koprutter' batter ret meget i så henseende, i hvert tilfælde ikke før vi finder bedre metoder til at lagre energi! Men i så fald skal vi selvsagt kalde en skovl for en skovl: Føre fornuftig energipolitik - ikke klimapolitik!
Deltag aktivt i debatten om artiklen Tynd klimaaftale ved COP20 i Peru – Hvad nu?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Inge-Merete Hougaard: Succes i Paris kræver et lykkeligt Lima
NyhederDato
Ingen klimaaftale i Durban03-05-2011 16:15
Ekstra FN-møde skal bane vejen for klimaaftale31-01-2011 08:48
Svag klimaaftale på plads i Mexico11-12-2010 13:38
FN-klimachef: 10 år før stærk klimaaftale10-06-2010 06:22
Kina-konference: Realisme er vejen til en klimaaftale10-05-2010 06:32
DebatterSvarSeneste indlæg
Ny dansk klimaaftale i hus - men er det nok ?701-03-2008 08:15
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik