Husk mig
▼ Indhold

Uffe Geertsen: Vindkrafteventyret - og de globale kriserForlagets beskrivelse:
Danmark har oplevet et enestående energieventyr fra Poul la Cours Askov-mølle til Vestas og Bonus’ titusinder af møller i hundrede lande. Det er et eventyr om folkelige miljøbevægelsers, forskeres og fabrikanters vilje til at skabe en selvstændig energiforsyning – fri for forurening og fri for afhængighed af den olie og uran, som våbenmagterne kæmper om.

I alt har Danmark gennem 40 år indledt en energirevolution, som – udbredt i verden – kunne afværge klimakatastrofen. Denne pionerstatus er afviklet gennem det seneste årti, men den kan vindes igen. I alt truer et enormt materielt forbrug naturens bæreevne. Nedbrydningen af et holdbart samvirke med dyrknings-jorden, luften, vandet, dyrene og planterne vil ramme overalt. Uden for velstandens verden lever den milliard fattige, som er hårdest truet. Hvor skal de gå hen?


Uffe Geertsen er civilingeniør. Har bl.a. arbejdet som lærer i naturfag og samfundsfag på højskolerne i Askov, Båring og Kolding. 1974-76 sekretariatsleder for Folketingets Energi Oplysnings Udvalg og fra 1977 til 95 leder af Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsafdeling. Fra 1995 medarbejder ved Det Økologiske Råd, hvortil han stadig er knyttet.
Uffe Geertsen har – inden for dokumentation, undervisning og skribentvirksomhed – gennem mange år arbejdet med energi- og miljøpolitik og med samfundsudvikling i dansk og international sammenhæng, herunder også hvad angår udviklingslandene. Han har skrevet og redigeret en række bøger og tidsskrifter – og deltager hyppigt i den offentlige debat.


"Bogen giver stort indblik i energiudviklingen og det politiske spil bagved gennem de seneste 50 år og maner samtidig til fornyet dansk indsats, efter næsten et helt årti, hvor vindmøllerne har stået på stand-by herhjemme."
Yvonn Tittel, Jydske Vestkysten, 29. maj 2009


"Uffe Geertsen foreslår, at fremtidens vindkraftanlæg organiseres som offentlige forsyningsvirksomheder på linie med mange vandforsyninger, fjernvarmeværker osv. De økonomiske fordele vil så tilfalde lokalsamfundet og ikke inden- eller udenlandske energiselskaber. På verdensplan er det de store energiselskaber, kemi- og våbenindustrien, der arbejder for fortsat økonomisk vækst og modsætter sig omstilling til bæredygtighed. Læs bogen. Den er uhyggeligst spændende."
Jørgen Martinus, Grøn Hverdag, 3/2009


"Bogen beretter mesterligt om, hvorledes oplysning er magtens værste fjende. Forfatteren er en gammel veteran, som har læst og husket alle de bøger og rapporter, som er vigtige for at forstå begyndelsen af et nyt kapitel inden for energiforsyning."
Preben Maegaard, Vedvarende energi og miljø, nr. 3, 2009


"Vindkrafteventyret og de globale kriser er en debatbog, der ser klimakatastrofen og de øvrige globale miljøproblemer i sammenhæng med den økonomiske krise og verdens fattigdomsproblemer. Det danske vindkrafteventyr er et eksempel på betydningen af et engagement fra folkelige bevægelser, græsrødderne og ngo’erne. Bogen har samme tilgang til de globale energi- og miljøproblemer som den klassiske Brundtland-rapport: Vor fælles fremtid, 1987, og George Monbiots Globalt hedeslag, 2007."
Søren Brunbech, Lektørudtalelse, juni 2009


"Bogen er et gennemresearchet og velargumenteret indlæg i debatten om klimakrise, miljønedbrydningen, fødevare- og fattigdomsproblemerne. Kriserne hænger sammen, og store økonomiske interesser er i spil. Bogen stiller mange spørgsmål – og giver svar."
Børsen, 5. juni 2009


"Det er et eventyr om folkelige miljøbevægelsers, forskeres og fabrikanters vilje til at skabe en selvstændig energiforsyning – fri for forurening og fri for afhængighed af den olie og uran, som våbenmagterne kæmper om, – en både spændende og elementært oplysende bog."
Ejvind Larsen, Information, 21. juli 2009


"Uffe Geertsens nye bog handler om de aktuelle klimaproblemer i en bredere social og global sammenhæng. Blandt styrkerne i bogen er Geertsens evne til kortfattet at samle en vigtig viden i en enkelt ramme, fx om miljø- og energibevægelsernes historie og om EU´s kvotehandel og Kyotoaftalens fleksible mekanismer. Et andet styrkepunkt er, at forfatteren fremdrager og citerer en række vigtige doktordisputatser og generelt er omhyggelig med at hevise til originale og fagligt kompetente kilder. Bogen berører næsten alle aktuelle globale problemer og giver en række nyttige henvisninger til mere dybtgående læsning. Bogen kan anbefales til enhver, som ønsker at få et overblik over klodens alvorlige problemer."
Niels I. Meyer, Global Økologi nr. 3, september 2009


"Man skal være benhård for ikke at føle den social indignation, når man læser kapitel 8, Degeneration af jord, vand og mad, og 9, Miljø og fredsindsats er uadskillelige. Og det afsluttende kapitel er opløftende og smukt, omend den reelle politiske situation desværre får det til at fremstå som en utopi. Bogen anbefales til alle, der ikke føles sig tilstrækkeligt oplyst om klimaproblemets omfang, samt til alle der leder efter forslag til en løsning."
Peter Møller, KRITISK DEBAT, sept. 2009


"Uffe Geertsens bog handler om dilemmaer: Klimakrisen med dens krav om en radikal omlægning af energiproduktion og forbrug, den økologiske krise genrelt, fødevarekrisen og skellet mellem rigdommens overflod og verdens mange fattige. Centralt i bogen står den hjemlige, folkelige kamp for en decentral energiforsyning, baseret på landets uudtømmelige energikilde, vindkraften. Hvorfor er verden på vej ud i hampen? Hvor er fjenderne af en renere og fredeligere verden? Uffe Geertsen retter en skarp kritik mod neoliberalismen og mod magtkoncentrationerne inden for især olie-, kul-, energi- og atomobilselskaberne. Berettiget fremhæves Mærsk Møller for hans uværdige indsats for at placere sig selv og Danmark som aktiv deltager i Irakkrigene. Man kan ikke andet end dele hans bekymring for den svækkelse af det folkelige engagement, vi har set gennem to årtier med hensyn til ovennævnte spørgsmål."
Anders Bjerre Mikkelsen, Arbejderen, sept. 2009


"Spændende som en kriminalroman og med helte og skurke, som vi kender det fra krimiens univers, påviser Uffe Geertsen de mange forhindringer vindkraften – trods sin ganske fredelige karakter – har været udsat for især i de senere årtier. Det er mere end interessant at få afdækket historien bag vindkrafteventyret, som i sin seneste fase blandt andet har handlet om en regering, der fra sin tiltræden i 2001 og snart et årti frem har set det som sin opgage at stoppe vindenergiens fremmarch.
Auken var med til at opstille visioner for vindkraftens udnyttelse i det danske samfund, og helt i Poul la Cours ånd blev energikilderne atter defineret som en slags folkeeje – "sol og vind ejes af alle", som det hedder i den norske digter Nordal Griegs kende sang fra fredsbevægelsen
Kringsatt af fiender."
Peter Brock, Nordjyske Stifttidende, 4. sektion, 11. okt. 2009


Udgivet 29-05-2009
Forlaget Klim
286 siderAnmeldelser
Denne bog er endnu ikke anmeldt.

Deltag aktivt i debatten og anmeld bogen Uffe Geertsen: Vindkrafteventyret - og de globale kriser:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik