Husk mig
▼ Indhold

Vedvarende energi i Danmark

Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000 er udgivet af Organisationen for Vedvarende Energi på eget forlag, april 2000, i anledning af organisationens 25-års-jubilæum.

Redaktion: Ejvin Beuse, Jørgen Boldt, Preben Maegaard, Niels I. Meyer, Jens Windeleff og Iben Østergaard.

Med tilladelse fra forfatterne og VedvarendeEnergi er en del af bogens indhold gjort tilgængeligt på Klimadebat.dk. Klik på en af overskrifterne i inholdsfortegnelsen nedenfor for at gå direkte til det pågældende afsnit.> Forord

> Kapitel 1: Vedvarende energi gennem tiderne

> Kapitel 2: Det folkelige initiativ
    Græsrods-ursumpen, Ejvin Beuse
    En græsrodsbevægelse fødes, Peter Hjuler-Jensen
    Landsmøde med hjemmebag, René Karottki
    Fyn er fin - også til det vedvarende, Iben Østergaard
    At leve med naturen, Torkil Forman
    VE-fortegnelsen - en kilde til viden, Ole Terney og Preben Maegaard
    En organisation i udvikling, Ejvin Beuse
    OVE som katalysator for teknologiudviklingen, Per Alex Sørensen
    Projektkoordineringsordningen, Finn Tobiesen
    Grundtvig køber vindmølleandele, Ejvin Beuse
    Et udviklingsforløb, Aage Johnsen Nielsen
    Energisterne på Ærø, Lars Davidsen
    Energikontorerne organiserer sig, Ejvin Beuse
    Et center for den vedvarende energi, Preben Maegaard

> Kapitel 3: VE-udviklingen i Danmark - oversigt over et spændende og broget forløb, Niels I. Meyer
    Oliekrisen 1973/74
    De folkelige energi- og miljøorganisationer
    Første officielle energiplan 1976
    Første alternative energiplan 1976
    Starten på energiforskningsprogrammerne
    ATV’s, DEFU’s og Risøs bidrag til vindkraftudviklingen
    Atomkraftdebat 1974-1985
    Oprettelse af et energiministerium i 1979
    VE-Initiativudvalg i Teknologirådet 1980
    Styregruppen for Vedvarende Energi 1982-1991
    Anden officielle energiplan 1981
    Anden alternative energiplan 1983
    Prøvestationer for VE og information om VE
    Tredje officielle energiplan, Energi 2000
    Oprettelse af VE-Rådet 1991
    Fjerde officielle energiplan, Energi 21
    Oprettelse af Energimiljørådet 1996
    Liberalisering af elmarkedet og miljøbevægelsernes protest
    Referencer til kapitel 3

> Kapitel 4: Historien om vindmøllerne - et dansk folkeeventyr
    Pionererne stikker hovedet frem, Preben Maegaard
    Politikerne melder ud: Det er atomkraft eller vindmøller, Preben Maegaard
    Vindenergiens gennembrudsår - fra energikrise til industrieventyr, Preben Maegaard
    Vindmølle-pioneren Chr. Riisager, Preben Maegaard
    Tvindmøllen - en kollektiv kraftanstrengelse, Iben Østergaard
    Mit liv med vinger, Erik Grove-Nielsen
    Den industrielle udvikling, Birger T. Madsen
    Fra smeden i Herborg til Vestas, Henrik Stiesdal
    Historien om Nordtank, Thorkild Rørbæk
    Fra Danregn til Bonus, Egon Kristensen
    Tiden før Prøvestationen, Egon Bjerregaard
    Prøvestationens start, Flemming Rasmussen
    Vindenergiaktiviteter på Risø, Peter Hjuler-Jensen
    Det første vindmøllelaug, Ole Elmose
    Vindmøllefolket organiserer sig, Iben Østergaard og Asbjørn Bjerre
    Vindmøllehistorien beskrevet via statistikken, Per Nielsen
    Efterfølgelse af la Cour-traditionen, Preben Maegaard
    Dem, der gik i glemmebogen, Preben Maegaard
    Historien om vindmøllerne på havet, Jørgen Lemming
    Middelgrunden - det første møllelaug på havet, Jens H. Larsen
    Situationen ved indgangen af det 21. århundrede, Birger T. Madsen

> Kapitel 5: Energi fra land- og skovbrug, Jørgen Boldt
    Små fyringsanlæg
    Træ - en ressource
    Halm - fra strøelse til kedel
    Fjernvarme på biobrændsel
    Decentrale kraftvarmeanlæg vinder frem
    Industrielle kraftvarmeanlæg
    De centrale kraftvarmeanlæg
    Affald bliver til energi
    Biogas i landbruget
    Biogas fra spildevand
    Energiafgrøder
    Flydende bio-brændstoffer
    Promoverende organer

> Kapitel 6: Som solen gik sin gang - historien om solenergiens udvikling efter oliekriserne, Jens Windeleff
    Forskningsindsatsen
    De første kommercielle solfangere
    Handelsministeriets program 1977-80
    Euforien 1979/80 - kvalitetsproblemerne
    Regionale kampagner
    Ny organisering af indsatsen
    Solenergiudvalget og de første handlingsplaner
    De første landsdækkende solvarmekampagner
    Sol i forsyningsselskaberne
    Den såkaldte passive solvarme
    De større solvarmeanlæg og sæsonlagring
    Stagnationen og den nye handlingsplan 1998-2000
    Solcellerne
    De nye konjunkturer for solcellerne
    Referencer til kapitel 6
    Den første tid med solvarme, Per Alling
    Selvbyggersolfanger - en genbrugshistorie, Ole Elmose

> Kapitel 7: VE-teknologier der er på vej
    Bølgekraft, Niels I. Meyer
    Varmepumpen, Ejvin Beuse
    Geotermi - det varme vand i undergrunden, Steffen Bjørn Olsen og Preben Maegaard
    Vandkraft i Danmark, Jørgen Krogsgaard

> Kronologisk oversigt

> Navneregister
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik