Husk mig
‚Ėľ Indhold

Kulfyring i Aalborg slutter.. Hvordan..?


Kulfyring i Aalborg slutter.. Hvordan..?27-02-2018 23:02
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­
Ja, det er for pinligt, at de stadig fyrer med kul i Aalborg, så hvordan får vi bragt det til en hurtig og god afslutning..?

Den hurtige m√• v√¶re straks at bede alle borgere i Aalborg om at k√łbe polar soveposer, og s√• slukker vi ganske enkelt for kulkedlerne dagen efter.

Den gode er jeg mere i tvivl om.
Men jeg vil begynde med at samle nogle grundoplysninger:https://www.tv2nord.dk/artikel/aalborg-kommune-overtager-nordjyllands-vaerket-pris-725-millioner
24. jun 2015


Det svenske energiselskab Vattenfall har onsdag solgt det sidste af de tre kraftværker selskabet ejede i Danmark.

Det er Nordjyllandsv√¶rket lige nord for Aalborg, der er tale om og k√łberen er Aalborg Kommune, der for 725 millioner kroner kommer til at eje v√¶rket gennem et aktieselskab.

- Med k√łbet af Nordjyllandsv√¶rket f√•r vi en maksimal indflydelse p√• udvikling af energiforsyningen til Aalborg Kommunes indbyggere, og vi f√•r en helt enest√•ende mulighed for at realisere vores vision om en b√¶redygtig udvikling. Vi vil sikre en omstilling fra kulbaseret varme til gr√łn energi, og inden udgangen af 2016 vil vi lave en strategi for, hvordan vi kan realisere en omstilling til gr√łn energi, fort√¶ller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Nordjyllandsv√¶rket leverer 60 procent af den varme som Aalborg Forsyning - for en meget lav pris - s√¶lger videre til forbrugerne, og borgmesteren mener, man ved at k√łbe kraftv√¶rket sikrer at de lave priser kan forts√¶tte - ogs√• efter 2028 hvor den nuv√¶rende aftale l√łber til.

- Havde vi ikke k√łbt v√¶rket, er vi ret overbeviste om, at forbrugerne ville komme til at opleve en stigning p√• varmeudgifterne. Med k√łbet har vi sikret, at kommunens forbrugere ogs√• i fremtiden kan f√• varme til rimelige priser, siger borgmesteren og forts√¶tter,

- Kort sagt, s√• mener jeg, at vi med k√łbet har lavet en fremtidssikret investering - en investering i vores milj√ł og en investering i en √łkonomisk forsvarlig varmekilde. Der er tale om et yderst veldrevet kraftv√¶rk, og jeg gl√¶der mig til at byde de ca. 100 medarbejdere, som bliver overdraget ved k√łbet, velkommen til deres nye arbejdsgiver.

K√łbet blev vedtaget p√• byr√•dsm√łdet 22. juni, men Venstre, Konservative og Liberal Alliance kunne ikke stemme for k√łbet, og fik deres kritiske kommentarer skrevet ind i m√łdereferatet.

Udover handlen til de 725 millioner k√łber Aalborg Havn A/S, der er ejet af Aalborg Kommune k√łbt Nordjyllandsv√¶rkets arealer, kajanl√¶g, kraner, tankanl√¶g, administrationsbygning med mere.Strategi Aalborg byråd 2017 vedhæftet:
https://www.aalborg.dk/media/6779884/strategi-for-fossilfri-varmeproduktion.pdf
Tilknyttet fil:
strategi-for-fossilfri-varmeproduktion.pdf
28-02-2018 13:36
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­Fjernvarme:http://www.aalborgforsyning.dk/om-aalborg-forsyning/aalborg-decentrale-vaerker-as.aspx
Aalborg Decentrale Værker

De decentrale v√¶rker producerer fjernvarme og el der s√¶lges en-gros til elnettet hhv. fjernvarmenettene, i bl.a. Hou, Farstrup-Kj√łlby og Aalborgomr√•det. Varmen s√¶lges til Aalborg Varme A/S der st√•r for driften af fjernvarmenettene i de respektive byer og h√•ndterer salg af fjernvarme til kunderne i forsyningsomr√•det. Produktionen p√• de decentrale v√¶rker sker prim√¶rt ved hj√¶lp af naturgas men der arbejdes med indf√łrelse af flere VE kilder som fx varmepumper og biogas i byerne.http://www.aalborgforsyning.dk/media/1815/fakta-om-dk.pdf
Fjernvarmeforsyningen forsyner alle st√łrre byomr√•der i Aalborg
Kommune med fjernvarme. Det er en billig, sikker og effektiv
opvarmningsform, og dækningsprocenten er tæt på de 100.
50% af fjernvarmen kommer fra det kulfyrede kraftvarmeværk Nord-
jyllandsv√¶rket √łst for N√łrresundby
.
30% af fjernvarmen kommer fra Aalborg Portland i R√łrdal. Udtjente
m√łbler fra Renovationsv√¶senet og slam fra Kloakforsyningen indg√•r
som brændsel ved den energikrævende produktion af cement. Det
er med til at g√łre Aalborg til en af landets billigste storbyer, n√•r det
gælder fjernvarme.
10% af fjernvarmen kommer
fra affaldsforbrændingsanlæg-
get Reno-Nord i Aalborg √ėst.
Det er et fælleskommunalt
selskab, hvor dagrenovation
fra Aalborg og seks andre
kommuner forbrændes.
De sidste ca. 10% af fjernvar-
men kommer fra Fjernvarme-
forsyningens egne centraler.Fjernvarmens forsyningsområde:
http://www.aalborgforsyning.dk/varme/om-os/forsyningsomr%C3%A5de.aspx
Tilknyttet billede:

28-02-2018 21:45
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
Man kunne med fordel starte med at montere en stor dampdreven varmepumpe p√• affaldsforbr√¶ndingen s√•dan at de 20 MW el affaldsanl√¶gget det kan yde de oms√¶ttes i en stor varmepumpe som k√łler p√• vand der cirkuleres over til Portland. Der er enorme m√¶ngder spildenergi som ikke udnyttes i dag og som man har unders√łgt mht. at udnytte via konventionelle varmepumper, men alts√• uden held.

Affaldsforbrænding og PortlandAnlægget vil blive en stor varmepumpe som trækkes direkte af en dampturbine. Kompressoren til varmepumpen se


Anlægget vil så kunne yde 80 MW fjernvarme oven i de nuværende 70 - 80 Mw.

Anlægget er så lavet sådan at det kan lukke ned og el-produktionen til nettet kan igangsættes.

Der skal yderligere 200 MW til for at kunne lukke NOrdjyllandsværket. Jeg ved ikke helt hvor meget spildvarmeeffekt der er ved Portland.

Det er givet en fabrikshemmelighed hvor meget energi de bruger, for det kan ikke ses nogle steder, og dermed er det heller ikke umiddelbart til at vurdere hvor meget spildvarme der er fra fabrikken.
Redigeret d. 28-02-2018 22:01
28-02-2018 22:30
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­

Nordjyllandsværket flere grundoplysninger:https://da.wikipedia.org/wiki/Nordjyllandsv%C3%A6rket
Nordjyllandsv√¶rket (tidligere Vendsysselv√¶rket) er beliggende ved Limfjordens nordlige bred i det sydlige Vendsyssel tre km sydvest for landsbyen Stae og 15 km √łst for Aalborg.
--
Kraftværket består i dag af 3 enheder. Blok 2 på 225 MW elektrisk effekt og 42 MW termisk effekt stammer fra 1977. Blok 2 blev taget ud af drift permanent i år 2014[2].

Blok 3 p√• 410 MW elektrisk effekt og 420 MW termisk effekt blev idriftsat i 1998. Denne enhed er blandt verdens mest effektive kulfyrede v√¶rker med en virkningsgrad p√• 47 % ved ren elproduktion. Desuden findes der et gasturbineanl√¶g p√• 25 MW, der er i stand til at starte v√¶rket i tilf√¶lde af d√łdt net.

B√•de blok 2 og 3 er forsynet med elektrofiltre til fjernelse af flyveaske, blok 2 er derudover forsynet med et SNOX-anl√¶g, der i samme proces fjerner kv√¶lstofilter og svovl fra r√łggassen. Anl√¶gget kan p√• den m√•de udvinde koncentreret svovlsyre.

Blok 3 er forsynet med et traditionelt gipsanlæg til fjernelsen af svovl.

Gipsen afsættes til Aalborg Portland, hvor den indgår i fremstillingen af cement sammen med flyveasken.http://aalborgforsyning.dk/nordjyllandsv%C3%A6rket-as/om-os.aspx
Nordjyllandsv√¶rket er beliggende i Vodskov nord√łst for Aalborghttp://aalborgforsyning.dk/nordjyllandsv%C3%A6rket-as/fakta-om-kulfyring.aspx

Fakta om kulfyring
Nordjyllandsv√¶rkets produktion af el og varme sker med fokus p√• milj√ł og effektiv kulfyring

Nordjyllandsværkets produktion af el og fjernvarme foregår på to blokanlæg, Blok 2 og 3. Produktionen af el og fjernvarme foregår på Blok 3, der blev sat i drift i 1998. Denne har en kapacitet på 410 MW el og 490 MJ/s fjernvarme.
20 % bedre udnyttelse

Blok 3 udnytter brændslet meget effektivt. Med en virkningsgrad på op mod 91 % ved kombineret produktion og 47 % ved ren elproduktion udnytter blokken brændslet omkring 20 % bedre end ældre kulfyrede anlæg.

Nordjyllandsv√¶rket r√•der desuden over et dieseloliefyret gasturbineanl√¶g, der kan producere 24 MW el. Fyret kan blandt andet anvendes til at genstarte kulfyrede produktionsanl√¶g ved landsd√¶kkende str√łmsvigt.

Fjernvarme under Limfjorden

Fjernvarmen leveres dels til Aalborg, og dels til mindre byer i omegnen. Det meste af fjernvarmen bliver leveret til Aalborg i store r√łr under Limfjorden.

Desværre ingen info om blok 1 og 4, og tvivl om blok 2 er i drift, men her de fire blokke uden numre:


https://da.wikipedia.org/wiki/Nordjyllandsv%C3%A6rket


https://da.wikipedia.org/wiki/Nordjyllandsv%C3%A6rket#/media/File:Nordjyllandsv%C3%A6rket1.jpg­
28-02-2018 22:52
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­delphi skrev:
en stor varmepumpe som trækkes direkte af en dampturbine.


N√•r jeg l√¶ser deres strategi, s√• er jeg ikke i tvivl om, at Aalborg sandsynligt ender med at k√łbe nogle store varmepumpe kapaciteter. Men jeg sk√łnner, at det hovedsageligt vil blive varmepumper, som tr√¶kkes af EL.
Ser du det på samme måde..?

­
28-02-2018 23:23
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
Jakob

En storby som Ålborg skal råde over store effektive kraftværker som kan starte og stoppe hurtigt, så varmeproduktionen fra el-produktionen kan tilflyde fjernvarmeforsyningen.

Affald skal br√¶ndes l√łbende og ideen med at in- og udkoble en varmepumpe s√• der kan ydes str√łm n√•r der er behov, den er god.

Og den sidste 'byggeklods' er selvf√łlgelig stor el-varmepumper evt. en mindre del vand til at gemme varme i.

Damme se http://nhsoft.dk/work/wo12/Billeder.html
Redigeret d. 28-02-2018 23:24
02-03-2018 14:04
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­


@delphi


Aalborg Kommune b√łr efter min mening f√łrst og fremmest g√• foran og st√łtte og hj√¶lpe staten med denne landvindm√łlleplan:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916

Rigelig vindstr√łm vil presse udviklingen fremad.

Hvis vi har den situation, s√• vil du og jeg slet ikke bruge tid p√• at diskutere, om en dampturbine skal producere varme eller EL. Det vil st√• helt klart, at den f√łrst og fremmest skal producere EL i stille vejr, hvis strengt n√łdvendigt, og ellers skal den helst st√• stille.
I stille vejr skulle der også gerne være nogle gode varmelagre at tære på.

Derforuden b√łr Aalborg nok g√• EL-nettet efter og forst√¶rke det for at sikre, at det er kraftigt nok til at b√¶re EL-komfurer, n√•r bygassen forsvinder. Jeg g√•r ud fra, at de snart vil erkende, at gas er meget v√¶rdifuld til EL-backup, og gas derfor skal spares til dette form√•l.


­
­
02-03-2018 16:14
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
@Jakob

Hofor opstiller m√łller se https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/
03-03-2018 15:05
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­


delphi skrev:
Hofor opstiller m√łller se https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vindmoeller/


Ja, og hvis det g√•r, som jeg h√•ber, s√• b√łr et firma som dette nok stille sin ekspertise til r√•dighed for energiministeriet i den periode, hvor der planl√¶gges opstilling af mange statslige landvindm√łller i Danmark.
­
11-03-2018 19:19
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­


delphi skrev:


S√¶lges disse store MAN L/V varmepumper ogs√• som EL-drevne og i flere forskellige st√łrrelser..?

Er de beregnet til en bestemt max freml√łbstemperatur..?
­
11-03-2018 19:34
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
Den st√łrste der kan laves er p√• 75 MW s√• i √Ölborg skal der 4 stk opstilles. Og de kan laves ved el-drift.

Her energibalancen for en opstilling som k√łler Limfjordsvand til 0,5 C og opvarmer fjernvarmevand fra 40 til 80 C som sker ved en cop p√• 4,15. Alle storbyer kan forsynes ved den temperatur.Freml√łbstemperaturen m√• gerne svinge og varmepumperne kan f√•s i flere st√łrrelser.
Redigeret d. 11-03-2018 19:36
11-03-2018 19:38
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
Ja, og hvis det g√•r, som jeg h√•ber, s√• b√łr et firma som dette nok stille sin ekspertise til r√•dighed for energiministeriet i den periode, hvor der planl√¶gges opstilling af mange statslige landvindm√łller i Danmark.


Det eneste det handler om er at tale med Bondemand Jensen' bankr√•dgiver og forh√łrer hvad det koster at opstille m√łllen p√• Jensen' st√¶rkt bel√•nte jord, og s√• en fingerfornemmelse af om projektet kan komme gennem kommunalbestyrelsen.
Redigeret d. 11-03-2018 19:39
11-03-2018 20:21
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­@delphi


I f√łlge strategien for Aalborg b√łr man undlade at installere noget, som senere kan blive en hindring for yderligere forbedringer.
Men m√•ske kunne man godt begynde med at installere en enkelt EL-drevet varmepumpe, som kan s√¶ttes ind til at hj√¶lpe fjernvarmeproduktionen, s√• str√łmproduktionen og kulforbruget dermed kan s√¶nkes..?
Alts√• for at komme n√¶rmere en situation, hvor man kan v√¶re sikker p√•, at man ikke beh√łver mere end v√•geblus p√• kedlerne for at holde byen varm om vinteren.Samtidigt b√łr man nok udfordre AUC og bede dem komme med nogle forskellige forslag til et h√łjtemperatur varmelager til v√¶rket.

Sk√łnner du, at man kan benytte v√¶rkets nuv√¶rende turbine til et varmelager liges√• godt som til kul, s√• det af den grund prim√¶rt kun er kedlerne, der bliver unyttige, hvis der f.eks. kunne skiftes til et varmelager i morgen..?
Når værket er langsomt til start og stop og der kræves konservering ved længere tids stilstand, skyldes det så kun kedlerne eller også det nuværende turbineværk..?


­

­
11-03-2018 20:56
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
Men m√•ske kunne man godt begynde med at installere en enkelt EL-drevet varmepumpe, som kan s√¶ttes ind til at hj√¶lpe fjernvarmeproduktionen, s√• str√łmproduktionen og kulforbruget dermed kan s√¶nkes..?Problemstillingen er at v√¶rket kan ikke kommer ned under 60 MW el og 120 MW varme. S√• f√łrst n√•r denne varmekapacitet er udnyttet kan varmepumpen begynde at yde varme.

Sk√łnner du, at man kan benytte v√¶rkets nuv√¶rende turbine til et varmelager liges√• godt som til kul, s√• det af den grund prim√¶rt kun er kedlerne, der bliver unyttige, hvis der f.eks. kunne skiftes til et varmelager i morgen..?


Den nuværende turbine vil være udmærket til det termiske lager.

Når værket er langsomt til start og stop og der kræves konservering ved længere tids stilstand, skyldes det så kun kedlerne eller også det nuværende turbineværk..?


Det er udelukkende kedlerne som er problemet vedr. hurtig op- og nedregulering.
Redigeret d. 11-03-2018 21:02
11-03-2018 21:42
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­


delphi skrev:
Problemstillingen er at v√¶rket kan ikke kommer ned under 60 MW el og 120 MW varme. S√• f√łrst n√•r denne varmekapacitet er udnyttet kan varmepumpen begynde at yde varme.


Du m√• undskylde, hvis jeg har spurgt f√łr, men er der ikke j√¶vnligt behov for mere end de 120 MW varme..?

Hvis der er, så skal man vel kun glæde sig over det, hvis vinteren er så lun og mild, at man ikke får behov for varmepumpen også..?

Hvis man senere installerer ialt fire eller seks varmepumper for at være på den sikre side, så er det vel heller ingen skam, men derimod en glæde, hvis de to kan stå stille en mild vinter..?­
12-03-2018 09:54
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
I 4-6 mdr. af året er der brug for mere end de 120 Mw afhængig af vejret.

Gl√¶de sig over en mild vinter: Johe men bare for at holde v√¶rket i gang br√¶ndes der vel 500.000 ton kul bare for at have muligheden for at kunne yde varme hvis der bliver koldt. Og som sagt man kan ikke lukke v√¶rket ned. Og n√•r byen ikke kan aftage varmen s√• opvarmes limfjorden og der afs√¶ttes s√• overvejende v√¶rdil√łs str√łm til nettet til skade for m√łlleudbygningen.

4 varmepumper og st√• stille: Man vil netop lave en overkapacitet og s√• gemme varme s√• varmepumperne kun k√łrer n√•r der er overskud af str√łm i nettet.
Redigeret d. 12-03-2018 10:10
15-03-2018 07:32
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­
Den st√łrste udfordring ved at omstille Nordjyllandsv√¶rket til VE er m√•ske ikke s√• meget selve v√¶rket og dets funktion, som det er hele den brogede kommune omkring, som man gerne vil optimere et samspil med.
Der kan være nogle muligheder, som kræver lokalkendskab ud over det sædvanlige, hvis de skal udnyttes.
Er der f.eks. en fabrik, som ogs√• har behov for et h√łjtemperatur varmelager, s√• b√łr det med i den grundl√¶ggende planl√¶gning.
Eller har de en anden produktion foruden Portland, som kan bidrage med spildvarme, s√• b√łr det ogs√• indg√•.
DI kan måske bidrage med forslag.

Man b√łr nok ogs√• kunne formode, at Nordjyllandsv√¶rket er AUC's hjertebarn, hvad ang√•r projekter for ingeni√łrstuderende, og der i disse √•r brygges p√• flere gode id√©er, som ingen udenforst√•ende har g√¶ttet.
Hvis de f.eks. gerne vil producere syntetisk dieselolie og udnytte spildvarmen til fjernvarme, så kommer det måske på kollisionskurs med varmepumper.


Men med lidt god vilje kan man godt forestille sig, at Aalborg Kommune p√• egen h√•nd eller i samspil med et par andre kommuner i n√¶r fremtid kan kan k√łre √ė-drift med et EL-system, som kun indeholder b√¶redygtig VE str√łm.
Det vil v√¶re en sensation, men hvis de bringer et h√łjtemperatur varmelager til at fungere sammen med masser af vindkraft, s√• er det m√•ske muligt at skabe det √łnskede kvantespring i overensstemmelse med strategien.
√ėkonomien kan altid diskuteres. Man m√• dog gerne undre sig, hvis ikke staten ikke for l√¶ngst har vist interesse for at give AUC og Nordjyllandsv√¶rket et kraftigt tilskud til et varmelager fors√łg.
­
17-03-2018 22:07
delphiProfilbillede‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(5225)
L√łsningen her hvor vand opvarmes ved Portland og det cirkuleres over til affaldskraftv√¶rket hvor varmepumper k√łler vandet og yder fjernvarme til √Ölborg det vil v√¶re en energikilde som kan yde en betydelig del af byens varmebehov.

25-03-2018 12:08
Jakob
‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ‚ėÖ
(6761)
­


@delphi


Hvis man nu forestiller sig s√•dan en del l√łsning, men f√• √•r senere √łnsker man ikke mere at afbr√¶nde affald i Aalborg, hvad skal der s√• ske med opstillingen..?
Kan man evt. dele turbinevarmepumpen p√• midten og tilk√łbe en generator til turbinen og en elmotor til varmepumpen, s√• de kan indg√• i anden sammenh√¶ng, eller bliver det noget fusk..?

Sk√łnner du, at kulkedlerne kan indbringe et n√¶vnev√¶rdigt bel√łb ved salg p√• et brugtmarked..?

­
Deltag aktivt i debatten Kulfyring i Aalborg slutter.. Hvordan..?:

Husk mig

‚Ė≤ Til toppen
Afstemning
Hvilken af verdens f√łrende √łkonomier er l√¶ngst fremme i omstillingen til vedvarende energi?

USA

EU

Kina

Japan

Indien

Brasilien

Ved ikke


Tak for st√łtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2017 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik