Husk mig
▼ Indhold

Afstemninger om klima og energi

Der er 65 afstemninger i arkivet.På Klimadebat.dk ønsker vi at lodde stemningen blandt de besøgende og sidens brugere gennem en række aktuelle afstemninger.
Vi udskifter afstemningsemnet ca. en gang om måneden, så hold altid et vågent øje med afstemningsboksen (i venstre side).
Resultaterne fra de tidligere afstemninger gemmer vi på denne side.
Før november 2008 var afstemningerne forbeholdt sidens brugere, og deltagelsen var derfor mere begrænset. Fra november 2008 til juni 2009 havde vi sideløbende en gæste- og en brugerafstemning, hvor den første omhandlede diverse klimaspørgsmål, mens den anden mere snævert var relateret til brugen af Klimadebat.dk. Fra juni 2009 har vi af pladshensyn besluttet kun at beholde gæsteafstemningen.

Der er nu åbnet for kommentarer under afstemningerne. Du er meget velkommen til også at kommentere på de gamle afstemninger.

Gæsteafstemninger:
> Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?
> Hvad mener du om skoleelevernes klimastrejke?
> Hvilken af verdens førende økonomier er længst fremme i omstillingen til vedvarende energi?
> Vil Sverige forbyde alle benzin- og dieselbiler fra 2030 som foreslået af klimaministeren?
> Vil Donald Trump trække USA ud af Paris-aftalen?
> Bør der indføres en klimaafgift på oksekød, som foreslået af Etisk Råd?
> Hvad mener du om landbrugspakken?
> Er Danmark et foregangsland inden for vedvarende energi?
> Gøres der nok for at beskytte Danmark mod højere vandstand og kraftigere nedbør?
> Bliver 2015 det varmeste år, der er målt globalt (ifølge NOAA)?
> Hvad vil der ske med olieprisen i 2015?
> Bør danske pensionsselskaber holde op med at investere i kul, gas og olie?
> Undervurderer vi de positive effekter af global opvarmning?
> Bør vejrudsendelser på tv indeholde indslag om klimaændringer?
> Er det en god idé, at staten sælger en del af DONG Energy?
> Bør der udvindes skifergas i Danmark?
> Bliver der investeret nok i offentlig transport i Danmark?
> Hvad mener du om mængden af vindmøller i det danske landskab?
> Vil vi opleve en sommer med total afsmeltning af den arktiske havis inden 2020?
> Vil Obama indføre en mere vidtgående klimapolitik i sin anden valgperiode?
> Vil FN's årlige klimakonferencer stadig blive afholdt om 10 år, med COP28 i år 2022?
> Bliver der indført en egentlig klimalov i den nuværende regeringsperiode?
> Bliver klimaskeptiske synspunkter systematisk undertrykt i det videnskabelige miljø?
> Hvad mener du om de nuværende energiafgifter for danske forbrugere?
> Bør naturvidenskabelige klimaforskere blande sig mere i den offentlige klimadebat?
> Hvilken type landbrugsprodukter mener du tjener den globale bæredygtighed bedst?
> Vil det lykkes at reducere Danmarks udslip af drivhusgasser med 40 % i 2020, som den nye regering ønsker?
> Hvad mener du om S og SF's forslag om en betalingsring omkring København?
> Har CO2-udledning i forbindelse med transport haft betydning for dit valg af sommerferie 2011?
> Har situationen i Japan og den efterfølgende debat påvirket din holdning til atomkraft?
> Om 50 år vil hovedparten af verdens biler blive drevet af ...
> Vil tiåret 2010-2019 blive varmere end 2000-2009 globalt set?
> Tror du, at en eventuel isvinter vil gøre danskerne mere klimaskeptiske?
> Hvad mener du om Klimakommissionens forslag om tvungen opsparing til energirenoveringer for boligejere?
> Har verdens førende klimaforskere mistet troværdighed efter sagen om de hackede e-mails (Climategate)?
> Hvad mener du om placeringen af det nationale testcenter for vindmøller i Østerild Plantage?
> Hvad er den vigtigste grund til, at Danmark skal satse på fossilfri energi?
> Har klimadebatten rykket sig de sidste tre år?
> Hvor stor betydning vurderer du, at Danmarks indsats som forhandlingsleder og værtsland har haft for resultatet af COP15?
> Hvilken vedvarende energikilde har du størst forhåbninger til på verdensplan?
> Er befolkningerne i de rige lande gået for vidt med deres forbrugsfest?
> Hvilket af Folketingets partier har den bedste klima- og energipolitik?
> Hvad mener du om Carbon Capture and Storage (CCS)?
> Menneskets betydelige påvirkning af klimaet er ...
> Hvad synes du som læser om debattonen på Klimadebat.dk?
> Hvad mener du om udbygningen af vindkraft i Danmark?
> Hvad bør Connie Hedegaard og Klimaministeriet arbejde mest på op til topmødet i 2009?

Brugerafstemninger om Klimadebat.dk (november 2008 - juni 2009):
> Er det nemt at finde rundt på Klimadebat.dk?
> Hvad synes du om debatopdelingen på Klimadebat.dk?
> Skal det være muligt at skjule sin onlinestatus?
> Hvordan vurderer du kvaliteten af indlæggene på Klimadebat.dk i forhold til andre debatsider?

Brugerafstemninger om klima (før november 2008):
> Hvilken del af klimadebatten interesserer dig mest?
> Hvordan er din indstilling til atomkraft?
> Ville du være villig til at betale mere for el, hvis du vidste, at det kom fra vedvarende energikilder?
> Hvordan vurderer du danske mediers behandling af klimaspørgsmål?
> Har du ændret vaner i dagligdagen af hensyn til klimaet?
> Ville havvandsstigninger som følge af global opvarmning indgå i dine overvejelser, hvis du skulle købe hus ved kysten?
> Hvilken miljøminister har håndteret klimapolitikken bedst?
> Vil det lykkes at knække kurven for verdens CO2-udslip inden 2015?
> Bør det i fremtiden komme på tale at holde folkeafstemninger om indgåelse af vidtrækkende klimaaftaler?
> Hvordan bliver udfaldet af klima-topmødet i København 2009?
> Hvad mener du om et forbud mod glødepærer?
> Hvilken energikilde tror du vil være den dominerende om 100 år?
> Gøres der nok i Danmark for at begrænse udledningen af drivhusgasser?
> Påvirker mennesket klimaet?
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik