Husk mig
▼ Indhold

Mernilds Klumme


  Sebastian Mernild, dansk polarforsker
Sebastian H. Mernild er klima- og polarforsker, Ph.D., professor ved Sogn og Fjordane University College, Norge. Han har været tilknyttet en række universiteter verden over og er bl.a. medforfatter på IPCC's femte klimarapport fra 2014. Han har formidlet sin forskning gennem artikler, foredrag og interviews i aviser, radio og tv.
Læs mere om Mernild nederst på siden.RSS-feed:
Du er velkommen til at benytte RSS-feedet for Mernilds Klumme. Klik her for at åbne feedet. Klik her for at læse mere om RSS.

September 2015: På vej mod hastige klimaforandringer
Sebastian Mernild giver en status på den seneste klimaforskning her to måneder før COP21, FN's store klimatopmøde i Paris.
> 23. september 2015 · Kommentarer

Maj 2015: En svækkelse af Golfstrømmen
Klimaforskere holder i disse år skarpt øje med Golfstrømmens tilstand. Den varme havstrøm, der sørger for vores milde klima i Nordvesteuropa, er nemlig tæt forbundet med afsmeltningen fra den grønlandske indlandsis. Sebastian Mernild præsenterer os for nogle af de nyeste forskningsmetoder, der er taget i brug for bedre at overvåge denne afsmeltning.
> 10. maj 2015 · Kommentarer

September 2014: Albedo og isafsmeltning: Isen i Grønland er blevet mørkere
Nye forskningsresultater fra Sebastian Mernild viser, at den såkaldte albedo er faldet betydeligt på den grønlandske gletscheris de seneste år. Dermed absorberes flere af solens stråler, og afsmeltningen fra isen stiger.
> 13. september 2014 · Kommentarer

Marts 2014: Fra 'the unknown unknowns' til 'the known knowns' ...
Videnskabelig sikkerhed og usikkerhed er et vigtigt parameter i klimaforskningen. I klummen beskriver Mernild, hvordan videnskaben i dag bevæger sig mod mere og mere sikre konklusioner.
> 12. marts 2014 · Kommentarer

Oktober 2013: Sebastian Mernild bidrager denne måned til klummeserien Klimavinklen.

Juni 2012: Sebastian Mernild vil fra nu af kun skrive klummer lejlighedsvist. Vi forventer at finde en ny fast månedlig klummeskribent snarest. Mernild takker for det gode samarbejde med Klimadebat.dk indtil nu og glæder sig til stadig at skrive af og til.

Maj 2012: Myter i klimadebatten
Dette er første af to klummer om nogle af de sejlivede myter, man ofte støder på i den offentlige klimadebat. Myterne er ifølge Mernild udtryk for faglige misforståelser og bør derfor bekæmpes.
> 4. maj 2012 · Kommentarer

April 2012: Er temperaturen faldende?
Mernild svarer igen på påstanden om, at temperaturen over det sidste årti skulle være faldende, og giver på den baggrund en kort indføring i klimaets udvikling og i teorien bag drivhuseffekten.
> 2. april 2012 · Kommentarer

Marts 2012: Hvad dybet gemmer
Læs i denne måned om det vovelige forskningsprojekt på Antarktis, hvor russiske videnskabsfolk borer sig gennem isen og ned til kæmpesøen Lake Vostok.
> 1. marts 2012 · Kommentarer

Februar 2012: Ny klumme til marts!

Januar 2012: Et interessant jubilæum for polarforskningen
Sebastian Mernild lægger i denne måned den aktuelle klimadebat til side og bruger i stedet anledningen til at hylde Roald Amundsen, der nåede Sydpolen for 100 år siden, og som var med til at bane vejen for senere polarforskning.
> 3. januar 2012 · Kommentarer

December 2011: Videnskabeligt pres på COP17-forhandlingerne i Durban
En ny rapport fra den amerikanske forskningsorganisation NOAA bør ifølge Mernild give anledning til politisk handling ved de igangværende COP17-forhandlinger i Sydafrika.
> 2. december 2011 · Kommentarer

November 2011: Fra antividenskab til videnskab
I denne måned giver Sebastian Mernild et overblik over væsentlige klimaobservationer fra Grønland og Polarhavet over det seneste år.
> 1. november 2011 · Kommentarer

Oktober 2011: Atlas-gate: Når videnskabelige data misbruges
En alvorlig fejl i seneste udgave af Times Verdensatlas gjorde for en stund alverdens klimaforskere, herunder Mernild, nervøse for, at en ny skandale var under opsejling.
> 4. oktober 2011 · Kommentarer

September 2011: Skybrud over Danmark
Mernild er tilbage efter en sommer med kraftige skybrud over landet. I klummen ser han på, hvorvidt de store regnmængder kan relateres til global opvarmning.
> 1. september 2011 · Kommentarer

Juli-august 2011: Sommerferie - ingen klumme

Juni 2011: Klima, is og havniveau – før, nu og frem
Sammen med geografen Bjarne Holm Jakobsen har Sebastian Mernild denne måned skrevet om fortidens klima og indvirkningen på det globale havniveau.
> 1. juni 2011 · Kommentarer

Maj 2011: Lærebog anvendt i gymnasiet er ekstremt ensidig og tendentiøs
En lærebog i geografi indeholder ifølge Mernild klimaafsnit, der er dybt problematiske. Alligevel bruges bogen stadig i de danske gymnasier.
> 2. maj 2011 · Kommentarer

April 2011: Klimaets effekt på gletschere og iskapper
Få et overblik over de seneste videnskabelige resultater omkring gletscherafsmeltning. Sebastian Mernild præsenterer os for de mange tal og observationer.
> 1. april 2011 · Kommentarer

Marts 2011: Carbon footprint
Vi bliver nødt til at diskutere både befolkningsudvikling, økonomisk forbrug og velstand samt teknologisk skånsomhed, såfremt den menneskeskabte udledning af drivhusgasser skal reduceres.
> 1. marts 2011 · Kommentarer

Februar 2011: Kulde og global opvarmning
Denne måned handler det om sammenhængen mellem koldt dansk vintervejr og globalt stigende temperaturer. Klummen har Mernild skrevet i samarbejde med Jens Hesselbjerg Christensen og Martin Stendel.
> 3. februar 2011 · Kommentarer

Januar 2011: Programmering af fremtidens klima
Med vores adfærd er vi ifølge Mernild i færd med at programmere klimaet mange hundrede år frem i tiden. I klummen ses også på klimaaftalen fra Cancun.
> 1. januar 2011 · Kommentarer

December 2010: Politisk stilstand, mens isen fortsat smelter
Sebastian Mernild og Martin Lidegaard har op til COP16 skrevet en fælles klumme til Klimadebat.dk.
> 1. december 2010 · Kommentarer

November 2010: Ny klumme til december!

Oktober 2010: 2010: Et varmt år med øget afstrømning
Observationer fra dette års feltsæson i Grønland viser, at den rekordvarme sommer, og den ekstremt tørre vinter, har betydet en meget omfattende gletscherafsmeltning.
> 1. oktober 2010 · Kommentarer

September 2010: Industrien bærer sin andel af skylden, men er ligeledes løsningen
Et tættere samarbejde mellem industrien og videnskabens verden er for Sebastian Mernild en vej frem, nu hvor den politiske handling står på standby. Læs også om den seneste status på den grønlandske isafsmeltning.
> 2. september 2010 · Kommentarer

Juli-august 2010: Sommerferie - ingen klumme

Juni 2010: Arktisk havis 2010 – en mulig minimal rekordudbredelse
Meget tyder nu på, at 2010 kan gå hen og slå rekorden fra 2007 for minimal havis i Arktis. Lige nu er havisudbredelsen lavere end på samme tidspunkt for tre år siden.
> 8. juni 2010 · Kommentarer

Maj 2010: Året uden sommer?
Vil udbruddet på Eyjafjall i Island kunne påvirke klimaet i Europa, sådan som tidligere vulkanudbrud har været i stand til? Mernild ser på sagen.
> 5. maj 2010 · Kommentarer

April 2010: Er sandheden ubekvem ...
Læs, hvad en klimaforsker har at sige til de mange beskyldninger, der de seneste måneder er blevet rejst mod FN's klimapanel og den etablerede videnskab.
> 1. april 2010 · Kommentarer

Februar 2010: Videnskab eller religion
Sebastian Mernild har i denne måned allieret sig med Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Klimacenter. Sammen har de skrevet en kronik rettet mod den megen opmærksomhed, solpletteorien på det seneste har fået.
> 23. februar 2010 · Kommentarer

Januar 2010: COP15 - klimapolitisk Titanic
COP15 er slut og de mange stat- og regeringssledere er rejst hjem igen. Læs her, hvordan en klimaforsker ser på resultatet af klimatopmødet.
> 1. januar 2010 · Kommentarer

December 2009: Befolkningstilvækst er klimadebattens tabu
Den hastigt voksende verdensbefolkning er ifølge Sebastian Mernild et af klimadebattens mest ømtålelige emner. Dette problem tager han livtag med i klummen, der også omhandler et forskningsprojekt om Indlandsisens gletschere.
> 1. december 2009 · Kommentarer

November 2009: Ny klumme til december!

Oktober 2009: Nyt videnskabeligt grundlag udarbejdet til COP15
Forud for klimatopmødet i København har forskerne knoklet for at kunne levere de allernyeste resultater. Men har politikerne været lige så grundige med deres benarbejde?
> 1. oktober 2009 · Kommentarer

September 2009: "Tipping point" - og hvad så?
Læs om risikoen for, at den grøndlandske Indlandsis når det såkaldte tipping point, hvorved bortsmeltningen af Indlandsisen for alvor tager fart. Hvad siger den seneste videnskab om, hvornår vi kan risikere, at dette kritiske punkt indtræder?
> 1. september 2009 · Kommentarer

Juli-august 2009: Sommerferie - ingen klumme

Juni 2009: Klimastrid - hvem fordrejer sandheden?
Mernild spørger i denne måned, om der altid kan stoles på det, der bliver fortalt gennem medierne. Han kritiserer den løsagtige omgang med data, der ofte finder sted i klimadebatten og fremdrager et eksempel fra Lomborg angående stigende havniveau.
> 1. juni 2009 · Kommentarer

Maj 2009: Feltarbejde - ny klumme til juni!

April 2009: Worst-case-klimaforandringer er en realitet
Sebastian Mernild deltog i den forgangne måned i Københavns Universitets store klimakonference, hvor forskere fra hele verden bidrog med deres seneste resultater. Læs om de dystre forudsigelser og om et muligt håb frem mod COP15.
> 1. april 2009 · Kommentarer

Marts 2009: Helbredelse og forebyggelse
Er kreative tiltag såsom indpakning af gletschere i store tæpper vejen frem, eller er de mange geomanipulative forslag blot udtryk for symptombehandling, der ikke ændrer ved klimaproblematikkens grundlæggende årsag?
> 1. marts 2009 · Kommentarer

Februar 2009: Mennesker, stigende forbrug og CO2-udledning
Læs i denne måned om Ehrlichs ligning, der beskriver bæredygtighed ud fra tre faktorer: befolkning, forbrug og teknologi. I klummen introducerer Mernild os til Paul Ehrlichs tankegang, og vi præsenteres for et længere tekstuddrag.
> 1. februar 2009 · Kommentarer

Januar 2009: EU's klimapolitik - en succeshistorie?
Ved indgangen til det nye år ser Mernild på den klimapakke, EU-landene har forhandlet på plads. Hvordan er byrderne fordelt? Og er den ambitiøs nok?
> 2. januar 2009 · Kommentarer

December 2008: Politisk handling og finansiel krise
Mernild skriver i denne måned om nødvendigheden af klimapolitisk handling frem for tomme hensigtserklæringer - selvom vi er midt i en global finanskrise. I klummen kan du også læse om nye prognoser for afsmeltningen af Grønlands indlandsis.
> 1. december 2008 · Kommentarer

November 2008: Mernild har haft usædvanligt travlt med sin forskning - ny klumme til december!

Oktober 2008: "Der er grund til bekymring, men næppe ukontrollabel angst..."
I denne måneds klumme finder du bl.a. refleksioner over aktualiteten af Shu-bi-duas berømte sang Costa Kalundborg.
> 1. oktober 2008 · Kommentarer

September 2008: Et enestående arktisk jubilæum i en tid med klimaforandringer
En klumme, hvor Mernild tager de historiske briller på og giver et overblik over det langvarige videnskabelige arbejde omkring forskningsstationen Sermilik ved Mittivakkat-gletscheren i Sydøstgrønland, der i år kan fejre 75-års-jubilæum.
> 1. september 2008 · Kommentarer

Juli-august 2008: Sommerferie - ingen klumme

Juni 2008: Den ambitiøse japanske CO2-reduktionsplan
Mernild er denne måned kommet til Japan, hvor klimadebatten også har tag i folk. Han kan berette, hvordan japanerne overvejer at afkorte deres populære baseballkampe for at spare på energien.
> 1. juni 2008 · Kommentarer

Maj 2008: Lomborg i den alaskanske sne
Sebastian Mernild var med, da Bjørn Lomborg besøgte Alaska for at promovere sin nye bog. Læs her, hvad den danske miljødebattør havde at sige til de bekymrede alaskanere.
> 1. maj 2008 · Kommentarer

April 2008: Klimakontrol - fiktion eller virkelighed?
Med udgangspunkt i en fransk science fiction-tegneserie ser Mernild på menneskets forsøg på at kunne kontrollere vejret og klimaet.
> 1. april 2008 · Kommentarer

Marts 2008: Kan mennesket styre klimaet?
Igen tager Mernild fat i en af de grundlæggede diskussioner bag klimavidenskaben.
> 1. marts 2008 · Kommentarer

Februar 2008: Fortsætter den globale opvarmning ufortrødent?
På det seneste er årsagen til de globale klimaændringer igen blevet debatteret i medierne. Samtidig er der fremkommet påstande om, at temperaturerne slet ikke er steget de sidste ti år, og at den globale opvarmning derfor er afblæst. Mernild forsøger her at rede trådene ud.
> 1. februar 2008 · Kommentarer

Januar 2008: Indlandsisen - rekordafsmeltning 2007
Sebastian Mernild ser i denne klumme tilbage på de netop overståede Bali-forhandlinger. Derudover præsenterer han os for de seneste resultater omkring afsmeltningen af Indlandsisen, og hvad disse kan betyde for en fremtidig stigning i havniveauet.
> 1. januar 2008 · Kommentarer

December 2007: Nedtælling til København
Om præcis to år er Danmark vært for FN's klimatopmøde. Læs her, hvordan nedtællingen til dette topmøde tager sig ud gennem en polarforskers briller. I klummen ser Mernild også nærmere på det igangværende internationale polarår (IPY-4).
> 1. december 2007 · Kommentarer

November 2007: Klimaforandringer og fremtidens Arktis
I denne måneds klumme slår Sebastian Mernild til lyd for en international aftale om klodens nordligste punkt. I den aktuelle debat om rettighederne til Nordpolen anlægger han en klimamæssig synsvinkel og foreslår en total fredning af området og dets ressourcer.
> 1. november 2007 · Kommentarer

Oktober 2007: Grund til bekymring over klodens nutidige og fremtidige tilstand?
I sin første klumme tager Sebastian Mernild afsæt i den grønlandske temperaturudvikling. Han ser på konsekvenserne for det grønlandske og arktiske miljø, og hvilken betydning temperaturstigningerne har for såvel natur som mennesker i området.
Aktuelle emner som Lomborgs nye bog og klimatopmødet i New York behandles også.
> 1. oktober 2007 · Kommentarer

Intro
Startende fra oktober og hver måned frem vil jeg her på Klimadebat.dk skrive løst og fast om klimaforandringer, og de forhold der rører sig i forskningsverdenen set gennem mine arktiske briller - herunder atmosfærens (troposfæren) og jord- og havoverfladens gensidige påvirkninger.
Med klummen ønsker jeg at formidle faglig viden og oplevelser fra utallige arktiske ekspeditioner og konferencer og dermed gøre den forskningsmæssige viden og verden almen udbredt.
Vi ses!
> 10. september 2007

Sebastian H. Mernild har opnået en cand.scient.-grad i 2001 og en ph.d.-grad i 2006 fra Geografisk Institut (nu: Institut for Geografi og Geologi), Københavns Universitet. I 2002 blev han tildelt Københavns Universitets sølvmedalje for en prisopgavebesvarelse.

Mernild er i dag professor i Climate Change og Glaciologi ved Faculty of Engineering and Science, Sogn og Fjordane University College, Norge, og ved Direction for Antarctic and Subantarctic Programs, Universidad de Magallanes, i Chile. Senest har han været ansat som forskningsleder ved Center for Scientific Studies i Chile. Han har tidligere arbejdet som klima- og polarforsker (Ph.D.) i USA på Los Alamos National Laboratory (LANL) ved Climate, Ice Sheet, Ocean, and Sea Ice Modeling Group og ved International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks. Han har adskillige gange været gæsteforsker ved Colorado State University, University of Colorado at Boulder, New York University, USA, Hokkido University, Japan, samt bl.a. deltaget i kurser ved University Centre in Svalbard (UNIS), Norge.

Mernild arbejder primært med klimaforandringer i Grønland (herunder Indlandsisen), Canada, Alaska og Sibirien. Han beskæftiger sig med terrestriske cryosfæriske (gletscheris, sne og permafrost) og hydrologiske processer og forhold. Desuden arbejder han med remote sensing og 'state of the art'-modelværktøjer inden for Indlandsis-, sne- og hydrologisk modellering i for-, nu- og fremtid.

Han har været medforfatter på adskillige internationale rapporter, bl.a. den internationale 'The Arctic Report Card 2011' fra NOAA, og har senest været 'contributing author' på 'The Fifth Assessement Report' (AR5) fra IPCC.

Han har formidlet sine interesser og viden om klimaprocesser og -forandringer samt deres effekter på cryosfæriske og hydrologiske forhold i det cirkumpolare område i såvel peer-reviewed internationale videnskabelige tidsskrifter som i form af konferenceforedrag og foredragsvirksomhed for den brede befolkning og i aviser, radio og på tv.

Sammen med professor Dorthe Dahl Jensen er han dansk medlem i den videnskabelige styregruppe CliC (Climate and Cryosphere), der hører under World Climate Research Program, WMO, UN. Sammen med professor Katherine Richardson og Gitte Seeberg er han ambassadør for klima- og energiorganisationen Act NOW.

Privat er Mernild desuden uddannet kaptajn af reserven og har gjort tjeneste i såvel Kosovo (2002) som Afghanistan (2006).▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik