Husk mig
▼ Indhold

12 spørgsmål til en klimaordførerFor at læse de gamle ordføreres svar på ti klimaspørgsmål anno 2008, klik her.

Klimadebat.dk har i slutningen af 2011 stillet 12 spørgsmål vedrørende klima og energi til Folketingets otte partier. Spørgsmålene er blevet adresseret til klimaordførerne, og vi har i dag modtaget svar fra alle på nær Venstre.

Klik på den enkelte ordfører på listen nedenfor, hvis du vil danne dig et portræt af hans eller hendes holdninger i klimadebatten:

Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti

Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre

Villum Christensen, Liberal Alliance

Benedikte Kiær, Konservative

Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokraterne

Steen Gade, Socialistisk Folkeparti

Per Clausen, Enhedslisten

Folketingssalen

For at lette overskueligheden har vi også samlet ordførernes svar, ordnet efter spørgsmål.
Klik på en af nedenstående spørgsmål for at sammenligne politikernes svar og se, hvem du er mest enig med.

1) Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

2) Hvad mener du om målsætningen om 40 % reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

3) Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

4) Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

5) Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

6) Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?

7) Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

8) Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

9) Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

10) Bør overbefolkningsproblematikken placeres højere på den internationale klimadagsorden?

11) Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

12) Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?

Du er velkommen til at benytte svarene i anden sammenhæng, så længe Klimadebat.dk udtrykkeligt angives som kilde. Det kunne f.eks. være i forbindelse med en avisside med opstilling af partiernes holdninger.
Bringes svarene i elektronisk form, da indsættes et tydeligt link til denne side.
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik